Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνο στον «Ε.Τ.»: Πώς θα δοθούν αναδρομικά και αυξήσεις στις συντάξεις – Αναλυτικά παραδείγματα

«Βόμβα» Βρούτση για τα αναδρομικά: Θα φορολογηθούν ως εισόδημα - Εξετάζουμε να δοθούν και σε κληρονόμους

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Εγγυημένες αυξήσεις στις συντάξεις από το 2020 και για τα επόμενα έτη για όσους έχουν από 30 έτη ασφάλισης και πάνω, αλλά και έξτρα βοήθημα σύνταξης (κοινωνικό μέρισμα) από τον Δεκέμβριο του 2020 στους χαμηλοσυνταξιούχους και όσους μένουν εκτός αυξήσεων φέρνει το 178 σελίδων ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που δίδεται στη δημοσιότητα εντός της εβδομάδας και αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος.

Αυξήσεις ως και 252 ευρώ θα δουν όσοι συνταξιοδοτηθούν από το 2020 και μετά, καθώς θα πάρουν μεγαλύτερο ποσό λόγω των νέων και βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης σε σχέση με αυτό που θα έπαιρναν από τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Αυξήσεις ως και 100-150 ευρώ, σε δόσεις 5 ετών, θα δουν και οι συνταξιούχοι που είχαν αποχωρήσει με το νόμο Κατρούγκαλου (από 13/5/2016 και μετά) καθώς και οι παλαιοί συνταξιούχοι που παίρνουν την επανυπολογισμένη σύνταξη.

Για παράδειγμα:

* Ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Μάρτιο του 2020 με 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.800 ευρώ. Με το νόμο Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 1.154 ευρώ, ενώ με τον νέο νόμο θα πάρει 1.284 ευρώ. Θα έχει αύξηση 130 ευρώ το μήνα, ενώ σε ετήσια βάση κερδίζει 1.560 ευρώ.

* Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 (με νόμο Κατρούγκαλου), έχοντας 37 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 1.800 ευρώ, παίρνει 1.054 ευρώ (μικτά) χωρίς προσωπική διαφορά. Με τον νέο νόμο η σύνταξη θα επανυπολογιστεί στα 1.146 ευρώ και θα έχει αύξηση 93 ευρώ το μήνα. Η αύξηση -όπως αναφέρουν τα άρθρα 24 και 25 του νομοσχεδίου- θα δοθεί σε 5 ετήσιες δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι ίση με το 1/5 της αύξησης και θα έχει αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου 2019 ενώ οι επόμενες 4 ισόποσες δόσεις θα καταβάλλονται στην αρχή κάθε επόμενου έτους ως και το 2024. Ο συνταξιούχος θα λάβει για φέτος 18,6 ευρώ (το 1/5 της αύξησης των 93 ευρώ) με αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019. Αν πάρει την αύξηση των 18,6 ευρώ τον Μάιο του 2020, τότε θα πάρει και αναδρομικά 6 μηνών, δηλαδή 112 ευρώ. Το 2021, η σύνταξη θα αυξηθεί εκ νέου κατά 18,6 ευρώ και τα 2024 θα έχει πάρει όλη την αύξηση των 93 ευρώ. Σημειωτέον ότι το 2023, που ξεπαγώνει και η εισοδηματική πολιτική, όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις βάσει της εξέλιξης του πληθωρισμού, ανεξάρτητα από το τι θα κερδίσουν με τις αυξήσεις των νέων ποσοστών αναπλήρωσης.

* Συνταξιούχος που είχε βγει στη σύνταξη με 39 χρόνια το 2010 (πριν από το νόμο Κατρούγκαλου) παίρνει με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου 1.280 ευρώ, από τα οποία τα 1.180 ευρώ είναι η εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και τα 100 ευρώ δίδονται ως προσωπική διαφορά. Με τον νέο νόμο η σύνταξη θα επανυπολογιστεί ξανά και θα βελτιωθεί σημαντικά. Το αν πάρει όμως την αύξηση στην τσέπη θα φανεί από το αν μηδενίσει ή όχι την προσωπική διαφορά. Αν ο συντάξιμος μισθός του ήταν 2.000 ευρώ όταν βγήκε στη σύνταξη, τότε η σύνταξη που του αναλογεί με τον νέο νόμο για 39 χρόνια είναι 1.333 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο συνταξιούχος παίρνει αύξηση 153 ευρώ, με τα οποία ισοφαρίζει την προσωπική διαφορά και έχει και κέρδος (καθαρή αύξηση στην τσέπη) κατά 53 ευρώ. Ενώ πριν έπαιρνε 1.280 ευρώ (σύνταξη και προσωπική διαφορά), τώρα θα παίρνει 1.333 ευρώ, που θα είναι ολόκληρη σύνταξη, με αύξηση και χωρίς προσωπική διαφορά.

Προσωπική διαφορά

Ο επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων δεν θίγει όσους προστατεύονται με ποσά προσωπικής διαφοράς που πήραν από το νόμο Κατρούγκαλου για να έχουν φρένο στις μειώσεις εφόσον ξεπερνούσαν το 20%. Στον νέο νόμο και ειδικά για όσους έχουν συντάξεις από 13/5/2016 ως και 2018 με προσωπική διαφορά προβλέπεται ότι αν στον νέο επανυπολογισμό, προκύψει είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη προσωπική διαφορά από πριν, θα διατηρείται η παλιά προσωπική διαφορά (σ.σ:: σε διαφορετική περίπτωση θα χανόταν το όριο προστασίας από τις μειώσεις άνω του 20%).

Πώς θα εφαρμοστούν τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης

Ο επανυπολογισμός περιγράφεται στα άρθρα 24 και 25 του της εισηγητικής έκθεσης του νομοσχεδίου που αναφέρουν ότι:

* Αρθρο 24: Στις συντάξεις που έχουν ήδη υπολογιστεί ή εκκρεμεί ο υπολογισμός τους σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 8 και 28 άρθρα του ν. 4387/2016(Α’85), η αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης θα εφαρμόζεται αναδρομικά από 1.10.2019. Για τις επανυπολογισθείσες σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 14 και 33 άρθρα του ν. 4387/2016(Α’85), κύριες συντάξεις και εφόσον με βάση τα ανωτέρω ποσοστά αναπλήρωσης προκύπτει διαφορά από 1.10.2019, το 1/5 της διαφοράς αυτής προσαυξάνει το ποσό της σύνταξης για την περίοδο από 1.10.2019 έως και 31.12.2020 και ισόποσα κατ’ έτος έως 31.12.2024.

* Αρθρο 25: Από 1.10.2019 οι συντάξεις οι οποίες έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) ή εκκρεμεί ο υπολογισμός τους αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατόπιν της αναλογιστικής έκθεσης και σε συμμόρφωση με την 1891/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τυχόν προκύπτουσες από τον επανυπολογισμό αυξήσεις θα καταβάλλονται και αυτές από 1.10.2019. Οσον αφορά τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει θα καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, τότε το ποσόν των συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 και ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Πρόβλεψη για κοινωνικό μέρισμα από φέτος

Οι αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις είναι εγγυημένες και μάλιστα όπως αναφέρει το άρθρο 47 στη χρηματοδότηση προβλέπεται και διανομή κοινωνικού μερίσματος για το 2020 και τα επόμενα έτη. Σύμφωνα με τη διάταξη «από 1/1/2020 στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των με αριθ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά δεύτερον η δαπάνη εφάπαξ παροχής, η οποία καταβάλλεται τον Δεκέμβριο εκάστου έτους σε δικαιούχους σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, σε δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής, επιδομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Το ποσόν που διατίθεται για την εφάπαξ παροχή, τα κριτήρια απονομής και το ύψος της εφάπαξ παροχής ανά κατηγορία δικαιούχων προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών κάθε χρόνο.

Γ. Βρούτσης: Σε μία δόση τα αναδρομικά

Οι αυξήσεις που προκύπτουν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις θα δοθούν αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019 και σε μία δόση, όπως αποκάλυψε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης παρουσιάζοντας στον ΣΚΑΪ τις διατάξεις του νομοσχεδίου.

«Οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα ολοκληρώσουν τον εργασιακό βίο τους με αυτόν το νόμο, θα λάβουν τις αυξήσεις που προβλέπονται, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια και μία ημέρα εργασιακού βίου», είπε ο κ. Βρούτσης και πρόσθεσε αναφορικά με τις επικουρικές συντάξεις: «Οι συντάξεις με άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ, είχαν περικοπεί. Πλέον, όλες αυτές επανέρχονται και τα χρήματα θα επιστραφούν στο ακέραιο. Το εύρος αύξησης υπολογίζεται από 5 ευρώ έως 200 ευρώ, με μεσοσταθμική αύξηση περίπου στα 99,5 ευρώ. Αυτή η διάταξη θα ισχύσει με ημερομηνία αναδρομικότητας την 1η Οκτωβρίου 2019 και η καταβολή θα γίνει ενιαία, αυτόματα και εφάπαξ».

Σχετικά με την κατηγορία των συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται, ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, όσοι συνταξιούχοι εργάζονται θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξής τους, αποσαφηνίζοντας, όμως, ότι στην περίπτωση που εντοπιστούν συνταξιούχοι αδήλωτοι, θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα είναι ίσο με την επιστροφή 10 συντάξεων.

Τέλος οι διπλές εισφορές

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τη διάταξη για την κατάργηση των διπλών εισφορών σύνταξης στα «μπλοκάκια» που πρώτος αποκάλυψε ο Ελεύθερος Τύπος.

Πλέον θα αρκεί μία εισφορά όσες δραστηριότητες και αν ασκούνται. Για μισθωτούς με μπλοκάκι θεσπίζεται ως ελάχιστη η εισφορά σύνταξης της δεύτερης κατηγορίας με 186 ευρώ. Αν δεν καλύπτεται από τις εισφορές του μισθού (εργοδότη και εργαζόμενου), τότε ο ασφαλισμένος θα βάζει τη διαφορά.
Σύμφωνα με τα παραδείγματα του νομοσχεδίου:

* Μισθωτός, με αποδοχές 1.500 ευρώ καταβάλλει εισφορά για κύρια σύνταξη ύψους 300 ευρώ (εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη). Συγχρόνως ασκεί δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας (ΟΑΕΕ). Δεδομένου ότι η εισφορά μισθωτού ύψους 300 ευρώ υπερκαλύπτει την προβλεπόμενη εισφορά της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας ύψους 186 ευρώ δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφοράς.

* Μισθωτός, με αποδοχές 500 καταβάλλει εισφορά για κύρια σύνταξη ύψους 100 (εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη). Συγχρόνως ασκεί δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας και υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά ως τα 186 ευρώ, με εισφορά ύψους 86 ευρώ.

* Μηχανικός, (ΕΤΑΑ), ο οποίος ασκεί παράλληλα και εμπορική δραστηριότητα, (ΟΑΕΕ), θα καταβάλλει μία ασφαλιστική εισφορά. Εάν επιλέξει να υπαχθεί στην 1η κατηγορία θα καταβάλει για κύρια σύνταξη 155 ευρώ.

* Ελεύθερος επαγγελματίας, (ΟΑΕΕ), ο οποίος ασκεί παράλληλα αγροτική δραστηριότητα (ΟΓΑ), καταβάλλει μία εισφορά, αυτή του επαγγελματία. Εάν επιλέξει την 1η κατηγορία θα καταβάλει 155 ευρώ.

Πόσο αυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης από τα 30 έτη και άνω

Ετη ασφάλισης Ποσοστά αναπλήρωσης ανταποδοτικής σύνταξης
Νόμος Κατρούγκαλου Νόμος Βρούτση
Εως 15 11,55 11,55
18 14,07 14,07
21 16,77 16,77
24 19,65 19,65
27 22,74 22,74
30 26,37 26,37
30,1-31 27,79 28,35
31,1-32 29,21 30,33
32,1-33 30,63 32,31
33,1-34 32,22 34,81
34,1-35 33,81 37,31
35,1-36 35,4 39,81
36,1-37 37,2 42,36
37,1-38 39 44,91
38,1-39 40,8 47,46
39,1-40 42,8 50,01
40,1-41 44,8 50,51
41,1-42 46,8 51,01
42,1-43 48,8 51,51
43,1-44 50,8 52,01

Οι νέες εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών από 1/1/2020

Επίπεδα εισφορών Εισφορά κύριας σύνταξης Σύνολο με εισφορά ασθένειας
1ο 155 210
2ο 186 252
3ο 236 302
4ο 297 363
5ο 369 425
6ο 500 566

ΟΙ ΑΥΞΉΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ 31 ΩΣ 42 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟ 1.100€ ΩΣ 3.500€

Ετη ασφάλισης Συντάξιμος μισθός: 1.100€ Συντάξιμος μισθός: 1,500€ Συντάξιμος μισθός: 1.800€ Συντάξιμος μισθός: 2.300€ Συντάξιμος μισθός: 3.500€
Σύνταξη τώρα Νέα σύνταξη Αύξηση (€) Σύνταξη τώρα Νέα σύνταξη Αύξηση (€) Σύνταξη τώρα Νέα σύνταξη Αύξηση (€) Σύνταξη τώρα Νέα σύνταξη Αύξηση (€) Σύνταξη τώρα Νέα σύνταξη Αύξηση (€)
31 690 696 6 801 809 8 884 894 10 1.023 1.036 13 1.357 1.376 20
32 705 718 12 822 839 17 910 930 20 1.056 1.082 26 1.406 1.446 39
33 721 739 18 843 869 25 935 966 30 1.088 1.127 39 1.456 1.515 59
34 738 767 28 867 906 39 964 1.011 47 1.125 1.185 60 1.512 1.602 91
35 756 794 39 891 944 53 993 1.056 63 1.162 1.242 81 1.567 1.690 123
36 773 822 49 915 981 66 1.021 1.101 79 1.198 1.300 101 1.623 1.777 154
37 793 850 57 942 1.019 77 1.054 1.146 93 1.240 1.358 119 1.686 1.867 181
38 813 878 65 969 1.058 89 1.086 1.192 106 1.281 1.417 136 1.749 1.956 207
39 833 906 73 996 1.096 100 1.118 1.238 120 1.322 1.476 153 1.812 2.045 233
40 855 934 79 1.026 1.134 108 1.154 1.284 130 1.368 1.534 166 1.882 2.134 252
41 877 940 63 1.056 1.142 86 1.190 1.293 103 1.414 1.546 131 1.952 2.152 200
42 899 945 46 1.086 1.149 63 1.226 1.302 76 1.460 1.557 97 2.022 2.169 147

Από την έντυπη έκδοση 

Προτεινόμενα για εσάς

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου – Ποιοι θα δουν αυξήσεις [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αποκάλυψη Ε.Τ.: Ανατροπή στα αναδρομικά για συντάξεις του Δημοσίου [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ξεμπλοκάρουν συντάξεις Μηχανικών, Υγειονομικών, Νομικών

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Οι πίνακες του επανυπολογισμού και οι νέες συντάξεις με τις πραγματικές αυξήσεις από το 2023

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Οι τελικές αυξήσεις για 795.736 συνταξιούχους με 30 έτη και άνω [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις Νοεμβρίου: Δείτε πότε θα πληρωθούν ανά ταμείο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Καταιγίδα αποφάσεων για αναδρομικά [αναλυτικοί με τα ποσά για όλα τα Ταμεία]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Τα SOS των ειδικών για σύνταξη πριν από τα 67 σε όλα τα Ταμεία [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: Έξοδος με μειωμένη για μητέρες από 56,9 έως 61,6 ετών και με αυξήσεις συντάξεων [αναλυτικοί πίνακες για ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom