Ελεύθερος Τύπος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συντάξεις: Αυξήσεις έως 150 ευρώ στους αποστράτους και αναδρομικά έως 4.100 ευρώ [πίνακες & παραδείγματα]

απόστρατοι

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Αυξήσεις ως 150 ευρώ για τους παλαιούς αποστράτους με 35 και άνω έτη υπηρεσίας, αλλά και σημαντική μείωση της προσωπικής διαφοράς για όσους πάρουν μικρότερη αύξηση, κρύβουν τα ντοκουμέντα του επανυπολογισμού για τις συντάξεις των αποστράτων που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Οι αυξήσεις πληρώθηκαν ήδη από τον περασμένο Ιούνιο στους νεότερους που αποστρατεύτηκαν από 1ης/7/2016 και μετά με τον νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) με ποσά που άγγιξαν και τα 193 ευρώ το μήνα, καθώς οι συντάξεις τους επανυπολογίστηκαν με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020) από τα 30 έτη ασφάλισης και πάνω.

Αυτό το μήνα και τον Σεπτέμβριο παίρνουν σειρά οι παλαιοί απόστρατοι που είχαν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, καθώς θα πάρουν τις αυξήσεις του επανυπολογισμού των συντάξεών τους με ποσά ως και 150 ευρώ.

Προσοχή: Οι αυξήσεις για να περάσουν στην τσέπη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από το ποσό της προσωπικής διαφοράς που έχουν στις συντάξεις τους οι απόστρατοι. Ενα μέρος δηλαδή της αύξησης θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά, και το επιπλέον ποσό θα είναι η καθαρή αύξηση που θα περάσει στην τσέπη. Οι αυξήσεις των παλαιών έχουν αναδρομικότητα από 1ης/10/2019 που ισχύει ο νόμος 4670. Ομως τα αναδρομικά της αύξησης θα αφορούν στο 1/5 αυτής, γιατί ο νόμος προβλέπει ότι οι παλαιοί -πριν από τον Μάιο του 2016- συνταξιούχοι που έχουν αυξήσεις με τον επανυπολογισμό θα τις πάρουν σε 5 ετήσιες δόσεις, και τα αναδρομικά από 1ης/10/2019 θα αφορούν μόνον την πρώτη δόση. Για παράδειγμα, παλαιός απόστρατος που κερδίζει αύξηση 100 ευρώ πάνω από την προσωπική διαφορά, θα την πάρει σε 5 δόσεις των 20 ευρώ κάθε χρόνο από το 2020 ως και το 2024. Επειδή ο νόμος και ο επανυπολογισμός άργησαν να εφαρμοστούν, οι παλαιοί συνταξιούχοι που θα δουν αυξήσεις, στις αποδοχές τους θα πάρουν την πρώτη και δεύτερη δόση μαζί και τις άλλες τρεις το 2022, 2023 και 2024. Στην πράξη, από μια συνολική αύξηση των 100 ευρώ θα πληρωθούν μαζί η πρώτη και η δεύτερη δόση (για 2020 και 2021) με 40 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά θα είναι από την πρώτη δόση των 20 ευρώ για 21 μήνες με 420 ευρώ.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παράδειγμα 1:

Απόστρατος με 39,7 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.588,29 ευρώ πριν το φόρο. Με το νόμο 4387 έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.530,61 ευρώ πριν το φόρο. Η σύνταξη του 2018 είναι μεγαλύτερη κατά 57,68 ευρώ από τη σύνταξη του 2019, οπότε τα 57,68 ευρώ καταβάλλονται στη νέα σύνταξη (ως θετική προσωπική διαφορά για να μην υπάρξει μείωση). Με τον νέο νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη αναπροσαρμόζεται στα 1.679,354 ευρώ γιατί ενισχύεται το ποσοστό αναπλήρωσης σε 49,21% (αντί 42,01%). Σε σύγκριση με τη σύνταξη του 2018, ο απόστρατος θα έχει αύξηση κατά 91,05 ευρώ, που θα σβήσουν την προσωπική διαφορά και θα μείνει καθαρή αύξηση στην τσέπη 33,37 ευρώ (91,05-57,68=33,37). Τα 33,37 ευρώ θα τα πάρει σε δόσεις των 6,7 ευρώ ως το 2024. Η αύξηση μπορεί να είναι ψίχουλα, αλλά το κέρδος του είναι ότι μηδένισε την προσωπική διαφορά και ανέβασε τη σύνταξή του!

Παράδειγμα 2:

Απόστρατος με 41,6 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.556 ευρώ πριν το φόρο. Με τον νόμο 4387 έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.589,79 ευρώ πριν το φόρο. Η σύνταξη του 2018 είναι μικρότερη κατά 33,79 ευρώ από τη σύνταξη του 2019, οπότε τα 33,79 ευρώ καταβάλλονται ως αύξηση στη νέα σύνταξη (αρνητική προσωπική διαφορά). Με τον νέο νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη αναπροσαρμόζεται στα 1.725,21 ευρώ γιατί ενισχύεται το ποσοστό αναπλήρωσης σε 50,76% (αντί 45,80%). Σε σύγκριση με τη σύνταξη του 2018, ο απόστρατος θα έχει νέα καθαρή αύξηση κατά 169,21 ευρώ, αλλά, επειδή ένα μέρος της αύξησης το παίρνει ήδη με τα 33,79 ευρώ, η καθαρή αύξηση που θα πάρει από τον νέο νόμο είναι 135,42 ευρώ. Η αύξηση θα δοθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις με 27 ευρώ το μήνα για τα έτη 2020-2024.

Παράδειγμα 3:

Απόστρατος με 41,11 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.432 ευρώ πριν το φόρο. Με τον νόμο 4387 έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.341,90 ευρώ πριν από το φόρο. Με τον επανυπολογισμό του 2019 η σύνταξη μειώθηκε κατά 170,61 ευρώ από εκείνη του 2018. Για να μη γίνει η μείωση τα 170,61 ευρώ καταβάλλονται ως θετική προσωπική διαφορά. Με τον νέο νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη αυξάνεται στα 1.427,96 ευρώ γιατί ενισχύεται το ποσοστό αναπλήρωσης σε 50,95% (αντί 46,70%%). Ο συνταξιούχος δεν θα έχει αύξηση στην τσέπη, αλλά θα έχει νέα και μικρότερη προσωπική διαφορά, στα 116 ευρώ, γιατί αυξήθηκε η σύνταξη με τον νέο επανυπολογισμό κατά 55 ευρώ. Η προσωπική διαφορά των 116 ευρώ θα φύγει τελείως όταν έρθουν οι νέες αυξήσεις από το 2023.

Παράδειγμα 4:

Απόστρατος με 37,8 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.390,20 ευρώ πριν το φόρο. Με τον νόμο 4387 έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.193,72 ευρώ πριν το φόρο. Η σύνταξη του 2018 είναι μεγαλύτερη κατά 196,48 ευρώ από τη νέα σύνταξη του 2019, οπότε τα 196,48 ευρώ καταβάλλονται ως θετική προσωπική διαφορά για να μη γίνει μείωση στη νέα σύνταξη. Με τον νέο νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη αυξάνεται στα 1.314,37 ευρώ γιατί ενισχύεται το ποσοστό αναπλήρωσης σε 44,09% (αντί 38,51%). Σε σύγκριση με το 2018, η προσωπική διαφορά μειώνεται στα 75,83 ευρώ διότι αυξήθηκε η σύνταξη με τον νέο επανυπολογισμό σχεδόν κατά 121 ευρώ, από τα 1.193 στα 1.314 ευρώ. Η προσωπική διαφορά των 75,83 ευρώ θα φύγει όταν έρθουν οι κανονικές αυξήσεις από το 2023. Αν δεν μεσολαβούσε ο νόμος 4670, ο απόστρατος θα έμενε με την προσωπική διαφορά των 196 ευρώ και δεν θα είχε αυξήσεις παρά μετά το 2030.

Παράδειγμα 1 (απόστρατος με 39,7 έτη)

Στοιχεία υπολογισμού-επανυπολογισμού Επανυπολογισμός με νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός με νόμο 4670/2020
χρόνος ασφάλισης 39 έτη, 7 μήνες, 8 μέρες 39 έτη, 7 μήνες, 8 μέρες
ποσοστό αναπλήρωσης 42,01% 49,21%
συντάξιμες αποδοχές 3.081,81 3081,81
ανταποδοτική σύνταξη 1.294,67 1.516,56
εθνική σύνταξη 384 384
σύνολο (μικτά) 1.678,67 1.900,56
σύνταξη μείον κρατήσεις, προ φόρου (1) 1.530,61 (1) 1.679,34 (1)
παλιά σύνταξη προ φόρου 31/12/2018 (2) 1.588,29 (2) 1.588,29 (2)
προσωπική διαφορά (2-1) 57,68 (2-1) -91,05 (2-1)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 57,68€ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 91,05€

Παράδειγμα 2 (απόστρατος με 41,6 έτη)

Στοιχεία υπολογισμού-επανυπολογισμού Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4670/2020
χρόνος ασφάλισης 41 έτη και 6 μήνες 41 έτη και 6 μήνες
ποσοστό αναπλήρωσης 45,80% 50,76%
συντάξιμες αποδοχές 3.090,00 3.090,00
ανταποδοτική σύνταξη 1.415,22 1.568,48
εθνική σύνταξη 384 384
σύνολο (μικτά) 1.799,22 1.952,48
κράτηση ΕΑΣ (6%) -107,95 (6%) -117,15
κράτηση ασθένειας (6%) -101,47 -110,12
σύνολο κρατήσεων -209,43 -227,27
σύνταξη μείον κρατήσεις, προ φόρου (1) 1.589,79 (1) 1.725,21 (1)
παλιά σύνταξη προ φόρου 31/12/2018 (2) 1.556,00 (2) 1.556,00 (2)
προσωπική διαφορά (2-1) -33,79 (2-1) -169,21 (2-1)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 33,79€ ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 135,42€

Παράδειγμα 3 (απόστρατος με 41,11 έτη)

Στοιχεία υπολογισμού-επανυπολογισμού Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4670/2020
χρόνος ασφάλισης 41 έτη, 11 μήνες και 5 μέρες 41 έτη, 11 μήνες και 5 μέρες
ποσοστό αναπλήρωσης 46,70% 50,95%
συντάξιμες αποδοχές 2.049,00 2.049,00
ανταποδοτική σύνταξη 957,90 1.043,96
εθνική σύνταξη 384 384,00
σύνολο (μικτά) 1.341,90 1.427,96
κράτηση ΕΑΣ 0 -27,96
κράτηση ασθένειας (6%) -80,51 -84,00
σύνταξη μείον κρατήσεις, προ φόρου (1) 1.261,39 (1) 1.316,00 (1)
παλιά σύνταξη προ φόρου 31/12/2018 (2) 1.432,00 (2) 1.432,00 (2)
προσωπική διαφορά (2-1) 170,61 (2-1) 116,00 (2-1)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 170,61€ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 55 €

ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 116€

Παράδειγμα 4 (απόστρατος με 37,8 έτη)

Στοιχεία υπολογισμού-επανυπολογισμού Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4670/2020
χρόνος ασφάλισης 37 έτη, 8 μήνες, 22 μέρες 37 έτη, 8 μήνες, 22 μέρες
ποσοστό αναπλήρωσης 38,51% 44,09%
συντάξιμες αποδοχές 2.300,46 2300,46
ανταποδοτική σύνταξη 885,91 1.014,27
εθνική σύνταξη 384 384,00
σύνολο (μικτά) 1.269,91 1.398,27
κράτηση ΕΑΣ 0 0
κράτηση ασθένειας (6%) -76,19 -83,90
σύνταξη μείον κρατήσεις, προ φόρου (1) 1.193,72 (1) 1.314,37(1)
παλιά σύνταξη προ φόρου 31/12/2018 (2) 1.390,20 (2) 1.390,20 (2)
προσωπική διαφορά (2-1) 196,48 (2-1) 75,83 (2-1)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 196,48€  ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 120,65€ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ 75,83€

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter

Προτεινόμενα για εσάς

Συνταξιοδοτικός οδηγός: Αυξήσεις και αναδρομικά για 415.000 παλαιούς και νέους συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Υπόλοιπα αναδρομικών έως 4.000 ευρώ σε 30.000 νέους συνταξιούχους [πίνακες με όλα τα ποσά ανά ταμείο]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αυξήσεις και αναδρομικά για παλαιούς και νέους συνταξιούχους – Ποιες συντάξεις αυξάνονται, πόσο και πότε [πίνακες & παραδείγματα]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αναδρομικά συνταξιούχων: Θέμα λίγων μηνών η απόφαση για περικοπές συντάξεων και κατάργηση δώρων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αναδρομικά συνταξιούχων: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Πότε πληρώνονται

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Αυξήσεις μέχρι 224 ευρώ στις συντάξεις με 40ετία [όλοι οι πίνακες με τα νέα ποσά]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις-όρια ηλικίας: Ποιοι γλιτώνουν τα 67 με αιτήσεις ως το τέλος του 2021 σε ΙΚΑ, Ειδικά Ταμεία, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας που θα ισχύουν από 1ης/1/2022 [πίνακες με παραδείγματα για όλα τα ταμεία]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom