ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αυξήσεις έως 224 ευρώ με σύνταξη το 2020 – Οι πίνακες με όλα τα ποσά

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Αυξήσεις συντάξεων που φτάνουν ως και τα 224 ευρώ το μήνα θα έχουν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται φέτος με τα βελτιωμένα ποσοστά υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4670/2020. Τα νέα ποσοστά ισχύουν μετά τα 30 έτη ασφάλισης και οι αυξήσεις μεγαλώνουν όσο οι ασφαλισμένοι πλησιάζουν στα 40 χρόνια.

Οι αυξήσεις συντάξεων με τον νέο νόμο για «μισθούς» ως 1.000 ευρώ είναι:

 • 11 ευρώ το μήνα και 120 ευρώ σε ετήσια βάση με 31 έτη ασφάλισης.
 • 52 ευρώ το μήνα και 624 ευρώ σε ετήσια βάση με 37 έτη ασφάλισης.
 • 72 ευρώ το μήνα και 864 ευρώ σε ετήσια βάση με 40 έτη.

Σε μισθούς των 1.750 ευρώ οι αυξήσεις είναι:

 • 61 ευρώ το μήνα, ή 732 ευρώ το χρόνο με 35 έτη ασφάλισης.
 • 90 ευρώ το μήνα, ή 1.080 ευρώ το χρόνο με 37 έτη ασφάλισης.
 • 126 ευρώ το μήνα, ή 1.512 ευρώ το χρόνο με 40 έτη ασφάλισης.

Στις υψηλές αποδοχές των 3.100 ευρώ οι αυξήσεις συντάξεων είναι:

 • 122 ευρώ το μήνα, ή 1.464 ευρώ το χρόνο με 35,5 έτη ασφάλισης.
 • 183 ευρώ το μήνα, ή 2.196 ευρώ το χρόνο με 38 έτη ασφάλισης.
 • 224 ευρώ το μήνα, ή 2.688 ευρώ το χρόνο με 40 έτη ασφάλισης.

Για τις αιτήσεις του 2020, όπως και για όσες υποβλήθηκαν από 1/10/2019 (που τις καλύπτει ο νέος νόμος) οι αυξήσεις θα περάσουν απευθείας στους συνταξιούχους μόλις βγει η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Τα ίδια βελτιωμένα ποσοστά μέσω του επανυπολογισμού συντάξεων θα εφαρμοστούν και στις συντάξεις που είχαν εκδοθεί ή ήταν σε εκκρεμότητα ως 30/9/2019. Οι αυξήσεις στις παλιές -προ του νέου νόμου- συντάξεις θα πιστωθούν τον Σεπτέμβριο με αναδρομικά από 1/10/2019, τα οποία, όπως σχεδιάζεται από το υπουργείο Εργασίας, θα καταβληθούν τον Οκτώβριο.

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης ανά μήνα και μέρα ασφάλισης

Ασφαλισμένος με 35 έτη, 8 μήνες και 10 μέρες θα έπαιρνε σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 34,92%, βάσει του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), ενώ με τον νέο νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση) το ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνεται σε 39,06%. Το ποσοστό αυτό προκύπτει ως εξής:

 • Στα 35 έτη το νέο ποσοστό αναπλήρωσης είναι 37,31%.
 • Από τα 35 ως τα 36 έτη δίδεται ετήσια προσαύξηση 2,5%.
 • Για τους 8 μήνες ασφάλισης μετά τα 35 έτη θα πάρει προσαύξηση ίση με τα οκτώ δωδέκατα (8/12) του 2,5%, που είναι 1,67% (2,5Χ8/12=1,67).
 • Για τις 10 μέρες ασφάλισης θα πάρει προσαύξηση ημερών ίση με δέκα τριακοστά (10/300) του 2,5, δηλαδή 0,083% (10/300Χ2,5=0,083).
 • Το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης βγαίνει με πρόσθεση των επιμέρους ποσοστών, δηλαδή το 37,31% (για τα 35 έτη) +1,67% (για τους 8 μήνες)+0,083% (για τις 10 μέρες), ίσον 39,06%.

Το ποσοστό του 39,06% θα πολλαπλασιαστεί με τις συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου και θα μας δώσει την ανταποδοτική σύνταξη, στην οποία θα προστεθεί η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ.

Πώς βγαίνουν οι συντάξιμες αποδοχές για μισθωτούς και επαγγελματίες

Οι συντάξιμες αποδοχές βγαίνουν με βάση τον μέσο όρο των μικτών μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων από το 2002 ως το μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση (π.χ. 2002-2020) επί των οποίων έγιναν ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου κύριας σύνταξης. Οι μήνες υπολογίζονται επί 14 μισθούς λόγω των Δώρων. Ο μέσος όρος βγαίνει από το άθροισμα των μισθών διά τους μήνες ασφάλισης από 2002 και μετά. Για παράδειγμα, από 2002 ως το 2020 είναι 252 μισθολογικοί μήνες (με τα Δώρα). Αν οι μισθοί στους μήνες αυτούς αθροίζουν 360.000 ευρώ, τότε ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών είναι 1.428,57 ευρώ (360.000/252=1.428,57). Τα 1.428,47 ευρώ είναι οι συντάξιμες αποδοχές που θα υπολογιστούν με το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετών ασφάλισης.

Αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες στη θέση των «συντάξιμων αποδοχών» βάζουμε το «ασφαλιστέο εισόδημα», δηλαδή τον μέσο όρο μηνιαίου εισοδήματος που αντιστοιχεί στις εισφορές που κατεβλήθησαν από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση. Το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα όλων των μηνιαίων εισφορών από το 2002 διά τους μήνες (εν προκειμένω είναι 12 μήνες το χρόνο χωρίς Δώρα) και στη συνέχεια διά του 0,20. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας που πλήρωσε από το 2002 ως το 2020 (για 216 μήνες) συνολικές εισφορές 80.000 ευρώ, σημαίνει ότι είχε μέση μηνιαία εισφορά 370,37 ευρώ (80.000/216=370,37). Η εισφορά αυτή αντιστοιχεί σε μέσο μηνιαίο εισόδημα 1.851,55 ευρώ (370,37/0,20=1.851,55), που είναι και οι συντάξιμες αποδοχές του.

Παράδειγμα υπολογισμού:

 • Μισθωτός με 35 έτη, 8 μήνες και 10 μέρες ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές ετών 2002-2020 στα 1.380 ευρώ, θα πάρει τελική σύνταξη με τον νέο νόμο 923 ευρώ μικτά, ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 866 ευρώ. Η αύξηση από το νόμο Βρούτση είναι 57 ευρώ το μήνα.
 • Ελεύθερος επαγγελματίας με 35 έτη, 8 μήνες και 10 μέρες ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές ετών 2002-2020 στα 1.723 ευρώ, θα πάρει τελική σύνταξη με τον νέο νόμο 1.057 ευρώ μικτά, ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 986 ευρώ. Η αύξηση από το νόμο Βρούτση είναι 71 ευρώ το μήνα.

«Φρένο» στις αυξήσεις μετά τα 40 έτη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τη μέγιστη ωφέλεια θα έχουν όσοι αποχωρούν με 40 έτη, όπου το ποσοστό αναπλήρωσης με το νόμο 4670 ανεβαίνει στο 50,01%, από 42,8% που ήταν στο νόμο 4387.

Οι αυξήσεις κόβουν ταχύτητα μετά τα 40 έτη, καθώς δίδεται μικρή προσαύξηση 0,5% κατ’ έτος πάνω στο ποσοστό αναπλήρωσης του 50% που έχουν «κλειδώσει» οι ασφαλισμένοι με το 40ό έτος. Για παράδειγμα, στα 38 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 44,91%, στα 39 έτη ανεβαίνει στο 47,46%, (+2,55%) και στα 40 έτη φτάνει στο 50,01% (+2,55%). Μετά τα 40 έτη η προσαύξηση υποχωρεί στο 0,5%. Ετσι, στα 41 έτη η αναπλήρωση είναι 50,5%, στα 42 είναι 51%, στα 44 είναι 52% κ.ο.κ.

 1. Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις με ασφάλιση από 35 έτη και 6 μήνες ως 37 έτη και 6 μήνες
Συντάξιμες αποδοχές 35,6 έτη ασφάλισης 36,6 έτη ασφάλισης 37 έτη ασφάλισης 37,6 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση
790 689 657 31 709 671 38 719 678 41 729 685 44
908 734 698 36 757 714 43 769 722 47 780 730 50
1.026 780 739 41 806 756 49 819 766 53 832 775 57
1.144 825 780 45 854 799 55 869 810 59 883 820 63
1.262 871 821 50 903 842 60 919 853 65 935 865 70
1.380 916 862 55 951 885 66 969 897 71 986 910 76
1.498 962 902 59 1.000 928 72 1.019 941 77 1.038 955 83
1.605 1.003 939 63 1.043 967 77 1.064 981 83 1.084 996 89
1.723 1.048 980 68 1.092 1.009 83 1.114 1.025 89 1.136 1.040 95
1.841 1.094 1.021 73 1.140 1.052 88 1.164 1.069 95 1.187 1.085 102
1.959 1.139 1.062 77 1.189 1.095 94 1.214 1.113 101 1.239 1.130 109
2.397 1.308 1.214 95 1.369 1.254 115 1.399 1.276 124 1.430 1.297 133
2.835 1.477 1.365 112 1.549 1.413 136 1.585 1.439 146 1.621 1.464 157
3.100 1.579 1.457 122 1.658 1.509 148 1.697 1.537 160 1.737 1.565 172

 

 1. Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις με ασφάλιση από 38 έτη ως 39,6 έτη

 

Συντάξιμες αποδοχές 38 έτη ασφάλισης 38,6 έτη ασφάλισης 39 έτη ασφάλισης 39,6 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση
790 739 692 47 749 699 50 759 706 53 769 714 55
908 792 738 54 803 746 57 815 754 60 827 764 63
1.026 845 784 61 858 793 65 871 803 68 884 813 71
1.144 898 830 68 912 840 72 927 851 76 942 862 79
1.262 951 876 75 967 888 79 983 899 84 999 912 88
1.380 1.004 922 82 1.021 935 87 1.039 947 92 1.057 961 96
1.498 1.057 968 89 1.076 982 94 1.095 995 100 1.114 1.010 104
1.605 1.105 1.010 95 1.125 1.024 101 1.146 1.039 107 1.166 1.055 111
1.723 1.158 1.056 102 1.180 1.071 108 1.202 1.087 115 1.224 1.104 120
1.841 1.211 1.102 109 1.234 1.119 116 1.258 1.135 123 1.281 1.154 128
1.959 1.264 1.148 116 1.289 1.166 123 1.314 1.183 130 1.339 1.203 136
2.397 1.460 1.319 142 1.491 1.340 151 1.522 1.362 160 1.552 1.386 166
2.835 1.657 1.490 168 1.693 1.515 178 1.729 1.541 189 1.766 1.569 197
3.100 1.776 1.593 183 1.816 1.621 195 1.855 1.649 206 1.895 1.680 215

 

 1. Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις με ασφάλιση από 40 έτη ως 43 έτη και 6 μήνες

 

Συντάξιμες αποδοχές 40 έτη ασφάλισης 41 έτη ασφάλισης 42 έτη ασφάλισης 43,6 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση
790 779 722 57 783 738 45 787 754 33 793 777 15
908 838 773 65 843 791 52 847 809 38 854 836 18
1.026 897 823 74 902 844 59 907 864 43 915 895 20
1.144 956 874 82 962 897 65 968 919 48 976 954 22
1.262 1.015 924 91 1.021 949 72 1.028 975 53 1.037 1.012 25
1.380 1.074 975 99 1.081 1.002 79 1.088 1.030 58 1.098 1.071 27
1.498 1.133 1.025 108 1.141 1.055 86 1.148 1.085 63 1.159 1.130 29
1.605 1.187 1.071 116 1.195 1.103 92 1.203 1.135 68 1.215 1.183 31
1.723 1.246 1.121 124 1.254 1.156 98 1.263 1.190 73 1.276 1.242 34
1.841 1.305 1.172 133 1.314 1.209 105 1.323 1.246 78 1.337 1.301 36
1.959 1.364 1.222 141 1.373 1.262 112 1.383 1.301 82 1.398 1.360 38
2.397 1.583 1.410 173 1.595 1.458 137 1.607 1.506 101 1.625 1.578 47
2.835 1.802 1.597 204 1.816 1.654 162 1.830 1.711 119 1.851 1.796 56
3.100 1.934 1.711 224 1.950 1.773 177 1.965 1.835 131 1.989 1.928 61
Από το ένθετο Ασφάλιση και Συντάξεις που κυκλοφορεί κάθε Δευτέρα με τον Ελεύθερο Τύπο

Προτεινόμενα για εσάς

Τελευταία χρονιά κατοχύρωσης σύνταξης κάτω των 67 και 62 ετών [αναλυτικοί πίνακες & παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

«Ναι» του ΣτΕ στο ασυμβίβαστο δασκάλου οδηγών και δημοσίου υπαλλήλου

Tinad

Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 67 έχουν 1 εκατ. ασφαλισμένοι [αναλυτικοί πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Βρούτσης: Έκτακτη ενίσχυση σε 105.818 συνταξιούχους – Καταβάλλεται άμεσα

Ανδρέας Ντίνης

Ένας μήνας προθεσμία για σύνταξη πριν τα 62 [παραδείγματα & πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις: Από σήμερα η αύξηση των προσωρινών συντάξεων και η καταβολή αναδρομικών σε 65.251 συνταξιούχους

Ανδρέας Ντίνης

Μεγαλύτερη σύνταξη από 31 έως και 173 ευρώ το μήνα για συνταξιούχους που βγαίνουν από 1/10/2019 [πίνακας]

Μιχάλης Μάρδας

Αυτά είναι τα εξωτικά νησιά που προσφέρουν βίζα σε όσους θέλουν να κάνουν τηλεργασία στον ήλιο

Μαρίνα Μπενέκου

Στο ΣτΕ για νέο γύρο αναδρομικών – Τι ισχύει για όσους έχουν κάνει αγωγές [Αναλυτικοί πίνακες]

Tinad