Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικός οδηγός Ε.Τ.: Πώς θα αποφύγετε τα τεκμήρια και ποιες παγίδες παραμονεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: 8 δισ. ευρώ για 36 έργα υποδομών-κατασκευών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες το απόγευμα η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η εφαρμογή λειτουργεί στο σύστημα TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3.

Οι βασικότερες αλλαγές στο φετινό έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στους κανόνες υπολογισμού των φόρων για τα εισοδήματα του 2019 είναι πέντε (έξι), όπως αποκαλύπτει η εκδοθείσα πρόσφατα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, με την οποία καθορίστηκαν ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Από την τελική μορφή του Ε1 προκύπτει, συγκεκριμένα, ότι:

Προθεσμίες

Το άνοιγμα της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων εξυπηρετεί όσους δικαιούνται επιστροφών φόρου, καθώς μπορούν πλέον να υποβάλουν τις δηλώσεις τους άμεσα, ώστε να λάβουν τα ποσά που τους οφείλονται από το Δημόσιο το συντομότερο δυνατό. Για όσους κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους, οι προθεσμίες υποβολής και καταβολής των φόρων θα παραταθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η προθεσμία υποβολής λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, όμως λόγω των προβλημάτων του κορονοϊού η κυβέρνηση αναμένεται να την παρατείνει τουλάχιστον κατά 2-3 μήνες. Επιπλέον, θα παρατείνει κατά 2-3 μήνες και τις προθεσμίες καταβολής των φόρων με δυνατότητα εξόφλησης των ποσών σε πολλές μηνιαίες δόσεις, αντί των τριών διμηνιαίων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

5 «παγίδες» για έξτρα φόρους

Πέντε παγίδες που μπορεί να προκαλέσουν υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση σε εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικά αδύναμους φορολογουμένους κρύβουν οι φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Θύματα των παγίδων αυτών είναι κυρίως οικογένειες φοιτητών, νέοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, περιστασιακά απασχολούμενοι, ακόμη και ανάπηροι. Οι περισσότερες παγίδες κρύβονται πίσω από τις διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ ορισμένες άλλες έχουν στηθεί σε κωδικούς του πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ας τις δούμε αναλυτικά:

Παγίδα 1η: Το τεκμήριο διαβίωσης της μισθωμένης κατοικίας του ενήλικου τέκνου, που σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία μακριά από την οικογένειά του, γίνεται αιτία να πάψει το τέκνο να θεωρείται προστατευόμενο, εξέλιξη που έχει πολλαπλές δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για το ίδιο και την οικογένειά του.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο του φορολογουμένου μισθώνει κατοικία διαφορετική από αυτήν της κύριας κατοικίας της οικογένειας (π.χ. φοιτητής που σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο, τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία κ.λπ.) και ταυτόχρονα έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, λόγω απόκτησης εισοδήματος, οποιουδήποτε ύψους και από οποιανδήποτε πηγή, εντός του 2019, το τεκμήριο διαβίωσης της μισθωμένης κατοικίας βαρύνει το τέκνο, όχι τους γονείς! Ετσι, σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ενήλικο τέκνο παύει πλέον να θεωρείται εξαρτώμενο, καθώς -όσο πενιχρό κι αν είναι το πραγματικό εισόδημα που απέκτησε το 2019- προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ, που είναι το όριο ετήσιου ατομικού (πραγματικού ή τεκμαρτού) εισοδήματος μέχρι το οποίο κάθε τέκνο θεωρείται εξαρτώμενο και επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων του. Η υπέρβαση του ορίου των 3.000 ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι για κάθε ενήλικο τέκνο αυτής της περίπτωσης λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ συν το τεκμήριο της κατοικίας, με αποτέλεσμα πάντοτε να προκύπτει συνολικό τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ.

Το τεκμαρτό αυτό εισόδημα θεωρείται ότι προέρχεται από μισθωτή εργασία. Ομως, στην περίπτωση αυτή, το αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ δεν λαμβάνεται υπόψη και το συγκεκριμένο εισόδημα φορολογείται, αν το ενήλικο τέκνο ξεχάσει να δηλώσει στον κωδικό 049 του πίνακα 7 του Ε1 δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών συνολικού ύψους τουλάχιστον 10% επί του εισοδήματος αυτού. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα κληθεί να πληρώσει φόρο 22% επί του 10% του τεκμαρτού εισοδήματος. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που θα δηλώσει το απαιτούμενο ποσό δαπανών, θα πρέπει να είχε προνοήσει ήδη από το 2019 και να είχε μαζέψει τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις συγκεκριμένες δαπάνες, προκειμένου να μπορεί να τις προσκομίσει στην εφορία αν του ζητηθούν για έλεγχο.

Επιπλέον, επειδή το ενήλικο τέκνο παύει πλέον να θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, η οικογένειά του δεν μπορεί να το συμπεριλάβει στην αίτηση Α21 που θα υποβάλει φέτος για να εισπράξει οικογενειακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ. Αυτό έχει ως συνέπεια η οικογένεια:

* είτε να στερηθεί πλήρως το επίδομα, αν το συγκεκριμένο τέκνο είναι το μοναδικό της ή εάν λόγω μείωσης του αριθμού των δηλωθέντων εξαρτώμενων τέκνων το ισχύον εισοδηματικό όριο έχει υποχωρήσει σημαντικά κάτω από το όριο του ετήσιου εισοδήματος της οικογένειας,

* είτε να εισπράξει μειωμένο επίδομα λόγω μείωσης του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων.

Παγίδα 2η: Τα τεκμήρια διαβίωσης ανεβάζουν το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την κατοχύρωση του αφορολογήτου.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος και η επιπλέον διαφορά δεν καλύπτεται από τον φορολογούμενο με ποσά αναγραφέντα στον πίνακα 6 του Ε1, το ύψος της ελάχιστης ετήσιας δαπάνης για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πρέπει να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή με μετρητά για να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου προσδιορίζεται ως ποσοστό 10%-18,75% επί του (υψηλότερου) τεκμαρτού κι όχι επί του (χαμηλότερου) δηλωθέντος εισοδήματος. Αν ο φορολογούμενος δεν λάβει υπόψη του αυτή την παράμετρο και αρκεστεί να δηλώσει δαπάνες σε ποσοστό 10%-18,75% επί του πραγματικού εισοδήματός του κι όχι σε ποσοστό 10%-18,75% επί του τεκμαρτού εισοδήματός του, θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 22% επί της «ακάλυπτης» διαφοράς μεταξύ του 10%-18,75% του υψηλότερου τεκμαρτού και του 10%-18,75% του πραγματικού εισοδήματός του.

Παγίδα 3η: Δεν φορολογούνται όλοι οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» ως μισθωτοί, με αφορολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ, αλλά μόνο όσοι πληρούν αθροιστικά πέντε προϋποθέσεις.

Κάθε εργαζόμενος που λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές του όχι ως μισθωτός αλλά εκδίδοντας αποδείξεις από μπλοκ παροχής υπηρεσιών («μπλοκάκι»), για να φορολογηθεί για τις αμοιβές του με την ευνοϊκή κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, δηλαδή για να δικαιούται ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ που ισοδυναμεί με αφορολόγητο 8.636-9.545 ευρώ, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 5 προϋποθέσεις:

* Θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

* Θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή να ασκεί δραστηριότητα η οποία δεν εμπεριέχει την έννοια της εμπορικής ιδιότητας αλλά χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα».

* Θα πρέπει να δηλώνει ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς του την κατοικία του.

* Δεν θα πρέπει να εισπράττει ταυτόχρονα και κανονικό μισθό από άλλη εργασία.

* Θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε τρεις το πολύ εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το 75% τουλάχιστον των ετήσιων αμοιβών του μόνο από έναν.

Εφόσον ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του πληροί τις παραπάνω 5 προϋποθέσεις, πρέπει να συμπληρώσει στην παράγραφο 10 του πίνακα 2 της 1ης σελίδας του Ε1 την ένδειξη «ΝΑΙ» δίπλα από τον κωδικό 019 (ο υπόχρεος) ή 020 (η σύζυγος), προκειμένου κατά την εκκαθάριση του φόρου για τις αμοιβές από το «μπλοκάκι» να υπολογιστεί αφορολόγητο όριο έως 8.636-9.545 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία φορολογούμενος που λαμβάνει αμοιβές για παροχή υπηρεσιών δεν πληροί έστω και μία από τις πέντε παραπάνω προϋποθέσεις, τότε οι ετήσιες αμοιβές του από το «μπλοκάκι» παροχής υπηρεσιών φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 22% από το πρώτο ευρώ μέχρι τις 20.000 ευρώ και με 29%-45% για το τμήμα των ετησίων αμοιβών πάνω από το επίπεδο των 20.000 ευρώ.

 Παγίδα 4η: Φορολογούμενοι με πενιχρά εισοδήματα προερχόμενα είτε από ενοίκια είτε από τόκους καταθέσεων είτε από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι εισέπραξαν παράλληλα ακόμη πιο χαμηλά ποσά είτε από περιστασιακή απασχόληση είτε από επιδόματα παιδιών που τους χορήγησε ο ΟΠΕΚΑ, επιβαρύνονται με υπέρογκα ποσά φόρου εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι που υπάγονται σε αυτές τις περιπτώσεις υποχρεούνται να πληρώσουν ποσά φόρων πολλαπλάσια των πραγματικών τους εισοδημάτων, εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης και του υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου με βάση την κλίμακα που εφαρμόζεται για τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, στην οποία δεν ισχύει αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αυτές, επειδή τα δηλούμενα εισοδήματα είναι πάρα πολύ χαμηλά, οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων που υποβάλλουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, προσδιορίζουν το ύψος των φορολογητέων εισοδημάτων με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

Περαιτέρω, η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος, που προκύπτει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης, φορολογείται όχι με την ευνοϊκή κλίμακα υπολογισμού του φόρου, η οποία ισχύει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και προβλέπει αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ, αλλά με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες, βάσει της οποίας το φορολογητέο εισόδημα υπόκειται σε φόρο υπολογιζόμενο με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ. Ετσι, η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις φορολογουμένων επιβαρύνεται με φόρο 22%. Στη συνέχεια, επί του φόρου που προκύπτει επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου με συντελεστή 100%. Συνολικά, δηλαδή για έναν φορολογούμενο με πολύ χαμηλό εισόδημα από ενοίκια ή από αγροτική δραστηριότητα ή από τόκους καταθέσεων και με ακόμη πιο χαμηλό εισόδημα από περιστασιακή απασχόληση ή από οικογενειακά επιδόματα, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που προκύπτει βάσει των τεκμηρίων φορολογείται με τελικό συντελεστή 44%.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 34 του Νόμου 4172/2013 (του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), σύμφωνα με τις οποίες επί της πρόσθετης διαφοράς τεκμαρτού εισοδήματος εφαρμόζεται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων, στην οποία ισχύει συντελεστής 22% από το πρώτο ευρώ, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του δηλωθέντος εισοδήματος δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.

Παγίδα 5η:Το τρικ που φουσκώνει το συνολικό εισόδημα

Δεκάδες διαφορετικά ποσά εισοδημάτων κάθε φορολογουμένου, που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος ή έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς κατά την πληρωμή τους, με συντελεστές 5%, 10%, 15% ή 20%, αθροίζονται με όλα τα άλλα ποσά των εισοδημάτων του. Το άθροισμα που προκύπτει υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%, ενώ παράλληλα λαμβάνεται υπόψη ως «συνολικό ατομικό εισόδημα». Ετσι πολλοί φορολογούμενοι εμφανίζονται με πολύ υψηλά εισοδήματα που υπερβαίνουν τα εισοδηματικά όρια χορήγησης διάφορων κοινωνικών παροχών και χάνουν τις συγκεκριμένες παροχές.

Οι κατηγορίες εισοδημάτων που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται στην πηγή και κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%, ενώ παράλληλα προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα των φορολογουμένων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των εισοδημάτων τους πάνω από τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση διαφόρων κοινωνικών παροχών, είναι οι εξής:

* Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κ.λπ.

* Διατροφή συζύγου και τέκνων.

* Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

* Εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης.

* Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

* Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.

* Ποσοστό 65% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και της πτητικής αποζημίωσης που καταβάλλεται στους πιλότους Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

* Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.

* Κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη.

* Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.

* Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.

* Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1ης.1.2009).

* Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.

* Απαλλασσόμενα (ημεδαπά και εισαγόμενα αλλοδαπά) μερίσματα ναυτιλιακών εταιριών.

* Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις του Ν. 27/1975.
* Κέρδη από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων, υπεραξία από εκποίηση πλοίου, είσπραξη από ασφαλιστική αποζημίωση, οικονομική ενίσχυση λόγω διάλυσης αλιευτικού, εκμίσθωση για θαλάσσιες έρευνες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
* Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.

* Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει ΣΑΔΦ και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία.

* Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.

* Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.

* Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.

* Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

* Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του Ν. 3156/2003, καθώς και από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων εταιριών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ.

* Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.

* Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 166 του Ν. 4001/2011, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου.

* Μερίσματα εισηγμένων σε Χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου.

* Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ενωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος.

Ολα τα παραπάνω ποσά εισοδημάτων είτε είναι προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 του Ε1, εφόσον γι’ αυτά έχει υπάρξει ηλεκτρονική πληροφόρηση από τους φορείς που τα κατέβαλαν, είτε πρέπει να συμπληρωθούν από τους δικαιούχους στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, εφόσον γι’ αυτά η ΑΑΔΕ δεν έχει καμία ηλεκτρονική πληροφόρηση.

8 «ντρίπλες» για τα τεκμήρια

Τη δυνατότητα να αποφύγουν τον προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του 2019 σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό, βάσει των τεκμηρίων της εφορίας, θα έχουν και φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι. Με την κάλυψη των διαφορών αυτών θα γλιτώσουν από σημαντικού ύψους φορολογικές επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε φορολογούμενος μπορεί να καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος λόγω εφαρμογής τεκμηρίων, αναγράφοντας, στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει φέτος, για τα εισοδήματα του 2019, έως και 8 διαφορετικές κατηγορίες ποσών, που είναι οι εξής:

1 Πραγματικά εισοδήματα τα οποία απέκτησαν το 2019 ο ίδιος, η σύζυγός του και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από Repos, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα εισπραχθέντα εισοδήματα που απαλλάσσονται τόσο από το φόρο και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως για παράδειγμα τα επιδόματα τέκνων του ΟΠΕΚΑ, τα προνοιακά επιδόματα των αναπήρων, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία των ολικά τυφλών και των κινητικά αναπήρων 80% και άνω, η αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης κ.λπ.

Πολλά από τα ποσά είναι προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1. Εφόσον οι φορείς που κατέβαλαν τα ποσά αυτά στον φορολογούμενο δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα σχετικά αρχεία, τότε ο φορολογούμενος που έχει εισπράξει τα εν λόγω ποσά εντός του 2019 θα χρειαστεί να τα αναγράψει ο ίδιος σε άλλους κωδικούς του πίνακα 6 του Ε1.

 2 Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα και αποκτήθηκαν εντός του 2019. Τέτοια ποσά είναι π.χ. το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρία κ.λπ.

 3 Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2019 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2019 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

 4 Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2019, δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31-12-2018 και αναλώθηκαν εντός του 2019. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών»! Με την «ανάλωση κεφαλαίου», ο φορολογούμενος μπορεί να ανατρέξει στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων συνεχόμενων ετών (όσων ετών θέλει) και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

* Να αθροίσει τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων και τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχει αναγράψει στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.

* Από το παραπάνω άθροισμα θα πρέπει, στη συνέχεια, να αφαιρέσει τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης καθώς και τα ποσά που δήλωσε στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησε για να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία.

Το καθαρό ποσό που θα προκύψει είναι το «κεφάλαιο» των προηγούμενων ετών που μπορεί ο φορολογούμενος να «σχηματίσει» και να εμφανίσει στην εφορία ως προϊόν αποταμίευσης. Από κει και πέρα, σε κάθε περίπτωση, από το «κεφάλαιο» που θα σχηματιστεί με τον τρόπο αυτό, ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μέρος για να καλύψει την πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που θα του προσδιορίσουν τα τεκμήρια.

 5 Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2019, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται.

 6 Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2019 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους.

 7 Ποσά που εισέπραξε το 2019 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές.

 8 Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια. Τα ποσά των κερδών από τυχερά παιχνίδια λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον αφαιρεθεί η δαπάνη του φορολογουμένου για την αγορά του κουπονιού ή του δελτίου ή του λαχείου που κέρδισε.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Προτεινόμενα για εσάς

Φορολογικός οδηγός: Αυτά είναι τα 11 μυστικά για ελαφρύτερο εκκαθαριστικό

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: 11 μυστικά για πιο… λάιτ εκκαθαριστικά

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: 10 μυστικά για λιγότερους φόρους στα ακίνητα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: Αυτοί είναι οι 93 διέξοδοι διαφυγής από τα τεκμήρια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: 16 μυστικά για διορθώσεις Ε9, χωρίς πρόστιμα, σε βάθος 10ετίας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: 12 ανατροπές στις φετινές δηλώσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ποιοι και πόσο κερδίζουν από τις αλλαγές σε τεκμήρια και e-αποδείξεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: Αυτές είναι οι 9 ανατροπές στις φετινές δηλώσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Φορολογικός οδηγός: Τα πάνω-κάτω στα εκκαθαριστικά από το lockdown – Ποιοι είναι οι κερδισμένοι [αναλυτικοί πίνακες με ποσά]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom