ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό νομοσχέδιο: Πόσο θα μειωθούν οι φόροι για νοικοκυριά, επαγγελματίες

Σταϊκούρας: Θα έρθουν και νέες βελτιώσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Γιώργος Παλαιτσάκης

Αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των κατ’ επάγγελμα αγροτών και των αυτοαπασχολουμένων προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε χθες από την κυβέρνηση σε δημόσια διαβούλευση (στην ιστοσελίδα opengov.gr).

Από τις αλλαγές αυτές θα προκύψουν μειώσεις φόρων σημαντικού ύψους για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες με ετήσια εισοδήματα έως 19.000 ευρώ και πάνω από 50.000 ευρώ, καθώς επίσης και για όλους τους αυτοαπασχολούμενους. Αντιθέτως, για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες με μεσαία εισοδήματα, από 20.000 έως 50.000 ευρώ, οι μειώσεις φόρων που θα προκύψουν θα είναι περιορισμένες έως… μηδενικές.

Τι αλλάζει

Οι παρεμβάσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών και των αυτοαπασχολουμένων, τις οποίες προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, είναι, αναλυτικά, οι ακόλουθες:

 1 Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.

 2 Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.900 στα 777 ευρώ για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Η νέα μειωμένη έκπτωση των 777 ευρώ, διαιρούμενη με τον νέο μειωμένο συντελεστή φόρου 9%, θα δίνει και πάλι «έμμεσο» βασικό αφορολόγητο περίπου 8.636 ευρώ, όσο και το ισχύον σήμερα.

 3 Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.950 στα 810 ευρώ, για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη ο οποίος βαρύνεται με 1 εξαρτώμενο τέκνο. Ετσι, το αφορολόγητο όριο εισοδήματος για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 1 εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από τις 8.863 ευρώ που ανέρχεται σήμερα (έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ / ελάχιστο συντελεστή 22%) στις 9.000 ευρώ (έκπτωση φόρου 810 ευρώ / ελάχιστο συντελεστή φόρου 9%).

 4 Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τις 2.000 στα 900 ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη, ο οποίος βαρύνεται με 2 εξαρτώμενα τέκνα. Ως εκ τούτου, το αφορολόγητο όριο για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 2 εξαρτώμενα τέκνα αυξάνεται από τις 9.091 ευρώ που ανέρχεται σήμερα (έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ / ελάχιστο συντελεστή 22%) στις 10.000 ευρώ (έκπτωση φόρου 900 ευρώ / ελάχιστο συντελεστή φόρου 9%).

 5 Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 900 ευρώ κατά 220 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο που βαρύνει μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη. Συνεπώς:

* Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 3 εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 1.120 ευρώ (900 ευρώ μέχρι τα 2 τέκνα + 220 ευρώ για το 3ο τέκνο). Η έκπτωση αυτή θα ισοδυναμεί με «έμμεσο» αφορολόγητο όριο εισοδήματος 11.000 ευρώ. Στην ουσία, με την παρέμβαση αυτή, το αφορολόγητο όριο εισοδήματος για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 3 εξαρτώμενα τέκνα θα αυξηθεί από τις 9.545 ευρώ, που ανέρχεται σήμερα, στις 11.000 ευρώ.

* Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 4 εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 1.340 ευρώ (900 ευρώ μέχρι τα 2 τέκνα + 220 ευρώ για το 3ο τέκνο + 220 ευρώ για το 4ο τέκνο). Η έκπτωση αυτή αντιστοιχεί σε «έμμεσο» αφορολόγητο όριο εισοδήματος 12.000 ευρώ. Ουσιαστικά, για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 4 εξαρτώμενα τέκνα, το συνολικό αφορολόγητο θα αυξηθεί από τις 9.545 ευρώ στις 12.000 ευρώ.

 6 Σταδιακή αποκλιμάκωση της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ. Και αυτή η αλλαγή ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες. Η αποκλιμάκωση αυτή δεν θα ισχύει για φορολογούμενους με 5 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

 7 Μείωση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, κατά μία ποσοστιαία.

Οπως δείχνουν οι αναλυτικοί πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε, από την εφαρμογή των παραπάνω αλλαγών στη φορολογική κλίμακα θα προκύψουν μειώσεις ετήσιων φορολογικών επιβαρύνσεων οι οποίες σε ποσοστά θα είναι μεγαλύτερες για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες εισοδήματα μέχρι 19.000 ευρώ και πάνω από 50.000 ευρώ.

Οι παραπάνω μεταβολές στους φόρους αφορούν στα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από το 2020 και μετά. Ειδικά, στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι μεταβολές αυτές θα αρχίσουν να γίνονται αντιληπτές από τον Ιανουάριο του 2020 μέσω μειώσεων στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών τους. Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, οι μειώσεις φόρων θα γίνουν αντιληπτές το 2021 με τα εκκαθαριστικά που θα λάβουν για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020.

 Ανάσα στην αγορά

Για τους αυτοαπασχολούμενους (εμπόρους, βιοτέχνες, λοιπούς επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν τις δραστηριότητές τους ατομικά), οι ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσουν οι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος θα φθάσουν μέχρι τα 1.300 ευρώ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ’ ελάχιστον 3.000 ευρώ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος). Για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ οι μειώσεις φόρου θα κυμανθούν από 1.300 έως και 6.100 ευρώ.

Ολες αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη χρήση του 2020, δηλαδή θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος των δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2021

Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1ης/1/2006

Μέτρα για την εκ νέου αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη δραστική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας περιλαμβάνονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν:

1) Υποχρέωση όλων σχεδόν των φορολογουμένων που είναι φυσικά πρόσωπα να πραγματοποιούν δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους 30% επί του ετήσιου ατομικού εισοδήματος. Οι δαπάνες πρέπει να εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (μέσω e-banking ή με κάρτες χρεωστικές ή πιστωτικές ή προπληρωμένες ή με τη χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ.). Η υποχρέωση αυτή δεν θα ισχύει δηλαδή μόνο για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, αλλά και για τους αυτοαπασχολούμενους και για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων.

Στις δαπάνες που θα αναγνωρίζονται δεν περιλαμβάνονται τα ενοίκια, τα τέλη κυκλοφορίας, οι πληρωμές δανείων και τα έξοδα για αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (ακινήτων, αυτοκινήτων, λοιπών οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων αναψυχής κ.λπ.)

Στο ύψος των ετήσιων δαπανών για αγορές και παροχή υπηρεσιών που θα πρέπει να πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 66.667 ευρώ, τίθεται ανώτατο όριο 20.000 ευρώ. Ετσι, για τους φορολογούμενους αυτούς θα ισχύει ουσιαστικά η υποχρέωση κάλυψης ποσοστού κάτω του 30% του εισοδήματος με δαπάνες.

Σε όσους δεν καταφέρνουν να καλύψουν με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες το 30% του εισοδήματός τους ή το ανώτατο όριο των 20.000 ευρώ, κατά περίπτωση θα επιβάλλεται επιπλέον φόρος εισοδήματος με συντελεστή 22% επί του μη καλυπτόμενου ποσού.

Για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα ισχύουν, ωστόσο, και οι ακόλουθοι περιορισμοί υπέρ των φορολογουμένων:

* Ως εισόδημα θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το πραγματικό δηλωθέν κι όχι το τεκμαρτό, σε κάθε περίπτωση.

* Στο εισόδημα που θα λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του 30% δεν θα περιλαμβάνεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

* Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών θα περιορίζεται από το 30% στο 20%. Προϋπόθεση για να ισχύσει αυτό είναι οι παραπάνω δαπάνες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

* Σε κάθε φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο τραπεζικός λογαριασμός, το απαιτούμενο όριο δαπανών θα περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.

* Φορολογούμενοι που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω, ανάπηροι σε ποσοστό 80% και άνω, κάτοικοι μικρών χωριών και μικρών νησιών κ.λπ.) θα εξαιρούνται πλήρως από την υποχρέωση κάλυψης του 30% με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών.

2) Μείωση από τα 500 στα 300 ευρώ του ορίου μέχρι το οποίο επιτρέπεται η χρήση μετρητών για την πραγματοποίηση μιας οικονομικής συναλλαγής που αφορά αγορά προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών.

3) Μη έκπτωση από τα ακαθάριστα των επιχειρήσεων των δαπανών για ενοίκια εφόσον δεν εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Λοιπές αλλαγές

Με το νομοσχέδιο επέρχονται εξάλλου και οι ακόλουθες σημαντικές αλλαγές:

* Αναστολή, για την περίοδο 2020-2022, της επιβολής του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών και λοιπών κτισμάτων με άδειες οικοδομής εκδοθείσες από την 1η-1-2006 τα οποία δεν μεταβιβάστηκαν μέχρι σήμερα αλλά βρίσκονται ακόμη στα χέρια των κατασκευαστών.

* Εκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης για εργασίες που αφορούν ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, συντήρηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων ακινήτων. Η έκπτωση θα ισχύσει με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2021, το 2022 και το 2023 για τα εισοδήματα των ετών 2020, 2021 και 2022. Το συνολικό όριο δαπάνης που θα ληφθεί υπόψη ορίζεται στις 48.000 ευρώ. Οι δαπάνες θα μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες στα επόμενα 4 έτη, σε ποσοστό 40 % του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Προτεινόμενα για εσάς

Αυτοί είναι οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των φετινών φορομέτρων

Μιχάλης Μάρδας

Οι 7 κανόνες για το μέτρο των αποδείξεων – Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται, τα ποσά και αυτοί που εξαιρούνται

Μιχάλης Μάρδας

Αυτές είναι οι 30 αλλαγές-ανατροπές στη φορολογία που θα φέρει το 2020

Μιχάλης Μάρδας

Φορολογικό νομοσχέδιο: Τα οφέλη για μισθωτούς και συνταξιούχους με παραδείγματα από το 2020

Μιχάλης Μάρδας

Υπερψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο: Εγκρίθηκαν οι ελαφρύνσεις και το κοινωνικό εισόδημα

Δημήτρης Κατσάκος

Φορολογικό νομοσχέδιο: Υπερψηφίστηκε από την επιτροπή και πάει στην Ολομέλεια την Πέμπτη

Μιχάλης Μάρδας

Φορολογικό νομοσχέδιο: Αυτές είναι όλες οι φοροελαφρύνσεις

Ανδρέας Ντίνης

Νέα πάγια ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο

George Michaelides

Πέτσας για φορολογικό νομοσχέδιο: Κάνουμε πράξη τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Μιχάλης Μάρδας