ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιοκτήτες ακινήτων: «Κούρεμα» έως 45% στον φόρο φέρνει η έκπτωση 40% στα ενοίκια [πίνακες & παραδείγματα]

Πότε ανοίγει η νέα πλατφόρμα για τις 24 δόσεις για οφειλές στην εφορία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Φόρους εισοδήματος μειωμένους έως και 45% θα κληθούν να καταβάλουν φέτος εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, εξαιτίας του «κουρέματος» κατά 40% στα ενοίκια των μηνών των περιόδων Μαρτίου-Ιουνίου και Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, που υποχρεώθηκαν να αποδεχθούν βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ετήσιο καθαρό εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

 • 15% για τις πρώτες 12.000 ευρώ του εισοδήματος.
 • 35% για τις επόμενες 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ.
 • 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 35.000 ευρώ.

» Παράδειγμα: Για φορολογούμενο που απέκτησε κατά τη διάρκεια του 2020 συνολικό καθαρό εισόδημα 19.000 ευρώ από ενοίκια, ο φόρος θα υπολογιστεί ως εξής:

 • 12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ.
 • 7.000 ευρώ Χ 35% = 2.450 ευρώ.
 • 1.800 ευρώ + 2.450 ευρώ = 4.250 ευρώ.

Επίσης, για έναν άλλο φορολογούμενο που απέκτησε το 2020 συνολικό καθαρό εισόδημα 25.000 ευρώ από ενοίκια, ο φόρος εισοδήματος θα υπολογιστεί ως εξής:

 • 12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ.
 • 13.000 ευρώ Χ 35% = 4.550 ευρώ.
 • 1.800 ευρώ + 4.550 ευρώ = 6.350 ευρώ.
Στην εκκαθάριση

Οι μειώσεις των φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια που θα καταγραφούν φέτος, όταν θα υποβληθούν και θα εκκαθαριστούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το 2020, θα είναι, σε ποσοστά, μεγαλύτερες από τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στα ενοίκια, σε όσες περιπτώσεις ιδιοκτητών αποκτούν ετήσια εισοδήματα από ενοίκια πάνω από 12.000 ευρώ, δηλαδή σε όσους ιδιοκτήτες εισπράττουν μηνιαία ενοίκια άνω των 1.000 ευρώ.

Για τους φορολογουμένους αυτούς το τμήμα του εισοδήματος του 2019 το οποίο βρισκόταν μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ φορολογήθηκε με συντελεστή 35%.

Το 2020, όμως, το συνολικό καθαρό εισόδημά τους από ενοίκια, λόγω των αναγκαστικών μειώσεων, έπεσε είτε χαμηλότερα από τις 12.000 ευρώ, όπου ισχύει ένας μόνο συντελεστής φόρου της τάξεως του 15%, είτε πολύ κοντά στο επίπεδο των 12.000 ευρώ, με συνέπεια, στην περίπτωση αυτή, μικρότερο τμήμα του εισοδήματος να υπόκειται πλέον στον συντελεστή 35% και μεγαλύτερο στο 15%.

Δηλαδή, για τους φορολογουμένους αυτούς τα ετήσια εισοδήματα από ενοίκια -μεγάλα τμήματα των οποίων φορολογήθηκαν με 35% για το 2019- μειώθηκαν τόσο πολύ το 2020, ώστε είτε υποχώρησαν στο χαμηλότερο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας των ενοικίων, όπου ο συντελεστής φόρου ανέρχεται σε 15%, είτε προσέγγισαν κατά πολύ το κλιμάκιο αυτό. Για τους λόγους αυτούς, καταγράφεται -στις περιπτώσεις αυτές-μείωση φόρου μεγαλύτερη σε ποσοστό από τη μείωση του συνολικού ετήσιου εισοδήματος.

» Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα: Ιδιοκτήτης εκμισθούμενου ακινήτου που εισέπραττε σταθερά κάθε μήνα καθαρό (φορολογητέο) ποσό ενοικίου 1.300 ευρώ το 2019 δήλωσε συνολικά στην εφορία φέτος, για το 2019, φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια συνολικού ύψους 15.600 ευρώ. Για το ποσό αυτό φορολογήθηκε ως εξής:

 • 12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ.
 • 3.600 ευρώ Χ 35% = 1.260 ευρώ.
 • 1.800 ευρώ + 1.260 ευρώ = 3.060 ευρώ.

Δηλαδή, ο φορολογούμενος αυτός πλήρωσε το 2020, για το καθαρό εισόδημα από ενοίκια του 2019, φόρο 3.060 ευρώ.

Το 2020, το καθαρό ποσό μηνιαίου ενοικίου των 1.300 ευρώ μειώθηκε κατά 40% στους 8 από τους 12 συνολικά μήνες του έτους και διαμορφώθηκε στα 780 ευρώ, καθώς εφαρμόστηκαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα οικονομικής στήριξης ενοικιαστών που είναι επιχειρηματίες οι οποίοι επλήγησαν από τον κορονοϊό ή αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους λόγω του κορονοϊού κ.λπ.

Συνεπώς, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη μειώθηκε το 2020 κατά 26,67%, από τις 24.000 ευρώ στις 11.440 ευρώ [(1.300 ευρώ Χ 4 μήνες)+(780 ευρώ Χ 8 μήνες)]. Στο εισόδημα των 11.440 ευρώ του έτους 2020, το οποίο θα δηλωθεί φέτος από τον ιδιοκτήτη, αναλογεί πλέον φόρος 1.716 ευρώ. Ο φόρος αυτός είναι μειωμένος κατά 43,92% σε σύγκριση με τον φόρο στο εισόδημα του 2019.

Οι μειώσεις στους φόρους των εισοδημάτων του 2020 από ενοίκια θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν φέτος, την άνοιξη και το καλοκαίρι, για το 2020.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ 2021 ΓΙΑ ΤΟ 2020          ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 40% (*)
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ 2019 ΑΠO ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΟ 2020 ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ 2020 ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ       ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
200 2400 360 1760 264 -96 -26,67
300 3600 540 2640 396 -144 -26,67
400 4800 720 3520 528 -192 -26,67
500 6000 900 4400 660 -240 -26,67
600 7200 1080 5280 792 -288 -26,67
700 8400 1260 6160 924 -336 -26,67
800 9600 1440 7040 1056 -384 -26,67
900 10800 1620 7920 1188 -432 -26,67
1000 12000 1800 8800 1320 -480 -26,67
1100 13200 2220 9680 1452 -768 -34,59
1200 14400 2640 10560 1584 -1056 -40,00
1300 15600 3060 11440 1716 -1344 -43,92
1400 16800 3480 12320 1912 -1568 -45,06
1500 18000 3900 13200 2220 -1680 -43,08
2000 24000 6000 17600 3760 -2240 -37,33
2500 30000 8100 22000 5300 -2800 -34,57
3000 36000 10300 26400 6840 -3460 -33,59
3500 42000 13000 30800 8380 -4620 -35,54
4000 48000 15700 35200 9940 -5760 -36,69
4500 54000 18400 39600 11920 -6480 -35,22
5000 60000 21100 44000 13900 -7200 -34,12
(*) Με μείωση των 8 μηνιαίων ενοικίων του 2020 κατά 40%

 

Τα ποσοστά της αποζημίωσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν   μειωμένα τα ενοίκια και τα στάδια της διαδικασίας καταβολής των ποσών
Χρονική περίοδος Ποσοστό μείωσης επί του συνολικού μισθώματος Ποσοστό επιστροφής επί της μείωσης μισθώματος Στάδιο διαδικασίας: Προθεσμία υποβολής, χρόνος καταβολής
Νοέμβριος

2020

Κλειστοί: -40%

Πληττόμενοι: -40%

Καταβολή 20% Εληξε στις 31.12.2020. Καταβολή στις 18 Ιανουαρίου
Δεκέμβριος

2020

Κλειστοί: -40%

Πληττόμενοι: -40%

Καταβολή 20% Εως 31.1.2021.

Καταβολή στις 15 Φεβρουαρίου

Ιανουάριος

2021

Κλειστοί: -100%

Πληττόμενοι: -40%

Καταβολή 80%

Καταβολή 20%

Αναμένονται η ψήφιση νόμου, η έκδοση υπουργικής απόφασης

με τους ΚΑΔ κάθε κατηγορίας και το

άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για δήλωση

Φεβρουάριος 2021 Κλειστοί: -80%

Πληττόμενοι: -40%

     Καταβολή 60%

Καταβολή 20%

 

Ειδήσεις 

Επιχειρήσεις: Στην τελική ευθεία η χρηματοδότηση 1.500 έργων – Οι προθεσμίες για αιτήσεις ενίσχυσης από τον Αναπτυξιακό

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανέβασαν ρολά τα καταστήματα με «κύμα» προσφορών – Μέχρι πότε θα διαρκέσουν

Πληρωμές με αναδρομικά για 30.000 νέες συντάξεις κάθε μήνα [νέοι αναλυτικοί πίνακες & παραδείγματα]

Ανοιχτά από σήμερα λιανεμπόριο, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής – Πώς θα ψωνίζουμε, τι SMS απαιτείται για τις μετακινήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Κορωνοϊός: Πάνω από 500 τα νέα κρούσματα στην Αττική – Αναλυτικά ο χάρτης της διασποράς

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός 1/03: 1.176 νέα κρούσματα, 406 διασωληνωμένοι και 30 νεκροί

Ανδρέας Ντίνης

Σχοινάς: Έρχεται «πακέτο» ΕΕ στις 17/3 για πιστοποιητικά εμβολιασμού, άνοιγμα μετακινήσεων

Μιχάλης Μάρδας

«Κορονίλ»: Ανησυχίες για το ινδικό φάρμακο που υποτίθεται πως θεραπεύει τον κορωνοϊό

Μαρίνα Μπενέκου

Mικρομεσαίες επιχειρήσεις: Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στον δεύτερο κύκλο επιδότησης τόκων [ερωτήσεις & απαντήσεις]

Δημήτρης Ντόγκας

«The Atlantic»: Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο για επιστροφή στην κανονικότητα

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός: Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κλινική διαχείριση της πανδημίας

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός: Tο Μάρτιο η πρόταση της Κομισιόν για ψηφιακό διαβατήριο εμβολιασμού

Ανδρέας Ντίνης

Ανάλυση Stratfor: Ο κορωνοϊός… εμβολιάζει τη νέα διπλωματία του Ισραήλ με γειτονικά κράτη

Δημήτρης Ντόγκας