ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mικρομεσαίες επιχειρήσεις: Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στον δεύτερο κύκλο επιδότησης τόκων [ερωτήσεις & απαντήσεις]

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ [email protected]

Ανοίγει, αύριο, για υποβολή αιτήσεων ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19», ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Μέσα στην εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το «πράσινο φως» για την ενεργοποίησή του και έπειτα υπεγράφη η απόφαση για την εκκίνηση της υποβολής αιτήσεων, από τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη.

Μετρώντας αντίστροφα για την «πρεμιέρα» της δράσης, ο «Ε.Τ.» της Κυριακής δίνει απαντήσεις σε δέκα βασικά ερωτήματα γύρω από τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής:

1. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης;

Η δράση αφορά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που λειτουργούν, νομίμως, στην Ελλάδα, με τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ ή ισολογισμό έως 43 εκατ. ευρώ ετησίως και απασχολούμενο προσωπικό που δεν υπερβαίνει τα 250 άτομα.

2. Ανήκω στους λεγόμενους «κόκκινους» δανειολήπτες. Μπορώ να ωφεληθώ από το πρόγραμμα;

Οχι. Η δράση απευθύνεται στους συνεπείς δανειολήπτες, δηλαδή σε όσους έχουν ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια. Διευκρινίζεται πως η ενημερότητα κρίνεται, αποκλειστικά, για το επιδοτούμενο δάνειο, όχι για το συνολικό προφίλ της επιχείρησης.

3. Θα πρέπει η επιχείρηση να εμπίπτει σε συγκεκριμένο κλάδο για να ενταχθεί στη δράση;

Σε γενικές γραμμές, η δράση αφορά σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Στις ελάχιστες επιχειρήσεις που μένουν «εκτός» συγκαταλέγονται αυτές με πεδίο δράσης την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, την παρασκευή, την επεξεργασία και την εμπορία καπνού, καθώς κι εκείνες με συγκεκριμένους χρηματοπιστωτικούς και ασφαλιστικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Για τις ΜμΕ με έναρξη εργασιών πριν από την 1.1.2020 ο έλεγχος θα γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, ενώ γι’ αυτές με έναρξη εργασιών εντός του 2020 θα λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ.

4. Ποιες είναι μερικές από τις βασικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Οι ΜμΕ θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον, σε σχέση με το 2019. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν ισχύει για όσες έχουν ιδρυθεί εντός του 2020.

Επιπρόσθετα, το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει κάθε επιχείρηση (συνολικές Covid επιδοτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του β’ κύκλου επιδότησης τόκων) δεν μπορεί -σε ονομαστική αξία- να υπερβαίνει τα 1,8 εκατ. ευρώ. Ακόμη, δεν πρέπει να εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης κ.λπ.

5. Τι ακριβώς καλύπτει η δράση;

Η επιχορήγηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους, καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων.

Και ειδικότερα, επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων, περιλαμβανομένων και των κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πίστωσης, περιλαμβανομένων επίσης:

  • Τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων.
  • Δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης.
  • Δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα παραπάνω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30ή.9.2020. Επιλέξιμα είναι και αυτά που δεν ήταν τότε ενήμερα, αλλά κατέστησαν πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι δε δανειακές-πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 1η.1.2021.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα θα ενισχυθούν οικονομικά οι δικαιούχοι επιχειρήσεις;

Το πρόγραμμα έχει αναδρομική ισχύ, η οποία μεταφράζεται σε επιδότηση των επιχειρήσεων για τους μήνες: Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος του 2021. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να παραταθεί, όπως συνέβη στον πρώτο κύκλο που η δράση κάλυψε πέντε μήνες. Αν θα γίνει, τελικά, κάτι ανάλογο, θα εξαρτηθεί από τους διαθέσιμους πόρους και την απήχηση της δράσης.

7. Τα χρήματα που θα δοθούν στις δικαιούχους επιχειρήσεις για την αποπληρωμή των τόκων υφιστάμενων δανείων τους θα ζητηθούν πίσω με το πέρας της πανδημίας;

Οχι, δεν θα επιστραφούν, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για δανειοδότηση αλλά για επιχορήγηση.

8. Οι όροι-προϋποθέσεις συμμετοχής στον δεύτερο κύκλο είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς του πρώτου;

Υπάρχουν δύο τουλάχιστον βασικές διαφορές σε σχέση με τον πρώτο κύκλο. Κατ’ αρχάς, δεν θα υπάρχει το κριτήριο της διατήρησης θέσης εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δεσμεύονταν οι επιχειρήσεις να απασχολούν την 31η.12.2020, τουλάχιστον, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν τη 19η.3.2020.

Ακόμη, στον δεύτερο κύκλο δεν θα ισχύσει το κριτήριο βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις έπρεπε να εντάσσονταν σε κάποιον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών και αφορούν στους πληττόμενους από την πανδημία κλάδους.

9. Εχω επωφεληθεί από την «επιστρεπτέα προκαταβολή». Μπορώ να ενισχυθώ, παράλληλα, και από αυτήν την πρωτοβουλία;

Ναι. Μπορείτε να συμμετέχετε και σε άλλες δράσεις, με σκοπό να τονώσετε τη ρευστότητά σας, όπως είναι η «επιστρεπτέα προκαταβολή». Ωστόσο, δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19.

10. Ποια η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα;

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, ηλεκτρονικά (http://www.ependyseis.gr/mis), από αύριο στις 12:00 έως τις 7 Μαΐου στις 15:00. Η υποβολή θα γίνεται, σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη – ένα ψηφίο, ανά ημέρα. Από την 11η ημέρα και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα μπορεί να καταθέσει αίτηση το σύνολο των ληπτών, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου στην τράπεζα. Μόλις το πιστωτικό ίδρυμα εγκρίνει την αίτηση θα γίνεται η αποπληρωμή των τόκων.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις 

Μηδενικά ενοίκια για υποκαταστήματα πληττόμενων επιχειρήσεων – Ποιους αφορά και τι προβλέπει η απόφαση

Τέλη κυκλοφορίας 2021: Λήγει η προθεσμία για την πληρωμή τους

Μπαράζ πληρωμών: Ποια επιδόματα καταβάλλονται έως τις 5 Μαρτίου – Πότε η καταβολή των 534 ευρώ

Συντάξεις: Ερχονται νέα αναδρομικά από 1.000 έως 21.000 ευρώ για 11-60 μήνες – Τι θα πάρουν απόστρατοι και συνταξιούχοι δημοσίου [αναλυτικοί πίνακες]

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Κορωνοϊός: Ρεκόρ εμβολιασμών στην Ιταλία – Προς έκδοση πιστοποιητικού για ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα

Tinad

Κορωνοϊός: «Βουλιάζει» με 1.169 κρούσματα η Αττική – Αναλυτικά ο χάρτης της διασποράς

Tinad

Κορωνοϊός 17/04: 2.411 νέα κρούσματα – 837 οι διασωληνωμένοι και 67 νέοι θάνατοι

Tinad

Κυκλοφορούν ανάμεσά μας

Tinad

Κορωνοϊός: 3 εκατομμύρια θάνατοι σε όλο τον κόσμο

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός – Ινδία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων με 234.692 νέα περιστατικά

Ανδρέας Ντίνης

Lockdown: Γιατί οι Λοιμωξιολόγοι «έδειξαν κόκκινο» στο άνοιγμα

Μιχάλης Μάρδας

Ιταλία: 15.943 νέα κρούσματα και 429 θάνατοι σε 24 ώρες

Ανδρέας Ντίνης

Επιχείρηση «πλατεία Βαρνάβα»: Αστυνομικοί έλεγχοι για να μπει «φρένο» στα κορωνοπάρτι [εικόνες]

Tinad