Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: 6+4 προγράμματα επιδοτήσεων 907,2 εκατ. ευρώ – Όροι και προϋποθέσεις

Ιωάννα Φεντούρη

Σε 907,2 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός δέκα προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που παρέχουν επιδοτήσεις σε αυτοαπασχολούμενους, μικρομεσαίους, καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Τα έξι από αυτά αφορούν στο σύνολο της χώρας, ενώ τα υπόλοιπα σε συγκεκριμένες περιοχές (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, Καλαμάτα και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Διευκρινίζεται πως τα μεγάλα προγράμματα -για την επανεκκίνηση των κλάδων της εστίασης (330 εκατ. ευρώ) και του τουρισμού (350 εκατ. ευρώ), καθώς κι εκείνο για τη στήριξη των δικηγόρων (20 εκατ. ευρώ)- απευθύνονται, αποκλειστικά, σε όλους όσοι είχαν υποβάλει αίτηση ένταξης κι απορρίφθηκε. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις μόνο εκείνοι που έλαβαν απορριπτική απόφαση, δοκιμάζοντας εκ νέου την… τύχη τους.

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ που καλύπτουν το σύνολο της χώρας είναι:

1 Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών – Επανεκκίνηση εστίασης: Με προϋπολογισμό 330 εκατ. ευρώ, η δράση παρέχει κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης, το οποίο καλύπτει τα έξοδα για την αγορά πρώτων υλών κατά τους αρχικούς μήνες της επαναλειτουργίας τους, μετά τη λήψη των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του Covid-19.

Απευθύνεται σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Πρέπει, ωστόσο, να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

* 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.

* 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις.

* 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης.

* 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Προϋποθέσεις

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

* Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31η.12.2020.

* Να έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους παραπάνω επιλέξιμους:

* Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν από την 1η.1.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό πεδίο του εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) του φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε το 2020.

* Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

* Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

* Να είναι υπόχρεες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.

* Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών το 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός 2019 ή 2020 το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται από τον εξής τύπο: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%. Δεν μπορεί να δοθεί ποσό άνω των 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία της δράσης (30.7.2021) απορρίφθηκε, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης. Αυτή μπορεί να υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr) μέχρι τις 29.10.2021.

2 Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας – Επανεκκίνηση τουρισμού: Η δράση, ύψους 350 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Συγκεκριμένα, σε ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία και πρακτορεία, όπως επίσης σε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός 2019 ή 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας]*365*5%.

Σε κάθε περίπτωση, μέγιστο ποσό ενίσχυσης είναι τα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Για τη λήψη της, οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31η.12.2020.

* Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) μισθωτής εργασίας κατά το 2019.

* Να έχουν μέχρι την 31η.12.2020 ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους.

* Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

* Να είναι υπόχρεες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.

* Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

* Να υποβάλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ και μόνο για έναν επιλέξιμο ΚΑΔ για το σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας που διαθέτουν ή των λοιπών τουριστικών δραστηριοτήτων τους.

Διευκρινίζεται πως το κεφάλαιο κίνησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση νέας τουριστικής εγκατάστασης. Η δε καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί έως την 31η.12.2021.

Αίτηση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλουν στο ΠΣΚΕ μόνο όσες επιχειρήσεις έκαναν αίτηση στο πρόγραμμα και έχουν στην κατοχή τους τη σχετική απορριπτική απόφαση. Πρακτικά, μπορούν να επανυποβάλουν, έως τις 29.10.2021, το αίτημά τους, διεκδικώντας ενίσχυση από το πρόγραμμα.

3 Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων: Το πρόγραμμα, ύψους 20 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία εξαιτίας της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων. Για την ακρίβεια, προβλέπει την αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας. Ωφελούμενοι είναι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν, νομίμως, στη χώρα κι έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31η.12.2020.

Υψος ενίσχυσης

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) και ανάλογα με τα έσοδα, αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

* Για έσοδα έως 20.000€, επιχορήγηση 2.000€.

* Για έσοδα από 20.000€ έως 40.000€, επιχορήγηση 1.500€.

* Για έσοδα από 40.000€ έως 60.000€, επιχορήγηση 1.000€.

* Για έσοδα άνω των 60.000€, επιχορήγηση 500€.

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε το 2020.

Οι δε ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης 1.500 ευρώ. Επιχορηγούνται δαπάνες προμήθειας:

* Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες (χωρίς υποδοχή κεραίας – antenna in) προβολής τηλεδιάσκεψης.

* Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του γραφείου.

* Δαπάνες κτήσης παγίων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ.

Σημειώνεται πως δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, καθώς και οι κάθε είδους συνδρομές.

Επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία της δράσης (30.7.2021) απορρίφθηκε, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης, μέσω του ΠΣΚΕ, έως τις 29.10.2021.

4 Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων: Μέσω της δράσης, ύψους 16 εκατ. ευρώ, παρέχεται κεφάλαιο κίνησης σε υφιστάμενα γυμναστήρια και παιδότοπους.

Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις πρέπει να εμπίπτουν στους εξής επιλέξιμους ΚΑΔ, είτε πρόκειται για κύριους είτε για ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του 2019:

* 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κ.λπ.).

* 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής.

* 93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ.

* 93.29.19.05: Υπηρεσίες παιδότοπου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί στο πλαίσιο της δράσης ανέρχεται σε 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με τα υποβληθέντα ιστορικά στοιχεία δαπανών κάθε επιχείρησης για τα λειτουργικά έξοδα του 2019, όπως αυτά απεικονίζονται στο αντίστοιχο φορολογικό έντυπο Ε3 και με την εφαρμογή οριζόντιου ποσοστού επί των λειτουργικών εξόδων του 2019.

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση χορηγείται ως κατ’ αποκοπή ποσό για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. Πρόκειται για μια εκ των επιλογών απλοποιημένου κόστους, κατά την οποία το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων δαπανών μιας πράξης αποδίδεται βάσει ενός προκαθορισμένου ποσού, σύμφωνα με προκαθορισμένους όρους της πρόσκλησης για τις δραστηριότητες, τις εκροές και/ή τα αποτελέσματα της πράξης.

Μερικές ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, είναι οι ακόλουθες:

  1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
  2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής, επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κ.λπ.,
  3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων,
  4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
  5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
  6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
  7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Το κατ’ αποκοπή ποσό αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξή της στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της, χωρίς να χρειάζεται επαλήθευση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα του ΠΣΚΕ έως τις 12.10.2021.

5 Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου: Η δράση, ύψους 60 εκατ. ευρώ, ενισχύει επιχειρήσεις εστίασης και τουριστικών καταλυμάτων που διαθέτουν εξωτερικό χώρο εστίασης, για την αγορά μιας θερμαντικής συσκευής, ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ).

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά χώρο εστίασης ή ανά ξενοδοχείο/τουριστικό κατάλυμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω ΚΑΔ:

* 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.

* 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας.

* 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

* 55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

* 55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.

Στις δικαιούχους ενίσχυσης περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ των παραπάνω υποκατηγοριών, εκτός των 55.20.12 (Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης) και 55.20.19 (Αλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα).

Η επιχορήγηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων, που πραγματοποιήθηκε από την 1η.2.2020 και πριν από την κατάθεση της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό της επιχορήγησης είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Σημειώνεται πως η επιχορήγηση υπολογίζεται βάσει των επισήμων δηλωμένων και επομένως αδειοδοτημένων τετραγωνικών μέτρων εξωτερικών χώρων, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και των -με κάθε τρόπο- παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ κ.λπ.), καθώς και των εξωτερικών επιφανειών που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του ν. 4688/2020, ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων. Ανάλογα υπολογίζεται και η επιχορήγηση σε τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν αδειοδοτημένο εξωτερικό χώρο παροχής υπηρεσιών εστίασης σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://heating-devices.mindev.gov.gr έως τις 31.12.2021.

6 Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19: Η δράση έχει προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και απευθύνεται, αποκλειστικά, σε νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece, www.elevategreece.gov.gr).

Εκτός από την προαναφερθείσα υποχρέωση, στις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

* Να είναι συμβατή η δραστηριότητά τους με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3.

* Να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες.

* Να έχουν κάνει έναρξη έως την 31η.12.2020.

* Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

* Να λειτουργούν, αποκλειστικά, με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε., με έδρα την ελληνική επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφόσον αυτό διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

* Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

* Να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφόσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2019 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ή υπεύθυνη δήλωση.

* Για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2020, το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη επιχείρηση να μην υπερβαίνει σε συνολική ονομαστική αξία το συνολικό ανώτατο όριο των 1,8 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020), με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, συγκεκριμένα το 2019 ή το 2020, επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες), των διαφόρων λειτουργικών εξόδων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ έως τις 20.10.2021.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

  Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter
  Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προτεινόμενα για εσάς

Πολύς δρόμος…

Kon

Μητσοτάκης: Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης η Ελλάδα ως προς την απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: Θα διατεθούν 4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της καινοτομίας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΕΣΠΑ 2021: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

100 δισ. για «ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» και κάλπες το 2023

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πού και πώς θα δοθούν 26 δισ. από το νέο ΕΣΠΑ – Πλήρης οδηγός για τις επιδοτήσεις 2021-27

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

200 εκατ. από ΕΣΠΑ για μεταρρύθμιση ναυτικής εκπαίδευσης

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Εγκρίθηκε το ελληνικό ΕΣΠΑ 21 δισ. – «Πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα», δήλωσε ο Μητσοτάκης

Ελεύθερος Τύπος Newsroom