Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μείωση ενοικίου τουλάχιστον 30% σε επιχειρήσεις και μισθωτούς – Οι προϋποθέσεις [πίνακες & παραδείγματα]

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Μειώσεις ενοικίων επαγγελματικής στέγης τουλάχιστον κατά 30% δικαιούνται για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020 εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων και αγαθών, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του κορoνοϊού.

Επιπλέον, χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές δικαιούνται και αυτοί μειώσεις τουλάχιστον 30% στα ενοίκια των κατοικιών τους ή και στα ενοίκια φοιτητικής στέγης, τα οποία καταβάλλουν για τέκνα τους που σπουδάζουν μακριά τους, σε άλλες πόλεις.

Σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση για να ισχύσει μείωση στα ενοίκια του τελευταίου τετραμήνου του τρέχοντος έτους είναι να έχει προηγηθεί συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή για το ακριβές ποσοστό της μείωσης.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, υπέγραψε απόφαση με την οποία καθορίζεται η λίστα με τις πληττόμενες από την πανδημία του κορονοϊού επιχειρηματικές δραστηριότητες για τις οποίες μπορεί να ισχύσει μείωση ενοικίων επαγγελματικής στέγης τουλάχιστον κατά 30% στο τελευταίο τετράμηνο του 2020.

Οι δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν στο ευνοϊκό αυτό μέτρο αποτυπώνονται στη λίστα βάσει δηλωμένου στις 20-3-2020 κωδικού αριθμού κύριας δραστηριότητας (ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας) ή βάσει δηλωμένου στις 20-3-2020 ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2018.

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, οι επιχειρήσεις που θεωρούνται πληττόμενες και μπορούν να συμφωνήσουν -με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία στεγάζονται ή με τους ιδιοκτήτες των χώρων στους οποίους δραστηριοποιούνται- μειώσεις τουλάχιστον κατά 30% στα ενοίκια των μηνών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 είναι αυτές που εμπορεύονται λιανικώς κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ενδύματα, υποδήματα, δερμάτινα είδη, καλλυντικά, είδη καλλωπισμού, λουλούδια, φυτά, σπόρους, ρολόγια, κοσμήματα, διαφημιστικά είδη (μπρελόκ, μπλούζες, αναπτήρες κ.λπ.), είδη δώρων και μη εδώδιμα προϊόντα.

Επίσης, δικαιούχοι των μειώσεων ενοικίων επαγγελματικής στέγης ή επαγγελματικών χώρων τουλάχιστον κατά 30% είναι τα πολυκαταστήματα, καθώς επίσης και όσοι πωλούν λιανικώς διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, καπνό, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ενδύματα, υποδήματα και διάφορα άλλα είδη) σε υπαίθριους χώρους, δηλαδή σε πάγκους και λαϊκές αγορές. Ολη η λίστα με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που υπάγονται παρατίθεται παρακάτω.

Πέραν των επαγγελματικών μισθώσεων των εγκαταστάσεων που έχουν παραχωρηθεί στις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, η δυνατότητα μείωσης ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2020, κατόπιν συμφωνιών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, ισχύει και στις ακόλουθες περιπτώσεις μισθώσεων:

  • Μισθώσεις κύριας κατοικίας, όταν ενοικιαστής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος εργαζομένου στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που θεωρούνται πληττόμενες, εφόσον έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού.
  • Μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε Ιδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω του κορονοϊού.

Οι προϋποθέσεις για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων είναι οι εξής:

α) Να υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) και ενοικιαστή (μισθωτή).

β) Να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο σύστημα TAXISnet, το οποίο διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω της ιστοσελίδας www.aade.gr. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί το νέο συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Στο πεδίο των ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ της ηλεκτρονικής δήλωσης είναι χρήσιμο να αναγραφεί το εξής: «Η παρούσα συμφωνία αφορά σύμφωνα με τον νόμο το τετράμηνο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το μίσθωμα επανέρχεται στο κανονικό ύψος των ….. ευρώ».

γ) Να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή (μισθωτή) η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

δ) Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του. Δηλαδή ο ενοικιαστής θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το μειωμένο ενοίκιο εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών.

Οι φοροεκπτώσεις για τους ιδιοκτήτες

Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων κατά τις οποίες θα συμφωνηθεί η μείωση των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, ο ιδιοκτήτης του εκμισθούμενου ακινήτου θα έχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:

1 Δικαίωμα έκπτωσης φόρου ίσης με το 12% του κανονικού ενοικίου (του ποσού του ενοικίου όπως αυτό είχε συμφωνηθεί αρχικά πριν από τη μείωση).

Για να κατοχυρώσει το δικαίωμα αυτό, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει στο σύστημα TAXISnet δήλωση απώλειας μισθωμάτων (δήλωση Covid-19), στην οποία θα πρέπει να αναγράψει το ποσό απώλειας του μισθώματος για κάθε μήνα ισχύος της συμφωνίας μείωσης του ενοικίου.

Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Το ποσό της έκπτωσης φόρου που θα κερδίσει ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αφαιρεθεί από τις παρακάτω κατηγορίες φορολογικών οφειλών του:

α) Φόρο εισοδήματος, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης που βεβαιώθηκαν μαζί στο εκκαθαριστικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019. Η έκπτωση θα μειώνει ή θα μηδενίζει μία ή περισσότερες από τις υπολειπόμενες απλήρωτες μηνιαίες δόσεις των φόρων αυτών.

β) Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2020. Η έκπτωση θα μειώνει ή θα μηδενίζει μία ή περισσότερες από τις 6 μηνιαίες δόσεις του φόρου αυτού.

γ) ΦΠΑ τρίτου τριμήνου 2020, εφόσον είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση και τηρεί απλογραφικά βιβλία.

δ) ΦΠΑ ενός ή περισσοτέρων από τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και ενός ή περισσοτέρων από τους μήνες του 2021, εφόσον είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση και τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

2 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για το τμήμα του ενοικίου που θα παραμένει ανείσπρακτο λόγω μείωσης.

Δεν θα θεωρείται εισόδημα του ιδιοκτήτη και δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που αυτός δεν θα εισπράττει, λόγω της συμφωνίας του με τον ενοικιαστή για μείωση του ποσού του ενοικίου τουλάχιστον κατά 30%.

3 Εγκαιρη πληρωμή του «κουρεμένου» ενοικίου. Προϋπόθεση για να ισχύσει η συμφωνία μείωσης του ενοικίου είναι η καταβολή του μειωμένου συμφωνηθέντος ποσού εγκαίρως κάθε μήνα από τον ενοικιαστή. Υποχρεώνεται δηλαδή κάθε ενοικιαστής να πληρώνει το συμφωνηθέν μειωμένο ποσό ενοικίου κάθε μήνα «στην ώρα του».

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εισοδηματικές απώλειες που θα υποστούν οι ιδιοκτήτες θα είναι μεγαλύτερες από τα οφέλη που θα προκύψουν γι’ αυτούς λόγω των εκπτώσεων φόρου και των απαλλαγών από φόρους εισοδήματος που θα τους παρασχεθούν. Τα ισοζύγια εισοδηματικών απωλειών και κερδών λόγω εκπτώσεων φόρου και απαλλαγών από φόρους εισοδήματος αποτυπώνονται καλύτερα, για μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών, στους αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε.

Παραδείγματα με τις ζημιές και τα οφέλη

 Ιδιοκτήτης ακινήτου επαγγελματικής στέγης ενοικιάζει ισόγειο χώρο καταστήματος 500 τ.μ. σε επιχείρηση λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης έναντι μηνιαίου ενοικίου 800 ευρώ. Συμφωνεί με τον ενοικιαστή καταστηματάρχη να εισπράξει το μηνιαίο ενοίκιο της περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 μειωμένο κατά 60%, στα 320 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης θα χάσει συνολικά 1.920 ευρώ από τα ενοίκια του τετραμήνου (480 ευρώ / μήνα Χ 4 μήνες). Από την άλλη πλευρά, ο ιδιοκτήτης θα έχει το δικαίωμα έκπτωσης φόρου ίσης με το 12% του ποσού των 3.200 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των κανονικών ενοικίων του τετραμήνου, ενώ θα γλιτώσει και από φόρο εισοδήματος ποσοστού τουλάχιστον 15% επί του ποσού των 1.920 ευρώ που δεν θα εισπράξει. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης θα πάρει πίσω μέσω εκπτώσεων και μειώσεων φόρου τουλάχιστον 672 ευρώ (12% Χ 3.200 ευρώ + 15% Χ 1.920 ευρώ).

Εν τέλει, η απώλεια του ιδιοκτήτη θα περιοριστεί στα 1.248 ευρώ (1.920 ευρώ – 672 ευρώ).

 Ιδιοκτήτης ενοικιάζει διαμέρισμα 80 τ.μ. ως κύρια κατοικία σε εργαζόμενο πληττόμενης επιχείρησης έναντι μηνιαίου ενοικίου 400 ευρώ.

Συμφωνεί με τον ενοικιαστή να εισπράξει το μηνιαίο ενοίκιο της περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 μειωμένο κατά 40%, στα 240 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης θα χάσει συνολικά 640 ευρώ από τα ενοίκια του τετραμήνου (160 ευρώ / μήνα Χ 4 μήνες).

Από την άλλη πλευρά, ο ιδιοκτήτης θα έχει το δικαίωμα έκπτωσης φόρου ίσης με το 12% του ποσού των 1.600 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των κανονικών ενοικίων του τετραμήνου, ενώ θα γλιτώσει και από φόρο εισοδήματος ποσοστού τουλάχιστον 15% επί του ποσού των 640 ευρώ που δεν θα εισπράξει. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης θα πάρει πίσω μέσω εκπτώσεων και μειώσεων φόρου τουλάχιστον 288 ευρώ (12% Χ 1.600 ευρώ + 15% Χ 640 ευρώ). Εν τέλει, η απώλεια του ιδιοκτήτη θα περιοριστεί στα 352 ευρώ (640 ευρώ – 288 ευρώ).

ΠΙΝΑΚΑΣ1: ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ 200 ΕΩΣ 1.000 ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ 30-70% ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020                                                                  ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 30%

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ                                                                     200    400    600    800    1000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ                         240    480   720    960     1200

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ          132    264   396    528      660

ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ                                                                                          108    216   324    432      540

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 40%

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ                                                                       200   400   600     800    1000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ                          320   640   960   1280   1600

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ           144    288   432    576     720

ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ                                                                                           176    352    528    704     880

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 50%

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ                                                                       200   400     600    800   1000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ                          400   800   1200  1600  2000

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ           156   312    468     624    780

ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ                                                                                           244   488    732    976   1220

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 60%

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ                                                                       200  400     600    800    1000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ                          480   960  1440  1920   2400

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ           168   336    504    672     840

ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ                                                                                           312   624   936    1248  1560

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 70%

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ                                                                       200    400     600     800   1000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ                          560  1120  1680   2240  2800

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ           180    360     540     720    900

ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ                                                                                            380   760  1140   1520  1900

Σημείωση: Η “ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ” είναι το ποσό που χάνει τελικά ο ιδιοκτήτης. Το ποσό αυτό προκύπτει με αφαίρεση του ποσού της “ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗΣ” από το ποσό της “ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ”.

Ως “ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ” νοείται ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο απωλεσθέν ποσό ενοικίων, υπολογιζόμενος με τον κατώτατο συντελεστή φόρου 15% της κλίμακας αυτοτελούς φορολόγησης των ενοικίων.

Στη “ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ” δεν περιλαμβάνεται το ποσό τυχόν εισφοράς αλληλεγγύης που μπορεί να γλιτώνει ο ιδιοκτήτης, καθώς η εισφορά αυτή δεν επιβαρύνει όλους τους ιδιοκτήτες αλλά μόνο όσους έχουν ετήσια εισοδήματα από διάφορες πηγές συνολικού ύψους άνω των 12.000 ευρώ και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% – 10% ανάλογα με το ύψος των ετήσιων αυτών εισοδημάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ2: Οι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων

ΚΑ (Περιγραφή)

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμμάτων κεφαλής) (47.71.71.27) και λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (47.71.71.34)

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα     καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76.7          

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων

47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.19.10.03

Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)

47.19.10.05

Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στιλό κ.λπ.)

47.19.10.08

Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά

47.78.86

Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που δεν καταχωρούνται αλλού.    (π.δ.κ.α)

47.78.89              

Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων (π.δ.κ.α), εκτός από λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης (47.78.89.04)

47.81    

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.82    

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89    

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Brexit: Κυβερνητικές οδηγίες προς τις επιχειρήσεις – «Ετοιμαστείτε για έξοδο χωρίς συμφωνία»

Tinad

Μπαρτσελόνα: Έρχονται νέες περικοπές μισθών – Χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα οι παίχτες

Δημήτρης Ντόγκας

Ιρλανδία: Απαγορεύθηκαν ακόμα και οι επισκέψεις σε σπίτια – Εκτός ελέγχου ο κορωνοϊός

Δημήτρης Ντόγκας

Κορωνοϊός: 25χρονος στις ΗΠΑ νοσεί για δεύτερη φορά- ποια είναι τα συμπτώματά του

Μαρίνα Μπενέκου

«Θα κατέβω να σας φιλήσω όλους»: Aδίστακτος ο Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση

Μαρίνα Μπενέκου

Πέθανε από κορονωϊό ο πατέρας του Τότι – Η ανάρτηση του ιστορικού αρχηγού της Ρόμα

Δημήτρης Ντόγκας

Συναγερμός στο Βατικανό: Γιατί φοβούνται για την υγεία του Πάπα

Μαρίνα Μπενέκου

Κορωνοϊός: Νέα μέτρα και τοπικά lockdown για τον επόμενο μήνα στην Μ. Βρετανία

Μαρίνα Μπενέκου

Επιστρεπτέα προκαταβολή 3: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Tinad