Ελεύθερος Τύπος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ποιοι παίρνουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 60

Σύνταξη πλήρη με όρια ηλικίας κάτω του 60ού έτους προλαβαίνουν να κλειδώσουν ως το τέλος του 2017 χιλιάδες ασφαλισμένοι και να αποφύγουν την περαιτέρω αύξηση του ορίου ηλικίας (άμεση ή έμμεση) το 2018 και τα επόμενα έτη.

Μετά τις αλλαγές που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2015 στα όρια ηλικίας, τα κλειδιά για να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας οι ασφαλισμένοι πριν από το 1992 είναι τρία:

• Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που έχουν σήμερα.

• Ο πλασματικός χρόνος που μπορούν να εξαγοράσουν ως το 2012, ώστε να κατοχυρώσουν το δικαίωμα των χαμηλότερων ορίων ηλικίας.

• Η πραγματική ηλικία που έχουν από τις 19 Αυγούστου του 2015 και μετά. Εν προκειμένω, παίζει ρόλο η ηλικία που έχουν το 2017 γιατί από αυτή καθορίζεται η ηλικία συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα:

1. Δημόσιος υπάλληλος που προσλήφθηκε το 1982 και έχει 35 έτη το 2017, συνταξιοδοτείται στα 59 και 5, αρκεί να έχει κλείσει το 58ο έτος της ηλικίας του. Αν γίνεται 58 το 2018, τότε θα βγει στα 60, ενώ αν κλείσει τα 58 το 2019, βγαίνει στα 60 και 5.

2. Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ που έχει σήμερα 37 χρόνια (11.100 ένσημα), παίρνει σύνταξη είτε στα 62 με 40 χρόνια (12.000 ένσημα) είτε στα 67. Μπορεί όμως να αποχωρήσει στα 59 και 5. Το κλειδί της εξόδου είναι να αναγνωρίσει πλασματικά έτη το 2011 ή το 2012. Ο νόμος τού δίνει την επιλογή να προσθέσει ως 1.200 ημέρες από αναγνωρίσεις για να έχει τις 10.500 ημέρες το 2011 και ως 1.500 ημέρες για να έχει τις 10.500 το 2012. Αυτό σημαίνει ότι αν είχε το 2011 9.800 ένσημα (32,5 χρόνια), βάζει άλλα 2,5 χρόνια με εξαγορά στρατιωτικής θητείας ή χρόνου τέκνων ή διαστήματα ανεργίας και έτσι συμπληρώνει τα 35 για το 2011. Αυτόματα κατοχυρώνει και το όριο ηλικίας των 58. Αν είναι 58 το 2017, συνταξιοδοτείται στα 59 και 5.

ΙΚΑ: Από τα 59,5 στη σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας του 2017

Η έξοδος με πλήρη σύνταξη πριν από τα 60 από το ΙΚΑ προϋποθέτει ασφάλιση πριν από το 1993 και να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας ως το 2012, με ή χωρίς αναγνωρίσεις πλασματικών ετών.
Αν, για παράδειγμα, έχουμε 35 έτη (10.500 ένσημα) ως το 2012, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από την ηλικία των 58 και 59 ετών και είναι κάτω των 60 ή στα 60, εφόσον τα 58 ή 59 συμπληρώνονται το 2017.
Αν έχουμε όμως τα 10.500 από το 2013 και μετά, ή αν δεν υπάρχουν πλασματικοί χρόνοι ώστε να τα συμπληρώσουμε ως το 2012, τότε το όριο ηλικίας είναι στα 62 και θα χρειαστούν 40 έτη (12.000 ένσημα).

Οι κατηγορίες που έχουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη ως το 60ό έτος από το ΙΚΑ είναι:

1. Μητέρες με ασφάλιση πριν από το 1993 με 5.500 ημέρες και με ανήλικο παιδί ως το 2010. Το όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 55 ετών. Αν έκλεισαν τα 55 μετά τις 19/8/2015, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 56 και 6 μήνες. Αν τα κλείσουν το 2017, βγαίνουν στα 59 και 5, αν κλείσουν τα 55 το 2018, βγαίνουν στα 61, ενώ αν το 55ο έτος συμπληρώνεται το 2019, θα συνταξιοδοτηθούν στα 62 και 6. Προσοχή: Οσες κλείνουν τα 55 από 19/8/2015 μέχρι 18/8/2020 παίρνουν μειωμένη οποτεδήποτε γιατί το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη είναι 50 ετών και το πιάνουν ως τις 18/8/2015, οπότε δεν επηρεάζονται από αλλαγές, παρά μόνο αν κλείνουν τα 50 από 19/8/2015 και μετά.

2. Μητέρες με ένσημα πριν από το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ανήλικο παιδί το 2011 με 5.500 ημέρες ασφάλισης είτε με εργασία είτε και με εξαγορά ως 1.200 ημερών. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 57 ετών. Οσες κλείσουν τα 57 το 2017 βγαίνουν στα 60 και 9. Οσες τα έκλεισαν το 2016 βγαίνουν στα 59 και 5. Προσοχή: Οσες κλείνουν τα 57 από 19/8/2015 μέχρι 18/8/2020 παίρνουν μειωμένη οποτεδήποτε γιατί το όριο ηλικίας είναι 52 ετών και το πιάνουν ως τις 18/8/2015.

3. Μητέρες με ένσημα πριν από το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ανήλικο παιδί το 2012 με 5.500 ημέρες ασφάλισης είτε με εργασία είτε και με εξαγορά ως 1.500 πλασματικών ημερών ασφάλισης. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 60 ετών. Οσες γίνουν 60 το 2017 βγαίνουν στα 62 και 8, ενώ για μειωμένη έχουν δικαίωμα αποχώρησης από τα 55.

4. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα ως το 2010 ή το 2011 (πραγματικά ή και πλασματικά) και ηλικία 58 μετά τις 19/8/2015 αποχωρούν στα 58 και 6. Με ηλικία 58 το 2016 αποχωρούν στα 59, με ηλικία 58 το 2017 βγαίνουν με σύνταξη στα 59 και 6, ενώ αν τα 58 τα κλείνουν από το 2018 ως το 2021, βγαίνουν από 60 ως 61 και 6.

5. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα το 2012 (πραγματικά ή και πλασματικά) βγαίνουν αφού κλείσουν τα 59. Αν τα κλείνουν από τις 19/8/2015 μέχρι 31/12/2021, τα νέα όρια για σύνταξη είναι από 59 και 5 ως τα 61 και 8.

6. Γυναίκες που συμπληρώνουν 10.000 ένσημα (33,3 έτη) το 2010, το 2011 ή το 2012, βγαίνουν με πλήρη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσουν τα 57, τα 58 ή τα 58 και 6. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 10.000 ένσημα ως το 2010 και ηλικία 57 το 2017, θα βγει στα 60 και 9. Αν κλείνει τα 57 το 2019, θα βγει στα 63 και 3. Αν είχε τις 10.000 ημέρες το 2011, θα βγει με το όριο των 58, που ανεβαίνει ως τα 67. Με 500 ημέρες όμως εξαγορά, για τα έτη 2011 και 2012, κατεβαίνουν τα όρια και βγαίνουν όπως οι ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα ως το 2012, δηλαδή πριν από τα 62.

7. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι το 2014, παίρνουν πλήρη πριν από τα 62, αλλά και μειωμένη πριν από τα 60. Τα ένσημα μέχρι τα 10.500 συμπληρώνονται και με πλασματικά έτη, αφού όμως υπάρχουν τα 7.500 στα βαρέα. Οσοι έχουν τις 10.500 ημέρες ασφάλισης ή συμπληρώνουν τις 7.500 στα βαρέα από 1/1/2015 και μετά, βγαίνουν με πλήρη στα 62 και μειωμένη στα 60.

8. Οι γυναίκες με ασφάλιση πριν από το 1993 και με βαρέα ένσημα θα πρέπει να έχουν ως το 2012 συνολικό χρόνο 4.500 ημέρες και από αυτές 3.600 στα βαρέα. Με αυτές τις προϋποθέσεις βγαίνουν στα 55, αν έχουν το χρόνο ασφάλισης ως το 2010, στα 56 αν έχουν το χρόνο ασφάλισης το 2011 και στα 57 αν τον συμπληρώνουν το 2012. Αν ο χρόνος ασφάλισης (4.500 ημέρες εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα) συμπληρώνεται από το 2013 και μετά, το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι στο 62ο έτος. Προσοχή: Από τα 3.600 ένσημα στα βαρέα τα 1.000 θα πρέπει να τα έχουν στα 13 τελευταία έτη πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

[email protected]

Από το ένθετο Ασφάλιση και Συντάξεις που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Προτεινόμενα για εσάς

Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 με αίτηση φέτος και τι παίρνουν [πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: Έξοδος με μειωμένη για μητέρες από 56,9 έως 61,6 ετών και με αυξήσεις συντάξεων [αναλυτικοί πίνακες για ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 με αίτηση έως το τέλος του 2021 [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μόνιμες αυξήσεις για 520.000 συνταξιούχους που δεν πήραν αναδρομικά [πίνακες & παραδείγματα για δημόσιο και απόστρατους]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Γιατί κάποιοι συνταξιούχοι δεν δικαιούνται αναδρομικά και αυξήσεις – Διευκρινίσεις από τον e-ΕΦΚΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: «Παράθυρο» για σύνταξη πριν από τα 67 και τα 62 έτη [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις-όρια ηλικίας: Ποιοι γλιτώνουν τα 67 με αιτήσεις ως το τέλος του 2021 σε ΙΚΑ, Ειδικά Ταμεία, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας που θα ισχύουν από 1ης/1/2022 [πίνακες με παραδείγματα για όλα τα ταμεία]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σε δόσεις τα αναδρομικά στις συντάξεις για 1,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom