Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολο το πακέτο για την ανακούφιση των πυρόπληκτων – «Κλείδωσαν» μέτρα στήριξης 500 εκατ. ευρώ

Αυτά είναι τα μέτρα ανακούφισης ύψους 500 εκατ. ευρώ με μία e-αίτηση

Τάσος Δασόπουλος

Πακέτο μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ, που αναμένεται για πρώτη φορά να φτάσει στους δικαιούχους με διαδικασίες-εξπρές με την καταβολή άμεσα μιας προκαταβολής και την εξόφληση μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών, ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών για την ανακούφιση των πυρόπληκτων.

Οι επιπλέον δαπάνες ύψους 500 εκατ. ευρώ που θα γίνουν θα καλυφθούν με την υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού που θα καταθέσει σύντομα το υπουργείο Οικονομικών. Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει γενναία στεγαστική συνδρομή, που θα φτάνει έως και τα 150.000 ευρώ -όπως είπε ο πρωθυπουργός στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο- για όσους έχασαν τα σπίτια τους στις φωτιές, κάλυψη μέχρι και του 70% της ζημιάς σε επιχειρήσεις και αγροτικές καλλιέργειες, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, αναστολή πλειστηριασμών και δανειακών υποχρεώσεων, επιδόματα ενοικίου.

Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο ανακούφισης των πυρόπληκτων περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

1 Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων και αποζημιώσεις για οικοσκευή νοικοκυριών: Με Κοινή Απόφαση των εμπλεκόμενων υπουργείων οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και χορηγείται στεγαστική συνδρομή στους ιδιοκτήτες για την επισκευή και ανακατασκευή των κτιρίων, μέσω του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η στεγαστική συνδρομή συνίσταται σε 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον, καταβάλλεται στα πληττόμενα νοικοκυριά αποζημίωση για την οικοσκευή που καταστράφηκε. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχεται -άμεσα- ως πρώτη αρωγή:

(Ι) Για κατοικίες:

* Για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

* Για κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες, 12.000 ευρώ, εκ των οποίων 8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 4.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

* Για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες, 5.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

(ΙΙ) Για λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα:

* Για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, προκαταβολή 14.000 ευρώ για τη στεγαστική συνδρομή.

* Για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τα καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά, προκαταβολή 8.000 ευρώ για τη στεγαστική συνδρομή.

* Για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες αλλά είναι λειτουργικά, προκαταβολή 3.000 ευρώ για τη στεγαστική συνδρομή.

Ακατάσχετα

Η στεγαστική συνδρομή αφορά ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην τελευταία περιουσιακή κατάσταση (έντυπο Ε9). Η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% της αξίας του ακινήτου, όπως υπολογίζεται για τον ΕΝΦΙΑ. Οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες, αφορολόγητες και μη συμψηφιστέες με οφειλές προς το Δημόσιο. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις ιδιοχρησιμοποιούν δικαιούνται τόσο τη στεγαστική συνδρομή όσο και την αποζημίωση για οικοσκευή.

Σε περίπτωση που η κατοικία έχει μακροχρόνια μίσθωση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται τη στεγαστική συνδρομή, και ο ένοικος την αποζημίωση για οικοσκευή.

Ως προς τη διαδικασία χορήγησης, θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες σχετική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της διαδικτυακής πύλης arogi.gov.gr, όπου οι πολίτες θα καταθέτουν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, για κάθε ακίνητο, την έκταση της ζημίας που έχει υποστεί.

Παράλληλα, θα γίνεται η καταγραφή των ζημιών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και θα προσδιοριστεί το τελικό ποσό της ζημίας, κατόπιν υποβολής φακέλου του πληττόμενου, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Το επιπλέον ποσό για στεγαστική συνδρομή θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση εξέτασης του φακέλου.

  1. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά: Σε ό,τι αφορά τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις, προβλέπει την κάλυψη έως και του 70% της ζημιάς που υπέστησαν από τις πυρκαγιές. Η επιχορήγηση μέρους της εκτιμηθείσας ζημίας περιλαμβάνει τη ζημία σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι κτηνοτροφικές μονάδες.

Για να καταβληθεί το συντομότερο δυνατόν η κρατική αρωγή στους δικαιούχους, ενεργοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών οι ακόλουθες πολιτικές επιλογές:

Η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, ως εξής:

* 8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

* 4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις των οποίων οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

* 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές.

Συνεπώς, ενδεικτικά, για επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις, αυτές θα λάβουν προκαταβολή 22.000 ευρώ, 14.000 ευρώ έναντι στεγαστικής συνδρομής και 8.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης.

Επίσης, προβλέπεται η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί ζημίες οι εγκαταστάσεις τους ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημία σε πολυετείς καλλιέργειες, ως εξής:

* 4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων.

* 2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων.

* 1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες.

Σημειώνεται ότι το ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ ζωικό κεφάλαιο αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον κανονισμό του.

Για τις μονοετείς καλλιέργειες, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ, δρομολογείται η άμεση αντιμετώπιση των ζημιών τους στο πλαίσιο των εξατομικευμένων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δημιουργείται και θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες ημέρες ειδική πλατφόρμα, μέσω της ίδιας διαδικτυακής πύλης, για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής, όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν τις επόμενες εβδομάδες την οικονομική στήριξη.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές των περιφερειών και με τη συμμετοχή του ΕΛΓΑ, όπου απαιτείται, το υπουργείο Οικονομικών θα χορηγεί προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς στις πληττόμενες επιχειρήσεις, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες μετά την οριοθέτηση των πληττόμενων περιοχών.

Αυτή η προκαταβολή θα είναι συμπληρωματική εφόσον η ζημία υπερβαίνει το ποσό της πρώτης αρωγής.

Τέλος, προβλέπεται η επιχορήγηση μέρους της συνολικής εκτιμηθείσας ζημίας σε πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας από τις αρμόδιες επιτροπές των περιφερειών, θα επιχορηγηθεί, ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή και την προκαταβολή, έως το 70%, της συνολικής εκτιμηθείσας ζημίας με βάση τον ν. 4797/2021, για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία τους.

  1. Απαλλαγή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του επιστρεπτέου μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής: Οι πληττόμενες από τις πυρκαγιές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημίες που τις καθιστούν μη λειτουργικές απαλλάσσονται από την αποπληρωμή του επιστρεπτέου μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής ανάλογα με το ύψος της ζημιάς που έχουν υποστεί κατόπιν εξέτασης και από τις κατά τόπους περιφέρειες.
  2. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ: Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα) που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023, δηλαδή απαλλάσσονται για μια τριετία.
  3. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης: Με Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, δίδεται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως, για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.
  4. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων: Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, αναστέλλεται η πληρωμή όλων των εκκρεμών -βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων- φορολογικών υποχρεώσεων για έξι μήνες.
  5. Αναστολή ασφαλιστικών εισφορών: Αντίστοιχα, με απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δίνεται η δυνατότητα να ανασταλούν για έξι μήνες οι ασφαλιστικές εισφορές των πληττόμενων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.

8 Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων: Σε συνεργασία με την Ελληνική Ενωση Τραπεζών δρομολογείται, από μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, η αναστολή πληρωμής κάθε μορφής ενήμερων υποχρεώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις. Σε αυτά, με πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέσω του Εγγυοδοτικού Προγράμματος και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

  1. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης: Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους.

Το χρονικό διάστημα της αναστολής θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της ζημίας.

Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

  1. Επιχορήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αποκατάσταση των υποδομών: Αμεση ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν καταστροφές και για τα πρώτα έργα ανασυγκρότησης των περιοχών που έχουν πληγεί, ύψους αρχικά 20 εκατ. ευρώ.

Ειδικά μέτρα για την Εύβοια

Ειδικά για τους δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, τα μέτρα που αφορούν φορολογικές ασφαλιστικές και δανειακές υποχρεώσεις αλλά και η αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών θα ισχύσουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων στους δύο πληττόμενους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποστεί μεμονωμένα ζημίες από την πυρκαγιά.

Επιπλέον, ειδικά για το 2021, το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτούς τους δύο πληττόμενους δήμους απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.

Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, στους πληττόμενους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους μέχρι και για διάστημα τριών μηνών.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.

Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Παράλληλα, συστήνεται ο Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής του ν. 4797/2021 για τη συγκέντρωση των εισφορών των ιδιωτών με στόχο τη στήριξη των πληγέντων, με αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας και σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter

Προτεινόμενα για εσάς

Τα μέτρα στήριξης του 2022 φέρνουν επιπλέον διαθέσιμο εισόδημα έως 379€

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Επίδομα θέρμανσης και ηλεκτρικό ρεύμα: Όλα τα νέα μέτρα ενίσχυσης με παραδείγματα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μέτρα στήριξης μισού δισ. ευρώ λόγω ενεργειακής κρίσης – Διπλασιασμός έκπτωσης στο ρεύμα και αύξηση επιδότησης για θέρμανση – Αλλάζουν τα περιουσιακά κριτήρια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μέτρα στήριξης για ρεύμα και φυσικό αέριο: Διπλασιάζεται η επιδότηση – Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Eurogroup: «Ναι» στην παράταση των μέτρων στήριξης της οικονομίας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φωτιές: Όλα τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους – Στις 120.000 ευρώ το ανώτατο συνολικό ποσό της πρώτης αρωγής

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Φωτιές στην Ελλάδα: Οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για τις πληγείσες περιοχές

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φωτιές στην Ελλάδα: Όλα τα μέτρα για τους πυρόπληκτους – Τι θα ισχύσει για ασφαλιστικές εισφορές, ΕΝΦΙΑ [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φωτιές – Μητσοτάκης στο υπουργικό: Στεγαστική συνδρομή έως 150.000 ευρώ – Τα μέτρα στήριξης των πληγέντων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom