Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφές φόρων και παροχές σε επιπλέον 383.000 εργαζομένους [πίνακες]

Ταμείο Ανάκαμψης: 8 δισ. ευρώ για 36 έργα υποδομών-κατασκευών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Περισσότεροι κατά 383.000 αναμένεται να είναι φέτος σε σύγκριση με πέρυσι οι δικαιούχοι επιστροφών φόρου εισοδήματος.

Συνολικά εκτιμάται ότι, φέτος για πρώτη φορά, οι παραλήπτες πιστωτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος θα ανέλθουν σε 1.480.000, ενώ πέρυσι ήταν περίπου 1.097.000. Οι επιπλέον δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας, κατά τη διάρκεια του 2020, τέθηκαν σε αναστολή λόγω των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού. Πολλοί από τους φορολογουμένους αυτούς θα καταστούν φέτος για πρώτη φορά δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων και απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ!

Τα γενικά και τοπικά lockdowns που επιβλήθηκαν εντός του 2020, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορoνοϊού, είχαν ως συνέπεια εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να τεθούν, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, σε αναστολή συμβάσεων εργασίας για χρονικά διαστήματα από 3 έως και 10 μήνες.

Οι φορολογούμενοι αυτοί επεβίωσαν οικονομικά χάρη στις διαφόρων κατηγοριών έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που έλαβαν από το Δημόσιο, όπως οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των 800 και των 534 ευρώ. Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις οι οποίες καταβλήθηκαν πέρυσι από το κράτος, με σκοπό τη μερική ή και την ολική αναπλήρωση των απολεσθέντων εισοδημάτων, απαλλάσσονται φέτος από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα κατά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων δεν συνυπολογίζονται καν στα ετήσια εισοδήματα των εν λόγω φορολογουμένων. Επιπλέον, πολλοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που θεωρούνται «πληττόμενοι» από την επιδημία του κορονοϊού και πληρούν και ορισμένες ακόμη προϋποθέσεις, κατά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, απαλλάσσονται πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης κι έτσι δεν προκύπτουν γι’ αυτούς πρόσθετες διαφορές φορολογητέων εισοδημάτων λόγω τεκμηρίων.

Συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων είναι οι εν λόγω φορολογούμενοι, στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν φέτος, για το φορολογικό έτος 2020, να εμφανίζουν ποσά ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που εμφάνισαν πέρυσι, με τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2019. Οι μειώσεις στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 30% και σε πολλές περιπτώσεις φθάνουν ή και υπερβαίνουν το 50%! Εξαιτίας της εξέλιξης αυτής:

1) Θα αυξηθεί σημαντικά φέτος ο αριθμός των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που θα καταστούν αυτόματα δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων και κοινωνικών παροχών, χορηγουμένων με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, εκατοντάδες χιλιάδες ιδιωτικοί υπάλληλοι, που μέχρι πέρυσι δεν ελάμβαναν κανένα κοινωνικό επίδομα επειδή τα ετήσια φορολογητέα εισοδήματά τους ήταν υψηλότερα από τα ανώτατα όρια ετήσιων εισοδημάτων μέχρι τα οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα είσπραξης των επιδομάτων αυτών και έτσι δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, θα καταστούν ξαφνικά φέτος δικαιούχοι τέτοιων επιδομάτων επειδή θα φανούν με βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις ως έχοντες πολύ χαμηλά ετήσια φορολογητέα εισοδήματα, κατώτερα από τα εισοδηματικά όρια που έχουν νομοθετηθεί για τη χορήγηση των επιδομάτων. Τα επιδόματα τα οποία θα λάβουν για πρώτη φορά θα είναι το επίδομα τέκνων, το επίδομα στέγασης και το επίδομα θέρμανσης.

2) Θα αυξηθούν κατά πολύ οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που θα καταστούν δικαιούχοι μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι κάθε φορολογούμενος που, μεταξύ άλλων, είχε κατά το προηγούμενο έτος «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» μέχρι 9.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Επιπλέον, στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ εφόσον, μεταξύ άλλων, σε κάθε περίπτωση το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Επιπλέον, κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος εφαρμόζονται επί των μειωμένων κατά 30% έως και πάνω από 50% φορολογητέων εισοδημάτων των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα μειωμένοι συντελεστές φόρου και αυξημένα αφορολόγητα όρια για τα εξαρτώμενα τέκνα. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του συνόλου των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, θα έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι περιπτώσεις μισθωτών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που θα είναι δικαιούχοι επιστροφών φόρου. Ηδη από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της πορείας εκκαθάρισης των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων προκύπτει ότι οι παραλήπτες πιστωτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων και δικαιούχοι επιστροφών φόρου εισοδήματος ανέρχονται σε 1.259.453 άτομα και αντιστοιχούν στο 16,57% του συνόλου των 7.602.757 ατόμων που έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις τους (ατομικές ή κοινές μετά των συζύγων τους) κι έχουν λάβει ισάριθμα εκκαθαριστικά. Βάσει του ποσοστού αυτού το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί περίπου στο ίδιο επίπεδο μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπου αναμένεται να έχουν εκδοθεί 8.930.000 εκκαθαριστικά σημειώματα σε ισάριθμα άτομα, ο αριθμός των φορολογουμένων (ατόμων) που θα έχουν παραλάβει πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος και, συνακόλουθα, θα είναι δικαιούχοι επιστροφών φόρου, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 1.480.000 (στο 16,57% των 8.930.000). Πέρυσι ο αριθμός των παραληπτών πιστωτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων είχε φθάσει στο 1.096.750. Ως εκ τούτου, φέτος οι δικαιούχοι επιστροφών φόρου εισοδήματος αναμένεται να είναι περισσότεροι περίπου κατά 383.000 σε σχέση με πέρυσι.

Οι 383.000 επιπλέον δικαιούχοι επιστροφών φόρου είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Και το γεγονός ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι δικαιούνται φέτος επιστροφές φόρου οφείλεται στο ότι κατά τη διάρκεια του 2020 οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών τους υπολογίστηκαν, όσους μήνες αυτοί εργάζονταν κανονικά, ωσάν οι αποδοχές τους να ήταν σε ετήσια βάση ίδιες με τα επίπεδα στα οποία είχαν διαμορφωθεί πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού. Ομως τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα -σημαντικά μειωμένα- ετήσια φορολογητέα εισοδήματα του 2020 είναι, τελικά, πολύ μικρότερα από αυτά που παρακρατήθηκαν συνολικά στη διάρκεια του 2020. Συνεπώς, τα επιπλέον ποσά που παρακρατήθηκαν πρέπει να τους επιστραφούν από το Δημόσιο με την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων.

ΤΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2020, ΛΟΓΩ … COVID
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)
1.250 126,64 1013,14 8,64 69,14 10500 233,00 0,00 -849,28
1.500 187,36 1498,86 16,14 129,14 12600 695,00 13,20 -919,80
1.600 217,36 1738,86 21,14 169,14 13440 879,80 31,68 -996,52
1.700 247,36 1978,86 26,14 209,14 14280 1064,60 50,16 -1073,24
1.800 277,36 2218,86 31,14 249,14 15120 1249,40 68,64 -1149,96
1.900 307,36 2458,86 36,14 289,14 15960 1434,20 87,12 -1226,68
2.000 337,36 2698,86 41,14 329,14 16800 1619,00 105,60 -1303,40
2.100 367,36 2938,86 46,14 369,14 17640 1803,80 124,08 -1380,12
2.200 401,93 3215,43 52,00 416,00 18480 1988,60 142,56 -1500,27
2.300 439,93 3519,43 58,50 468,00 19320 2173,40 161,04 -1652,99
2.400 477,93 3823,43 65,00 520,00 20160 2358,20 184,00 -1801,23
2.500 515,93 4127,43 71,50 572,00 21000 2543,00 226,00 -1930,43

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter

Προτεινόμενα για εσάς

Επιστροφές φόρων έως και 1.930 ευρώ λόγω… αναστολών [πίνακες και παραδείγματα]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μέχρι και επιστροφές φόρων πριν τις κάλπες