ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο ανάκαμψης με επενδύσεις ύψους 57 δισ. ευρώ – Ποια είναι τα έργα που θα αλλάξουν την Ελλάδα

Τάσος Δασόπουλος

Η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους 21,6 δισ. ώστε οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης από τα 32 δισ. να φτάσουν στα 57 δισ. ευρώ μέσα από τα 112 έργα και 58 μεταρρυθμίσεις είναι το μεγάλο στοίχημα που βάζει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας, που παρουσιάστηκε χθες.

Παρουσιάζοντας χθες το σχέδιο, ο επικεφαλής της προσπάθειας αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης είπε ότι με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η Ελλάδα υπερβαίνει τους στόχους που θέτει ο κοινοτικός κανονισμός, διαθέτοντας το 38% (αντί του 37% που προβλέπει ο κανονισμός) των πόρων για την πράσινη ανάπτυξη και το 22% (αντί του 20% του κανονισμού) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. «Η υλοποίηση του σχεδίου απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, προσήλωση στους στόχους, διαφάνεια, τήρηση όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων και, προπαντός, αποφυγή άσκοπων αντιπαραθέσεων», τόνισε ο ΑΝΥΠΟΙΚ.

Οι 35 μεγάλες επενδύσεις ή πλέγματα επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα στους άξονες πράσινη, ψηφιακή μετάβαση και απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή είναι:

1 «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Δημόσιο με προϋπολογισμό 1,78 δισ. ευρώ: Το «Εξοικονομώ» για τα νοικοκυριά θα απορροφήσει πόρους 1,08 δισ. ευρώ, το «Εξοικονομώ» στο Δημόσιο θα απορροφήσει πόρους 250 εκατ. ευρώ, ενώ το «Εξοικονομώ» για εμπορικά κτίρια θα δεσμεύσει 450 εκατ. ευρώ.

2 Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας: Συνολικά θα διατεθούν 645 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 195 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών με τις πηγές ηλεκτροπαραγωγής της ενδοχώρας, αλλά και 450 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.

3 Αποκατάσταση εδαφών παλαιών ορυχείων λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία (περίπου 60.000 στρέμματα), ώστε να αποδοθούν σε αγροτική εκμετάλλευση και άλλες χρήσεις. Ο προϋπολογισμός είναι 242 εκατ. ευρώ.

4 Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, για 165.000 στρέμματα σε περιαστικές περιοχές σε όλη τη χώρα, με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

5 Επενδύσεις στη βιοποικιλότητα με ειδικά μονοπάτια πεζοπορίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Προϋπολογισμός 100 εκατ. ευρώ.

6 Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με τη δημιουργία 13 τοπικών σταθμών ΠΠ με ανανέωση του εξοπλισμού της και των μέσων επικοινωνίας. Παράλληλα, προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των πτητικών πυροσβεστικών μέσων (ελικόπτερα Super Puma, Canadair 2) και η αγορά 15 νέων μικρών αμφίβιων αεροσκαφών drones και ελικοπτέρων για επιτήρηση, έλεγχο και πυρόσβεση. Ολα αυτά τα επιμέρους έργα έχουν προϋπολογισμό 310 εκατ. ευρώ.

7 Πολεοδομικά σχέδια παντού: Το έργο έχει προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ.

8 Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις: Προϋπολογισμός 475 εκατ. ευρώ.

9 Αντιπλημμυρικά έργα: Επενδύσεις πολλαπλών χρήσεων με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων πλημμύρας και την παροχή νερού για αρδευτικούς σκοπούς σε περιοχές με μεγάλη ξηρασία κατά τη θερινή περίοδο και την ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης υδάτων σε επιλεγμένες περιοχές στην Ελλάδα (Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία). Ο προϋπολογισμός είναι 110 εκατ. ευρώ

10 Προμήθεια πυροσβεστικών και άλλων οχημάτων και εξοπλισμού για τοπικές αρχές (περιφέρειες & δήμοι) και την Πολιτική Προστασία. Ανάπτυξη έργων πρόληψης. Προμήθεια μεταφερόμενων γεφυρών τύπου Bailey για αντιμετώπιση πλημμυρών. Προϋπολογισμός 115 εκατ. ευρώ.

11 Αρδευτικά έργα: Μεγάλες επενδύσεις σε αρδευτικά δίκτυα και συστήματα (κατασκευή και εκσυγχρονισμός φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, δεξαμενών κ.ά.) σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ), με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ

12 Πόσιμο νερό: Κατασκευή και εκσυγχρονισμός των υποδομών υδροδότησης και διαχείρισης πόσιμου νερού ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά του και να γίνει η καλύτερη εξοικονόμηση των διαθέσιμων αποθεμάτων. Περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης με συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων τηλεμετρίας – τηλεχειρισμού και τοποθέτηση έξυπνων υδρομέτρων με σκοπό την ορθολογική διαχείριση του πόσιμου ύδατος. Προϋπολογισμός 200 εκατ. ευρώ.

13 Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών και ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων και ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας δεδομένων (100/200 Mbps). Το πλέγμα αυτό θα υλοποιηθεί με επτά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

14 Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, ΕΦΚΑ, Πολεοδομίες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.), με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Στην Υγεία θα αναπτυχθεί ένα πλέγμα δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ, η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού 288 εκατ. ευρώ και η Παιδεία έχει ενταγμένα έργα συνολικού ύψους 1,26 δισ. ευρώ.

15 Ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και online διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις, με τρία έργα που αφορούν την αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, τη διασύνδεσή της με τις επιχειρήσεις και ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με συνολικό προϋπολογισμό 55 εκατ. ευρώ.

16 Ψηφιοποίηση αρχείων του κράτους (Δικαιοσύνη, Πολεοδομίες, Κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ κ.ά.) και ενσωμάτωσή τους σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. Ο προϋπολογισμός για το έργο θα είναι 565 εκατ. ευρώ.

17 Εξυπνες πόλεις: Ολοκληρωμένος ψηφιακός μετασχηματισμός επιλεγμένων πόλεων σε πιλοτική βάση, μέσα από την ολοκληρωμένη ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών των δήμων τους, που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Προϋπολογισμός 73 εκατ. ευρώ

18 Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: Ενισχύεται με επιδοτήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητά τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 375 εκατ. ευρώ.

19 Η χρηματοδότηση του οδικού άξονα Ε 65, Αυτοκινητόδρομος Τρίκαλα – Γρεβενά – Εγνατία Οδός (κεντρικός δρόμος, δρόμοι εξυπηρέτησης/δρόμοι σύνδεσης και συμπληρωματικές εργασίες), συνολικού μήκους 70,47 χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου θα είναι 452 εκατ. ευρώ.

20 Η μερική χρηματοδότηση του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) που θα συνδέει τις τέσσερεις πρωτεύουσες των νομών της Μεγαλονήσου, με προϋπολογισμό 420 εκατ. ευρώ.

21 Εκσυγχρονισμός μέσω Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα του δικτύου σιδηροδρόμων, με εμβληματική παρέμβαση στην ηλεκτροδότηση, σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, της γραμμής από Πειραιά/Αθήνα έως Θεσσαλονίκη… Προϋπολογισμός 130 εκατ. ευρώ.

22 Προαστιακός σιδηρόδρομος στην Δυτική Αττική: Δημιουργείται μια νέα γραμμή, μήκους 36 χλμ., προαστιακού σιδηροδρόμου από τα Ανω Λιόσια μέχρι τα Μέγαρα. Προϋπολογισμός έργου 85 εκατ. ευρώ.

23 Επένδυση στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, στη βελτίωση και στην αναβάθμιση περιφερειακών αεροδρομίων με έργα υποδομής. Προϋπολογισμός 107 εκατ. ευρώ

24 Ηλεκτρονικά διόδια, με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ

25 Αναβάθμιση των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας. Επένδυση στην αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών της χώρας. Προϋπολογισμός 207 εκατ. ευρώ.

26 Δημιουργία δομών για την υποστήριξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας για την έρευνα σε βιοϊατρική ιατρική drones και τεχνητή νοημοσύνη, με προϋπολογισμό 140 εκατ. ευρώ.

27 Εργα για την προσαρμογή στην εφαρμογή των διατάξεων της μεταρρύθμισης του εργατικού νόμου, όπως την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τον μηχανισμό προσδιορισμού του κατώτατου μισθού, το ψηφιακό σύστημα για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας, την ψηφιοποίηση του ΣΕΠΕ. Προϋπολογισμός 63 εκατ. ευρώ.

28 Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (ALMP) ανασχεδιάζει το χαρτοφυλάκιο των ενεργών πολιτικών και προωθεί ταυτόχρονα σημαντικές επενδύσεις σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για άνεργους (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω ορισμένου χρόνου αμειβόμενης πλήρους απασχόλησης), καθώς και ειδικά προγράμματα απασχόλησης για περιοχές μετάβασης (απολιγνιτοποίησης), περιοχές με προβλήματα αποβιομηχάνισης και περιοχές με μεγάλα ποσοστά εποχικής απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 479 εκατ. ευρώ.

29 Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Προϋπολογισμός 162 εκατ. ευρώ.

30 Επενδύσεις σε 118 τοπικά Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με ανανεωμένη εστίαση στις προσαρμοσμένες υπηρεσίες αντιστοίχισης, καθώς και στη βελτιωμένη συμβουλευτική και προσέγγιση ανέργων. Προϋπολογισμός 41 εκατ. ευρώ.

31 Μεταρρύθμιση στο σύστημα κατάρτισης και διά βίου μάθησης που στοχεύει στη ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού. Προϋπολογισμός 1,06 δισ. ευρώ.

32 Ενίσχυση παιδικής προστασίας. Το έργο βάζει στο επίκεντρο τα παιδιά και το μέλλον της χώρας. Προϋπολογισμός έργου 184 εκατ. ευρώ.

33 Προστασία Ατόμων με Αναπηρία. Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της απασχόλησης και της προσχολικής παρέμβασης σε άτομα και παιδιά με Αναπηρία διαφόρων κατηγοριών (κινητικά προβλήματα, αισθητήρια προβλήματα, αυτισμός). Προϋπολογισμός 109 εκατ. ευρώ.

34 Κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων: Δημιουργία προγραμμάτων επανένταξης και κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (αστέγων, δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) στην αγορά εργασίας, επανεκπαίδευσης ψηφιακά ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρίες σε νέες τεχνολογίες και προγραμμάτων στέγασης που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες. Προϋπολογισμός του έργου 166 εκατ. ευρώ.

35 Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα διακρίσεων και διαφορετικότητας σε εργαζομένους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα… Προϋπολογισμός 46 εκατ. ευρώ.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις

Ο κρίσιμος τομέας των ιδιωτικών επενδύσεων θα υλοποιηθεί μέσα από την αξιοποίηση των δανείων ύψους 12,7 δισ. ευρώ που έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Μέσα από τα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων αναμένεται να κινητοποιηθούν πόροι συνολικού ύψους 32 δισ. ευρώ, που θα καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του επενδυτικού κενού της χώρας μέχρι το 2026, αυξάνοντας και τις εξαγωγές κατά 20%.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σταϊκούρας: Ρεαλιστικά φιλόδοξο το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Tinad

Θετικά σημάδια (προσεχώς) στην οικονομία

Kon

Βήμα ταχύ για τα έργα στην Ελευσίνα – Μενδώνη και Πατούλης ενημερώθηκαν

Evanthia Karra

Αξιωματούχος ΕΕ στους F.T.: «Το ελληνικό σχέδιο είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει»

Ανδρέας Ντίνης

Ταμείο Ανάκαμψης: Πλάνο δεκαετίας με τα €57 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Μιχάλης Μάρδας

Σχέδιο Ελλάδα 2.0 και εκλογές: Τι φανερώνουν οι δράσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης

Μιχάλης Μάρδας

Υπουργείο Οικονομικών: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα βγάλει… μείωση φόρων

Δημήτρης Ντόγκας

Κομισιόν: Οι έξι «πράσινοι κανόνες» για εκταμίευση χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Δημήτρης Ντόγκας

Η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

Kon