Ελεύθερος Τύπος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συντάξεις: Επιστροφές έως 3.396 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους [πίνακες]

συντάξεις

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Συντάξεις: Παράθυρο για δίκες-εξπρές και για πληρωμές αναδρομικών μέσα σε 12 μήνες ανοίγει για τα αναδρομικά 350.000 συνταξιούχων από μειώσεις επικουρικών με τα αντίστοιχα Δώρα.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που είναι καταφατική ως προς τις εκκρεμείς διεκδικήσεις με αγωγές ως τον Οκτώβριο του 2020, δημιουργεί μια νομική βάση για τα πρωτοβάθμια δικαστήρια (Πρωτοδικεία) που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε οι αποφάσεις να εκδίδονται από τα δικαστικά συμβούλια και έτσι να τελειώσουν όλες οι αγωγές μέσα σε ένα 12μηνο, όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι.

Οποια και αν είναι η ετυμηγορία των δικαστών δηλαδή το βέβαιο είναι πως κερδίζονται οριστικά τα αναδρομικά 11 μηνών από τις μειώσεις επικουρικών συντάξεων και από τα Δώρα τους για πάνω από 350.000 συνταξιούχους που κατέθεσαν αγωγές μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, καθώς αυτές οι διεκδικήσεις αναγνωρίζονται και από το νόμο 4714/2020, αλλά και επικυρώνονται από το ΣτΕ.

Αντίθετα, οι αγωγές μετά τον Οκτώβριο του 2020 καθίστανται ανίσχυρες σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, γιατί όπως αναφέρουν οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 114 μετά την πληρωμή των ποσών για τις κύριες συντάξεις οι απαιτήσεις των συνταξιούχων αποσβένονται, εκτός όσων έχουν εκκρεμείς δίκες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και οι δίκες αυτές αφορούν σε αξιώσεις πέραν των αναδρομικών που πληρώθηκαν.

Η παράγραφος 4 αναφέρει επί λέξει: «Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 (αναδρομικά κύριων συντάξεων) οι αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11/6/2015 έως 12/5/2016 αποσβένονται», αλλά αυτό «δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά το χρόνο της δημοσίευσης του νόμου ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό από τα αναδρομικά κύριων συντάξεων».

Στην πράξη ο νόμος λέει ότι όποιος πληρώθηκε τα αναδρομικά στην κύρια σύνταξη και διεκδικεί με αγωγές αναδρομικά επικουρικής σύνταξης και Δώρα, θα τα πάρει εφόσον δικαιωθεί από τα δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση να έχει ασκήσει αγωγή μέχρι την πληρωμή των αναδρομικών της κύριας σύνταξης. Οι αγωγές που έχουν κατατεθεί όμως μετά την πληρωμή δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το νόμο, πλην όμως την τελευταία λέξη για το αν οι αξιώσεις των συνταξιούχων για επιστροφές παράνομων μειώσεων αποσβένονται, δεν την έχουν πει οριστικά τα δικαστήρια.

Το ΣτΕ στην απόφασή του (που αναμένεται να δημοσιευτεί) επαναβεβαιώνει τις παγιωμένες αποφάσεις του (2287-2288/2015) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που έγιναν με τους νόμους 4054 και 4093 σε ποσά κύριων συντάξεων, σε ποσά επικουρικών συντάξεων και στα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων. Το κρίσιμο θέμα όμως που καλείται να δώσει λύση είναι αν θα επικυρώσει ή θα ακυρώσει τη διάταξη περί απόσβεσης των αξιώσεων μετά τον Οκτώβριο του 2020.

Ακόμη και αν το ΣτΕ ακυρώσει την επέκταση των αναδρομικών για αγωγές που ασκήθηκαν μετά την πληρωμή του Οκτωβρίου του 2020, το βέβαιο είναι ότι θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για να δικαιωθούν μαζικά οι αγωγές από τις δίκες που ήταν σε εκκρεμότητα πριν από τις πληρωμές του Οκτωβρίου του 2020. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαστήρια μπορούν να εκδικάσουν μέσω των δικαστικών συμβουλίων όλες τις εκκρεμείς δίκες ώστε μέσα σε ένα χρόνο να έχουν πάρει τα αναδρομικά τους οι 350.000 συνταξιούχοι για τις περικοπές επικουρικών συντάξεων και την κατάργηση Δώρων κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Υπάρχει και ένα εναλλακτικό «σενάριο» που λέει ότι ακόμη και αν δεν δώσει λύση το ΣτΕ στο αν αποσβένονται ή όχι οι αξιώσεις περί αναδρομικών, την τελευταία κουβέντα θα την έχουν τα Πρωτοδικεία που θα κληθούν να αποδεχθούν ή να απορρίψουν τις αγωγές που κατατέθηκαν μετά το νόμο. Εστω και μια τέτοια αγωγή να ευδοκιμήσει, θα είναι από μόνη της πιλότος για 1 εκατ. συνταξιούχους που θα διεκδικήσουν κυρίως τα Δώρα κύριων συντάξεων.

Συντάξεις: Τα αναδρομικά επικουρικών και Δώρων ανά Ταμείο

Σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», τα ανώτατα και κατώτατα ποσά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι από αναδρομικά επικουρικών συντάξεων και Δώρων επικουρικών διαφέρουν από Ταμείο σε Ταμείο γιατί σε άλλους συνταξιούχους με υψηλό άθροισμα συντάξεων επιβλήθηκαν μειώσεις με υψηλότερο συντελεστή, ενώ σε μικρότερα ποσά συντάξεων έγιναν και μικρότερες περικοπές και άρα είναι λιγότερα και τα αναδρομικά.

Προσοχή: Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς η μείωση 30% που επιβλήθηκε μόνον στις επικουρικές συντάξεις ΙΚΑ για το τμήμα πάνω από τα 150 ευρώ, πέραν των άλλων περικοπών που ίσχυσαν για όλους τους συνταξιούχους. Η μείωση αυτή δεν κρίθηκε αντισυνταγματική.

Τα δικαιούμενα αναδρομικά στις επικουρικές και τα Δώρα, ανά Ταμείο και ανά ποσό σύνταξης, διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Για συνταξιούχους ΙΚΑ που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 312 ευρώ πριν από το φόρο, τα αναδρομικά είναι 2.197 ευρώ ενώ με επικουρικές των 170 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 710 ευρώ.
  2. Για συνταξιούχους Δημοσίου με επικουρική σύνταξη 379 ευρώ αναδρομικά 3.052 ευρώ ενώ με επικουρικές των 228 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 1.606 ευρώ.
  3. Για συνταξιούχους Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών με επικουρική σύνταξη 370 ευρώ αναδρομικά 3.396 ευρώ ενώ με επικουρικές στα 213 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 1.499 ευρώ.
  4. Για συνταξιούχους ΝΑΤ που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 481 ευρώ πριν από το φόρο, τα αναδρομικά είναι 2.565 ευρώ ενώ για επικουρικές των 173 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 500 ευρώ. Σημειώνεται ότι στις επικουρικές του ΝΑΤ επιβλήθηκε μόνον η μείωση του νόμου 4093.
  5. Για συνταξιούχους άλλων Ταμείων (Επικουρικό Εμποροϋπαλλήλων, Δικηγόρων, Αρτοποιών κ.ά.) που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 371 ευρώ πριν από το φόρο τα αναδρομικά από την επιστροφή των αντισυνταγματικών μειώσεων φτάνουν σε μέγιστο ποσό τα 2.987 ευρώ ενώ για επικουρικές των 185 ευρώ τα αναδρομικά κυμαίνονται στα 453 ευρώ.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ

Επικουρική σήμερα (πριν από το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051 Νόμου 4093
312 97 39 2.197
295 92 37 2.075
277 86 35 1.950
266 83 33 1.877
259 81 32 1.822
248 77 31 1.748
240 75 30 1.690
229 72 29 1.616
221 69 28 1.556
203 42 12 1.055
181 24 11 785
169 20 10 710

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Επικουρική σήμερα (πριν από το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051 Νόμου 4093
379 125 75 3.052
342 113 68 2.753
332 109 66 2.671
318 105 63 2.559
310 97 39 2.186
299 93 37 2.103
283 88 35 1.997
271 85 34 1.911
256 80 32 1.803
243 76 30 1.714
228 71 28 1.606
205 55 26 1.349

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Επικουρική σήμερα (πριν από το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051 Νόμου 4093
370 130 104 3.396
348 122 98 3.197
331 109 66 2.667
299 99 59 2.410
295 92 37 2.078
282 88 35 1.988
272 85 34 1.919
260 81 32 1.829
247 77 31 1.739
237 74 29 1.666
224 70 28 1.575
213 66 27 1.499

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΑΤ (επιστρέφεται μόνον η μείωση νόμου 4093)

Επικουρική σήμερα (πριν από το φόρο) Μηνιαία μείωση ν. 4093 που επιστρέφεται Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
481 135 2.565
344 182 2.771
284 150 2.284
242 106 1.705
229 100 1.614
218 75 1.317
204 70 1.233
180 86 1.346
193 51 991
208 12 603
190 11 551
173 10 500

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (*)

Επικουρική σήμερα (πριν από το φόρο) Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονται Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051 Νόμου 4093
371 122 73 2.987
350 116 69 2.820
331 103 41 2.329
307 96 38 2.165
274 86 34 1.933
250 78 31 1.761
243 76 30 1.714
234 73 29 1.649
237 70 14 1.458
230 68 14 1.412
220 65 13 1.352
216 55 13 1.234
213 44 13 1.104
209 44 12 1.082
198 41 12 1.026
190 35 11 936
187 25 11 810
175 23 10 760
169 0 10 490
157 0 9 453

(*) Ενδεικτικά ποσά για συνταξιούχους από επικουρικά ταμεία Δικηγόρων, Μηχανικών, Εμποροϋπαλλήλων, Αρτοποιών, Ηλεκτροτεχνιτών, Πρατηριούχων, Ποτοποιίας-Ζυθοποιίας κ.ά.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter

Προτεινόμενα για εσάς

Αλαλούμ με τους φόρους σε αναδρομικά συνταξιούχων – Γιατί το Δημόσιο δεν εφαρμόζει αποφάσεις του ΣτΕ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Ιδού οι πίνακες με τα αναδρομικά των νέων αποστράτων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Αυξήσεις έως 150 ευρώ στους αποστράτους και αναδρομικά έως 4.100 ευρώ [πίνακες & παραδείγματα]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις, αναδρομικά, επιδόματα: Ποιοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα και πότε

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Η ώρα του ταμείου: Αυξήσεις έως 204 ευρώ στις συντάξεις και αναδρομικά έως 4.000 ευρώ [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Παράθυρο για αυξήσεις σε Δημόσιο και συντάξεις από το 2022 – Προς μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Αναδρομικά σε όλες τις συντάξεις: 4 νέα πακέτα – Ποιοι παίρνουν, πότε πόσα και από τι [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Συντάξεις-αναδρομικά: Πώς θα φορολογηθούν – Τι πρέπει να κάνουν 1,1 εκατ. συνταξιούχοι

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Είστε συνταξιούχος και δουλεύετε στα κρυφά; – Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να μην χάσετε 12 συντάξεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom