Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώσεις ενοικίων και για Απρίλιο – Τι θα γίνει με το Δώρο Πάσχα – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης [πίνακας]

λοιμωξιολόγοι

Γιώργος Παλαιτσάκης, Κώστας Κατίκος

Καταβολή διπλής αποζημίωσης σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στον Απρίλιο για τις απώλειες ενοικίων των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, επέκταση των ρυθμίσεων για τις μη πληρωμές και τις μειώσεις ενοικίων και τον Απρίλιο προς όφελος χιλιάδων επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές ή υπολειτουργούσες, θέσπιση της υποχρέωσης του κράτους να αποζημιώσει και τον Απρίλιο τους ιδιοκτήτες των εκμισθούμενων ακινήτων με ποσά που αντιστοιχούν έως και στο 80% των μη καταβαλλόμενων ενοικίων καθώς και νέες αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων πληττομένων από την πανδημία, το οποίο ανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας και Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

Με το νέο αυτό πακέτο, το δημοσιονομικό κόστος του οποίου φθάνει το 1 δισ. ευρώ, το συνολικό ποσό που θα διαθέσει φέτος το Δημόσιο για τη χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων οικονομικής στήριξης πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων διαμορφώνεται πλέον σε επίπεδο υψηλότερο των 14 δισ. ευρώ, διπλάσιο του ποσού που προβλέπει ο φετινός κρατικός Προϋπολογισμός. Επιπλέον, το συνολικό ποσό των μέτρων οικονομικής στήριξης που έχουν ληφθεί και εφαρμοστεί από την αρχή της περιόδου της πανδημίας -από τον Μάρτιο του 2020- έως σήμερα φθάνει πλέον τα 38 δισ. ευρώ.

Τι περιλαμβάνει

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο κ. Σταϊκούρας, το νέο πακέτο οικονομικής στήριξης επιχειρήσεων, εργαζομένων και λοιπών πληττόμενων οικονομικά από την πανδημία, το οποίο καλύπτεται άμεσα από το υπουργείο Οικονομικών, περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

1 Συντόμευση της πληρωμής των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τις μη καταβολές και τις μειώσεις ενοικίων: Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε επιχειρήσεις κλειστές με κρατική εντολή και δεν τους έχει επιτραπεί να εισπράξουν ενοίκια από τις επιχειρήσεις αυτές στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς και χιλιάδες άλλοι που εκμισθώνουν ακίνητά τους σε πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, θα λάβουν ταυτόχρονα τις αποζημιώσεις για τα απολεσθέντα ποσά ενοικίων του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Απριλίου. Οπως διευκρίνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, η προκαταβολή της αποζημίωσης για τα απολεσθέντα ενοίκια του μηνός Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει προηγηθεί η υποβολή δήλωσης Covid για τον μήνα αυτόν, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

* Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

* Ο εκμισθωτής – νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

* Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

* Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

* Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση Covid τον Φεβρουάριο.

* Να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, θα θεσπιστεί πλαίσιο για την επιστροφή στο Δημόσιο αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

2 Επέκταση της απαλλαγής από την υποχρέωση πληρωμής ενοικίου επαγγελματικής στέγης και στον μήνα Απρίλιο για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται από το lockdown: Προβλέπεται πλήρης απαλλαγή και από τα ενοίκια του Απριλίου για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου, της εστίασης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και των μεταφορών που έχουν μισθωμένα τα ακίνητα των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων. Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων και τον Απρίλιο αναμένεται επίσης να ισχύσει και για τα γυμναστήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και πλήθος άλλες επιχειρήσεις πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που έχουν ως προϋπόθεση ομαλής λειτουργίας την πραγματοποίηση συναθροίσεων πολλών ατόμων σε εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, προβλέπεται και η καταβολή αποζημιώσεων σε όσους ιδιοκτήτες φυσικά και νομικά πρόσωπα εκμισθώνουν ακίνητά τους στις επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων. Οι αποζημιώσεις θα αντιστοιχούν στο 80% των απολεσθέντων ενοικίων του μηνός Απριλίου εάν οι ιδιοκτήτες είναι φυσικά πρόσωπα, και στο 60% των απολεσθέντων ενοικίων εάν οι ιδιοκτήτες είναι νομικά πρόσωπα.

3 Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μηνιαίου ενοικίου του μηνός Απριλίου για τις επιχειρήσεις που θα εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού: Η απαλλαγή θα ισχύσει για όσες επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν σημαντικά μειωμένο τζίρο λόγω των παρατεινόμενων περιορισμών στις μετακινήσεις και στις οικονομικές δραστηριότητες που επιβάλλονται για την αποτροπή της διάδοσης του κορονοϊού. Η ίδια απαλλαγή θα ισχύσει και για τα ενοίκια κύριας κατοικίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές εφόσον τεθούν σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων, καθώς επίσης και για τα ενοίκια φοιτητικής στέγης των τέκνων των εργαζομένων αυτών. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή αποζημιώσεων στους φορολογουμένους που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους στις παραπάνω «πληττόμενες» επιχειρήσεις ή στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών οι οποίοι είναι σε αναστολή συμβάσεων εργασίας. Οι αποζημιώσεις θα αντιστοιχούν στο 50% των εισοδηματικών απωλειών. Ουσιαστικά θα ισοδυναμούν με το 20% των συμφωνηθέντων ενοικίων.

4 Επέκταση αναστολών ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων και στον Απρίλιο: Κατ’ αναλογία με όσα ίσχυσαν τους προηγούμενους τρεις μήνες, η δόση Απριλίου των ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα μεταφέρεται στο τέλος της περιόδου ρύθμισης. Στο μέτρο αυτό εντάσσονται κυρίως επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί.

5 Αναστολή προθεσμιών πληρωμής αξιογράφων: Αναστέλλονται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή κ.λπ.) κατά 30 μέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, για προθεσμίες που λήγουν έως τις 30 Απριλίου 2021. Αντίστοιχα, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ για τους κομιστές αξιογράφων, βάσει κριτηρίων.

6 Παρατάσεις προθεσμιών εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων: Με αποφάσεις που ήδη έχουν ληφθεί:

α) Μετατέθηκε για την 1η/7/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – MyDATA.

β) Τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την 31η/10/2021.

γ) Η ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2020 παρατάθηκε μέχρι την 17η/5/2021, και η διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών παρατάθηκε μέχρι την 18η/6/2021.

δ) Η απόσυρση και αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών παρατάθηκε μέχρι την 30ή/6/2021.

«Φθηνά» δάνεια

Ο υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε ότι η χρηματοδότηση όλων των μέτρων οικονομικής στήριξης πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων πραγματοποιείται, εν μέσω περιόδου υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, με δανεισμό χαμηλού κόστους από τις διεθνείς αγορές. Ηδη, όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, από τη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία, έχει πραγματοποιηθεί μακροπρόθεσμης διάρκειας δανεισμός από τις διεθνείς αγορές συνολικού ύψους 22 δισ. ευρώ.

ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 40%
MHNIAIO ENOIKIO ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
200 80
300 120
400 160
500 200
600 240
700 280
800 320
900 360
1000 400
1100 440
1200 480
1300 520
1400 560
1500 600
1600 640
1700 680
1800 720
1900 760
2000 800
2500 1000
3000 1200
3500 1400
4000 1600
4500 1800
5000 2000
6000 2400
7000 2800
8000 3200
10000 4000

8 μέτρα, ύψους 700 εκατ. €, για εργαζομένους και ανέργους

Δώρο Πάσχα 278 ευρώ έρχεται για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που θα έχουν αναστολή σύμβασης εργασίας και τον Απρίλιο μετά την παράταση των μέτρων στήριξης της αγοράς για έναν ακόμη μήνα.

Σε ό,τι αφορά το «εργασιακό» σκέλος, από τα μέτρα, συνολικού κόστους περίπου 700 εκατ. ευρώ, για τον Απρίλιο που παρουσίασε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, τη «μερίδα του λέοντος» καταλαμβάνουν οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού με 330 εκατ. ευρώ και το Δώρο Πάσχα με 210 εκατ. ευρώ για εργαζομένους με αναστολή σύμβασης στο διάστημα Ιανουάριος – Απρίλιος 2021. Οσοι είναι σε αναστολή σύμβασης και συνεχίσουν στο ίδιο καθεστώς τον Απρίλιο θα πληρωθούν την αποζημίωση των 534 ευρώ, ανεξάρτητα από τον έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο μισθό. Οσοι θα συμπληρώσουν τον Απρίλιο ένα 4μηνο συνεχών αναστολών εργασίας (Ιανουάριος – Απρίλιος) θα πληρωθούν το Δώρο Πάσχα με τη μισή αποζημίωση των 534 ευρώ με την προσαύξηση αδείας, δηλαδή 278 ευρώ. Αν είχαν αναστολή για δύο μήνες, τότε από την αποζημίωση των 534 ευρώ δικαιούνται Δώρο Πάσχα 139 ευρώ, και από εκεί και πάνω συμπληρώνεται από το μισθό της σύμβασης.

Οι αναστολές συμβάσεων θα δηλώνονται από 31 Μαρτίου με ισχύ από το Σάββατο 27 Μαρτίου, ενώ οι μονομερείς δηλώσεις καλλιτεχνών και εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού (ξεναγών, συνοδών κ.λπ.) για την αποζημίωση του Μαρτίου, θα υποβάλλονται έως τις 12 Απριλίου.

Η λίστα

Τα μέτρα για τον Απρίλιο έχουν εκτιμώμενο κόστος 695 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν:

1 Αναστολές συμβάσεων εργασίας για εργαζομένους πληττόμενων ή κλειστών επιχειρήσεων με αποζημίωση 534 ευρώ το μήνα (ή 17,80 ευρώ για κάθε μέρα αναστολής) και πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τον μισθό της σύμβασής τους (ονομαστικού μισθού). Συνολικό κόστος 330 εκατ. ευρώ. Δίνεται Δώρο Πάσχα επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, και ανάλογα με τις ημέρες αναστολής, στην περίοδο Ιανουάριου – Απρίλιου 2021. Κόστος 210 εκατ. ευρώ.

2 Συνέχιση του προγράμματος «ΣΥΝ-Εργασία» έως και τον Ιούνιο 2021 και πληρωμή του ανάλογου Δώρου Πάσχα στους εργαζομένους με βάση την επιδότηση μισθών του τετραμήνου Ιανουάριου – Απριλίου 2021. Εκτιμώμενο κόστος: 38 εκατ. ευρώ.

3 Χορήγηση επιπλέον δύο μηνιαίων επιδομάτων ανεργίας για Απρίλιο και Μάιο σε περίπου 120.000 δικαιούχους των οποίων η επιδότηση ανεργίας λήγει έως τέλη Μαρτίου. Κόστος 77 εκατ. ευρώ.

4 Αναστολή ενός μήνα των βεβαιωμένων ασφαλιστικών (όπως και φορολογικών) εισφορών για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

5 Καταβολή για τον Μάρτιο της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ σε περίπου 30.000 καλλιτέχνες που είναι ενταγμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών. Συνολικό κόστος 16 εκατ. ευρώ.

6 Επιδότηση των θεάτρων κινηματογράφων, μουσικών σκηνών και χώρων συναυλιών και παραστάσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2021 με 19 εκατ. ευρώ.

7 Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 ευρώ για τον Μάρτιο στα επαγγέλματα ειδικών κατηγοριών του τουρισμού (ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί κ.λπ.) με κόστος 1 εκατ. ευρώ.

8 Επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας έως και τον Ιούνιο 2021. Κόστος 3 εκατ. ευρώ.

Απολογισμός

Με τα μέτρα του Απριλίου το υπουργείο Εργασίας έχει ξεπεράσει τα 7,1 δισ. ευρώ σε πληρωμές και απαλλαγές εισφορών προς εργαζομένους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, και οι ωφελούμενοι «μόνο από τις δράσεις του υπουργείου μας», όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια.

 Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Προτεινόμενα για εσάς

Οι 7 εκκρεμότητες που πρέπει να «κλείσουν» στις μειώσεις ενοικίων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αναδρομικά κληρονόμων και δώρο Πάσχα: Δείτε πότε πληρώνονται

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πάσχα 2021: Έτσι θα αμειφθούν όσοι εργαστούν στις αργίες

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Πάσχα 2021: Έτσι θα αμειφθούν όσοι εργαστούν – Δείτε τις επίσημες αργίες

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Δώρο Πάσχα 2021: Σήμερα η καταβολή στους εργαζόμενους σε αναστολή – Πώς υπολογίζεται

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Δώρο Πάσχα 2021: Πότε θα το λάβουν οι εργαζόμενοι – Πώς να το υπολογίσετε

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Δώρο Πάσχα: Πώς το υπολογίζουμε, πότε καταβάλλεται, τι θα γίνει με τις αναστολές

Δώρο Πάσχα: Πότε και πώς θα καταβληθεί σε εργαζόμενους με αναστολή – Τι λέει η ΚΥΑ

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους εργαζομένους – Τι προβλέπεται για όσους είναι σε αναστολή

Evanthia Karra