Ελεύθερος Τύπος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Οι 42 κατηγορίες ασφαλισμένων που γλιτώνουν την σύνταξη στα 67

Πότε θα πληρωθούν τα αναδρομικά σε 133.692 παλαιούς συνταξιούχους

Σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα, με όρια ηλικίας κάτω των 67 ετών, παίρνουν 40 τουλάχιστον κατηγορίες ασφαλισμένων με ένσημα είτε πριν είτε μετά το 1993.

Ο αριθμός όσων έχουν τις προϋποθέσεις για να κλειδώσουν την έξοδο χωρίς να χρειαστεί να πληρώνουν εισφορές ως τα 67, που δεν θα έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα στο ποσό της σύνταξης, αγγίζει το 1 εκατομμύριο εργαζομένους που ασφαλίζονται σε όλα τα ταμεία, δηλαδή στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο, στα πρώην Ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Τύπου) στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ, ακόμη και στον ΟΓΑ.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αποκωδικοποιεί σήμερα όλες τις διατάξεις που πρέπει να γνωρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι για να κλειδώσουν τα νέα όρια ηλικίας και να πάρουν σύνταξη πριν από τα 67, με ορόσημο το 2021.

Οι 13 κατηγορίες που βγαίνουν μετά τα 55

Για 13 από τις 40 κατηγορίες η έξοδος στη σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας ξεκινά από τα 55, αρκεί να υπάρχουν είτε ανήλικα παιδιά, είτε τρία παιδιά στην οικογένεια και το πρώτο «ένσημο» ασφάλισης να το έχουν πριν από το 1993.

Οι κατηγορίες αυτές είναι:

1. Μητέρες με ασφάλιση πριν από το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ή συμπληρώνουν με πλασματικούς χρόνους ανεργίας και ασθένειας τις 5.500 ημέρες με ανήλικο παιδί ως το 2010. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη είναι 56,6 ετών, εφόσον έκλεισαν το 55ο έτος ως το τέλος του 2015. Αν έκλεισαν τα 55 το 2026, βγαίνουν στα 58, αν τα κλείσουν το 2017, βγαίνουν στα 59,6, αν κλείσουν τα 55 το 2018, βγαίνουν στα 61, ενώ αν το 55ο έτος συμπληρώνεται το 2020, θα συνταξιοδοτηθούν στα 64. Αν όμως τα 55 τα κλείσουν το 2022, βγαίνουν στα 67.

2. Μητέρες με ένσημα πριν από το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ανήλικο παιδί το 2011 και συμπληρώνουν στην ίδια χρονιά 5.500 ημέρες ασφάλισης είτε με εργασία είτε και με εξαγορά ως 1.200 ημερών λόγω ανεργίας, ασθένειας και σπουδών. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 57 ετών. Οσες έκλεισαν τα 57 ως το τέλος του 2015, βγαίνουν στα 58,3, όσες τα έκλεισαν το 2016, βγαίνουν (πάντα με πλήρη σύνταξη) στα 59,6, όσες κλείσουν τα 57 το 2017, βγαίνουν στα 60,9, δηλαδή θα έχουν αύξηση του ορίου ηλικίας κατά 3 έτη και 9 μήνες, και σε καμία περίπτωση δεν πάνε στα 67. Οσες κλείσουν τα 57 το 2018, βγαίνουν στα 62 (+5 έτη), ενώ με ηλικία 57 ετών το 2021, θα πάρουν σύνταξη στα 65,9.

3. Μητέρες με ένσημα πριν από το 1993 στο ΙΚΑ που είχαν ανήλικο παιδί το 2012 και συμπληρώνουν στην ίδια χρονιά 5.500 ημέρες ασφάλισης είτε με εργασία είτε και με εξαγορά ως 1.500 ημερών λόγω ανεργίας, ασθένειας και σπουδών. Το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 60 ετών. Οσες γίνουν 60 το 2019, βγαίνουν στα 64,5, ενώ στις περιπτώσεις που το 60ό έτος συμπληρωθεί από το τέλος του 2015 ως το 2018 (εφόσον υπήρχε ανήλικο παιδί το 2012), η έξοδος στη σύναξη είναι από 60,11 ως 63,6 ετών.

4. Μητέρες με πρόσληψη στο Δημόσιο πριν από το 1993 που είχαν 25 έτη ασφάλισης (εντός και εκτός Δημοσίου) ως το 2010 και ανήλικο παιδί. Το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ξεκινά από τα 55, για όσες έκλεισαν τα 50 από τις 19 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015. Οσες έκλεισαν τα 50 το 2016 (με 25ετία και ανήλικο ως το 2010), παίρνουν πλήρη στα 56,9, ενώ όσες κλείνουν τα 50 από το 2017 ως το 2020, παίρνουν σύνταξη με τα νέα όρια σε ηλικίες από 58,5 ως 63,7 ετών. Αν έχουν ανήλικο χωρίς 25ετία ως το 2010, μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο λόγω παιδιών, μέχρι να συμπληρωθεί η 25ετία. Επίσης αναγνωρίζεται για την 25ετία και χρόνος εκπαιδευτικής άδειας.

5. Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη πριν από το 1993 που είχαν τα 25 έτη ασφάλισης (εντός και εκτός Δημοσίου) το 2011 και ανήλικο παιδί (ή γεννηθέν τέκνο) ακόμη και μετά το 2011. Το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από το πότε πιάνουν τα 52. Οσοι είναι 52 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 παίρνουν σύνταξη στα 55. Οσοι έκλεισαν τα 52 το 2016 (με 25ετία το 2011 και ανήλικο οποτεδήποτε), παίρνουν πλήρη στα 56,9, ενώ όσοι κλείνουν τα 52 από το 2017 ως το 2020, παίρνουν σύνταξη με τα νέα όρια σε ηλικίες από 58,5 ως 63,7 ετών. Για την 25ετία αναγνωρίζεται χρόνος παιδιών και από τον πατέρα και από τη μητέρα, καθώς και χρόνος σπουδών, αλλά και στρατιωτικής θητείας.

6. Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη πριν από το 1993 που έχουν ή συμπληρώνουν με πλασματικούς χρόνους τα 25 έτη ασφάλισης το 2012 με ανήλικο τέκνο (οποτεδήποτε).. Το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από το πότε πιάνουν τα 55. Οσοι είναι 55 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 παίρνουν σύνταξη στα 56,6. Οσοι έκλεισαν τα 55 το 2016 (με 25ετία το 2012 και ανήλικο οποτεδήποτε), παίρνουν πλήρη στα 58, ενώ όσοι κλείνουν τα 55 από το 2017 ως το 2021, παίρνουν σύνταξη με τα νέα όρια σε ηλικίες από 59,6 ως 65,6 ετών, εφόσον δεν φτάνουν στα 37, ή 40 χρόνια για να βγουν πριν από τα 62.

7. Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι με τρία παιδιά και πρόσληψη πριν από το 1993 που είχαν 21 έτη ασφάλισης (εντός και εκτός Δημοσίου) το 2011. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται -όπως και στους γονείς με ανήλικο- από το πότε πιάνουν τα 52. Ετσι, με ηλικία 52 το 2016 παίρνουν πλήρη στα 56,9, ενώ όσοι κλείνουν τα 52 από το 2017 ως το 2020, παίρνουν σύνταξη σε ηλικίες από 58,5 ως 63,7 ετών.

8. Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι με τρία παιδιά και πρόσληψη πριν από το 1993 που είχαν 23 έτη ασφάλισης (εντός και εκτός Δημοσίου) το 2012. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι ίδιο με αυτό των γονέων ανηλίκων για το 2012, δηλαδή καθορίζεται από το πότε πιάνουν τα 55. Ετσι, με ηλικία 55 το 2016 οι τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012 παίρνουν πλήρη στα 58, ενώ όσοι κλείνουν τα 55 από το 2017 ως το 2021, παίρνουν σύνταξη σε ηλικίες από 59,5 ως 65,6 ετών, εκτός και αν συμπληρώσουν 37 ή 40 έτη για σύνταξη μεταξύ 60 και 62.

9. Γυναίκες με ασφάλιση πριν από το 1993 σε πρώην Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ-Τραπεζών-Τύπου), οι οποίες ως το 2010 είχαν ανήλικο και συμπλήρωσαν τότε 25ετία (ΔΕΚΟ-τράπεζες) ή 15 έτη (ΤΣΠΕΑΘ). Το όριο ηλικίας καθορίζεται από το πότε πιάνουν το 50ό έτος. Για παράδειγμα, όσες κλείνουν τα 50 το 2017, παίρνουν πλήρη στα 58,5, ενώ όσες κλείνουν τα 50 το 2019 θα πάρουν πλήρη σε ηλικία 61,10 ετών.

10. Μητέρες με ασφάλιση πριν από το 1993 σε πρώην Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ-Τραπεζών-Τύπου) οι οποίες είχαν 25ετία ή 15ετία (ΤΣΠΕΑΘ) με ανήλικο τέκνο το 2011. Το όριο ηλικίας καθορίζεται από το πότε πιάνουν το 52ο έτος. Για παράδειγμα, με ηλικία 52 από 19 Αυγούστου ως 31 Δεκεμβρίου 2015, παίρνουν πλήρη στα 55. Με ηλικία 52 το 2018, παίρνουν πλήρη στα 60,2, κ.ο.κ.

11. Οι μητέρες στα ίδια ταμεία που είχαν τα απαιτούμενα έτη (ή μπορούν να τα εξαγοράσουν) το 2012 με ανήλικο, βγαίνουν με τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν πιάσουν τα 55. Για παράδειγμα, με ηλικία 55 το 2016 παίρνουν πλήρη στα 58, με ηλικία όμως 55 το 2020 θα πάρουν σύνταξη στα 64.

12. Οι μητέρες ασφαλισμένες στα ταμεία τεχνικών Τύπου (ΤΑΤΤΑ) βγαίνουν με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τις μητέρες στο ΙΚΑ, δηλαδή με προϋπόθεση να έχουν 18,3 έτη ως το 2012 και ανήλικο τέκνο για να κλειδώσουν σύνταξη στα 56,6, στα 58, στα 59,6, στα 62 κ.λπ., ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν το 55ο ή το 57ο έτος, και ανάλογα με το αν έχουν τα χρόνια και το ανήλικο το 2010 ή το 2011 και 2012.

13. Οι τρίτεκνες μητέρες που είχαν 20 έτη ως το 2010 στο Δημόσιο, ή και σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, βγαίνουν στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. Ειδικά για το Δημόσιο, οι άνδρες τρίτεκνοι που είχαν 25ετία ως το 2010 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος (τότε) αποχωρούν κατ’ εξαίρεση με διατάξεις τριτέκνων.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

[email protected]

Από το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

Προτεινόμενα για εσάς

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ξεκίνησε η πληρωμή – Ποιες είναι οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία – Ποιοι θα δουν αυξήσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΕΦΚΑ: Τρεις συντάξεις ανά υπάλληλο την ημέρα – Σε λειτουργία ο «Πύργος Ελέγχου»

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Νέο πακέτο αναδρομικών για 400.000 συντάξεις του Δημοσίου [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου – Ποιοι θα δουν αυξήσεις [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αποκάλυψη Ε.Τ.: Ανατροπή στα αναδρομικά για συντάξεις του Δημοσίου [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ξεμπλοκάρουν συντάξεις Μηχανικών, Υγειονομικών, Νομικών

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Οι πίνακες του επανυπολογισμού και οι νέες συντάξεις με τις πραγματικές αυξήσεις από το 2023

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Οι τελικές αυξήσεις για 795.736 συνταξιούχους με 30 έτη και άνω [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις Νοεμβρίου: Δείτε πότε θα πληρωθούν ανά ταμείο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom