ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα ασφαλιστικά συμβόλαια Υγείας τον καιρό της πανδημίας – Μιλάνε στον Ε.Τ. στελέχη του κλάδου

Απλήρωτοι για 5 μήνες οι οικογενειακοί γιατροί

ΧΑΡΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ

Στην κορωνίδα της αξιολογικής πυραμίδας των ασφαλιστικών αναγκών των πολιτών τοποθετείται η Υγεία. Κοινός τόπος είναι ότι η ανάγκη κατανόησης της μεταβολής του κόστους ασφάλισης, προς ενίσχυση της διαφάνειας και της ενδυνάμωσης των καταναλωτών είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Η πρόσφατη ψήφιση -στο πλαίσιο του πτωχευτικού νόμου- της τροπολογίας για τις αναπροσαρμογές στα ασφάλιστρα συμβολαίων Υγείας ανέδειξε την ανάγκη εξορθολογισμού της αγοράς προς όφελος του ασφαλισμένου, ενώ δίνει λύσεις στην κατεύθυνση βιωσιμότητας των εταιριών.

Συνολικά, ο ασφαλισμένος πληθυσμός εμφανίζει αύξηση των μεγεθών του τα τελευταία έτη, με την αναρρίχηση αυτή να προέρχεται ποσοστιαία κατά μ.ό. 6% από τις ατομικές και κατά 16% από τις ομαδικές ασφαλίσεις υγείας.

Σύμφωνα με την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκτιμάται ότι ατομικά ή/και ομαδικά ασφαλισμένοι στην υγεία είναι περί το 1,5 εκατ. Ελληνες.

Σημειώνεται ότι ο ακριβής αριθμός Ελλήνων ασφαλισμένων στην υγεία δεν δύναται να υπολογισθεί, δεδομένου ότι αφενός δεν υπάρχει ενιαίο μητρώο και αφετέρου, ακόμη και σε περιοδικές έρευνες που κάνει η ΕΑΕΕ, υπάρχουν διπλομετρήσεις ασφαλισμένων (ασφαλισμένοι με ομαδικό ή/και ατομικό στην ίδια ή σε διαφορετικές εταιρίες).

Οι ασφαλίσεις υγείας αποδεικνύονται μάλλον «ανθεκτικές», υπό την έννοια ότι, μολονότι υπέστησαν απώλειες από την έναρξη της βαθιάς οικονομικής κρίσης και των Μνημονίων (οπότε και σημειώθηκαν ακυρώσεις λόγω της οικονομικής δυσπραγίας), οι περισσότεροι ασφαλισμένοι διατήρησαν την ασφάλισή τους.

Μάλιστα σταδιακά άρχισαν να προστίθενται και νέοι ασφαλισμένοι. Για παράδειγμα, στις ατομικές ασφαλίσεις υγείας, σε επίπεδο αγοράς, διακρίνεται μεν τα τελευταία χρόνια μια αύξηση του ασφαλισμένου πληθυσμού της τάξης των 30.000-35.000 χιλιάδων κατ’ έτος.

Εύκολα συμπεραίνει κάποιος ότι τα προγράμματα διακρίνονται από υψηλή ανταλλακτική αξία. Διαπιστώνεται ότι η μεταβολή των αποζημιώσεων σε επίπεδο αγοράς έχει σταθερά θετικό πρόσημο και, μάλιστα, βαίνει αυξανόμενη κάθε χρονιά, ξεπερνώντας σε ρυθμό και μέγεθος ποσοστιαίας μεταβολής τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα υγείας.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας μεταξύ των μελών της ΕΑΕΕ, το 2018, ενώ οι συνολικές (ατομικές και ομαδικές) πληρωθείσες αποζημιώσεις σημείωσαν αύξηση της τάξης του 10%, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (Ατομικά: 5% αύξηση ασφαλίστρων και 8% αύξηση αποζημιώσεων • Ομαδικά: 9% αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και 13% αύξηση αποζημιώσεων).

Αυτή η σταθερή αύξηση των δαπανών υγείας και των αποζημιώσεων, πρέπει να σημειωθεί, είναι μια τάση που διαπιστώνεται όχι μόνο στην Ελλάδα ή την εγχώρια ιδιωτική ασφαλιστική αγορά αλλά διεθνώς και αφορά γενικά στο κόστος των υπηρεσιών υγείας καθιστώντας σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς επιτακτική την ανάγκη της ένωσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ασφάλισης για την καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείρισή τους.

Αλέξανδρος Σαρηγεωργίου: «Χρήση σωστών δεικτών δαπανών»

Για τη νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος με τις θεωρούμενες υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος Σαρηγεωργίου υπογραμμίζει ότι:

«Η νομοθετική πρωτοβουλία σκοπεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και πιστεύουμε ότι αποσκοπεί στην επίλυση προβλημάτων στον ευαίσθητο χώρο της ασφάλισης υγείας και των αναπροσαρμογών του κόστους της.

Κατά την εκτίμησή μας, κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην εδραίωση της διαφάνειας στις σχέσεις των καταναλωτών με τους παρόχους υπηρεσιών και αγαθών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η διαφάνεια και η ενίσχυση της έγκυρης γνώσης των καταναλωτών συνιστά και δικό μας ζητούμενο.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος έχει αναθέσει στο ΙΟΒΕ την ανάπτυξη της δέσμης δεικτών που παρακολουθούν την εξέλιξη του κόστους των υπηρεσιών υγείας που πληρώνεται κάθε χρόνο από τις εταιρίες του ασφαλιστικού κλάδου, το οποίο και ενσωματώνεται στο κόστος της ασφάλισης υγείας». Και εξηγεί:

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ασφαλιστικές και τα ασφάλιστρα υγείας βρίσκονται στο τέλος της αλυσίδας του υγειονομικού κόστους και όχι στην αρχή. Οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν δημιουργούν το κόστος, δεν ευθύνονται, δηλαδή, για την αύξησή του. Πρέπει, όμως, να το πληρώσουν και να το διαχειριστούν.

Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιος δείκτης ενδεικτικός της μεταβολής του πραγματικού κόστους υγείας που πληρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Ο υποδείκτης υγείας της ΕΛΣΤΑΤ είναι παντελώς ακατάλληλος για τη μέτρηση της μεταβολής του συνολικού κόστους υγείας που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Ο λόγος είναι ότι ο υποδείκτης αυτός στηρίζεται σε δειγματοληψία επιλεγμένων αγαθών και υπηρεσιών υγείας και δεν λαμβάνει υπόψη τη συχνότητα χρήσης αυτών ούτε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβολή του κόστους, όπως η ηλικία και η σφοδρότητα της νοσηρότητας.

 Η χρήση σωστών δεικτών δαπανών υγείας που θα ορίζονται από την πολιτεία φέρνει διαφάνεια ώστε ο καταναλωτής αλλά και η πολιτεία να καταλαβαίνουν πώς προκύπτουν οι μεταβολές στις τιμές των ασφαλίστρων.

 Οι δείκτες του ΙΟΒΕ είναι κατάλληλοι για να τους χρησιμοποιήσει η πολιτεία καθώς υπολογίζονται με βάση τα πραγματικά παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις) υπηρεσιών και αγαθών υγείας που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Τέλος, εάν μία ασφαλιστική εταιρία έχει συγκεκριμένους λόγους να αποκλίνει από τον δείκτη που έχει ορίσει το υπουργείο με τον νέο νόμο μπαίνει στη διαδικασία να τους εξηγήσει και στοιχειοθετήσει».

Γιάννης Καντώρος: «Η ιδιωτική  ασφάλιση στάθηκε στο ύψος της»

Για τη θέση του ασφαλιστικού κλάδου στην κάλυψη των πανδημιών από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Ενωσης κ. Γιάννης Καντώρος αναφέρει ότι:

«Πολύ συνοπτικά, για να ασφαλιστεί ένας κίνδυνος θα πρέπει να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις, ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός σωστού -με την έννοια του επαρκούς- ασφαλίστρου, το οποίο πρέπει να προεισπραχθεί, για την κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν από την επέλευση του κινδύνου.

Πιο χαρακτηριστικά στοιχεία που θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσει η ασφαλιστική εταιρία για την ασφάλιση ενός κινδύνου είναι η συχνότητα και η σφοδρότητά του.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις αρχές και το μοντέλο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης έχοντας διαθέσιμα, μεταξύ άλλων, αυτά τα στοιχεία, υπολογίζεται ένα ασφάλιστρο, το οποίο καταβάλλουν οι πολλοί για να καλυφθούν οι λίγοι, στους οποίους θα προκύψει ο κίνδυνος – ασθένειας εν προκειμένω».

Οπως προσθέτει ο κ. Καντώρος: «Στην περίπτωση της πανδημίας δεν πληρούνται αυτές οι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς, μεταξύ άλλων, πρόκειται για έναν κίνδυνο που καταλύει την έννοια της συχνότητας, αλλά και της σφοδρότητας.

Βλέπουμε στην πανδημία άλλοι άνθρωποι να ασθενούν βαριά, άλλοι ελαφρύτερα και άλλοι να είναι ασυμπτωματικοί. Πιο απλά, αντιστρέφεται η βασική αρχή λειτουργίας της, καθώς για την κάλυψη της πανδημίας “πολλοί χρειάζεται να πληρώσουν, για να αποζημιωθούν πολλοί” καθιστώντας αδύνατη την οικονομική εκτίμηση του κινδύνου και τον καθορισμό ενός επαρκούς ασφαλίστρου.

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις στις οποίες αναφέρομαι ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως τους κλάδους, όχι μόνον για την υγεία. Συνεπώς, προκειμένου η ιδιωτική ασφάλιση να μπορέσει να συμβάλει πιο ολοκληρωμένα και συστηματικά στην κάλυψη πανδημιών πρέπει αυτό να γίνει μέσω κάποιου σχήματος συνεργασίας με το κράτος.

Στην υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε το κράτος σε κάθε χώρα, ως φυσικός εγγυητής της προστασίας της υγείας των πολιτών του, έλαβε ορθά την απόφαση να αναλάβει την κύρια και πρώτη ευθύνη της πανδημίας. Ωστόσο και η ιδιωτική ασφάλιση σε όλο τον κόσμο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Ετσι και στην Ελλάδα, ο ασφαλιστικός κλάδος παράλληλα με τη στήριξη της καθολικής εθνικής προσπάθειας με δωρεές προς ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις στο ακέραιο.

Μάλιστα, προχώρησε και πέρα από αυτές, προβαίνοντας είτε σε άρση είτε σε αναστολή τυχόν εξαιρέσεων κάλυψης της πανδημίας τόσο στις ασφαλίσεις Ζωής όσο και Υγείας.

Κατέβαλε, δηλαδή, είτε ασφαλίσματα Ζωής είτε επιδόματα για νοσηλείες σε δημόσια νοσοκομεία, εφόσον προβλεπόταν επιδοματική κάλυψη στα ασφαλιστήρια. Για να απαντήσουμε, λοιπόν, στο ζήτημα της κάλυψης μελλοντικών πανδημιών, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι δυνατό μεν να καλύψει αφ’ εαυτής τους κινδύνους της πανδημίας. Μπορεί, όμως, με βεβαιότητα να συμπράξει με τον φυσικό εγγυητή της προστασίας της υγείας και της ευημερίας των πολιτών στην κάλυψη αυτών των κινδύνων».

Για τα θέματα αιχμής που απασχολούν την Επιτροπή Υγείας της ΕΑΕΕ ο κ. Καντώρος τονίζει ότι: «Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε δύο τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο και ως εκ τούτου και την Επιτροπή Υγείας της ΕΑΕΕ.

Πρώτο είναι εκείνο της εφαρμογής ορθών και σύγχρονων DRG, ως συστήματος πληρωμών των νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας.

Δεύτερο ζήτημα το οποίο απασχολεί επί πολλά έτη την Επιτροπή μας, αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν όλοι οι πολίτες να απολάβουν τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης, συμπληρωματικά με τη δημόσια και κοινωνική αντίστοιχή τους.

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο ζήτημα, η ΕΑΕΕ στηρίζει τα επιμέρους έργα που προϋποθέτει η επίσημη υιοθέτηση και καθολική εφαρμογή των νέων, ελληνικών DRG, ενώ βρίσκεται και σε τακτική επικοινωνία για το θέμα αυτό και με το υπουργείο Υγείας.

Το θέμα της εφαρμογής ορθών και σύγχρονων Diagnosis Related Groupings (DRG), ενός συστήματος πληρωμών των νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας, χαρακτηρίζεται ως μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την ασφαλιστική αγορά.

Αυτή η “κοινή γλώσσα” είναι ο μοναδικός δοκιμασμένος δρόμος, διεθνώς, για να εξισορροπηθεί και να εξορθολογιστεί το κόστος στην ασφάλιση υγείας, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες».

Και συμπληρώνει: «Οι επαφές που ξεκινήσαμε το 2018 με το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ), μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης πεδίου και διάθεσης για κοινή δράση και σύμπραξη στην ανάπτυξη των ελληνικών DRG, κατέληξαν στην υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας τον Μάιο του 2019.

Μοχλό της συνεργασίας αποτελεί και η μελέτη της εμπειρίας της εφαρμογής των DRG σε 11 χώρες, ήδη. Στόχος είναι να προχωρήσει το συντομότερο η πιλοτική εφαρμογή των DRG σε επιλεγμένα από το ΚΕΤΕΚΝΥ δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια».

Ως προς το δεύτερο ζήτημα που ανέφερα, χρειάζεται προφανώς σύμπραξη με την πολιτεία για να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός, κανένας συμπολίτης μας ανασφάλιστος. Ετσι, το συγκεκριμένο θέμα είναι ανοιχτό, αλλά και η Ενωση είναι ανοιχτή για την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα συναρμόδια υπουργεία».

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Ιερώνυμος: «Ενθαρρυντικά τα νέα για την υγεία του», δηλώνει ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής

Tinad

Σε αυτή τη χώρα οι μπανάνες θεωρούνται ιερές

Μαρίνα Μπενέκου

Βαριά άρρωστος στη φυλακή ο Χάρβεϊ Γουάινστιν- Ενδέχεται να πάσχει από κορωνοϊό

Μαρίνα Μπενέκου

Και μη χειρότερα: Νέος φονικός ιός που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο εντοπίστηκε στη Βολιβία

Μαρίνα Μπενέκου

Για όλες τις χρήσεις…όνομα και πράμα: 10 έξυπνες χρήσεις του αλευριού

Μαρίνα Μπενέκου

Εταιρεία πληρώνει τους Βρετανούς 1.500 λίρες για να…κάνουν σεξ

Μαρίνα Μπενέκου

Μαγειρική σόδα: 10 τρόποι να τη χρησιμοποιήσετε ως φάρμακο ή καλλυντικό!

Μαρίνα Μπενέκου

Κορωνοϊός: Οι 5 λόγοι για τους οποίους η Αφρική έχει χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας

Μαρίνα Μπενέκου

8.620 μόνιμοι μέσω ΑΣΕΠ σε Υγεία, Ένοπλες Δυνάμεις και Αυτοδιοίκηση το 2021

Δημήτρης Ντόγκας