ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: e-κατασχέσεις για χρέη στην εφορία – Όλο το επιχειρησιακό σχέδιο

ΑΑΔΕ

Newsroom eleftherostypos.gr

Αυτοματοποίηση των διαδικασιών επιβολής ηλεκτρονικών κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2021, το οποίο δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Προβλέπει επίσης τη διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και φορολογικών ελέγχων για τον εντοπισμό επιχειρήσεων και λοιπών φορολογουμένων που απέκρυψαν φορολογητέα ύλη με στόχο να λάβουν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις που δίδονται στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών του Covid-19.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από το αναλυτικό κείμενο του Ε.Σ. της ΑΑΔΕ, φέτος για πρώτη φορά:

* θα αξιοποιηθούν δεδομένα από συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων,

* θα διενεργηθούν νέου τύπου «έξυπνοι» έλεγχοι για τον εντοπισμό κυκλωμάτων που εκδίδουν πλαστές αποδείξεις από «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές, καθώς και για τον εντοπισμό φορολογουμένων που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους ενώ τα έχουν δηλώσεις «σε ακινησία».

Εντός του 2021, εξάλλου, θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, ενώ από το 2022 θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων του Κτηματολογίου και του Ε9, προκειμένου να εντοπίζονται φορολογούμενοι που αποκρύπτουν τα πραγματικά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους για να γλιτώσουν από την πληρωμή του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ. 

Το σχέδιο

Αναλυτικά, οι προγραμματισμένες για φέτος βασικότερες δράσεις των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ έχουν ως εξής ανά τομέα αρμοδιοτήτων: 

Είσπραξη οφειλών: Για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος EISPRAXIS, το οποίο διακρίνεται στις ακόλουθες εφαρμογές:

* Διαχείριση και παρακολούθηση ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.

* Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση συμψηφισμών.

* Αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.

* Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση της λήψης μέτρων είσπραξης.

* Αμεση ενημέρωση των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

Ο στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα καθιστά δυνατή την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης, εξοικονομώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Επιπροσθέτως, για την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού προωθούνται η προσαρμογή και διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ – TAXIS, TAXISnet, ICISNET, ELENXIS – με το νέο πληροφοριακό σύστημα EISPRAXIS, η επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και η περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων).

Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και φορολογικοί έλεγχοι: Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί το 2021 στην πραγματοποίηση εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, για τον εντοπισμό περιπτώσεων απόκρυψης φορολογητέας ύλης όχι μόνο με σκοπό την αποφυγή πληρωμής φόρων αλλά και την καταστρατήγηση των διατάξεων για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών του Covid-19. Ειδικότερα για το έτος 2021 προγραμματίζονται μεταξύ άλλων:

* Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.

* Διασταύρωση για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ συνολικών ετήσιων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

* Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 νομικών προσώπων, με εφαρμογή της διαδικασιών έκδοσης πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

* Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων όσον αφορά στην υποχρέωση αναγραφής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των πρόσθετων αποδοχών.

* Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

* Διασταύρωση για τον εντοπισμό μη δηλωθέντων ποσών αναδρομικών εισοδημάτων ή πρόσθετων αποδοχών.

* Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις με αξιοποίηση δεδομένων από συναλλαγές μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγήςΙδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου κατά τη διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας ύλης.

Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της συμμόρφωσης των φορολογουμένων, η ΑΑΔΕ προγραμματίζει τη διενέργεια συνοπτικών επιτόπιων φορολογικών ελέγχων πρόληψης από συνεργεία ελέγχου των ΔΟΥ με τη συνδρομή υπαλλήλων του Γενικού Χημείου του Κράτους και από συνεργεία των Υπηρεσιών Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), με τη συνδρομή υπαλλήλων της Τελωνειακής Υπηρεσίας. Παράλληλα, για τη βελτίωση της δράσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα έργα:

1) Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον έλεγχο των αποδείξεων που εκδίδονται μέσω ταμειακών μηχανών, μέσω σάρωσης (QR code).

2) Ολοκλήρωση λειτουργίας της πλατφόρμας myData:

* Ενεργοποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

* Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με ΑΑΔΕ.

* Σχέδιο αξιοποίησης δεδομένων myData.

* Προσυμπλήρωση δηλώσεων από τα στοιχεία του myData.

3) Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, προκειμένου να ελέγχεται το εάν τα κυκλοφορούντα οχήματα έχουν δηλωθεί «σε ακινησία».

4) Πιλοτική ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου μέσω tablet (ElenxisLive). Η εφαρμογή θα έχει πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου και θα εκδίδει ηλεκτρονικά το Σημείωμα Διαπιστώσεων στους επιτόπιους ελέγχους.

Ψηφιοποίηση φορολογικών διαδικασιών: Επιπλέον, στο νέο Ε.Σ. της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες δράσεις που αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών:

1) Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής (αρχικών, τροποποιητικών, ανακλητικών) δηλώσεων φόρου δωρεάς-γονικής παροχής και κληρονομιάς.

2) Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής (αρχικών, τροποποιητικών, ανακλητικών) δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

3) Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου χρηματικής δωρεάς-γονικής παροχής.

4) Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κερδών από τυχερά παίγνια.

5) Ηλεκτρονική (ψηφιακή) υποβολή δηλώσεων διακοπής εργασιών επιχείρησης φυσικού προσώπου και λοιπών μεταβολών.

6) Αυτόματη ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και με το Μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

7) Επέκταση των υπηρεσιών της πλατφόρμας myAADElive. Οι νέες υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως έκδοση ΑΦΜ, η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης σύστασης ατομικής επιχείρησης και η ηλεκτρονική δήλωση για τον ορισμό εκπροσώπου για φορολογικές υποθέσεις.

8) Αυτοματοποίηση διαδικασίας ενημέρωσης κληρονόμων αποβιωσάντων ως προς τις υποχρεώσεις τους.

9) Υλοποίηση εφαρμογής για την αυτόματη έκδοση του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας.

10) Ψηφιακή έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής.

11) Ενταξη σε παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας πληρωμών μέσω συστήματος IRIS.

12) Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας για τη διενέργεια άμεσων πληρωμών επιστροφών φόρου εισοδήματος χωρίς προηγούμενη υποβολή αίτησης για νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικά ενήμερα.

13) Καθορισμός πλαισίου και διαδικασίας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φορολογίας χαρτοσήμου.

14) Οριστικοποίηση πλαισίου και διαδικασίας Ψηφιακών Επιδόσεων και Κοινοποιήσεων 

Εργα με ολοκλήρωση εντός του 2022

15) Διαλειτουργικότητα Κτηματολογίου με το αρχείο των δηλώσεων Ε9 που περιλαμβάνει τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας.

16) Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας.

17) Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων στις τελωνειακές Αρχές.

18) Υλοποίηση διαδικασίας σταδιακής αποδέσμευσης κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Εκτός λειτουργίας για το Σαββατοκύριακο Taxisnet, ΑΑΔΕ και ΓΓΠΣΔΔ λόγω αναβάθμισης

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Άνοιξε η πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ

Ανδρέας Ντίνης

«Λαβράκια» έβγαλε η ΑΑΔΕ: Στο φως 33 υποθέσεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ

Tinad

Γκαζάκια στη ΔΟΥ Χολαργού – Εκτεταμένες ζημιές στο κτήριο

Evanthia Karra

ΑΑΔΕ: Συμφωνία με Αirbnb, Booking.com και VRBO

Ανδρέας Ντίνης

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Evanthia Karra

Τεκμήρια διαβίωσης: Ποιοι απαλλάσσονται φέτος – Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Ανδρέας Ντίνης

ΑΑΔΕ: Έρχεται μπαράζ ελέγχων για εισπράξεις φόρων 49,685 δισ. ευρώ

Ανδρέας Ντίνης

Αυτές είναι οι 81 ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ [αναλυτική λίστα]

Μιχάλης Μάρδας