ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ποιοι γλυτώνουν μειώσεις έως 30% στις συντάξεις από τον νόμο Κατρούγκαλου

Επικουρικές-εξπρές για 50.000 συνταξιούχους - Αναλυτικά παραδείγματα, ποιες κατηγορίες αφορά

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση κατεβαίνουν μεν κάτω από τα 62 και τα 67, αλλά το αρνητικό στη νέα εγκύκλιο είναι ότι ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνει με το νόμο Κατρούγκαλου, που σημαίνει χαμηλότερα έως και 30% ποσά σύνταξης από αυτά που θα δικαιούνταν οι ασφαλισμένοι αν είχαν κάνει αίτηση πριν από τις 13/5/2016.

Για περισσότερες από 50.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν απορριφθεί από το 2013 και μετά, οι μειώσεις δεν θα γίνουν τώρα, αλλά με τον επανυπολογισμό της σύνταξης και θα εφαρμοστούν από 1/1/2019.

Τα μυστικά της διαδοχικής με τη νέα εγκύκλιο συνοψίζονται σε 5 σημεία:

1. Οσοι είχαν διαδοχική με ΙΚΑ και ΟΑΕΕ και υπέβαλαν αίτηση πριν από τις 13/5/2016 στον ΟΑΕΕ αλλά είχε απορριφθεί επειδή δεν είχαν τις προϋποθέσεις για σύνταξη από τον ΟΑΕΕ και δεν είχαν κλείσει τα 62, για να πάει ο φάκελος πίσω στο ΙΚΑ, πλέον με τις νέες προϋποθέσεις θεμελιώνουν αναδρομικά το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από το 60ό έτος. Η σύνταξη θα υπολογιστεί από την ημερομηνία της αρχικής τους αίτησης (πριν από τις 13/5/2026) με το παλιό καθεστώς, δηλαδή δεν θα έχουν τις μειώσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρουν ότι η σύνταξή τους θα επανυπολογιστεί βάσει του νόμου Κατρούγκαλου και θα έχει μείωση έως 18% από 1/1/2019.

2. Για να κριθεί η αίτηση ενός ασφαλισμένου θα πρέπει να έχει 5 έτη (ή 1.500 ημέρες) στον τελευταίο φορέα, εκ των οποίων 20 μήνες (ή 500 ημέρες) κατά την τελευταία πενταετία για σύνταξη λόγω γήρατος.

3. Για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου, θα πρέπει να πραγματοποιήθηκαν σαράντα (40) μήνες ή χίλιες (1.000) ημέρες εργασίας, εκ των οποίων δώδεκα (12) μήνες ή 300 ημέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των ημερών ασφάλισης στον τελευταίο φορέα ή πληρούνται μεν αλλά δεν έχουν το όριο ηλικίας του τελευταίου Ταμείου (π.χ. το 60ό έτος αν είναι στον ΟΑΕΕ), τότε η αίτηση πηγαίνει στο Ταμείο που έχει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης, αφού πρώτα έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου φορέα.

Παράδειγμα:

• Ασφαλισμένος που είχε στο ΙΚΑ 9.500 ημέρες και στον ΟΑΕΕ (τελευταίο Ταμείο) 1.000 ημέρες με τη νέα εγκύκλιο παίρνει πλήρη από τα 58,5 ή 59,5 ετών από το ΙΚΑ, εφόσον συμπληρώνει 10.500 ημέρες ασφάλισης και στα δύο Ταμεία μέχρι το 2012. Αν δεν τις έχει, μπορεί να τις συμπληρώσει εξαγοράζοντας έως 1.200 ημέρες για το 2011 ή έως 1.500 ημέρες για να έχει τις 10.500 το 2012. Η διαφορά με το προηγούμενο καθεστώς είναι ότι θα έπρεπε να περιμένει έως τα 62 για να γυρίσει ο φάκελος από τον ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ, ενώ τώρα αρκεί να έχει κλείσει το 60ό έτος, που είναι ένα από τα όρια ηλικίας του ΟΑΕΕ, ώστε ο φάκελος να πάρει στο ΙΚΑ άμεσα και να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα.

5. Οσοι χρωστούν έως 15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ και έχουν διαδοχική στον ΟΑΕΕ παίρνουν σύνταξη αλλά τα ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τη σύνταξη σε 40 δόσεις.

Παραδείγματα για αιτήσεις που απορρίφθηκαν:

1ο παράδειγμα

Ασφαλισμένη πραγματοποίησε:

– Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1.100 Ημέρες Ασφάλισης (Η.Α.)
– Στον ΟΑΕΕ 2.700 Η.Α.
– Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2.500 Η.Α.
– Στον ΟΑΕΕ 1.225 Η.Α.
– Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1.000 Η.Α.
– Σύνολο: 8.525 Η.Α. έως το 2014

Γεννήθηκε στις 5/9/1959 και απέκτησε τέκνο στις 12/5/1989, που σημαίνει ότι ενηλικιώθηκε στις 12/5/2007.

Υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης ως μητέρα ανήλικου τέκνου στις 7/6/2014 στο ΙΚΑ.

Το αίτημά της απορρίφθηκε με την εγκύκλιο 68/2013, γιατί κατά την επανασύνδεση με το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έτος 2010 δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως μητέρα ανήλικου τέκνου, γιατί το τέκνο της ενηλικιώθηκε το έτος 2007, που ήταν σε ασφαλιστικό δεσμό με τον τ. ΟΑΕΕ και ο ΟΑΕΕ δεν έχει διάταξη για σύνταξη με ανήλικο. Η αίτηση επαναδιαβιβάζεται στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να κριθεί σε β’ φάση, όπου και απορρίπτεται εκ νέου.

Επειδή η ανωτέρω αίτηση είναι σε εκκρεμότητα, θα αντιμετωπιστεί με βάση τις νέες οδηγίες και επομένως η ασφαλισμένη θα δικαιωθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ σύνταξη γήρατος ως μητέρα ανηλίκου από 7/6/2014, γιατί ο τελευταίος ενταχθείς φορέας (ΙΚΑ) είναι αρμόδιος να κρίνει το αίτημά της και με ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας του, αφού μέχρι το 2010 είχε ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Ανεξάρτητα δηλαδή από το αν ήταν στον ΟΑΕΕ όταν είχε τις 5.500 ημέρες, θα πάρει σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου, γιατί πληροί τις προϋποθέσεις που ζητάει το ΙΚΑ (ανήλικο τέκνο με 5.500 ημέρες ασφάλισης) όταν ήταν στην ασφάλισή του.

2ο παράδειγμα

Ασφαλισμένος πραγματοποίησε:

– Στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.900 Η.Α.

– Στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ 5.100 Η.Α.

– Στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 175 Η.Α. χρονικής περιόδου 3/2013-10/2013
και 470 Η.Α. χρονικής περιόδου 1/2016-10/2017.

– Σύνολο: 9.645 Η.Α. έως το 2017.

Γεννήθηκε στις 26/8/1957, δηλαδή σήμερα είναι 60 ετών. Δικαιούται σύνταξη γήρατος από τον ΕΦΚΑ, γιατί με ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ, που είναι αρμόδιος να κρίνει το αίτημά του ως τελευταίος ενταχθείς φορέας. Το κλειδί είναι να αναγνωρίσει 1.500 ημέρες πλασματικής ασφάλισης (σπουδών, τέκνων, στρατιωτικής υπηρεσίας κ.λπ.) ώστε να συμπληρώνει 10.500 Η.Ε. το 2012 και έτσι να κατοχυρώσει σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 59 ετών που είναι 59,9 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς θα έβγαινε μετά τα 62.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

[email protected]

Από το ένθετο Ασφάλιση και Συντάξεις που κυκλοφορεί μαζί με την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Προτεινόμενα για εσάς

Συντάξεις: Πότε θα πληρωθούν αυξήσεις και αναδρομικά [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αυξήσεις ως 450 ευρώ στις συντάξεις του Δημοσίου στις 29 Ιουνίου [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αυξήσεις συντάξεων και αναδρομικά στις 29-30 Ιουνίου – «Kλείδωσαν» τα νέα ποσά του επανυπολογισμού [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Πότε και πόσα αναδρομικά παίρνουν (σίγουρα) 400.000 συνταξιούχοι [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις-Αναδρομικά: Νέα ρύθμιση για πληρωμές έως και 10.296 ευρώ [πίνακας]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις Ιουλίου: Καταβολή από 24 ως 29 Ιουνίου – Για ποιους προβλέπεται ξεχωριστή πίστωση

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Ο ΕΤ αποκαλύπτει το έγγραφο του ΓΕΣ για τις αυξήσεις των απόστρατων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Από Ιούλιο αυξήσεις πάνω από 200 ευρώ για παλαιούς συνταξιούχους [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Αυξήσεις και αναδρομικά που θα πάρουν συνταξιούχοι Δημοσίου – απόστρατοι [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom