ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Δύο μήνες προθεσμία για σύνταξη πριν τα 62 [παραδείγματα & πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά]

συντάξεις

Κώστας Κατίκος

Σύνταξη: Προθεσμία δύο μηνών για να βγουν στη σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω των 62 ετών έχουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι με έναρξη ασφάλισης πριν το 1993.

«Κλειδί» για τους άνδρες είναι η 25ετία, η 35ετία και η 37ετία, καθώς τα έτη αυτά καθορίζουν και την ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και μειωμένη σύνταξη με όρια ηλικίας 55, 56, 56,9 και 62 ετών, ανάλογα με τις προϋποθέσεις και το Ταμείο από το οποίο προέρχονται.

Από την 1/1/2021 θα έρθουν αυτόματες αλλαγές και οι ηλικίες συνταξιοδότησης θα αυξηθούν κατά 6 μήνες για σύνταξη με 35ετία από Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου και κατά 11 μήνες για σύνταξη με 37ετία από το Δημόσιο με προϋπόθεση την 25ετία ως το 2010.

Από 1ης/1/2022 τα όρια ηλικίας θα ανεβούν στα 62 και στα 67 για την πλήρη σύνταξη, ενώ κλείνουν οριστικά τα «παράθυρα» της 35ετίας, καθώς εκτός από την ηλικία των 62 ετών θα απαιτούνται 40 έτη για συνταξιοδότηση. Με λιγότερα χρόνια η πλήρης σύνταξη θα καταβάλλεται στα 67 και η μειωμένη στα 62.

Για παράδειγμα:

 1. Ασφαλισμένος που προέρχεται από το Δημόσιο και συμπληρώνει 37 έτη το 2020, έχοντας 25ετία πολύ πριν το 2010 και με ένσημα εκτός Δημοσίου, θα πάρει σύνταξη με όριο ηλικίας 60,3 ετών. Αν είχε τα 37 έτη το 2019, βγαίνει με όριο ηλικίας 59,5 ετών. Αν όμως πιάσει τα 37 έτη μετά την 1/1/2022 θα βγει στη σύνταξη με όριο ηλικίας 62 ετών και αντί για 37 θα πρέπει να έχει 40 έτη! Δεν θα μπορεί δηλαδή να αποχωρήσει πριν τα 62!
 2. Ασφαλισμένος που προέρχεται από το Δημόσιο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 έτη το 2022, θα μείνει στην εργασία για άλλα 5 χρόνια ώστε να συμπληρώσει 40 έτη ενώ για να πάρει σύνταξη θα πρέπει να κλείσει και το 62ο έτος. Θα μπορεί βέβαια να αποχωρήσει και με την 35ετία, αλλά με όριο ηλικίας το 67ο έτος! Αν όμως έχει σήμερα τα 35 έτη, ή καταφέρει να τα πιάσει με εξαγορές πλασματικού χρόνου, και έχει κλείσει και την ηλικία των 58, θα πάρει σύνταξη στα 61. Αν τα 35 έτη (και την ηλικία ων 58) τα έχει το 2021 θα βγει στα 61,5.

Οι αλλαγές που έρχονται είναι μεγάλες και επηρεάζουν όλα τα Ταμεία και κυρίως τους παλιούς ασφαλισμένους με έναρξη ασφάλισης πριν το 1993.

Με υποβολή αίτησης ως τις 31/12/2020 όσοι έχουν τις προϋποθέσεις «κλειδώνουν» την έξοδο χωρίς να επηρεαστούν από τις αλλαγές του 2021 και κυρίως του 2022.

Το θετικό στοιχείο μάλιστα είναι πως όσοι αποχωρούν λαμβάνουν πλέον και αυξημένη σύνταξη γιατί με το νόμο 4670 του 2020 έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι συντελεστές υπολογισμού σύνταξης μετά τα 30 έτη ασφάλισης και δίνουν καλύτερα ποσά σε σχέση με τις συντάξεις του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει σήμερα τον πλήρη οδηγό συντάξεων με τα όρια ηλικίας και τα ποσά για όσους προλαβαίνουν και σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης ως τις 31/12/2020 αξιοποιώντας τις ευνοϊκές διατάξεις για την έξοδο.

Τα «παράθυρα» για σύνταξη πριν τα 62 και τα ποσά για ασφαλισμένους Δημοσίου

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου έχουν ως θεμελιωτική διάταξη συνταξιοδότησης την 25ετία.

Από τις 19/8/2015 και μετά, που επήλθαν σταδιακές αυξήσεις ορίων συνταξιοδότησης, η ηλικία που θα αποχωρήσει ο κάθε υπάλληλος καθορίζεται από τέσσερις παραμέτρους:

 1. Από τυχόν ασφάλιση πριν το Δημόσιο.
 2. Από την ημερομηνία πρόσληψης στο Δημόσιο.
 3. Από το έτος που συμπληρώνει το παλιό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
 4. Από το έτος που συμπληρώθηκε η 25ετία.
 5. Από το έτος που συμπληρώνει τα 35, 36 και 37 έτη ασφάλισης.
 6. Από το αν έχει ανήλικο τέκνο, χωρίς να εξετάζεται πότε το απέκτησε.

Στους πίνακες που παραθέτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» φαίνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανάλογα με τις προϋποθέσεις.

Για παράδειγμα:

 1. Ασφαλισμένος με ένσημα ΙΚΑ πριν το 1983 και πρόσληψη στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983 έχει την 25ετία (με ΙΚΑ και Δημόσιο) το 2007 και συμπλήρωσε 35ετία το 2017 και 37ετία το 2019. Μπορεί να βγει με διατάξεις 35ετίας και όριο ηλικίας 59,6 ετών εφόσον το 2017 είχε κλείσει και τα 58 (παλιά ηλικία συνταξιοδότησης). Αν έκλεισε τα 58 το 2018 θα πάρει σύνταξη στα 60. Μπορεί όμως να επιλέξει να βγει με διατάξεις 37ετίας, που τα έχει συμπληρώσει το 2019. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει κλείσει τα 55 και θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας των 59,5 ετών που αντιστοιχεί στο έτος 2019 που έχει την 37ετία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εξαγοράσει δυο έτη στρατιωτικής θητείας και συμπληρώσει την 37ετία (35+2=37) το 2017, τότε θα βγει με όριο ηλικίας 58,5 ετών.
 2. Ασφαλισμένος που ξεκίνησε την ασφάλιση κατευθείαν από το Δημόσιο με πρόσληψη στο διάστημα μεταξύ 1983-1992 και έχει 25ετία ως το 2010, άρα συμπληρώνει 35ετία το 2020, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί… με 37ετία εξαγοράζοντας στρατιωτική θητεία (35+2=37). Το όριο ηλικίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι 60,3 χωρίς να απαιτείται συμπλήρωση του 58ου έτους. Χωρίς εξαγορά θα βγει με 35ετία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει κλείσει τα 58 το 2020, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 61ο έτος.
 3. Ασφαλισμένος που έχει 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας που θα καθοριστεί βάσει της παλιάς ηλικίας συνταξιοδότησης των 52 ετών. Αν τα 52 τα έκλεισε το 2017 θα πάρει σύνταξη στα 58,5. Αν κλείνει τα 52 το 2020 πάει για σύνταξη στα 63,7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τον συμφέρει να βγει στα 62 με 40 έτη, ή να πάρει μειωμένη σύνταξη στα 56 με ποινή 115 ευρώ από το τελικό ποσό.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 και 25ετία ως το 2010

Με 35ετία Ηλικία στην 35ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 Ανεξαρτήτως ηλικίας Χωρίς όριο ηλικίας
ως 31/12/2015 58 58,5
το 2016 58 59
το 2017 58 59,5
το 2018 58 60
το 2019 58 60,5
το 2020 58 61
το 2021 58 61,5
το 2022 58 62 και 40 έτη

Πρόσληψη μετά την 1/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010

Με 37 έτη Ηλικία στην 37ετια Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 Ανεξαρτήτως ηλικίας χωρίς όριο ηλικίας
ως 31/12/2015 55 55,11
το 2016 55 56,9
το 2017 55 57,8
το 2018 55 58,6
το 2019 55 59,5
το 2020 55 60,3
το 2021 55 61,2
το 2022 55 62 και 40 έτη

Πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία το 2011

Με 36 έτη Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 58 58
ως 31/12/2015 58 58,5
το 2016 58 59
το 2017 58 59,5
το 2018 58 60
το 2019 58 60,5
το 2020 58 61
το 2021 58 61,5
το 2022 58 62 και 40 έτη

Πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία το 2012

Με 37 έτη Ηλικία στην 37ετια Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 59 59
ως 31/12/2015 59 59,5
το 2016 59 59,9
το 2017 59 60,2
το 2018 59 60,6
το 2019 59 60,11
το 2020 59 61.3
το 2021 59 61,8
το 2022 59 62 και 40 έτη

 Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 52
έως 31/12/2015 55
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 55
έως 31/12/2015 56,6
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67

Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Ετη υπηρεσίας Ηλικία συνταξιοδότησης
Με 25ετία το 2010 (άνδρες) 60
Με 25ετία το 2010 (γυναίκες) 55
Με 25ετία το 2011 (άνδρες -γυναίκες) 56
Με 25ετία το 2012 (άνδρες -γυναίκες) 58

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ 33,5 ΩΣ 40,11 ΕΤΗ

Ετη και μήνες ασφάλισης Μισθός 1.000€ Μισθός 1.300€ Μισθός 1.500€ Μισθός 2.500€
Τι σύνταξη παίρνουν (1) Τι θα έπαιρναν (2) Αύξηση Τι σύνταξη παίρνουν Τι θα έπαιρναν Αύξηση Τι σύνταξη παίρνουν Τι θα έπαιρναν Αύξηση Τι σύνταξη παίρνουν Τι θα έπαιρναν Αύξηση
33,5 718 697 21 818 791 27 884 853 31 1.218 1.166 51
34 732 706 26 837 803 34 906 867 39 1.254 1.190 65
37,1 810 758 52 937 870 68 1.023 944 78 1.448 1.318 131
37,8 825 768 57 957 883 74 1.045 960 85 1.486 1.344 142
38 833 774 59 968 891 77 1.058 969 89 1.507 1.359 148
40 884 812 72 1034 940 94 1.134 1.026 108 1.634 1.454 180
40,5 886 820 66 1037 951 86 1.137 1.039 99 1.639 1.475 165
40,11 889 830 58 1040 964 76 1.141 1.054 88 1.646 1.500 146

(1). Σύνταξη που παίρνουν με τον καινούργιο νόμο 4670/2020

(2). Σύνταξη που θα έπαιρναν με τον προηγούμενο νόμο 4387/2016.

* Ποσά σύνταξης μικτά.

Από την έντυπη έκδοση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Υψηλότερες συντάξεις με το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης για τους νέους εργαζόμενους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις- Αναδρομικά: Δεύτερη ευκαιρία για τους κληρονόμους – Τι πρέπει να κάνουν

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αναδρομικά κληρονόμων: Πληρωμή 40 εκατ. ευρώ σε 63.207 δικαιούχους από ΕΦΚΑ

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Συντάξεις: Σε μία δόση οι αυξήσεις και τα αναδρομικά – Ποιοι οι δικαιούχοι [αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αυξήσεις στις συντάξεις έως 220 ευρώ τον Απρίλιο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι [αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Χατζηδάκης στον Ε.Τ.: «Το ταχύτερο» οι αυξήσεις συντάξεων πάνω από τα 30 έτη – Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για τις εκκρεμείς συντάξεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Στη Βουλή η τροπολογία για το «έναντι» σύνταξης – Πότε θα δοθούν οι πρώτες

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε πότε θα πληρωθούν οι κύριες και οι επικουρικές του Μαρτίου

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: Ποιες μητέρες μπορούν να βγουν στα 60 σε σύνταξη και τι θα πάρουν από ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom