ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Μείωση ενοικίου και τον Δεκέμβριο – Στη Βουλή διορθωτική ρύθμιση – Τρεις «γκρίζες ζώνες» βλέπει η ΠΟΜΙΔΑ [πίνακας& παραδείγματα]

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Υποχρεωτική μείωση ενοικίων κατά 40% ισχύει τον Νοέμβριο για μεγάλο αριθμό μισθώσεων, προκαλώντας εισοδηματικές απώλειες σε περισσότερους από 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και οφέλη σε περισσότερους από 400.000 ενοικιαστές, που είναι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί εργαζόμενοι.

Η μείωση αναμένεται να ισχύσει και για τον μήνα Δεκέμβριο, καθώς όλα δείχνουν ότι το απαγορευτικό στη λειτουργία εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και στην ελεύθερη κυκλοφορία εκατομμυρίων πολιτών, το οποίο επιβλήθηκε για τον περιορισμό της διάδοσης του κορoνοϊού, θα παραταθεί και στον επόμενο μήνα.

Hδη με τον ν. 4753/2020, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, προβλέπεται η μείωση του ενοικίου του μηνός Νοεμβρίου κατά 40% για επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν υποχρεωθεί να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους με κρατική εντολή μέσα στον Νοέμβριο ή υφίστανται νέα σημαντική μείωση τζίρου λόγω της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών από τις αρχές Νοεμβρίου.

Συνολικά, δικαιούχοι των μειώσεων είναι επιχειρηματίες που ασκούν 552 επαγγελματικές δραστηριότητες και πλήττονται οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. Επιπλέον, οι μειώσεις αφορούν και σε μισθώσεις κύριας κατοικίας, στις οποίες ενοικιαστές είναι μισθωτοί εργαζόμενοι στους πληττόμενους αυτούς επιχειρηματίες.

Η υποχρεωτική μείωση των ενοικίων του μηνός Νοεμβρίου 2020 κατά 40% ισχύει, επίσης, και στις περιπτώσεις μισθώσεων κατοικιών στις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση πληττόμενη οικονομικά από την πανδημία του κορoνοϊού και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεούνται να αποδεχθούν τη μείωση των ενοικίων κατά 40% για τον Νοέμβριο, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, θα έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν αποζημιώσεις από το κράτος.

Τα ποσά των αποζημιώσεων θα αντιστοιχούν στο 50% των απωλειών τους από τη μείωση των ενοικίων κατά 40%, δηλαδή ουσιαστικά στο 20% των ποσών των κανονικών ενοικίων του μηνός Νοεμβρίου. Οι αποζημιώσεις αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ιδιοκτητών τον Ιανουάριο.

Πέραν των αποζημιώσεων, οι ιδιοκτήτες θα ωφεληθούν και με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος για το 40% του ενοικίου του μηνός Νοεμβρίου που δεν θα εισπράξουν.

Παραδείγματα

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογιστεί το ποσό της αποζημίωσης των ιδιοκτητών, καθώς και η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος, παραθέτουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1 Σε μηνιαίο ενοίκιο 700 ευρώ για το οποίο ισχύει μείωση κατά 40%, δηλαδή κατά 280 ευρώ, η αποζημίωση του ιδιοκτήτη, η οποία ισοδυναμεί με το 50% του ποσού της εισοδηματικής απώλειας των 280 ευρώ ή με το 20% ολόκληρου του ενοικίου των 700 ευρώ, ανέρχεται σε 140 ευρώ (280 Χ 50% ή 700 Χ 20%).

Επιπλέον, για το ποσό της εισοδηματικής απώλειας των 280 ευρώ ο ιδιοκτήτης θα απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος την άνοιξη του 2021, όταν θα υποβάλει τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020.

Με δεδομένο ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων επιβαρύνονται με τον κατώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 15%, που ισχύει στην κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης των μισθωμάτων, το ελάχιστο φορολογικό όφελος το οποίο θα προκύψει για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη από τη φοροαπαλλαγή του 40% του ενοικίου του θα ανέλθει στα 42 ευρώ (280 ευρώ Χ 15%).

Εν τέλει, ο εν λόγω ιδιοκτήτης που θα αναγκαστεί να εισπράξει το ενοίκιο του Νοεμβρίου μειωμένο κατά 40%, δηλαδή κατά 280 ευρώ, θα έχει οικονομικό όφελος -με τις μορφές της άμεσης αποζημίωσης και της φορολογικής απαλλαγής-τουλάχιστον τα 182 ευρώ ή το 65% της εισοδηματικής του απώλειας.

2 Σε μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ για το οποίο ισχύει μείωση κατά 40%, δηλαδή κατά 400 ευρώ, η αποζημίωση του ιδιοκτήτη, η οποία ισοδυναμεί με το 50% του ποσού της εισοδηματικής απώλειας των 400 ευρώ ή με το 20% ολόκληρου του ενοικίου των 1.000 ευρώ, ανέρχεται σε 200 ευρώ (400 ευρώ Χ 50% ή 1.000 ευρώ Χ 20%).

Επιπλέον, για το ποσό της εισοδηματικής απώλειας των 400 ευρώ ο ιδιοκτήτης θα απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος την άνοιξη του 2021, όταν θα υποβάλει τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020.

Με δεδομένο ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων επιβαρύνονται με τον κατώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 15%, που ισχύει στην κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης των μισθωμάτων, το ελάχιστο φορολογικό όφελος το οποίο θα προκύψει για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη από τη φοροαπαλλαγή του 40% του ενοικίου του θα ανέλθει στα 60 ευρώ (400 ευρώ Χ 15%).

Εν τέλει, ο εν λόγω ιδιοκτήτης που θα αναγκαστεί να εισπράξει το ενοίκιο του Νοεμβρίου μειωμένο κατά 40%, δηλαδή κατά 400 ευρώ, θα έχει οικονομικό όφελος -με τις μορφές της άμεσης αποζημίωσης και της φορολογικής απαλλαγής- τουλάχιστον τα 260 ευρώ ή το 65% της εισοδηματικής του απώλειας.

Οι εισοδηματικές απώλειες

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εισοδηματικές απώλειες που θα υποστούν οι ιδιοκτήτες θα είναι μεγαλύτερες από τα οφέλη που θα προκύψουν γι’ αυτούς λόγω των αποζημιώσεων και των απαλλαγών από φόρους εισοδήματος που θα τους παρασχεθούν.

Τα ισοζύγια εισοδηματικών απωλειών και κερδών λόγω αποζημιώσεων και απαλλαγών από φόρους εισοδήματος αποτυπώνονται καλύτερα, για μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών, στους αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής.

Ρυθμίσεις που θα προβλέπουν μείωση ενοικίων κατά 40% για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων πληττόμενων οικονομικά από τον κορoνοϊό, για μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές και για φοιτητική στέγη ενήλικων τέκνων των εργαζομένων, καθώς επίσης και την καταβολή στους ιδιοκτήτες αποζημιώσεων ίσων με το ήμισυ (με το 50%) των εισοδηματικών απωλειών που θα υποστούν, αναμένεται να ψηφισθούν και να τεθούν σε ισχύ και για τον Δεκέμβριο.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστούν ακόμη περισσότερο οι ιδιοκτήτες, θα κατατεθεί στη Βουλή διορθωτική νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα προβλέπεται ότι το ήμισυ του απολεσθέντος 40% που θα επιστρέφει το Δημόσιο στους ιδιοκτήτες, ως αποζημίωση, θα διασφαλίζεται ως ακατάσχετο, ώστε να μην είναι δυνατός ο συμψηφισμός του με οφειλές των ιδιοκτητών προς το Δημόσιο. Θα ισχύει δηλαδή για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών αυτό που ήδη εφαρμόζεται για όλα τα επιδόματα που καταβάλλονται ως ενισχύσεις την περίοδο αυτή στους διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, αν ο δικαιούχος ιδιοκτήτης έχει εκκρεμείς οφειλές στο Δημόσιο, το ποσό της αποζημίωσης (το οποίο αντιστοιχεί στο 50% της μείωσης των ενοικίων) δεν θα κατάσχεται αυτόματα για συμψηφισμό με μέρος των υποχρεώσεών του.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ KAI TA ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 40% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
200    80  40  12     52
250 100  50  15     65
300 120  60  18     78
350 140  70  21     91
400 160  80  24   104
450 180  90  27   117
500 200 100  30   130
550 220 110  33   143
600 240 120  36   156
650 260 130  39   169
700 280 140  42   182
750 300 150  45   195
800 320 160  48   208
850 340 170  51   221
900 360 180  54   234
950 380 190  57   247
1000 400 200  60   260
1050 420 210  63   273
1100 440 220  66   286
1150 460 230  69  299
1200 480 240  72   312
1500 600 300  90   390
2000 800 400 120   520
3000 1200 600 180   780
4000 1600 800 240 1040
5000 2000 1000 300 1300

Πάντως, όπως έχει επισημάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η νέα νομοθετική ρύθμιση για τις αναγκαστικές μειώσεις ενοικίων κατά 40% έχει τρεις ακόμη «γκρίζες ζώνες», οι οποίες θα πρέπει να εξαλειφθούν και με άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της ΠΟΜΙΔΑ:

1 Τα δικαιώματα των ιδιοκτητών δεν κατοχυρώνονται, καθώς από τη μία πλευρά προβλέπεται υποχρεωτική μείωση ενοικίων κατά 40%, αλλά, από την άλλη, δεν προβλέπεται η υποχρέωση των ενοικιαστών να εξοφλούν εγκαίρως το υπόλοιπο 60% των μισθωμάτων.

Η υποχρέωση αυτή, η οποία είχε τεθεί ως όρος για τις μειώσεις ενοικίων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, «εξαφανίστηκε» από τη νέα ρύθμιση του ν. 4753/2020.

2 Οι ιδιοκτήτες που αναγκάζονται να εισπράξουν μειωμένα κατά 40% τα οφειλόμενα ενοίκια δεν δικαιούνται, από την πλευρά τους, εκπτώσεις κατά 40% σε ενοίκια που οι ίδιοι πληρώνουν είτε για τις κύριες κατοικίες τους είτε για φοιτητική στέγη των παιδιών τους που σπουδάζουν μακριά τους.

Επιπλέον, δεν δικαιούνται ούτε και όλα τα λοιπά ευεργετικά μέτρα, όπως διευκολύνσεις και μεταθέσεις φορολογικών υποχρεώσεων, ρυθμίσεων κ.λπ.

3 Εξακολουθούν να εξαιρούνται από το δικαίωμα λήψης αποζημιώσεων οι ιδιοκτήτες που είναι νομικά πρόσωπα, όπως τα κοινωφελή ιδρύματα και τα κληροδοτήματα.

Τι προβλέπεται

Υπενθυμίζεται ότι με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο ν. 4753/2020, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, προβλέπονται τα εξής:

1) Εφαρμόζεται, ειδικά για τον μήνα Νοέμβριο, υποχρεωτική μείωση ενοικίων κατά 40% στις ακόλουθες περιπτώσεις μισθώσεων:

α) Επαγγελματικές μισθώσεις εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται να αναστείλουν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή εντός του Νοεμβρίου 2020 ή πλήττονται οικονομικά με σημαντική συρρίκνωση των δραστηριοτήτων τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Οι πληττόμενοι κλάδοι επιχειρήσεων και οι κατηγορίες πληττόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται σε λίστα με 552 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), που είχε δημοσιευθεί τον περασμένο Απρίλιο.

Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι περισσότερες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και όλα σχεδόν τα ελευθέρια επαγγέλματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη λίστα περιλαμβάνονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες των κλάδων της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, των κλάδων παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, διαρκών καταναλωτικών αγαθών κ.λπ.

β) Μισθώσεις κύριας κατοικίας, σε καθεμία από τις οποίες ενοικιαστής (μισθωτής) είναι εργαζόμενος ή σύζυγος εργαζομένου στις ανωτέρω πληττόμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού.

γ) Μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού.

2) Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων κατά τις οποίες θα ισχύσει η μείωση του ενοικίου κατά 40%, ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, θα έχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) Δεν θα θεωρείται εισόδημα και δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος το ποσό του μισθώματος που δεν θα εισπράξει, λόγω αναγκαστικής μείωσης κατά 40%.

β) Ο ιδιοκτήτης θα έχει δικαίωμα είσπραξης αποζημίωσης ίσης με το 20% του κανονικού ενοικίου (του ποσού του ενοικίου όπως αυτό είχε συμφωνηθεί αρχικά πριν από τη μείωση). Για να κατοχυρώσει το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να κάνει τα εξής βήματα:

» Πρώτον, να υποβάλει στο σύστημα TAXISnet δήλωση απώλειας μισθωμάτων, τη λεγόμενη «Δήλωση Covid», από την οποία θα πρέπει να προκύπτει το ποσό απώλειας του μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο. Η υποβολή της «Δήλωσης Covid» για τον μήνα Νοέμβριο θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή διά της οποίας υποβάλλονται οι «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης».

» Δεύτερον, να δηλώσει (εάν δεν το έχει ήδη κάνει) στο σύστημα ΤΑΧΙSnet τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό της αποζημίωσης που θα κερδίσει. Ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού αυτού πρέπει να είναι δηλωμένος στο σύστημα TAXISnet και συγκεκριμένα στην εφαρμογή «Δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ», η οποία βρίσκεται στο μενού το οποίο εμφανίζεται μετά την είσοδο στο ΤΑΧΙSnet και μετά την επιλογή «Ο λογαριασμός μου».

Θα ακολουθήσουν ο έλεγχος και η εκκαθάριση των «Δηλώσεων Covid» και στο τέλος η κατάθεση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών. Με βάση τα δεδομένα που διαμορφώνονται αυτήν τη στιγμή τα ποσά των αποζημιώσεων θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ιδιοκτητών τον Ιανουάριο.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Λήξη συναγερμού στο Καπιτώλιο – Ήρθη το lockdown

Tinad

Οι 7 ρυθμίσεις στα ακίνητα: Διορθωτικές χωρίς πρόστιμο, 24 δόσεις για οφειλές σε δήμους και ενοίκια χωρίς εισφορά αλληλεγγύης

Δημήτρης Ντόγκας

Lockdown στο Καπιτώλιο: Καπνός σε παρακείμενο κτίριο – Συναγερμός λόγω απειλής

Ανδρέας Ντίνης

Οι πιο δημοφιλείς εργασίες κατοικίας στην Ελλάδα το 2020

Ανδρέας Ντίνης

Έρευνα: Σε κατάθλιψη οδηγεί η αυξημένη χρήση των social media

Tinad

Ιδιοκτήτες ακινήτων: «Κούρεμα» έως 45% στον φόρο φέρνει η έκπτωση 40% στα ενοίκια [πίνακες & παραδείγματα]

Δημήτρης Ντόγκας

Πρεμιέρα για το λιανεμπόριο: Κοσμοσυρροή στην Ερμού – Ψώνια με ουρές, μέτρα και αποστάσεις [εικόνες]

Tinad

Κορωνοϊός: Τι θα κρίνει την περαιτέρω αποκλιμάκωση των μέτρων – Πώς μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία και η εστίαση

Μιχάλης Μάρδας

Κορωνοϊός – Lockdown: Παρατείνεται η απαγόρευση για κυνήγι και ψάρεμα

Tinad