Ελεύθερος Τύπος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συντάξεις: Κλείδωσαν αναδρομικά από 500 ως 3.400 ευρώ για 400.000 συνταξιούχους [πίνακες]

συντάξεις Αυξήσεις έως 204 ευρώ στις συντάξεις και αναδρομικά έως 4.000 ευρώ [αναλυτικοί πίνακες]

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Πακέτο αναδρομικών ως 3.400 ευρώ κλείδωσε για 400.000 συνταξιούχους από την επιστροφή μειώσεων 11 μηνών σε επικουρικές και Δώρα.

Ανεξάρτητα από το τι θα πουν τα Ανώτατα Δικαστήρια (ΣτΕ και Ελεγκτικό Συνέδριο), το βέβαιο είναι πως κερδίζονται οριστικά τα αναδρομικά 11 μηνών από τις μειώσεις επικουρικών και από τα Δώρα για περίπου 400.000 συνταξιούχους που κατέθεσαν αγωγές διεκδικήσεων μέχρι τον Οκτώβριο του 2020.

Αυτές οι διεκδικήσεις αναγνωρίζονται ως ισχυρές από το νόμο 4714/2020 και οι συνταξιούχοι, εφόσον τις κερδίζουν, θα παίρνουν τα ανάλογα ποσά αναδρομικών!

Οσες αποφάσεις βγαίνουν μέχρι στιγμής από τα Πρωτοδικεία για τις εν λόγω υποθέσεις δικαιώνουν τους συνταξιούχους. Η επικείμενη -εντός του Σεπτεμβρίου- απόφαση του ΣτΕ αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής και «πιλότος» ώστε οι χιλιάδες ομαδικές αγωγές που είναι σε εκκρεμότητα να αντιμετωπιστούν ενιαία και το 11μηνο των αναδρομικών στις επικουρικές να επιστραφεί χωρίς χρονοτριβή με ρύθμιση της κυβέρνησης, όπως έγινε και με τις κύριες και το νόμο 4714/2020.

Με τον νόμο αυτό πληρώθηκε ένα μέρος των αναδρομικών που αφορά επιστροφές 11 μηνών από αντισυνταγματικές περικοπές στις κύριες συντάξεις και έμειναν απ’ έξω τα αναδρομικά επικουρικών και τα Δώρα, παρότι είχαν τις ίδιες αντισυνταγματικές περικοπές. Ο νόμος έδωσε τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα αναδρομικά επικουρικών και Δώρων μόνον όσοι είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι την πληρωμή των αναδρομικών για τις κύριες συντάξεις που δόθηκαν τον Οκτώβριο του 2020. Αντίθετα, οι αγωγές μετά τον Οκτώβριο του 2020 καθίσταται ανίσχυρες σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, γιατί, όπως αναφέρουν οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 114, μετά την πληρωμή των ποσών για τις κύριες συντάξεις οι απαιτήσεις των συνταξιούχων αποσβένονται, εκτός όσων έχουν εκκρεμείς δίκες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και οι δίκες αυτές αφορούν σε αξιώσεις πέραν των αναδρομικών που πληρώθηκαν.

Στην πράξη ο νόμος λέει ότι όποιος πληρώθηκε τα αναδρομικά στην κύρια σύνταξη και διεκδικεί με αγωγές αναδρομικά επικουρικής σύνταξης και Δώρα, θα τα πάρει εφόσον δικαιωθεί από τα δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση να έχει ασκήσει αγωγή μέχρι την πληρωμή των αναδρομικών της κύριας σύνταξης. Την τελευταία λέξη για το πότε αποσβένονται οι αξιώσεις των συνταξιούχων για αναδρομικά θα την πουν αφενός τα Πρωτοδικεία, που θα κληθούν να δεχτούν ή να απορρίψουν αγωγές ασκηθείσες μετά την πληρωμή των αναδρομικών στις κύριες συντάξεις, και το ΣτΕ, που θα πρέπει να αποφανθεί για το ίδιο ζήτημα στην υπό δημοσίευση απόφαση για τα αναδρομικά των επικουρικών.

Το ΣτΕ καλείται, μεταξύ άλλων, πρώτον, να επικυρώσει ή να ακυρώσει τη διάταξη περί απόσβεσης των αξιώσεων που λέει η παρ. 4 του άρθρου 114 του ν. 4714/2020 και, δεύτερον, να επαναβεβαιώσει τις παγιωμένες αποφάσεις του (2287-2288/2015) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που έγιναν με τους νόμους 4054 και 4093 σε ποσά κύριων συντάξεων, σε ποσά επικουρικών συντάξεων και στα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Το κλειδί της επίδικης υπόθεσης, όπως εξηγεί σήμερα στο ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» ο κ. Αποστολίδης, είναι ότι, ακόμη και αν το ΣτΕ κλείσει την πόρτα για διεκδικήσεις μετά την πληρωμή του Οκτωβρίου του 2020, θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για να δικαιωθούν μαζικά οι αγωγές από τις δίκες που ήταν σε εκκρεμότητα μέχρι τις πληρωμές του Οκτωβρίου του 2020.

Σε αυτή την περίπτωση τα δικαστήρια μπορούν να εκδικάσουν μέσω των δικαστικών συμβουλίων όλες τις εκκρεμείς δίκες, ώστε μέσα σε ένα χρόνο να έχουν πάρει τα αναδρομικά τους οι 400.000 συνταξιούχοι με αγωγές μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 για τις περικοπές επικουρικών συντάξεων και την κατάργηση Δώρων κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Αν όμως το ΣτΕ ακυρώσει το νόμο και κρίνει «οι αξιώσεις ΔΕΝ αποσβένονται για όσους πληρώθηκαν τα αναδρομικά τον Οκτώβριο του 2020», τότε υπάρχει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να πάρουν αναδρομικά και οι συνταξιούχοι που δεν έχουν κάνει αγωγές αλλά δικαιούνται επιστροφές επικουρικών και Δώρων!

Συμψηφισμός αναδρομικών και προσωπικών διαφορών, ή και εφάπαξ πληρωμή!

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου μετά και τις δικαστικές αποφάσεις, ο χρόνος για τον τρόπο πληρωμής των αναδρομικών θα μετρά αντίστροφα για την κυβέρνηση.

Για τους συνταξιούχους που δικαιώνονται δικαστικά τα αναδρομικά δεν μπορεί παρά να πληρωθούν εφάπαξ. Αν όμως η κυβέρνηση επιταχύνει τις εξελίξεις και φέρει μια ενιαία ρύθμιση που θα παρακάμπτει τη χρονοτριβή των δικών και θα εντάσσει στις πληρωμές αναδρομικών και τους συνταξιούχους που δεν έχουν καταθέσει αγωγές, τότε οι πληρωμές θα είναι είτε σε δόσεις είτε και με συμψηφισμό αναδρομικών με την προσωπική διαφορά που έχουν οι συνταξιούχοι ως συμπλήρωμα αντί σύνταξης.

Αν επιλεγεί ο συμψηφισμός αναδρομικών με προσωπικές διαφορές συντάξεων, τότε ένας συνταξιούχος του Δημοσίου για παράδειγμα που έχει μείωση 150 ευρώ από την ΕΑΣ και παίρνει προσωπική διαφορά 100 ευρώ, θα πάρει πίσω τα 100 ευρώ από την ΕΑΣ ως σύνταξη, μηδενίζοντας έτσι την προσωπική διαφορά, και θα μείνουν από το συμψηφισμό άλλα 50 ευρώ τα οποία θα αποδοθούν ως αναδρομικά διετίας από την ΕΑΣ με ποσό 1.200 ευρώ.

Αν επιλεγούν οι δόσεις, οι συνταξιούχοι θα πάρουν μεν επιστροφές, αλλά θα τους μείνει «αμανάτι» η προσωπική διαφορά.

Στις επικουρικές πάντως ο συμψηφισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί οι συνταξιούχοι δεν έχουν προσωπική διαφορά. Οπότε, φαίνεται ως πιο ενδεδειγμένη λύση να επιστραφεί το 11μηνο των αναδρομικών σε δόσεις, αν όχι και εφάπαξ όπως έγινε στα αναδρομικά των κύριων συντάξεων.

Τα αναδρομικά επικουρικών και «Δώρων» ανά Ταμείο

Τα δικαιούμενα αναδρομικά στις επικουρικές και στα Δώρα, ανά Ταμείο και ανά ποσό σύνταξης, διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Για συνταξιούχους ΙΚΑ που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 312 ευρώ πριν το φόρο, τα αναδρομικά 11 μηνών είναι 2.197 ευρώ, ενώ με επικουρικές των 170 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 710 ευρώ.
  2. Για συνταξιούχους Δημοσίου με επικουρική σύνταξη 379 ευρώ τα αναδρομικά 11μήνου φτάνουν στα 3.052 ευρώ, ενώ με επικουρικές των 228 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 1.606 ευρώ.
  3. Για συνταξιούχους Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών με επικουρική σύνταξη 370 ευρώ τα αναδρομικά φτάνουν στα 3.396 ευρώ, ενώ με επικουρικές στα 213 ευρώ αναδρομικά 1.499 ευρώ.
  4. Για συνταξιούχους ΝΑΤ με επικουρικές στα 481 ευρώ πριν το φόρο τα αναδρομικά είναι 2.565 ευρώ, ενώ για επικουρικές των 173 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 500 ευρώ.
  5. Για συνταξιούχους άλλων Ταμείων (Επικουρικό Εμποροϋπαλλήλων, Δικηγόρων, Αρτοποιών κ.ά.) που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 371 ευρώ πριν το φόρο τα αναδρομικά φτάνουν ως 2.987 ευρώ, ενώ για επικουρικές των 185 ευρώ τα αναδρομικά βγαίνουν στα 453 ευρώ.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051 Νόμου 4093
312 97 39 2.197
295 92 37 2.075
277 86 35 1.950
266 83 33 1.877
259 81 32 1.822
248 77 31 1.748
240 75 30 1.690
229 72 29 1.616
221 69 28 1.556
203 42 12 1.055
181 24 11 785
169 20 10 710

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
Νόμου 4051 Νόμου 4093
379 125 75 3.052
342 113 68 2.753
332 109 66 2.671
318 105 63 2.559
310 97 39 2.186
299 93 37 2.103
283 88 35 1.997
271 85 34 1.911
256 80 32 1.803
243 76 30 1.714
228 71 28 1.606
205 55 26 1.349

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
Νόμου 4051 Νόμου 4093
370 130 104 3.396
348 122 98 3.197
331 109 66 2.667
299 99 59 2.410
295 92 37 2.078
282 88 35 1.988
272 85 34 1.919
260 81 32 1.829
247 77 31 1.739
237 74 29 1.666
224 70 28 1.575
213 66 27 1.499

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΑΤ (επιστρέφεται μόνον η μείωση νόμου 4093)

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο) Μηνιαία μείωση ν. 4093 που επιστρέφεται Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
481 135 2.565
344 182 2.771
284 150 2.284
242 106 1.705
229 100 1.614
218 75 1.317
204 70 1.233
193 51 991
190 11 551
173 10 500

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (*)

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
Νόμου 4051 Νόμου 4093
371 122 73 2.987
350 116 69 2.820
331 103 41 2.329
307 96 38 2.165
274 86 34 1.933
250 78 31 1.761
243 76 30 1.714
230 68 14 1.412
220 65 13 1.352
198 41 12 1.026
187 25 11 810
175 23 10 760

(*) Ενδεικτικά ποσά για συνταξιούχους από επικουρικά ταμεία Δικηγόρων, Μηχανικών, Εμποροϋπαλλήλων, Αρτοποιών, Ηλεκτροτεχνιτών, Πρατηριούχων, Ποτοποιίας-Ζυθοποιίας κ.ά.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter

Προτεινόμενα για εσάς

Συντάξεις: Πακέτο αναδρομικών έως 5.112 ευρώ για 100.000 νέους συνταξιούχους [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αυξήσεις και αναδρομικά για παλαιούς και νέους συνταξιούχους – Ποιες συντάξεις αυξάνονται, πόσο και πότε [πίνακες & παραδείγματα]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αναδρομικά για Δώρα, επικουρικές: Μαζικές αποφάσεις από τα Πρωτοδικεία για επιστροφές 11 μηνών

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Αναδρομικά συνταξιούχων: Θέμα λίγων μηνών η απόφαση για περικοπές συντάξεων και κατάργηση δώρων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αναδρομικά συνταξιούχων: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Πότε πληρώνονται

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Αυξήσεις μέχρι 224 ευρώ στις συντάξεις με 40ετία [όλοι οι πίνακες με τα νέα ποσά]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις-όρια ηλικίας: Ποιοι γλιτώνουν τα 67 με αιτήσεις ως το τέλος του 2021 σε ΙΚΑ, Ειδικά Ταμεία, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας που θα ισχύουν από 1ης/1/2022 [πίνακες με παραδείγματα για όλα τα ταμεία]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom