Ελεύθερος Τύπος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΙΚΑ: 10 κατηγορίες ασφαλισμένων πριν το 1993 που παίρνουν σύνταξη από τα 60

Αποκλειστικό: Νέα απόφαση «κλειδώνει» τα Δώρα στο Δημόσιο

Δέκα κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ που έχουν έστω και ένα «ένσημο» πριν από το 1993 παίρνουν σύνταξη, πλήρη ή μειωμένη, από 60 ετών, μετά και τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2015.

Το «κλειδί» για την έξοδο είναι να συμπληρώνουν με εργασία ή και από ανεργία ή ακόμη και από εξαγορές χρόνου ασφάλισης, ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών ασφάλισης ως το 2012.

Τα «ένσημα» ως το 2012 τούς κατοχυρώνουν με όρια ηλικίας που ξεκινούν από τα 56,5 για τις μητέρες ή τα 59,5 και 60,2 ετών για όσους έχουν ως το 2012, με αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, τις 10.500 ημέρες εργασίας.
Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο ο απαιτούμενος αριθμός ημερών δεν συμπληρώνεται ως το 2012, αλλά από 1/1/2013, τότε χάνεται η κατοχύρωση και το όριο ηλικίας πηγαίνει αυτόματα στα 62 για μειωμένη, και στα 67 για πλήρη ή στα 62 για πλήρη αλλά με 12.000 ημέρες εργασίας.

Η παγίδα αυτή αποφεύγεται μόνο με αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ώστε να έχουν τα απαιτούμενα ένσημα ως το 2012.

Δείτε το αποκαλυπτικό παράδειγμα:

• Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ πριν από το 1993 που είχε ως το 2011, με διαστήματα ανεργίας, 4.600 ένσημα και σήμερα έχει 6.500. Αν είχε ανήλικο παιδί το 2011, συμφέρει να εξαγοράσει σήμερα 900 ημέρες ασφάλισης ώστε να συμπληρώσει τις 5.500 το 2011 με ανήλικο τέκνο. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνει το όριο ηλικίας που θα ισχύει για τη μειωμένη σύνταξη όταν κλείσει τα 52 και αντίστοιχα το όριο για πλήρη που θα ισχύει εφόσον κλείσει τα 57. Εστω ότι έκλεισε τα 57 το 2017. Με την κατοχύρωση της προϋπόθεσης για σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011, θα βγει με πλήρη σύνταξη στα 60,9 γιατί αυτό είναι το νέο όριο ηλικίας για το 57ο έτος που το συμπλήρωσε το 2017. Η ίδια ασφαλισμένη όμως, ακριβώς λόγω της κατοχύρωσης που κέρδισε με την εξαγορά των 900 ημερών, έχει κλειδώσει και τη μειωμένη σύνταξη με το όριο των 52 ετών. Επειδή λοιπόν τα 52 τα έκλεισε πριν από τον Αύγουστο του 2015, έχει το δικαίωμα να πάρει τη μειωμένη οποτεδήποτε χωρίς να χρειάζεται να πιάσει κάποιο νέο όριο ηλικίας. Στην περίπτωση που η ασφαλισμένη έχει κλείσει τα 52 το 2015 θα πάρει τη μειωμένη στα 55, ενώ αν το 2017 είναι 52 θα πάρει μειωμένη στα 58,5. Αν τα 52 τα κλείσει το 2018, τότε θα βγει πάλι με μειωμένη στα 60,2.
Χωρίς την εξαγορά 900 ημερών και παρότι είχε ανήλικο θα έχανε την κατοχύρωση και θα έπαιρνε σύνταξη στα 62 (μειωμένη) ή στα 67 (πλήρη) με τα σημερινά της ένσημα. Αν όμως στα 62 της δεν έχει 100 ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος την τελευταία 5ετία, τότε δεν βγαίνει με μειωμένη και πάει στα 67 για πλήρη, εκτός αν φτάσει στα 40 χρόνια εργασίας οπότε θα πάρει πλήρη στα 62.

 Τα μυστικά για σύνταξη από το ΙΚΑ στα 56,5 και στα 59,5

1. Σύνταξη γυναικών με ένσημα πριν από το 1993, που έκλεισαν το 55ο έτος ως το 2012 και έχουν 15ετία. Παίρνουν μειωμένη από τα 56 και τα 57 (εφόσον έχουν 100 ημέρες την πενταετία πριν από την υποβολή αίτησης). Αυτό σημαίνει ότι αν στα 57 δεν έχουν τα 100 ένσημα ανά έτος μέσα στην τελευταία 5ετία, θα αναγκαστούν να παρατείνουν την έξοδο στη σύνταξη μέχρι να συμπληρωθεί η 5ετία των 100 ενσήμων ανά έτος. Σε αυτές τις 100 ημέρες συνυπολογίζονται τα διαστήματα ανεργίας και ο χρόνος ασθένειας. Οσες έκλεισαν τα 55 από 1/1/2013 και μετά με 15 έτη βγαίνουν με μειωμένη στα 62 και στα 67 με πλήρη.

2. Σύνταξη μητέρων με ένσημα πριν από το 1993 και ανήλικο ως το 2010. Θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένες ως το 2010 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης (18,3 έτη) για να κατοχυρώσουν την ηλικία των 55 για πλήρη και των 50 για μειωμένη. Ασφαλισμένη που έκλεισε τα 55 μετά τον Αύγουστο του 2015, παίρνει πλήρη στα 56,5 και μειωμένη οποτεδήποτε εφόσον το 2010 είχε 5.500 ημέρες εργασίας και ανήλικο παιδί. Αν έκλεισε τα 55 το 2017, παίρνει πλήρη στα 59,5 και μειωμένη οποτεδήποτε γιατί είχε κλείσει τα 50 πριν από τον Αύγουστο του 2015 (όπως στο ανωτέρω βασικό παράδειγμα και στους αντίστοιχους πίνακες). Συνυπολογίζονται ως 400 ημέρες από ανεργία και ασθένεια (200+200 από κάθε αιτία) για να έχουν τις 5.500 ημέρες ως το 2010.

3. Σύνταξη μητέρων με ένσημα πριν από το 1993 και ανήλικο που συμπληρώνουν τις 5.500 ημέρες το 2011: Κατοχυρώνουν την ηλικία των 57 για πλήρη και των 52 για μειωμένη. Ασφαλισμένη που έκλεισε τα 57 μετά τον Αύγουστο του 2015, παίρνει πλήρη στα 58,3 και μειωμένη οποτεδήποτε. Αν έκλεισε τα 55 το 2017 παίρνει πλήρη στα 59,5 και μειωμένη οποτεδήποτε γιατί είχε κλείσει τα 50 πριν από τον Αύγουστο του 2015. Οι 5.500 ημέρες για το 2011 (από τη στιγμή που έχουν ανήλικο) συμπληρώνονται με εξαγορά ως 1.200 ενσήμων από χρόνο σπουδών, κενών ασφάλισης, ανεργίας και ασθένειας.

4. Σύνταξη μητέρων με ένσημα πριν από το 1993 και ανήλικο που συμπληρώνουν τις 5.500 ημέρες το 2012: Κατοχυρώνουν την ηλικία των 60 για πλήρη και των 55 για μειωμένη. Ασφαλισμένη που έκλεισε τα 55 το 2016 παίρνει μειωμένη στα 58 ενώ για πλήρη θα περιμένει να γίνει πρώτα 60 (το 2021) και θα βγει στα 66,2. Οι 5.500 ημέρες για το 2012 (από τη στιγμή που έχουν ανήλικο) συμπληρώνονται με εξαγορά ως 1.500 ενσήμων από χρόνο σπουδών, κενών ασφάλισης, ανεργίας και ασθένειας. Αν όμως έχουν 4.400 ημέρες και ανήλικο, τότε συμφέρει να εξαγοράσουν (εφόσον έχουν πλασματικούς χρόνους) τις 1.200 ημέρες για να συμπληρώσουν τις 5.500 το 2011 και αυτομάτως να κατοχυρώσουν μικρότερα όρια ηλικίας γιατί κλειδώνουν τις προϋποθέσεις σύνταξης μητέρων με ανήλικο και 5.500 ημέρες το 2011 και όχι το 2012.

5. Σύνταξη γονέων με ανάπηρο τέκνο 67% και άνω και συζύγων αναπήρων με 80% και άνω. Η προϋπόθεση, για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, είναι να έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης και να έχουν υπό την εποπτεία τους το προστατευόμενο ανάπηρο μέλος της οικογένειάς τους (δεν πρέπει να νοσηλεύεται ή να βρίσκεται σε δημόσιο ίδρυμα). Αν οι 7.500 ημέρες ή η αναπηρία πιστοποιηθούν μετά τις 19/8/2015, τότε θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει και το 55ο έτος της ηλικίας τους που αυξάνεται σταδιακά στα 55,11 το 2015, στα 56,9 το 2016, στα 57,8 το 2017 και φτάνει στα 62 από το 2022 και μετά. Σε περίπτωση ανάπηρου τέκνου ο γονέας που θα ασκήσει το δικαίωμα θα πρέπει να μη λαμβάνει σύνταξη, ενώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ο έτερος γονέας θα πρέπει να εργάζεται και να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες εργασίας ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 χρόνια.

6. Σύνταξη με 10.500 ένσημα συμπληρωμένα ως το 2011. Οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν με αυτό τον αριθμό ενσήμων την ηλικία των 58 ετών. Αν έχουν κλείσει τα 58 ως 18/8/2015, αποχωρούν οποτεδήποτε. Αν έχουν τα 58 το 2016, βγαίνουν στα 59, ενώ με ηλικία 58 το 2018 βγαίνουν στα 60. Οι 10.500 ημέρες συμπληρώνονται ως το 2010 με «ένσημα» ανεργίας και ασθένειας (400 συνολικά) και επιπλέον με χρόνο στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες αφού πρώτα κλείσουν το 58ο έτος. Για τις 10.500 ημέρες το 2011 μπορούν να αναγνωρίσουν ως 1.200 ένσημα ανεργίας, ασθένειας, στρατιωτικής θητείας, καθώς και χρόνου παιδιών και σπουδών.

7. Σύνταξη με 10.500 ένσημα συμπληρωμένα το 2012. Οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν με αυτό τον αριθμό ενσήμων την ηλικία των 59 ετών. Οσοι έχουν κλείσει τα 59 από 19/8/2015 κλείδωσαν πλήρη σύνταξη από τα 59,5 και αποχωρούν οποτεδήποτε. Αν έχουν τα 59 το 2016, βγαίνουν στα 59,9 ενώ με ηλικία 59 το 2018 βγαίνουν στα 60,5 και το 2019 στα 60,11. Για τις 10.500 ημέρες το 2012 μπορούν να αναγνωρίσουν ως 1.500 ένσημα ανεργίας, ασθένειας, στρατιωτικής θητείας, καθώς και χρόνου παιδιών και σπουδών.

8. Σύνταξη γυναικών με 10.000 ένσημα ως το 2010. Κατοχυρώνουν την ηλικία των 57 για πλήρη και 55 για μειωμένη και ακολουθούν το αντίστοιχο νέο όριο ηλικίας αν κλείνουν τα 57 ή τα 55 μετά τις 18/8/2015. Αναγνωρίζουν ανεργία και ασθένεια (400 μέρες).

9. Σύνταξη γυναικών με 10.000 ένσημα το 2011. Κατοχυρώνουν την ηλικία των 58 για πλήρη και των 56 για μειωμένη και ακολουθούν το αντίστοιχο νέο όριο ηλικίας που ισχύει για τα 58 ή τα 56 μετά τις 18/8/2015 (βλ. σχετικούς πίνακες). Αναγνωρίζουν ως 1.200 ημέρες από χρόνο παιδιών, σπουδών, ανεργίας, κενών ασφάλισης και ασθένειας για να έχουν 10.000 το 2011.

10. Σύνταξη γυναικών με 10.000 ένσημα το 2012. Κατοχυρώνουν την ηλικία των 58,5 για πλήρη και των 56,5 για μειωμένη και ακολουθούν το αντίστοιχο νέο όριο ηλικίας αν κλείνουν τα 58,5 ή τα 56,5 μετά τις 18/8/2015. Ασφαλισμένη που είχε 10.200 ένσημα το 2017 και είναι 59 ετών μπορεί να αναγνωρίσει 1.300 ένσημα ώστε να έχει 10.000 το 2012. Κλειδώνει την ηλικία των 58,5 για πλήρη και επειδή τη συμπλήρωσε ήδη, βγαίνει άμεσα με πλήρη σύνταξη. Αν δεν κάνει εξαγορά, πάει στα 67.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

kkatikos@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]

Προτεινόμενα για εσάς

Μόνο στον «Ε.Τ.»: Αναδρομικά: Πότε, ποιοι και πόσα θα πάρουν οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων [πίνακες και παραδείγματα]

Μιχάλης Μάρδας

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου ανά Ταμείο

Δημήτρης Κατσάκος

Συντάξεις Ιουλίου: Ξεκινά από σήμερα Τρίτη η καταβολή

Δημήτρης Κατσάκος

Πέθανε ο πρώην διοικητής του ΙΚΑ και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτος Σπυρόπουλος

Evanthia Karra

Χαμός στο ΙΚΑ Τούμπας: Εξαγριωμένος πολίτης τα έκανε γης μαδιάμ

Δημήτρης Κατσάκος

Στους δρόμους της Αθήνας οι συνταξιούχοι ενάντια στο νόμο Κατρούγκαλου [εικόνες]

Δημήτρης Κατσάκος

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου στους δικαιούχους

Δημήτρης Κατσάκος

Εισβολή κουκουλοφόρων στο ΙΚΑ Βόλου – Κατηγορούν γιατρό για σεξουαλική κακοποίηση

Ανδρέας Ντίνης

Πόσο κοστίζει η σύνταξη με προαιρετική ασφάλιση

George Michaelides