ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συντάξεις: Μέσα Απριλίου οι προκαταβολές σύνταξης με αναδρομικά έως και 13.824 ευρώ – Όλη η απόφαση

συντάξεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Μέσα στον Απρίλιο πρόκειται να ξεκινήσουν οι πρώτες πληρωμές της προκαταβολής σύνταξης με 360 ευρώ ή 384 ευρώ, ανάλογα με την ηλικία και το χρόνο ασφάλισης και με αναδρομικά πολλών μηνών για περίπου 105.000 εν αναμονή συνταξιούχους που θα είναι «τυχεροί μέσα στην ατυχία τους», καθώς θα εισπράξουν χρωστούμενα χιλιάδων ευρώ!

Οσοι για παράδειγμα είναι χωρίς καμία σύνταξη από το 2018 θα πάρουν μετά τα μέσα Απριλίου αναδρομικά από την προκαταβολή σύνταξης για 36 μήνες ποσό ως 13.824 ευρώ (36Χ384=13.824), από το οποίο θα κρατηθεί μόνον ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα κάθε χρονιάς ξεχωριστά.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα ολόκληρη την υπουργική απόφαση με τους όρους και τη διαδικασία αιτήσεων και πληρωμών της έναντι σύνταξης.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, και την οποία ενέκρινε το Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την ισχύ του νόμου για την έναντι σύνταξη, δηλαδή μέχρι 19 Φεβρουαρίου 2021, θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr συμπληρώνοντας: α)  τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής τους αίτησης συνταξιοδότησης, β) τον  ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN) και γ) σε περίπτωση σύνταξης λόγω θανάτου, τον  ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του θανόντος. Η πλατφόρμα μπορεί να ανοίξει ίσως και την ερχόμενη Παρασκευή 5 Μαρτίου.

Με τα στοιχεία αυτά θα πληρωθούν τα 360 ή 384 ευρώ της έναντι σύνταξης και τα αναδρομικά για κάθε μήνα από τότε που υπέβαλαν αίτηση και εφόσον δεν έχουν λάβει καμία σύνταξη.

Οσοι υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης από 20 Φεβρουαρίου και μετά θα συμπληρώνουν και θα δηλώνουν ότι επιθυμούν την προκαταβολή σύνταξης σε ειδικό πεδίο της αίτησης συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ μέχρι να εκδοθεί η προσωρινή σύνταξη και στη συνέχεια η οριστική.

Οσοι έχουν υποβάλει και υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος δικαιούνται 384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης ή το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης. Οσοι έχουν κλείσει τα 62 με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή είναι κάτω των 62, αλλά πληρούν προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν, παίρνουν ως προκαταβολή 360 ευρώ.

Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου λαμβάνουν 384 ευρώ εφόσον είναι σύζυγοι και 384 ευρώ επιπλέον για τους λοιπούς δικαιούχους (τέκνα) σε ίσα μέρη.

Οσοι υπέβαλαν και θα υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος πριν το 62ο έτος λαμβάνουν 360 ευρώ, εφόσον συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση το χρόνο ασφάλισης και το εκάστοτε όριο ηλικίας με βάση και τις μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν ως το 2021.

Δεν χορηγείται η προκαταβολή όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές πάνω από 20.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ, ή πάνω από 15.000 ευρώ στο ΕΤΑΑ και πάνω από 6.000 ευρώ στον ΟΓΑ. Αν οι οφειλές πέσουν στα όρια αυτά χορηγείται προκαταβολή. Τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου στον e-ΕΦΚΑ (προφανώς κάτω από τα όρια των 20.000 ευρώ, 15.000 ευρώ και 6.000 ευρώ) δεν θα παρακρατούνται από το ποσό της προκαταβολής, αλλά από τα ποσά της προσωρινής και οριστικής σύνταξης. Δεν χορηγείται προκαταβολή όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (E.E.) ή των διακρατικών συμβάσεων.

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων συνταξιοδότησης χορηγείται μία προκαταβολή σύνταξης.

Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως προκαταβολή στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και, σε κάθε περίπτωση, δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.

Πώς θα πάρουν τα 384 ευρώ συνταξιούχοι αναπηρίας με ένσημα πριν ή μετά το 1992

Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται ποσό ίσο με 384 ευρώ, εφόσον συμπληρώνουν τις κατά περίπτωση χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανά Ταμείο και έχουν εν ισχύι γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ.

Για τους παλαιούς μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους και προκειμένου να πάρουν την προκαταβολή των 384 ευρώ με την αίτηση για αναπηρική σύνταξη απαιτούνται ανά Ταμείο:

  1. Στο ΙΚΑ, 15 έτη ασφάλισης οποτεδήποτε ή 1.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 600 ημέρες κατά τα 5 τελευταία έτη πριν από το έτος που επήλθε η αναπηρία ή υποβλήθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης με τουλάχιστον 50% ποσοστό αναπηρίας.
  2. Στο ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ), 5 έτη ασφάλισης και τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας (50% ποσοστό αναπηρίας για ΤΑΝ).
  3. Στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 10 έτη ασφάλισης και τουλάχιστον 50% ποσοστό αναπηρίας.
  4. Στον ΟΑΕΕ 15 έτη ασφάλισης οποτεδήποτε ή 10 έτη ασφάλισης, από τα οποία τουλάχιστον 1 έτος κατά τα 3 τελευταία έτη πριν από εκείνο κατά το οποίο επήλθε η αναπηρία και τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας.
  5. Στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, 10 έτη ασφάλισης και τουλάχιστον 50% ποσοστό αναπηρίας.

Για τους νέους, από 1ης/1/1993 και μετά, ασφαλισμένους και για όλους τους φορείς (πλην ΟΓΑ και ΝΑΤ) απαιτούνται 15 έτη (ή 4.500 ημέρες) ασφάλισης οποτεδήποτε ή 5 έτη (ή 1.500 ημέρες) ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 600 ημέρες κατά τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο κατά το οποίο επήλθε η αναπηρία ή υποβλήθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης και τουλάχιστον 50% ποσοστό αναπηρίας.

Για ασφαλισμένους ΟΓΑ απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης οποτεδήποτε ή 5 έτη (ή 1.500 ημέρες) ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 600 ημέρες κατά τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο κατά το οποίο επήλθε η αναπηρία και τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας διάρκειας ενός 1 έτους ή 3 έτη απασχόλησης καλυπτόμενης από ασφάλιση ΟΓΑ πριν από το έτος κατά το οποίο επήλθε η αναπηρία και τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας διάρκειας 3 ετών.

Για ασφαλισμένους του ΝΑΤ απαιτούνται 15 έτη συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας ή 5 έτη πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας ή ανικανότητα για ναυτικό επάγγελμα.

Ειδικά σε περίπτωση αίτησης συνταξιοδότησης λόγω εργατικού ατυχήματος, τα 384 ευρώ δικαιούνται πρόσωπα με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης μία (1) ημέρα και το κατά περίπτωση ποσοστό αναπηρίας (50%-67%).

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Δικαστικές αποφάσεις ανοίγουν τον δρόμο για αναδρομικά Δώρων σε όλες τις συντάξεις

Ποιοι «κλείδωσαν» αναδρομικά έως 3.400 ευρώ από επικουρικές και έως 800 ευρώ από κομμένα Δώρα [πίνακες]

Συντάξεις: Ερχονται νέα αναδρομικά από 1.000 έως 21.000 ευρώ για 11-60 μήνες – Τι θα πάρουν απόστρατοι και συνταξιούχοι δημοσίου [αναλυτικοί πίνακες]

Συντάξεις-αναδρομικά: Τι παίρνουν οι «απόμαχοι» όλων των ταμείων – Ποιοι κερδίζουν έως 3.500 ευρώ και τι προβλέπεται για τους απόστρατους [αναλυτικοί πίνακες]

9 μυστικά για την έναντι σύνταξη – Πώς θα δοθούν τα 384 ευρώ και τι πρέπει να προσέξετε

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Συντάξεις: Οι καθαρές αυξήσεις για παλαιούς συνταξιούχους ΙΚΑ, Δημοσίου, ΔΕΚΟ, τραπεζών, απόστρατους [πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Προπληρώνονται από σήμερα επιδόματα ανεργίας, Δώρο Πάσχα και αναδρομικά κληρονόμων

Ανδρέας Ντίνης

Από σήμερα οι πληρωμές για αναδρομικά κληρονόμων, επιδόματα και δώρο Πάσχα

Tinad

Συντάξεις: Αυξήσεις 150 ευρώ το μήνα και αναδρομικά άνω των 3.000 ευρώ μετά το Πάσχα [πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Επικουρικές συντάξεις: Τι αλλάζει για σημερινούς συνταξιούχους, για παλιούς και για τους νέους έως 35 ετών

Μιχάλης Μάρδας

Αποκλειστικό-Συντάξεις: Απόφαση-βόμβα για αναδρομικά στο Δημόσιο [πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Μπαράζ πληρωμών εν όψει Πάσχα – Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες

Tinad

Συντάξεις: Πότε θα δουν τις αυξήσεις οι συνταξιούχοι σε Δημόσιο και ΙΚΑ [πίνακες & παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν τον Ιούνιο επιπλέον 120 έως 200 ευρώ το μήνα [πίνακες & παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας