Ελεύθερος Τύπος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Πώς θα πάρετε σύνταξη πριν από τα 62 με αίτηση έως το τέλος του έτους [πίνακες]

Πώς θα πάρετε σύνταξη πριν από τα 62 με αίτηση έως το τέλος του έτους [πίνακες]

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Τελευταίο εξάμηνο για να πάρουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 και με λιγότερα από 40 χρόνια, που θα απαιτούνται μετά το 2022, έχουν στη διάθεσή τους πάνω από μισό εκατομμύριο παλαιοί ασφαλισμένοι στα Ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τραπεζών) και ελευθέρων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολουμένων (ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ).

Παλαιοί είναι οι ασφαλισμένοι που έβαλαν το πρώτο ένσημο ως το 1992, και νέοι ασφαλισμένοι είναι όσοι ξεκίνησαν από 1ης/1/1993. Για τους νέους τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα, καθώς πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος παίρνουν στην ηλικία των 67 με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 15 έτη, ή στην ηλικία των 62 με 40 έτη ασφάλισης, ενώ στα 62 αλλά με 15 έτη ασφάλισης παίρνουν μειωμένη.

Τα όρια ηλικίας που έχουν οι νέοι θα ισχύουν και για τους παλαιούς από το 2022, ώστε ουδείς να έχει δικαίωμα να αποχωρήσει πριν από τα 62.

Ωστόσο, η τελευταία νομοθεσία για τα όρια ηλικίας (νόμος 4336/2015) άφησε ανοιχτά παράθυρα για σύνταξη πριν από τα 62 και με λιγότερα από 40 έτη, και μετά το 2022 για τους παλαιούς ασφαλισμένους, καθώς προβλέφθηκε ότι όσοι πιάσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν πριν από το νόμο 4336 μέχρι τις 31/12/2021, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τα όρια ηλικίας που προβλέπει ο νόμος 4336, ακόμη κι αν αυτά τα όρια συμπληρωθούν μετά το 2022 που θα ισχύει ο κανόνας για σύνταξη στα 62 με 40ετία, αλλιώς στα 67.

Τα παράθυρα αυτά κλείνουν στις 31/12/2021 και οι επόμενοι έξι μήνες είναι κρίσιμοι για τους παλαιούς ασφαλισμένους, καθώς, αν θέλουν να αποφύγουν την αύξηση των ορίων ηλικίας και των υποχρεωτικών ετών ασφάλισης που θα τους ζητηθούν για τη συνταξιοδότησή τους μετά το 2022, τότε θα πρέπει να σπεύσουν και να κατοχυρώσουν μέχρι τις 31/12/2021 τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν με βάση τα παλιά όρια ηλικίας και τα χρόνια ασφάλισης.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουν συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης σε διάφορες χρονικές περιόδους, που είναι από την έναρξη της ασφάλισής τους ως το 2010, το 2011, το 2012, αλλά και από 2013 ως και 2021.

Οσοι δεν έχουν τα απαιτούμενα έτη μπορούν να τα συμπληρώσουν σήμερα με αναγνώριση πλασματικών χρόνων από σπουδές, τέκνα, στρατιωτική θητεία, κενά διαστήματα ασφάλισης κ.λπ. Προσοχή: Ο πλασματικός χρόνος λόγω τέκνων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μητέρες του ΙΚΑ για συνταξιοδότηση με διατάξεις ανήλικου τέκνου, ενώ, αντίθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνταξη με διατάξεις ανηλίκων στο Δημόσιο και σε Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών.

Οι λεγόμενες «προϋποθέσεις κατοχύρωσης» διαφέρουν ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία όπου ανήκει ο κάθε ασφαλισμένος.

Για παράδειγμα:

– Οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο θα πρέπει να έχουν 25ετία ως το 2010, το 2011 και το 2012 για να κατοχυρώσουν σύνταξη με 35ετία, 36ετία και 37ετία και με όρια ηλικίας 58 και 59 ετών. Αν προλάβουν να πιάσουν τις παλιές προϋποθέσεις ως το 2021, δηλαδή να έχουν και τα έτη και την ηλικία που θα έπαιρναν σύνταξη, τότε θα βγουν στη σύνταξη πριν από τα 62 και χωρίς να τους ζητηθεί 40ετία ακόμη κι αν αποχωρήσουν μετά το 2022. Αν, όμως, έχουν τα χρόνια ως το 2021 αλλά συμπληρώνουν την παλιά ηλικία (58 ή 59) μετά το 2022, τότε θα τους ζητηθεί να έχουν 40ετία και ηλικία 62 για να πάρουν σύνταξη!

– Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ έχουν πιο δύσκολες προϋποθέσεις για να αποφύγουν τα 67 και τα 62, καθώς από την ισχύουσα νομοθεσία η κατοχύρωση των ηλικιακών ορίων προϋποθέτει να έχουν 10.500 ένσημα (35ετία) ως το 2012 για να αποχωρήσουν χωρίς επιβάρυνση στα έτη ασφάλισης και σε ηλικίες από 59 ως 61,6 έτη. Αν, όμως, συμπληρώνουν τα 10.500 από το 2013 και μετά, τότε ισχύει και γι’ αυτούς ο κανόνας 62 έτη και 40ετία για σύνταξη.

– Οι μητέρες με ανήλικο παιδί και ένσημα ως το 1992 σε ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Δημοσίου έχουν τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις κατοχύρωσης των παλιών ορίων ηλικίας, καθώς απαιτούνται 18,3 έτη (ΙΚΑ) ή 25ετία (ΔΕΚΟ, τράπεζες Δημόσιο) ως το 2012 προκειμένου να κατοχυρώσουν σύνταξη όχι πριν από τα 62 αλλά πριν από τα 67. Τα έτη ως το 2012 μπορούν να τα συμπληρώσουν με αίτηση εξαγοράς πλασματικού χρόνου μέχρι το τέλος του 2021, ώστε έτσι να κλειδώσουν την έξοδο σε ηλικίες από 58 ως 66 ακόμη κι αν αποχωρήσουν μετά το 2022, που ο κανόνας για την κατηγορία τους θα είναι η σύνταξη στα 67 έτη.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει σήμερα έναν άκρως αποκαλυπτικό οδηγό για την έξοδο στη σύνταξη ένα εξάμηνο προτού έρθουν οι αυστηρότερες προϋποθέσεις από το 2022, γιατί μετά θα είναι αργά για να αλλάξουν οι όροι συνταξιοδότησης για τους περισσότερους ασφαλισμένους.

Πώς κατοχυρώνεται σύνταξη με 35-37 έτη από Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΙΚΑ

Οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας ανά Ταμείο για πλήρη σύνταξη με 35, 36 και 37 έτη ως το 2021 έχουν ως εξής:

  1. Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου έχουν τρεις επιλογές εξόδου με 35ετία, 36ετία και 37ετία, ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν την 25ετία. Για παράδειγμα, η έξοδος με 37ετία αφορά δύο κατηγορίες υπαλλήλων που διορίστηκαν μετά το 1983: Στην πρώτη κατηγορία είναι όσοι συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 και έχουν 37ετία ως το 2021 με συμπληρωμένο το 55ο έτος. Η δεύτερη αφορά όσους συμπλήρωσαν 25ετία το 2012, έχουν 37ετία (με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών) το 2021 και συμπληρωμένο το 59ο έτος. Στην πρώτη περίπτωση βγαίνουν στα 61,2 και στη δεύτερη στα 61,8. Εναλλακτικά, εφόσον έχουν 25ετία ως το 2010, μπορούν να βγουν και με 35ετία, αρκεί να τη συμπληρώνουν ως το 2021 και να έχουν επίσης κλεισμένα τα 58 για να αποχωρήσουν πριν από τα 62. Αν η 25ετία συμπληρώνεται το 2011, τότε απαιτούνται 36 έτη και ηλικία 58 ως το 2021 για να βγουν πριν από τα 62. Προσοχή: Αν τα συνολικά έτη (35, 36, 37) ή οι ηλικίες των 58 και 59 συμπληρωθούν από το 2022 και μετά, τότε η έξοδος είναι στα 62 με 40 έτη.
  1. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ (και με διαδοχική) που συμπληρώνουν με πραγματικό ή και πλασματικό χρόνο την 35ετία ως το 2012 και την ηλικία 58 ή 59 ετών από 19/8/2015 ως και το 2021, μπορούν να αποχωρήσουν με όρια ηλικίας από 59 ως 61,6 (βλ. σχετικό πίνακα 2). Αν η 35ετία συμπληρωθεί από 2013 και μετά, βγαίνουν στα 62 με 40 χρόνια. Αν δεν έχουν 40, θα πάρουν μειωμένη στα 62, αλλιώς πλήρη στα 67.
  1. Οι ασφαλισμένοι με ένσημα πριν από το 1983 σε ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών, Τύπου) θα πρέπει να συμπληρώνουν απαραιτήτως την 35ετία ως το τέλος του 2021 για να συνταξιοδοτηθούν κάτω από τα 62. Αν η 35ετία συμπληρωθεί το 2022, θα βγουν στα 62 και θα τους ζητηθούν 40 έτη. Η 35ετία συμπληρώνεται και με αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, στην ηλικία των 58 ετών.
  1. Τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο

Με 37 έτη (από 1ης/1/1983 στο Δημόσιο και 25ετία ως το 2010)
Πότε συμπληρώνονται 37 έτη Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 2018 58,6
Το 2019 59,5
Το 2020 60,3
Το 2021 61,2
Από 2022 62 με 40 έτη
Με 35 έτη (τα 25 ως το 2010) και με 36 έτη (τα 25 το 2011)
35 ή 36 έτη και ηλικία 58 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 2018 60
Το 2019 60,6
Το 2020 61
Το 2021 61,6
Από 2022 62    με 40 έτη
  1. ΙΚΑ: Σύνταξη με 10.500 ένσημα (και με διαδοχική ασφάλιση)

Με 10.500 ένσημα ως το 2011
Ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62
Σύνταξη με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 στο σύνολο)
Ηλικία 59 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61,3
το 2021 61,8
το 2022 62
  1. Σύνταξη με 35ετία από Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, Τύπου, με «ένσημα» πριν από το 1983

Με 35 έτη Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62 και 40 έτη

 Οι συντάξεις και οι αυξήσεις του νέου νόμου για όσους αποχωρούν με 35 ως 40 έτη ασφάλισης

Μισθός (1) Με 35 έτη ασφάλισης Με 36 έτη ασφάλισης Με 37 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη (2) Παλιά (3) Aύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Aύξηση Νέα σύνταξη Παλιά Aύξηση
890 716 685 31 738 699 39 761 715 46
1.020 765 729 36 790 745 45 816 763 53
1.150 813 773 40 842 791 51 871 812 59
1.280 862 817 45 894 837 56 926 860 66
1.410 910 861 49 945 883 62 981 909 73
1.540 959 905 54 997 929 68 1.036 957 79
1.670 1.007 949 58 1.049 975 74 1.091 1.005 86
2.190 1.201 1.124 77 1.256 1.159 97 1.312 1.199 113
2.710 1.395 1.300 95 1.463 1.343 120 1.532 1.392 140

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ:

  1. Μισθός: Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών από 2002 ως 2020.
  2. Νέα σύνταξη: Η σύνταξη με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης «νόμου Βρούτση» (ν. 4670/2020).
  3. Παλιά σύνταξη: Η σύνταξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης «νόμου Κατρούγκαλου» (ν. 4387/2016).

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter

 

Προτεινόμενα για εσάς

Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 με αίτηση φέτος και τι παίρνουν [πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Τα SOS των ειδικών για σύνταξη πριν από τα 67 σε όλα τα Ταμεία [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: Έξοδος με μειωμένη για μητέρες από 56,9 έως 61,6 ετών και με αυξήσεις συντάξεων [αναλυτικοί πίνακες για ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 με αίτηση έως το τέλος του 2021 [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

13η σύνταξη βγάζουν οι αυξήσεις και μετά τα 40 έτη – Τι ισχύει με το ειδικό μπόνους 2% για τους ένστολους [ πίνακας με όλα τα ποσοστά αναπλήρωσης]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: «Παράθυρο» για σύνταξη πριν από τα 67 και τα 62 έτη [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις-όρια ηλικίας: Ποιοι γλιτώνουν τα 67 με αιτήσεις ως το τέλος του 2021 σε ΙΚΑ, Ειδικά Ταμεία, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας που θα ισχύουν από 1ης/1/2022 [πίνακες με παραδείγματα για όλα τα ταμεία]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σοκ στην Αυστρία: Άνδρας φύλαγε την νεκρή μητέρα του στο κελάρι και της έπαιρνε τη σύνταξη

Μαρίνα Μπενέκου