Ελεύθερος Τύπος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

13η σύνταξη βγάζουν οι αυξήσεις και μετά τα 40 έτη – Τι ισχύει με το ειδικό μπόνους 2% για τους ένστολους [ πίνακας με όλα τα ποσοστά αναπλήρωσης]

Τα μυστικά για μεγαλύτερη σύνταξη στα 62 με παράλληλη ασφάλιση - Τι ισχύει για την αύξηση αναπλήρωσης στρατιωτικών συντάξεων

Κώστας Κατίκος

Αυξήσεις συντάξεων, που αν και μικρότερες σε σχέση με τα 40 έτη, βγάζουν μια 13η σύνταξη σε ετήσια βάση, παίρνουν οι ασφαλισμένοι που επιλέγουν να αποχωρήσουν με 41 ως 42 έτη, ενώ μετά τα 43-44 έτη οι αυξήσεις του νόμου 4670 μηδενίζονται και στην ουσία δεν συμφέρει κανέναν να παραμείνει εργαζόμενος.

Στα 44,9 έτη ένας ασφαλισμένος θα πάρει την ίδια σύνταξη με αυτήν που θα του έδινε ο νόμος Κατρούγκαλου. Το παράδοξο είναι ότι από τα 45 έτη και μετά η εικόνα αντιστρέφεται πλήρως, καθώς θα προέκυπταν αυξήσεις αν παρέμεναν σε ισχύ τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ με τα ποσοστά του νόμου Βρούτση προκύπτουν μειώσεις, αν και αφορούν ελάχιστους ασφαλισμένους.

Ο νόμος Βρούτση δίνει τις αυξήσεις ως τα 40-42 έτη ως κίνητρο παραμονής στην εργασία, μια που ο μέσος χρόνος ασφάλισης σήμερα δεν ξεπερνά τα 33 έτη, ενώ ο νόμος Κατρούγκαλου κρατούσε χαμηλές τις συντάξεις ως τα 40-44 χρόνια και μετέθετε τις αυξήσεις μετά τα 45 έτη ασφάλισης… για όποιον προλάβει. Αν ίσχυε σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου, τότε ένας ασφαλισμένος που ασφαλίστηκε στα 25 θα έπρεπε να βγει στη σύνταξη στα 70 (με 45ετία) προκειμένου να επωφελείτο των ποσοστών του νόμου 4387. Με το νόμο Βρούτση αρκεί να πιάσει την 40ετία, δηλαδή να βγει στα 65 του για να πάρει πολύ μεγαλύτερη σύνταξη από αυτήν του νόμου Κατρούγκαλου.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσίευσε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις:

  1. Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 1.190 ευρώ, που συνταξιοδοτείται με 41 έτη και 6 μήνες, θα πάρει 988 ευρώ σύνταξη (μικτά) με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670, ενώ με τον παλιό νόμο θα έπαιρνε 929 ευρώ. Κερδίζει δηλαδή 59 ευρώ μηνιαία αύξηση στη σύνταξη, που σε ετήσια βάση είναι 708 ευρώ επιπλέον εισόδημα.
  2. Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 3.220 ευρώ, που συνταξιοδοτείται με 41 έτη και 6 μήνες, θα πάρει 2.018 ευρώ σύνταξη (μικτά) με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670, ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 1.859 ευρώ. Κερδίζει δηλαδή 160 ευρώ μηνιαία αύξηση στη σύνταξη, ή 1.920 ευρώ σε ετήσια βάση, ποσό που ισοδυναμεί με μια ακόμη (13η) σύνταξη!

Οσο ανεβαίνουν όμως τα έτη ασφάλισης οι αυξήσεις υποχωρούν.

Για παράδειγμα:

  • Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 2.205 ευρώ, που συνταξιοδοτείται με 42 έτη και 6 μήνες, θα πάρει 1.514 ευρώ σύνταξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670, ενώ με τον παλιό νόμο θα έπαιρνε 1.438 ευρώ. Η αύξηση που παίρνει είναι 76 ευρώ σε μηνιαία βάση και 912 ευρώ σε ετήσια βάση. Αν βγει στη σύνταξη με 44 έτη θα πάρει αύξηση μόλις 27 ευρώ, καθώς η σύνταξη με το νόμο Βρούτση βγαίνει στα 1.525 ευρώ ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου θα έβγαινε στα 1.504 ευρώ. Στα 44,9 έτη ο ασφαλισμένος θα πάρει 1.539 ευρώ με το νόμο 4670 και 1.537 ευρώ αν εφαρμοζόταν ο νόμος 4387, δηλαδή την ίδια σύνταξη χωρίς αύξηση.

Είναι ξεκάθαρο ότι η πλειονότητα των ασφαλισμένων που βγαίνουν στη σύνταξη με 33 ως 40 έτη κερδίζουν από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, όπως επίσης είναι ξεκάθαρο ότι δεν συμφέρει κανέναν να παραμείνει μετά τα 41-42 έτη.

Μπόνους στις συντάξεις των στρατιωτικών μετά τα 45 έτη για να μην έχουν μειώσεις

Για στρατιωτικούς των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται με διπλό χρόνο ασφάλισης από πτητικά και καταδυτικά εξάμηνα δίδεται επιπλέον προσαύξηση 1,5% πέραν της ετήσιας προσαύξησης κατά 0,5% που ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους για κάθε έτος από τα 40 έτη και μετά. Με το μπόνους του 2% (1,5+0,5) οι στρατιωτικοί αφοπλίζουν τις μειώσεις συντάξεων που προκαλούνται από το νόμο 4670 μετά τα 45 έτη. Η ειδική αυτή προσαύξηση ισχύει για στρατιωτικούς που συνταξιοδοτούνται με αίτηση από 1ης/10/2019 εφόσον με τους διπλάσιους χρόνους υπηρεσίας περνούν τα 45 έτη. Για παράδειγμα, στα 40 έτη το ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης (ποσοστό αναπλήρωσης) του νόμου 4387/2016 ήταν 42,80%, ενώ με το νόμο 4670/2020 είναι 50%. Στα 50 έτη (που αφορά τα διπλά χρόνια συνταξιοδότησης των ενστόλων) ο νόμος 4387 έδινε αναπλήρωση 62,80% ενώ ο νόμος 4670 φτάνει στο 55%. Με την προσαύξηση του 2% όμως ο συντελεστής υπολογισμού της σύνταξης ανεβαίνει στο 62,51% αντί 55% προκειμένου να ακυρωθούν εν τη γενέσει τους οι μειώσεις στις συντάξεις των ενστόλων.

Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει στους επανυπολογισμούς των παλαιών συντάξεων. Αυτό που θα γίνει στις παλιές συντάξεις είναι ότι αν προκύψει μείωση θα δοθεί μια νέα προσωπική διαφορά ώστε κανείς απόστρατος πάνω από τα 45 έτη να μην πάρει λιγότερα από αυτά που έχει τώρα.

 

Μισθός

 Με 41,6 έτη ασφάλισης Με 42 έτη ασφάλισης Με 42,6 έτη ασφάλισης Με 43 έτη ασφάλισης Με 43,6 έτη ασφάλισης Με 44 έτη ασφάλισης Με 44,9 έτη ασφάλισης (*)
Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) Aύξηση (ευρώ) Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) Aύξηση (ευρώ) Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) Aύξηση (ευρώ) Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) Aύξηση (ευρώ) Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) Aύξηση (ευρώ) Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) Aύξηση (ευρώ) Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) Aύξηση (ευρώ)
1190 988 929 59 991 941 50 994 953 41 997 965 32 1000 977 23 1003 989 14 1007 1006  

1

1335 1062 995 66 1065 1009 56 1068 1022 46 1072 1035 36 1075 1049 26 1078 1062 16 1083 1082 1
1480 1135 1062 73 1139 1077 62 1143 1091 51 1146 1106 40 1150 1121 29 1154 1136 18 1159 1158 1
1625 1209 1128 81 1213 1145 68 1217 1161 56 1221 1177 44 1225 1193 32 1229 1210 20 1235 1234 1
1770 1282 1195 88 1287 1212 75 1291 1230 61 1296 1248 48 1300 1265 35 1305 1283 21 1311 1310 2
1915 1356 1261 95 1361 1280 81 1366 1299 66 1370 1319 52 1375 1338 38 1380 1357 23 1387 1386 2
2060 1430 1327 102 1435 1348 87 1440 1369 71 1445 1389 56 1450 1410 40 1455 1430 25 1463 1461 2
2205 1503 1394 109 1509 1416 93 1514 1438 76 1520 1460 60 1525 1482 43 1531 1504 27 1539 1537 2
2350 1577 1460 117 1583 1484 99 1589 1507 81 1594 1531 64 1600 1554 46 1606 1578 28 1615 1613 2
2495 1650 1527 124 1657 1552 105 1663 1577 86 1669 1602 68 1675 1627 49 1682 1651 30 1691 1689 2
2640 1724 1593 131 1731 1620 111 1737 1646 91 1744 1672 72 1750 1699 52 1757 1725 32 1767 1765 2
2785 1798 1660 138 1805 1687 117 1812 1715 96 1819 1743 75 1826 1771 55 1832 1799 34 1843 1841 2
2930 1871 1726 145 1879 1755 123 1886 1785 101 1893 1814 79 1901 1843 57 1908 1872 35 1919 1916 2
3075 1945 1792 153 1953 1823 129 1960 1854 106 1968 1885 83 1976 1915 60 1983 1946 37 1995 1992 3
3220 2018 1859 160 2027 1891 136 2035 1923 111 2043 1955 87 2051 1988 63 2059 2020 39 2071 2068 3

(*) ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα 44 έτη και 9 μήνες οι δύο νόμοι έρχονται «ισοπαλία» καθώς δεν υπάρχει διαφορά στις συντάξεις επειδή μετά τα 40 έτη ο μεν νόμος Βρούτση έχει προσαύξηση 0,5% κατ’ έτος στο ποσοστό αναπλήρωσης του 50% ενώ ο νόμος Κατρούγκαλου έδινε προσαύξηση 2% κατ’ έτος στο ποσοστό αναπλήρωσης του 42,80%, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν τα ποσοστά των δύο νόμων στα 44 έτη και 9 μήνες. Μέχρι τα 44,9 έτη έστω και με σταδιακή υποχώρηση των αυξήσεων ο νόμος Βρούτση δίνει περισσότερα από όσα θα έπαιρναν οι ασφαλισμένοι αν έμενε σε ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου. Από τα 44 έτη και 10 μήνες και μετά, δεν συμφέρει τους ασφαλισμένους να συνεχίζουν την εργασία γιατί τα ποσοστά του νόμου Βρούτση δίνουν μικρότερη σύνταξη έναντι του νόμου Κατρούγκαλου για όσους ασφαλισμένους βέβαια θα κατόρθωναν να γράψουν 45 έτη στο «κοντέρ» του εργασιακού τους βίου.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 30 ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

Ετη και μήνες ασφάλισης Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης
 Νόμος 4670/2020 Νόμος 4387/2016
30,1 26,54 26,49
30,6 27,36 27,08
31 28,35 27,79
31,6 29,34 28,50
32 30,33 29,21
32,6 31,32 29,92
33 32,31 30,63
33,6 33,56 31,43
34 34,81 32,22
34,6 36,06 33,02
35 37,31 33,81
35,6 38,56 34,61
36 39,81 35,40
36,6 41,09 36,30
37 42,36 37,20
37,6 43,64 38,10
38 44,91 39,00
38,6 46,19 39,90
39 47,46 40,80
39,6 48,74 41,80
40 50,01 42,80
40,6 50,26 43,80
41 50,51 44,80
41,6 50,76 45,80
42 51,01 46,80
42,6 51,26 47,80
43 51,51 48,8
43,6 51,76 49,80
44 52,01 50,8
44,6 52,26 51,80
44,9 52,39 52,30
44,10 52,43 52,47
45 52,51 52,80
46 53,01 54,80
47 53,51 56,80
48 54,01 58,80
49 54,51 60,80
50 55,01 62,80

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΑΠΌ 45 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ (ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΤΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ)

Ετη υπηρεσίας (με τα διπλά εξάμηνα) Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης
 Νόμος 4670/2020 Νόμος 4387/2016
45 52,51 52,80
46 54,51 54,80
47 56,51 56,80
48 58,51 58,80
49 60,51 60,80
50 62,51 62,80
55 72,51 72,80
60 82,51 82,80
65 92,51 92,80

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

  Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter
  Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 με αίτηση φέτος και τι παίρνουν [πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Τα SOS των ειδικών για σύνταξη πριν από τα 67 σε όλα τα Ταμεία [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: Έξοδος με μειωμένη για μητέρες από 56,9 έως 61,6 ετών και με αυξήσεις συντάξεων [αναλυτικοί πίνακες για ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 με αίτηση έως το τέλος του 2021 [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Αυξήσεις πέντε ταχυτήτων στους απόστρατους – Ποιοι και πότε θα τις πάρουν [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Oι νέοι πίνακες με τις συντάξεις και τις αυξήσεις από τα 30 έως τα 44,9 έτη

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Γιατί κάποιοι συνταξιούχοι δεν δικαιούνται αναδρομικά και αυξήσεις – Διευκρινίσεις από τον e-ΕΦΚΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: «Παράθυρο» για σύνταξη πριν από τα 67 και τα 62 έτη [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συνταξιοδοτικός οδηγός: Αυξήσεις και αναδρομικά για 415.000 παλαιούς και νέους συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom