ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Για ποιους υπάρχουν ευκαιρίες για πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 έως το τέλος του 2021 [πίνακες & παραδείγματα]

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Ευκαιρίες για πλήρη σύνταξη  πριν από τα 62 έχουν για ένα 15μηνο οι παλαιοί ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, των Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών, αλλά και σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

Μέχρι και το τέλος του 2021 θα είναι σε ισχύ οι διατάξεις που προβλέπουν κατοχύρωση πλήρους σύνταξης με όρια ηλικίας μικρότερα των 67 και 62 (με 40 έτη). Το δίλημμα είναι αν οι κατοχυρώσεις θα προστατεύουν τους ασφαλισμένους και μετά την 1/1/2022, που τα όρια ηλικίας αυτόματα πηγαίνουν στα 67 και στα 62 με 40 έτη.

Η διάταξη της 35ετίας για παράδειγμα είναι πιθανό να αλλάξει για τους παλαιούς ασφαλισμένους (με ένσημα πριν από το 1982) στα πρώην ειδικά Ταμεία με ανάκληση της σχετικής εγκυκλίου του 2015 ώστε η έξοδος με 35ετία να προϋποθέτει ότι ο ασφαλισμένος θα έχει συμπληρωμένο και το όριο ηλικίας μέχρι 31/12/2021, αλλιώς από 1/1/2022 τα 35 θα γίνουν 40 και η ηλικία για σύνταξη 62. Τα παράθυρα εξόδου θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούν κυρίως με αίτηση για εξαγορά πλασματικού χρόνου, για να συμπληρωθεί τουλάχιστον η 35ετία από όσους απέχουν 15 μήνες για να συμπληρώσουν και το όριο ηλικίας για σύνταξη πριν από το 2022.

Η δεύτερη επιλογή για πολλούς παλαιούς ασφαλισμένους και κυρίως γυναίκες που είχαν ανήλικο τέκνο ως το 2012, είναι η έξοδος με μειωμένη σύνταξη με πολύ λιγότερα από 35 έτη και με όρια ηλικίας από 55 ως 62 ετών.

Διαβάστε επίσης: Συντάξεις: Ποιοι γλιτώνουν τις αλλαγές στα όρια ηλικίας και συνταξιοδοτούνται στα 62 [πίνακες & παραδείγματα]
Από τα 58,5 η σύνταξη με 35ετία σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Από 58,6 ως 61,5 είναι το όριο ηλικίας για παλαιούς πριν από το 1983 ασφαλισμένους που έχουν 35ετία από 19/8/2015 ως το 2021.

Από τα 55 παίρνουν πλήρη σύνταξη οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών και συμπλήρωσαν 25ετία με ανήλικο τέκνο ως το 2012.

Στα 62 ανεβαίνει το όριο ηλικίας για όσους αποχωρούν με πρόωρη σύνταξη.

Τα 67 τα γλιτώνουν οι περισσότεροι εκτός όσοι έχουν λιγότερα από 25 έτη μέχρι το 2012, δηλαδή οι νέοι κατά κύριο λόγο ασφαλισμένοι από το 1993 και μετά, εκτός και αν συμπληρώσουν 40 έτη στην καριέρα τους και πάρουν πλήρη στα 62.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

  1. Ασφαλισμένος πριν από το 1982 με 35ετία το 2020 θα βγει στη σύνταξη με όριο ηλικίας το 61ο έτος. Αν το 61ο έτος το συμπληρώνει μετά το 2022, κινδυνεύει να φορτωθεί ένα έτος επιπλέον στο όριο ηλικίας, ήτοι στα 62 αντί 61 και να συμπληρώσει 40 χρόνια. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εξαγοράσει 2 χρόνια από στρατιωτική θητεία σήμερα, τα γλιτώνει όλα καθώς θα έχει την 35ετία το 2018 με όριο ηλικίας για σύνταξη το 60ό έτος, που μπορεί να το πιάνει ως το τέλος του 2021.
  2. Ασφαλισμένη με ανήλικο το 2010 και 25ετία έκλεισε τα 50 το 2017. Δικαιούται μόνον πλήρη σύνταξη στα 58,5.
  3. Ασφαλισμένη με ανήλικο το 2011 και 25ετία έκλεισε τα 52 το 2018 και θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 60,2, ενώ μπορεί να βγει με μειωμένη στα 56,9.
  4. Ασφαλισμένη με ανήλικο το 2012 και 25ετία έκλεισε τα 55 το 2018 και θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 61 ενώ μπορεί να βγει με μειωμένη στα 58.
Τα όρια ηλικίας μητέρων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ

Οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ μέχρι το 1992 και συμπλήρωσαν 5.500 ένσημα με ανήλικο παιδί μέχρι το 2012 έπαιρναν πλήρη σύνταξη με τις ηλικίες των 55, 57 και 60 ετών. Αν τις συμπληρώνουν από τις 19/8/2015 και μετά ισχύουν νέα όρια ηλικίας.

Για παράδειγμα:

  • Ασφαλισμένη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 και ηλικία 57 ετών το 2017 θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 60,9. Αν είχε το ανήλικο και τις 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 κατοχυρώνει σύνταξη με την ηλικία των 55 ετών. Αν έκλεισε τα 55 το 2018 θα βγει στα 61, αν τα έκλεισε το 2020 θα πάρει σύνταξη στα 64.

Σε κάθε περίπτωση μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη εφόσον συμπληρώνουν τις ηλικίες που θα έπαιρναν πλήρη σύνταξη, δηλαδή 55 και 57 ετών, μέχρι 18/8/2020.

Για παράδειγμα:

  • Ασφαλισμένη 55 ετών τον Ιούλιο του 2020 ήταν 50 τον Ιούλιο του 2015 και είχε θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης πριν αυξηθούν τα όρια ηλικίας από 19/8/2015. Οι αλλαγές ισχύουν για την πλήρη σύνταξη, που αντί για 55 θα βγει στα 64 (με τα όρια ηλικίας του 2020), ενώ παίρνει τη μειωμένη οποτεδήποτε γιατί είχε πιάσει την ηλικία των 50 πριν αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης. 
Τα όρια ηλικίας από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών
Μητέρες με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 52 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξη Μειωμένη
Από 19/8/2015 55 50
2016 56,9 50
2017 58,5 55 (από 19/8/2017)
2018 60,2 56,9
2019 61,1 58,5
2020 63,7 60,2
2021 65,3 61,1
2022 67 62
Μητέρες με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξη Μειωμένη
Από 19/8/2015 56,6 53
2016 58 53
2017 59,6 56,6 (από 19/8/2017)
2018 61 58
2019 62,6 59,6
2020 64 61
2021 65,6 62
2022 67 62
ΔΕΚΟ-τράπεζες: Σύνταξη με 35ετία ασφαλισμένων πριν από το 1983
Ετος που συμπληρώνεται 35ετία Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ (ασφαλισμένοι πριν από το 1993)

 Μητέρες με 5.500 ένσημα ως το 2010 και ανήλικο τέκνο

Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξη Μειωμένη
το 2016 58 50
το 2017 59,6 50
το 2018 61 50
το 2019 62,6 50
το 2020 64 55 (από 19/8/2020)
το 2021 65,6 56,9
το 2022 67 58,5-62

Μητέρες με 5.500 ένσημα το 2011 και ανήλικο τέκνο

Ηλικία 57 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξη Μειωμένη
το 2016 59,6 52
το 2017 60,9 52
το 2018 62 52
το 2019 63,3 52
το 2020 64,6 55 (από 19/8/2020)
το 2021 65,9 56,9
το 2022 67 58,5-62

Σύνταξη με 10.500 ένσημα ως το 2011 (άνδρες – γυναίκες)

Ηλικία 58 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62

Σύνταξη με 10.500 ένσημα ως το 2012 (άνδρες – γυναίκες)

Ηλικία 59 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59,9
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61,3
το 2021 61,8
το 2022 62

 

103 λ

Μποξ: Σύνταξη στα 61,6 από ΟΑΕΕ

Εξοδο στη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 61 ετών και 6 μήνες «κλειδώνουν» μέσα στο 2020 οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) και των επιστημόνων (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών), με «κλειδί» την 35ετία ως το 2012.

Τα απαιτούμενα έτη συμπληρώνονται και με 4 ή 5 χρόνια από εξαγορές πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Αν η αίτηση γίνει από 1/1/2020 θα πληρώσουν το ποσό σύνταξης μίας από τις 6 νέες κατηγορίες εισφορών που θα επιλέξουν.

Οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ συμφέρει να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους για να βγουν και στα 62 με 40 έτη.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από ΟΑΕΕ και άνδρες στο ΕΤΑΑ (*)

Με 35ετία ως το 2012
Ηλικία 60 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2018 61
το 2019 61,3
το 2020 61,6
το 2021 61,9
το 2022 62

 

Τα όρια ηλικίας για γυναίκες με λιγότερα από 35 έτη στο ΕΤΑΑ

Ετη ασφάλισης ως το 2010:

ΤΣΑΥ: 21,6 έτη

ΤΣΜΕΔΕ & Ταμείο Νομικών: 25 έτη

Ηλικία 60 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 62,8
το 2018 63,6
το 2019 64,5
το 2020 65,3
το 2021 66,2
το 2022 67 ή 62 με 40 χρόνια
 Τι θα ισχύσει στα όρια ηλικίας ασφαλισμένων μετά το 1993

Για τους νέους ασφαλισμένους μετά το 1993 οι αλλαγές στα όρια ηλικίας θα τους πιάσουν σχεδόν όλους, καθώς όταν θα φτάσουν στα 62 για να πάρουν σύνταξη τα όρια θα έχουν γίνει 63 ή και 64, ενώ τα 67 θα έχουν πάει στα 68 με 69.

Οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι αδικούνται έναντι των παλαιών, καθώς δεν έχουν το δικαίωμα της κατοχύρωσης, ούτε καμία ευνοϊκή διάταξη για σύνταξη πριν από τα 62 ή τα 67.

Με τα σημερινά δεδομένα έχουν τρεις επιλογές συνταξιοδότησης:

  1. Πλήρη σύνταξη όταν κλείσουν τα 62 και έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης.
  2. Πλήρη σύνταξη όταν κλείσουν τα 67 με τουλάχιστον 15 χρόνια.
  3. Μειωμένη σύνταξη όταν κλείσουν τα 62 με τουλάχιστον 15 χρόνια και με 750 ένσημα από εργασία την τελευταία 5ετία. Στα ένσημα αυτά πιάνεται και το διάστημα ανεργίας με επιδότηση για ένα έτος.

Από την έντυπη έκδοση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Συντάξεις και όρια ηλικία: Τι θα ισχύσει για την 35ετία – Ποιοι γλιτώνουν τα 67 [αναλυτικοί πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Ποιοι κλειδώνουν φέτος την έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62 και τι εφάπαξ παίρνουν από 31 Ταμεία [αναλυτικοί πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Τελευταία χρονιά κατοχύρωσης σύνταξης κάτω των 67 και 62 ετών [αναλυτικοί πίνακες & παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Τι αλλάζει το 2021 στα όρια ηλικίας, στις εισφορές, στις παροχές σε χρήμα, αλλά και σε νέα αναδρομικά [πίνακες & παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Οι 14 αλλαγές στο ασφαλιστικό που φέρνει το 2021 σε συντάξεις, όρια ηλικίας, εισφορές, παροχές [πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Έξοδος από το Δημόσιο μετά τα 55 με συντάξεις από 487 έως 1.324 ευρώ [πίνακες & παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Σύνταξη πριν από τα 62 από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ με εξαγορά έως 5 έτη – Τα «παράθυρα» για μητέρες [πίνακες & παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 67 έχουν 1 εκατ. ασφαλισμένοι [αναλυτικοί πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Ένας μήνας προθεσμία για σύνταξη πριν τα 62 [παραδείγματα & πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά]

Μιχάλης Μάρδας