ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αυξήσεις στους απόστρατους με τον νέο επανυπολογισμό [πίνακες και παραδείγματα]

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

 Αυξήσεις στις συντάξεις των αποστράτων, που για τους παλιούς φτάνουν ως και 135 ευρώ το μήνα, ενώ στους νεότερους (μετά το νόμο 4387) ξεπερνούν και τα 120 ευρώ, αποκαλύπτουν τα επίσημα παραδείγματα επανυπολογισμού των συντάξεών τους με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νέου ασφαλιστικού νόμου 4670/2020.

Οι απόστρατοι που δεν θα πάρουν αυξήσεις θα έχουν μείωση της προσωπικής διαφοράς που «κληρονόμησαν» από τον επανυπολογισμό του νόμου «Κατρούγκαλου». Κατ’ ουσίαν θα έχουν λογιστική αύξηση στη σύνταξη γιατί δεν θα ξεπεραστεί η προσωπική διαφορά, σε αντίθεση με όσους πάρουν αύξηση, που θα είναι μεγαλύτερη από το ποσό της προσωπικής διαφοράς, οπότε θα δουν την αύξηση στην τσέπη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο επανυπολογισμός στις συντάξεις των αποστράτων θα γίνει τόσο για τους παλιούς, όσους δηλαδή αποχώρησαν πριν από την ισχύ του νόμου «Κατρούγκαλου», που είναι και η πλειονότητα των στρατιωτικών συνταξιούχων, όσο και για τους νέους, όσους δηλαδή αποστρατεύτηκαν με διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016). Σημειώνεται ότι για τους στρατιωτικούς ο νόμος 4387 άρχισε να εφαρμόζεται για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 1ης/7/2016 και όχι από 13/5/2016, που ήταν η κανονική ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου.

Τα παραδείγματα του νέου επανυπολογισμού για συντάξεις αποστράτων που δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος μέσα από επίσημα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας είναι αποκαλυπτικά, και μάλιστα αντιπροσωπεύουν όλους όσοι αποστρατεύτηκαν πριν από τον νόμο 4387 με ίδια έτη και ίδιες συντάξιμες αποδοχές.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τα 30 ως και τα 45 έτη ασφάλισης είναι μακράν καλύτερος στα ποσοστά αναπλήρωσης ο νόμος «Βρούτση» (ν. 4670/2020) σε σύγκριση με τον νόμο «Κατρούγκαλου» (ν. 4387/2016). Ειδικά για τους απόστρατους που βγαίνουν στη σύνταξη με διπλά έτη και διπλά εξάμηνα (πτητικά, καταδυτικά, εξάμηνα) τα ποσοστά αναπλήρωσης του νέου νόμου 4670 έχουν πριμοδοτηθεί από τα 45,01 έτη και άνω με ετήσια προσαύξηση 1,5% και συνολικά με 2%, για να μην υπάρξουν σημαντικές διαφορές με τον παλιό νόμο 4387.

Παράδειγμα 1

Απόστρατος με 47,4 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.526,53 ευρώ πριν το φόρο. Με το Νόμο 4387, έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.513,01 ευρώ πριν το φόρο. Η σύνταξη του 2018 είναι μεγαλύτερη κατά 13,52 ευρώ από τη νέα σύνταξη του 2019 οπότε τα 13,52 ευρώ καταβάλλονται ως θετική προσωπική διαφορά για να μη γίνει μείωση στη νέα σύνταξη. Με τον νέο Νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη προκύπτει στα 1.507,09 ευρώ. Σε σύγκριση με το 2018, η προσωπική διαφορά ανεβαίνει σχεδόν κατά 5 ευρώ και διαμορφώνεται στα 19,44 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συνεχίσει να το λαμβάνει μέχρι να συμψηφιστεί με τις μελλοντικές αυξήσεις. 

Παράδειγμα 1 (απόστρατος με 47,4 διπλά έτη)

Στοιχεία υπολογισμού-επανυπολογισμού Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4670/2020
συντάξιμος χρόνος ασφάλισης 47 έτη, 4 μήνες, 16 μέρες 47 έτη, 4 μήνες, 16 μέρες
ποσοστό αναπλήρωσης 57,56% 57,27%
συντάξιμες αποδοχές 2.307,71 2307,71
ανταποδοτική σύνταξη 1.328,32 1.321,01
εθνική σύνταξη 384 384
σύνολο (μικτά) 1.712,32 1.705,01
κράτηση ΕΑΣ (6%) -102,74 (6%) -102,34
κράτηση ασθένειας (6%) -96,57 -96,20
σύνολο κρατήσεων -199,31 -198,54
σύνταξη μείον κρατήσεις, προ φόρου (1) 1.513,01 (1) 1.507,09 (1)
παλιά σύνταξη προ φόρου 31/12/2018 (2) 1.526,53 (2) 1.526,53 (2)
προσωπική διαφορά (2-1) 13,52 (2-1) 19,44 (2-1)

Παράδειγμα 2

Απόστρατος με 41,6 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.556 ευρώ πριν το φόρο. Με το Νόμο 4387, έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.589,79 ευρώ πριν το φόρο. Η σύνταξη του 2018 είναι μικρότερη κατά 33,79 ευρώ από τη σύνταξη του 2019, οπότε τα 33,79 ευρώ καταβάλλονται ως αύξηση στη νέα σύνταξη (αρνητική προσωπική διαφορά). Με τον νέο Νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη αναπροσαρμόζεται στα 1.725,21 ευρώ γιατί ενισχύεται το ποσοστό αναπλήρωσης σε 50,76% (αντί 45,80%). Σε σύγκριση με τη σύνταξη του 2018, ο απόστρατος θα έχει νέα καθαρή αύξηση κατά 169,21 ευρώ, αλλά επειδή ένα μέρος της αύξησης το παίρνει ήδη με τα 33,79 ευρώ, η καθαρή αύξηση που θα πάρει από τον νέο νόμο είναι 135,42 ευρώ. Η αύξηση θα δοθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις με 27 ευρώ το μήνα σε κάθε για τα έτη 2020-2024.

Παράδειγμα 2 (απόστρατος με 41,6 διπλά έτη)

Στοιχεία υπολογισμού-επανυπολογισμού Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4670/2020
συντάξιμος χρόνος ασφάλισης 41 έτη και 6 μήνες 41 έτη και 6 μήνες
ποσοστό αναπλήρωσης 45,80% 50,76%
συντάξιμες αποδοχές 3.090,00 3.090,00
ανταποδοτική σύνταξη 1.415,22 1.568,48
εθνική σύνταξη 384 384
σύνολο (μικτά) 1.799,22 1.952,48
κράτηση ΕΑΣ (6%) -107,95 (6%) -117,15
κράτηση ασθένειας (6%) -101,47 -110,12
σύνολο κρατήσεων -209,43 -227,27
σύνταξη μείον κρατήσεις, προ φόρου (1) 1.589,79 (1) 1.725,21 (1)
παλιά σύνταξη προ φόρου 31/12/2018 (2) 1.556,00 (2) 1.556,00 (2)
προσωπική διαφορά (2-1) -33,79 (2-1) -169,21 (2-1)

Παράδειγμα 3

Απόστρατος με 39,7 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.588,29 ευρώ πριν το φόρο. Με τον Νόμο 4387, έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.530,61 ευρώ πριν το φόρο. Η σύνταξη του 2018 είναι μεγαλύτερη κατά 57,68 ευρώ από τη σύνταξη του 2019, οπότε τα 57,68 ευρώ καταβάλλονται στη νέα σύνταξη (ως θετική προσωπική διαφορά για να μην υπάρξει μείωση). Με τον νέο Νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη αναπροσαρμόζεται στα 1.679,354 ευρώ γιατί ενισχύεται το ποσοστό αναπλήρωσης σε 49,21% (αντί 42,01%). Σε σύγκριση με τη σύνταξη του 2018, ο απόστρατος θα έχει αύξηση κατά 91,05 ευρώ, που θα σβήσουν την προσωπική διαφορά και θα μείνει καθαρή αύξηση στην τσέπη 33,37 ευρώ (91,05-57,68=33,37). Τα 33,37 ευρώ θα τα πάρει σε δόσεις των 6,7 ευρώ ως το 2024. Η αύξηση μπορεί να είναι ψίχουλα, αλλά το κέρδος του είναι ότι μηδένισε την προσωπική διαφορά και ανέβασε τη σύνταξή του!

Παράδειγμα 3 (απόστρατος με 39,7 διπλά έτη)

Στοιχεία υπολογισμού-επανυπολογισμού Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4670/2020
συντάξιμος χρόνος ασφάλισης 39 έτη 7 μήνες, 8 μέρες 39 έτη 7 μήνες, 8 μέρες
ποσοστό αναπλήρωσης 42,01% 49,21%
συντάξιμες αποδοχές 3.081,81 3081,81
ανταποδοτική σύνταξη 1.294,67 1.516,56
εθνική σύνταξη 384 384
σύνολο (μικτά) 1.678,67 1.900,56
κράτηση ΕΑΣ (3%) -50,36 (6%) -114,03
κράτηση ασθένειας (6%) -97,70 -107,19
σύνολο κρατήσεων -148,60 -221,22
σύνταξη μείον κρατήσεις, προ φόρου (1) 1.530,61 (1) 1.679,34 (1)
παλιά σύνταξη προ φόρου 31/12/2018 (2) 1.588,29 (2) 1.588,29 (2)
προσωπική διαφορά (2-1) 57,68 (2-1) -91,05 (2-1)

Παράδειγμα 4

Απόστρατος με 37,8 «διπλά έτη» έπαιρνε μέχρι το 2018 σύνταξη 1.390,20 ευρώ πριν το φόρο. Με τον Νόμο 4387, έγινε επανυπολογισμός και από 1ης/1/2019 η σύνταξη μετατράπηκε σε ανταποδοτική και εθνική με συνολικό ποσό 1.193,72 ευρώ πριν το φόρο. Η σύνταξη του 2018 είναι μεγαλύτερη κατά 196,48 ευρώ από τη νέα σύνταξη του 2019, οπότε τα 196,48 ευρώ καταβάλλονται ως θετική προσωπική διαφορά για να μη γίνει μείωση στη νέα σύνταξη. Με τον νέο Νόμο 4670 ο απόστρατος θα έχει νέο επανυπολογισμό και η σύνταξη αυξάνεται στα 1.314,37 ευρώ γιατί ενισχύεται το ποσοστό αναπλήρωσης σε 44,09% (αντί 38,51%). Σε σύγκριση με το 2018, η προσωπική διαφορά μειώνεται στα 75,83 ευρώ διότι αυξήθηκε η σύνταξη με τον νέο επανυπολογισμό σχεδόν κατά 121 ευρώ, από τα 1.193 στα 1.314 ευρώ. Η προσωπική διαφορά των 75,83 ευρώ θα φύγει τελείως όταν έρθουν οι κανονικές μελλοντικές αυξήσεις από το 2024. Αν δεν μεσολαβούσε ο Νόμος 4670 ο απόστρατος θα έμενε με την προσωπική διαφορά των 196 ευρώ και δεν θα είχε αυξήσεις παρά μετά το 2030.

Παράδειγμα 4 (απόστρατος με 37,8 διπλά έτη)

Στοιχεία υπολογισμού-επανυπολογισμού Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4670/2020
συντάξιμος χρόνος ασφάλισης 37 έτη, 8 μήνες, 22 μέρες 37 έτη, 8 μήνες, 22 μέρες
ποσοστό αναπλήρωσης 38,51% 44,09%
συνταξιμες αποδοχές 2.300,46 2300,46
ανταποδοτική σύνταξη 885,91 1.014,27
εθνική σύνταξη 384 384,00
σύνολο (μικτά) 1.269,91 1.398,27
κράτηση ΕΑΣ 0 0
κράτηση ασθένειας (6%) -76,19 -83,90
σύνταξη μείον κρατήσεις, προ φόρου (1) 1.193,72 1.314,37
παλιά σύνταξη προ φόρου 31/12/2018 (2) 1.390,20 1.390,20
προσωπική διαφορά (2-1) 196,48 75,83

Από την έντυπη έκδοση  

Προτεινόμενα για εσάς

Πώς θα βγουν 35.000 συντάξεις ΟΓΑ μέχρι το Πάσχα [αναλυτικός πίνακας]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις-αναδρομικά: O E.T. αποκαλύπτει το διπλό σχέδιο για επικουρικές και δώρα – Ποιοι και πόσα θα πάρουν ανά ταμείο [πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις και όρια ηλικία: Τι θα ισχύσει για την 35ετία – Ποιοι γλιτώνουν τα 67 [αναλυτικοί πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Αποκάλυψη Ε.Τ.: Λάθη στον επανυπολογισμό των συντάξεων του ΝΑΤ – Ποιοι έχασαν τις αυξήσεις

Μιχάλης Μάρδας

Αναδρομικά: Δικαστική απόφαση «βόμβα» ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά με τόκο 6%

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Ποιοι κλειδώνουν φέτος την έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62 και τι εφάπαξ παίρνουν από 31 Ταμεία [αναλυτικοί πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Πληρωμές με αναδρομικά για 30.000 νέες συντάξεις κάθε μήνα [νέοι αναλυτικοί πίνακες & παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: «Κληρώνει» μέχρι το Πάσχα για αναδρομικά 2 δισ. ευρώ

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις-Αναδρομικά: Στο ΣτΕ οι ελπίδες για το νέο «πακέτο» αναδρομικών

Μιχάλης Μάρδας