ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκθεση Πισσαρίδη: Νέο σύστημα επιδομάτων, πιο δίκαιο και… αποδοτικό

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε πληρώνονται οι αναστολές Δεκεμβρίου

Τάσος Δασόπουλος

Αποκλιμακούμενο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, σε συνδυασμό με εισόδημα από εργασία ανάλογο με τα συστήματα που ισχύουν σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, προτείνει μεταξύ άλλων η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη για τα κοινωνικά επιδόματα.

Η έκθεση βρίσκεται υπό σύνταξη εδώ και περίπου έξι μήνες για να καταδείξει τα δομικά προβλήματα της οικονομίας και να προτείνει λύσεις. Στον κρίσιμο τομέα της οικονομικής διαχείρισης προτείνει τη μείωση της φορολογίας εργασίας για τους μισθωτούς, διεύρυνση της φορολογικής βάση με κίνητρα για περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές και δημιουργία κεφαλαιοποιητικού πυλώνα για τις επικουρικές για να αποφευχθεί αύξηση εισφορών ή μείωση συντάξεων.

Στον τομέα των κοινωνικών επιδομάτων παρατηρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο δίνονται σήμερα ενθαρρύνει τη «μαύρη εργασία» ή τη συντήρηση του καθεστώτος της φτώχειας. Τούτο με δεδομένο ότι ειδικά το βασικό προνοιακό επίδομα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα διακόπτεται από την στιγμή που ο δικαιούχος βρίσκει δουλειά. Στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού της χορήγησης των επιδομάτων προτείνει κατ’ αρχάς την προσαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης σε πιο ρεαλιστική βάση ώστε οι δικαιούχοι να κρίνονται με βάση την πραγματική οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση.

Επαναφορά

Στην κατεύθυνση της ενθάρρυνσης των δικαιούχων να επανέλθουν στην αγορά εργασίας προτείνει το αγγλοσαξονικό μοντέλο που ακολουθούν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για παράδειγμα, στο σύστημα που ισχύει στις ΗΠΑ, ένας εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα 40 σεντς από το κράτος για κάθε δολάριο εισοδήματός του, αν το εισόδημά του είναι κάτω από ένα όριο. Το συνολικό επίδομα στη συνέχεια παραμένει σταθερό, και όταν το εισόδημα υπερβεί ένα δεύτερο όριο, το επίδομα μειώνεται κατά 30 σεντς για κάθε δολάριο εισοδήματος, μέχρι να εξαλειφθεί εντελώς όταν το εισόδημα φτάσει στο αφορολόγητο όριο του φορολογικού συστήματος.

Επίδομα εργασίας

Η αρνητική φορολογία για τους χαμηλούς μισθούς είναι ένα επίδομα εργασίας (ΕΕΡΓ). Το σύστημα επιδοτεί την εργασία των χαμηλόμισθων, επιβάλλοντας παράλληλα έναν φορολογικό συντελεστή στα λίγο υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα που λαμβάνουν υποστήριξη, η οποία μειώνεται όταν αυξάνονται οι αποδοχές από την εργασία. Το ΕΕΡΓ είναι υψηλότερο για οικογένειες με παιδιά. Σημειώνεται ότι με την προσθήκη του ΕΕΡΓ στο ΕΕΕ, σε συνδυασμό με την πιο σταδιακή απόσυρση του ΕΕΕ, θα δημιουργήσει ισχυρά κίνητρα για επίσημη εργασία σύμφωνα με την έκθεση.

Σημειώνεται ακόμη ότι εάν το ΕΕΡΓ εισαχθεί, τότε θα πρέπει να αποδίδεται μόνο για επίσημη δηλωμένη μισθωτή εργασία, ώστε να αντισταθμίζει μερικώς τα υφιστάμενα αντικίνητρα για μισθωτή εργασία, αλλά και επειδή το εισόδημα από μισθωτή εργασία είναι ευκολότερα επαληθεύσιμο. Θα πρέπει επίσης να ισχύει μόνο στον ιδιωτικό τομέα και το επίπεδό του να αυξάνεται με τον αριθμό των παιδιών. Στην περίπτωση ζευγαριού, είναι σκόπιμο να εξαρτάται από τις αποδοχές και των δύο και επίσης να απαιτείται να εργάζονται και οι δύο σε επίσημη δηλωμένη μισθωτή εργασία. Ετσι θα μειωθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης του συστήματος, θα αυξηθούν τα κίνητρα εργασίας των γυναικών, θα αντισταθμιστεί η μισθολογική διάκριση εναντίον των γυναικών και, τέλος, θα ενισχυθεί η μισθωτή εργασία σε σχέση με την αυτοαπασχόληση.

Φορολογικό

 Μείωση των επιβαρύνσεων στην εργασία

 Στον τομέα της φορολογίας η έκθεση διαπιστώνει υπέρμετρα υψηλή επιβάρυνση της φορολογίας εργασίας, υψηλή φοροδιαφυγή αυτοαπασχολούμενων, πολύ υψηλό ποσοστό των έμμεσων έναντι των άμεσων φόρων. Ωστόσο, παρατηρεί ότι λόγω των υποχρεώσεων της χώρας λόγω της ενισχυμένης εποπτείας το ενδεχόμενο να μειωθεί ο στόχος των εσόδων είναι σχετικά μικρό. Συνεπώς προτείνει:

* Την προτεραιότητα στη μείωση της επιβάρυνσης εργασίας, η οποία μοιραία βγάζει από τις προτεραιότητες τη μείωση των εσόδων σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ λόγω της ανάγκης για διατήρηση του στόχου των εσόδων.

* Την κατάργηση του «συμπληρωματικού φόρου» για τους ιδιώτες ιδιοκτήτης ακινήτων. Προτείνει επίσης συνεχή αναθεώρηση των αντικειμενικών τιμών ανάλογα με τις εμπορικές από Ανεξάρτητη Αρχή.

* Αύξηση των περιβαλλοντικών φόρων (χωρίς νέα αύξηση του ΕΦΚ στα καύσιμα), οι οποίοι θα επιστρέφονται στους φορολογουμένους όταν χρησιμοποιούν φιλικά στο περιβάλλον καύσιμα και προϊόντα.

* Διεύρυνση της φορολογικής βάσης με επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ειδικά φορολογικά κίνητρα ειδικά για τομείς με μεγάλη φοροδιαφυγή.

* Την αναβάθμιση εποπτικών μέσων για τον έλεγχο υπηρεσιών που διεξάγονται μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες (gig economy) όπου παρατηρείται υψηλή φοροδιαφυγή.

* Σταθερότητα του φορολογικού (και του ασφαλιστικού) συστήματος σε βάθος χρόνου 10ετίας, αφού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προσέλκυση επενδύσεων.

* Εξομοίωση και ενιαία φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές εισοδήματος.

* Σταδιακή μεταφορά του ΕΝΦΙΑ σε τοπικό επίπεδο, με αντίστοιχη προσαρμογή των μεταβιβάσεων από την κεντρική κυβέρνηση προς τους ΟΤΑ.

Ασφαλιστικό σύστημα

Κεφαλαιοποιητικό σύστημα για τις επικουρικές

 Βασική πρόταση πολιτικής στο ασφαλιστικό είναι η μετατόπιση από το πλήρως διανεμητικό σύστημα στο μερικώς κεφαλαιοποιητικό, με έμφαση κυρίως στις επικουρικές συντάξεις και παράλληλα στην ενίσχυση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης. Η μετάβαση στο μερικώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά για τους νεοεισερχόμενους και εθελοντικά για τους σημερινούς εργαζομένους. Με τη μετάβαση αυτή, όπως τονίζεται, μέρος των συντάξεων θα καλύπτεται από συσσωρευμένη αποταμίευση, ενώ οι κεφαλαιοποιητικοί πυλώνες είναι επιθυμητό να δρουν συμπληρωματικά με τον κύριο, έχοντας ένα δευτερεύοντα αλλά κρίσιμο ρόλο.

Η έκθεση εντοπίζει ότι το καθεστώς μετάβασης θα δημιουργήσει ένα χρηματοδοτικό κενό 1,3% του ΑΕΠ στη χρηματοδότηση του αναδιανεμητικού συστήματος των συντάξεων, το οποίο θα μειωθεί σταδιακά στο 0,3% σε ορίζοντα χρόνου 40 ετών. Με βάση τη διεθνή εμπειρία, το κενό αυτό θα μπορεί να καλυφθεί με έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και έκδοση ειδικών ομολόγων.

Προτείνεται επίσης μείωση του ανώτατου ορίου εισοδήματος (πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών) επί του οποίου επιβάλλονται αναλογικές ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς εργαζομένους, σταθερή εισφορά υγείας, σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια απασχόλησης, εξορθολογισμός στην εξαγορά πλασματικών ετών εργασίας και ενοποίηση των συστημάτων των ασφαλιστικών ταμείων.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Έρχεται μπαράζ πληρωμών: Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και παροχές

Ανδρέας Ντίνης

Ο κορωνοϊός έφερε μειώσεις φόρων και επιδόματα – Απρόσμενες παροχές για 3,6 εκατ. πολίτες [πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Ελέγξτε τους λογαριασμούς σας: Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα (31/12) από τον ΟΠΕΚΑ

Μιχάλης Μάρδας

ΟΠΕΚΑ: Στις 31 Δεκεμβρίου η καταβολή επιδομάτων – Eις διπλούν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ανδρέας Ντίνης

Αγροτοδιατροφή: Η έκθεση Πισσαρίδη στο μικροσκόπιο παραγόντων του κλάδου-Που συμφωνούν και ποιες είναι οι ενστάσεις τους

Δημήτρης Ντόγκας

Δείτε τους λογαριασμούς σας: Πληρώθηκαν από τον ΟΑΕΔ επιδόματα και Δώρο Χριστουγέννων σε ανέργους

Μιχάλης Μάρδας

Επιδόματα: Ποια θα καταβληθούν τη Δευτέρα από τον ΟΠΕΚΑ

Ανδρέας Ντίνης

Η έκθεση Πισσαρίδη για την εκπαίδευση

Tinad

Εκθεση Πισσαρίδη: Επίδομα ανεργίας από 400 ως 1.200 ευρώ και ανατροπές σε όλα τα επιδόματα

Μιχάλης Μάρδας