ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Πώς θα βγουν 35.000 συντάξεις ΟΓΑ μέχρι το Πάσχα [αναλυτικός πίνακας]

Στα βήματα της Ολλανδίας με τολμηρές μεταρρυθμίσεις και αλλαγή νοοτροπίας

Κώστας Κατίκος

Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες αιτήσεις αγροτών για σύνταξη από τον ΟΓΑ που ήταν σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα και θα έπρεπε πρώτα να ελεγχθούν για το αν είχαν τις προϋποθέσεις για να παραμένουν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και αν δικαιούνται σύνταξη.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί από το υπουργείο Εργασίας είναι ως το Πάσχα να έχουν βγει οι 35.000 εκκρεμείς συντάξεις του ΟΓΑ.

Με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να νομιμοποιηθεί ο μέχρι 31/12/2016 διανυθείς χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, πέραν του ΟΓΑ, και ο χρόνος αυτός να συνυπολογιστεί για τη συνταξιοδότησή τους. Η σχετική ρύθμιση ψηφίστηκε και ισχύει με το άρθρο 122 του ν. 4764/2020 και αφορά θέματα ασφάλισης των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ, οι οποίοι, μέχρι την έναρξη ισχύος της διάταξης (23.12.2020), έχουν υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα, το οποίο και εκκρεμεί, θεωρούνται ότι καλώς ασφαλίστηκαν για χρόνο ασφάλισης έως 31-12-2016.

Στις οδηγίες του ΕΦΚΑ αναφέρεται ότι:

* Η υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ έως 31.12.2016 κρίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3050/2002, σύμφωνα με τις οποίες η κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση στην αγροτική οικονομία αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό της αρμόδιας ΔΟΥ, εφόσον τα εκκαθαρισθέντα εισοδήματα προέρχονται από γεωργικές επιχειρήσεις.

* Με τις νέες διατάξεις για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που έχουν υποβάλει αίτηση για σύνταξη έως 22.12.2020 και εκκρεμεί ο ασφαλιστικός έλεγχος που προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3050/2002, για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016, παρέλκει και ο χρόνος αυτός καθίσταται νομιμοποιημένος.

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται στους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών εφόσον:

  • Κατά τον ίδιο χρόνο ασφάλισής τους δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.
  • Εχουν ασφαλιστεί σε άλλον φορέα αλλά δεν δικαιούνται σύνταξη από την ασφάλισή τους αυτή.
  • Δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται και εκκρεμείς υποθέσεις, που σημαίνει ότι όσες αιτήσεις είναι σε αναμονή για έλεγχο προϋποθέσεων, επισπεύδονται για την έκδοση των συντάξεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Για παράδειγμα:

  1. Για εγγεγραμμένο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ διαπιστώνεται ότι για τα έτη 2014 και 2016 είχε παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ με πάνω από 150 ένσημα ετησίως. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η ασφάλισή του στον ΟΓΑ και για τα αντίστοιχα έτη ισχύει η ασφάλιση στο ΙΚΑ. Ο ασφαλισμένος θα πάρει σύνταξη με χρόνο ασφάλισης σε ΟΓΑ και ΙΚΑ.2. Για εγγεγραμμένο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ διαπιστώνεται ότι από 1ης.3.2004 έως 30.4.2005 ασκούσε επαγγελματική δραστηριότητα υπαγόμενη στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ωστόσο διέφευγε της ασφάλισής του. Στις περιπτώσεις αυτές διακόπτεται η ασφάλιση στον ΟΓΑ για το αντίστοιχο διάστημα και ισχύει η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για το διάστημα αυτό.3. Για εγγεγραμμένο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ διαπιστώνεται ότι δεν δηλώνει αγροτικά εισοδήματα κατά τα έτη 2011 έως και 2015. Στις περιπτώσεις αυτές δεν διακόπτεται η ασφάλιση στον ΟΓΑ για το αντίστοιχο διάστημα και θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος καλώς ασφαλίστηκε και καθίσταται ο χρόνος αυτός ισχυρός.Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο 4387/2016 προβλέφθηκαν αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξεων των αγροτών. Με το νέο σύστημα για κάθε έτος από το 2017 ως το 2031 θα μειώνεται το ποσοστό σύνταξης που θα καταβάλλεται με το παλιό σύστημα που ήταν σε ισχύ ως το 2016 και θα αυξάνεται το ποσοστό σύνταξης που θα υπολογίζεται με το νόμο Κατρούγκαλου (νόμος 4387/16) ή τώρα με το νόμο Βρούτση (νόμος 4670/20).

Η αναλογία παλιού και νέου συστήματος αλλάζει κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, όσοι έκαναν αίτηση το 2020 θα πάρουν το 26,30% της σύνταξης με τους συντελεστές αναπλήρωσης που ισχύουν ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και το 73,70% της σύνταξης θα βγει με το παλιό σύστημα υπολογισμού των εισφορών που έχουν πληρωθεί από το 1988 και για τη σύνταξη λαμβάνεται υπόψη ως βάση υπολογισμού το εκάστοτε κατώτατο ημερομίσθιο, όπως ήταν πριν από τις μειώσεις των Μνημονίων, δηλαδή στα 33,1 ευρώ.

Με αίτηση το 2021 οι αγρότες θα πάρουν το 33% της σύνταξης με το νέο καθεστώς και το 67% με το παλιό, δηλαδή σύνταξη με το παλιό βασικό ημερομίσθιο και εισφορές από 1988. Η μετάβαση των αγροτών στο νέο ανταποδοτικό σύστημα συντάξεων που προβλέπουν οι νόμοι 4387 και 4670 γίνεται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί το 2031, οπότε και το 100% της σύνταξης θα αποτελείται από τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης και το ποσό της ανταποδοτικής που θα το χτίσουν με τις εισφορές που θα έχουν πληρώσει από το 2016 και μετά.

Τα ποσοστά παλιάς και νέας σύνταξης για τους αγρότες

Ετος συνταξιοδότησης Ποσοστό σύνταξης με νέο σύστημα (1) Ποσοστό σύνταξης με παλιό σύστημα (2)
2017 6,20% 93,8%
2018 12,90% 87,10%
2019 19,60% 80,40%
2020 26,30% 73,70%
2021 33% 67%
2022 39,70% 60,30%
2023 46,40% 53,60%
2024 53,10% 46,90%
2025 59,80% 40,20%
2026 66,50% 33,50%
2027 73,20% 26,80%
2028 79,90% 20,10%
2029 86,60% 13,40%
2030 93,30% 6,70
2031 100% 0
  1. Εθνική ανταποδοτική σύνταξη
  2. Βασική σύνταξη ΟΓΑ+εισφορές

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ειδήσεις 

Συντάξεις και όρια ηλικία: Τι θα ισχύσει για την 35ετία – Ποιοι γλιτώνουν τα 67 [αναλυτικοί πίνακες]

Project manager στον ΕΦΚΑ τοποθετεί η κυβέρνηση, για το θέμα των εκκρεμών συντάξεων

Αποκάλυψη Ε.Τ.: Λάθη στον επανυπολογισμό των συντάξεων του ΝΑΤ – Ποιοι έχασαν τις αυξήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Συντάξεις: Τα μυστικά των αυξήσεων ως τα 44,9 έτη και τι ισχύει για τους στρατιωτικούς [πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Για ποιους «κλείδωσαν» αυξήσεις στις κύριες συντάξεις με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης [πίνακες και παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Εβδομάδα πληρωμών για συντάξεις και επιδόματα – Δείτε τις ημερομηνίες

Tinad

Επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των εκκρεμών συντάξεων του ΝΑΤ

Ανδρέας Ντίνης

Αποκλειστικό: Ποιοι κερδίζουν έως 218 ευρώ το μήνα στη σύνταξή τους [oι πίνακες με τις αυξήσεις για 25 κατηγορίες συνταξιούχων]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις – Πληρωμές για αυξήσεις και αναδρομικά: Πώς υπολογίζεται η διαφορά για απόστρατους μετά τα 45 έτη [αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Ξεκίνησε η καταβολή αυξήσεων και αναδρομικών σε εργαζόμενους συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις Μαρτίου: Δείτε πότε πληρώνονται – Ολες οι ημερομηνίες για κάθε ταμείο

Μιχάλης Μάρδας

Όρια ηλικίας: Ποιοι γλιτώνουν την αύξηση από το 2022 – Τα 5 «παράθυρα» για σύνταξη από το Δημόσιο φέτος

Μιχάλης Μάρδας