ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν μισθοί και συντάξεις

Πόσο θα αυξηθούν μισθοί και συντάξεις

Γιώργος Παλαιτσάκης

Μειώσεις στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων που θα καταβάλλονται από την 1η-1-2020 σε περισσότερους από 3.000.000 εργαζομένους και συνταξιούχους αναμένεται να προκαλέσουν οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το «βήμα» της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Οι μειώσεις αυτές θα έχουν ως συνέπεια την αύξηση του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος των συγκεκριμένων φορολογουμένων.

Από την 1η-1-2020 οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές περισσοτέρων από 3.000.000 μισθωτών εργαζομένων και συνταξιούχων θα αυξηθούν λόγω της μείωσης των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσουν τα εξαγγελθέντα από τον πρωθυπουργό φορολογικά μέτρα που προβλέπουν τη μείωση του ελάχιστου συντελεστή φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9%, για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος, και την προσαύξηση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει σήμερα αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που αποτυπώνουν τα μηνιαία οφέλη που θα έχουν από τις μειώσεις των κρατήσεων φόρου εισοδήματος όσοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από 8.636 ευρώ, που είναι το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος.

Αναπτυξιακά μέτρα

Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του προς τους παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο των εγκαινίων της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, εξήγγειλε μειώσεις στους φόρους εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών, των επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολουμένων, ισχυρά φορολογικά κίνητρα για την αύξηση των επενδύσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και πρόσθετες φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις για τα ζευγάρια που έχουν παιδιά.

Τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης έχουν ως βασικό στόχο την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και την αποκατάσταση των αδικιών που προκάλεσαν οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις στον τομέα της φορολογίας, οι οποίες έλαβαν χώρα την εννεαετή περίοδο των Μνημονίων και οδήγησαν στην υπερφορολόγηση χιλιάδων επιχειρήσεων και εκατομμυρίων νοικοκυριών.

Ο πρωθυπουργός δεν απέκλεισε εξάλλου το ενδεχόμενο και πρόσθετων παρεμβάσεων που θα αφορούν στη μείωση της έμμεσης φορολογίας στα καύσιμα και ειδικότερα στο αγροτικό πετρέλαιο και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Λιγότερη λιτότητα

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, στον κρατικό προϋπολογισμό του 2020 θα συμπεριληφθούν φορολογικά μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, την τόνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, αλλά και παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικογένειας απέναντι στον δημογραφικό κίνδυνο. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν:

1 Διατήρηση του βασικού αφορολόγητου ορίου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο επίπεδο των 8.636 ευρώ.

2 Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους από το 22% στο 9%. Η μείωση θα ισχύει μόνο για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι:

  • για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες θα μειωθεί από το 22% στο 9% ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από το βασικό αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ και μέχρι τα 10.000 ευρώ
  • για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους θα μειωθεί από το 22% στο 9% ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

Το μέτρο θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από την 1η-1-2020 και μετά. Συνεπώς, θα προκαλέσει μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου επί των μισθών και των συντάξεων που θα καταβάλλονται από το επόμενο έτος. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, τα οφέλη από την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα γίνουν αντιληπτά το 2021 κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν για το 2020.

3 Προσαύξηση του βασικού αφορολόγητου ορίου των 8.636 ευρώ κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που βαρύνει κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Και το μέτρο αυτό θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από την 1η-1-2020 και μετά. Συνεπώς, θα προκαλέσει μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου επί των μισθών και των συντάξεων που θα καταβάλλονται από το επόμενο έτος. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τα οφέλη από την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα γίνουν αντιληπτά το 2021 κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν για το 2020.

4 Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τα νέα αγροτικά σχήματα στο 10%, για τη χρήση του 2020, που θα φορολογηθεί το 2021.

5 Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των εταιριών και των λοιπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από το 28% στο 24% για τη χρήση του 2019. Το όφελος από το μέτρο αυτό θα γίνει αντιληπτό το 2020, με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν για τα εισοδήματα της χρήσης του 2020. Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου αυτού θα φθάσει τα 500 εκατ. ευρώ το 2020.

6 Μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5%, για τη χρήση του 2019.

7 Αναστολή της επιβολής ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών. Η αναστολή θα διαρκέσει 3 χρόνια (2020-2022).

8 Χορήγηση έκπτωσης φόρου εισοδήματος ίσης με το 40% της δαπάνης για εργασίες που αφορούν ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, συντήρηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων ακινήτων.

9 Αναστολή του φόρου υπεραξίας, του φόρου δηλαδή επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Η αναστολή θα διαρκέσει τρία χρόνια (2020-2022) και ο φόρος θα επανεξεταστεί από μηδενική βάση το 2023.

Κοινωνικό… πρόσημο

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, μέσα στο 2020:

10 Θα δοθεί επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί, με εξαίρεση όσους ανήκουν σε πολύ υψηλή εισοδηματική κατηγορία.

11 Τα βρεφικά είδη, καθώς και τα κράνη και τα παιδικά καθίσματα μεταπίπτουν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

12 Θα καθιερωθεί μηνιαία ενίσχυση 180 ευρώ για θέση σε παιδικό σταθμό.

Από το 2021

Κατά το χρονικό διάστημα 2021-2023 θα τεθούν σε ισχύ τα ακόλουθα φορολογικά μέτρα:

13 Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2%-10% σε φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ. Η κατάργηση δεν θα γίνει άμεσα, αλλά με σταδιακές μειώσεις μέσα στην τριετία 2021-2023.

14 Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 500-1.000 ευρώ που επιβάλλεται σε κάθε επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία. Η κατάργηση δεν θα γίνει άμεσα, αλλά με σταδιακές μειώσεις μέσα στην τριετία 2021-2023.

Φορολογικά κίνητρα

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι το φορολογικό νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί εντός του επόμενου μήνα στη Βουλή, θα υπηρετήσει συνολικά την αναπτυξιακή και μεταρρυθμιστική προσπάθεια της χώρας. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο:

  • θα απλουστεύει και θα απλοποιεί τον φορολογικό κώδικα, θα ενισχύει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και θα συγκεντρώνει τα διάσπαρτα επενδυτικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της αγοράς ακινήτων.
  • θα δημιουργεί συνθήκες ώστε η Ελλάδα να γίνει έδρα μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.
  • θα αποσαφηνίζει, επίσης, την έννοια της φορολογικής κατοικίας για προσέλκυση αλλοδαπών και αγορά κατοικίας.
  • θα δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις που θα ενισχύουν τους εργαζόμενους με παροχές σε είδος
  • θα καθιερώνει τις υπεραποσβέσεις με στόχο να αυξηθούν εμπροσθοβαρώς οι επενδύσεις και η απασχόληση.

Παρεμβάσεις στα καύσιμα

Ο κ. Μητσοτάκης δεν απέκλεισε εξάλλου το ενδεχόμενο μειώσεων στη φορολογία των καυσίμων. Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, αναφέρθηκε ειδικότερα στο ενδεχόμενο μείωσης της φορολογίας του αγροτικού πετρελαίου αλλά και σε πιθανή αλλαγή του καθεστώτος επιδότησης της χρήσης πετρελαίου θέρμανσης.

Ειδικά για το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης των αγροτών ανέφερε συγκεκριμένα: «Μελετάμε το σχετικό θέμα. Μας απασχολεί πολύ το ζήτημα. Εχω ζητήσει σκέψεις και προτάσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Αν έχουμε υπεραπόδοση στα έσοδα ενδεχομένως και εντός του 2019 θα είναι από τις άμεσες προτεραιότητές μας το ζήτημα αυτό…. Ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα εξασφαλίσουμε θα προχωρήσουμε στην εξέταση του θέματος. Πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα κάποια πρόσθετα νέα γύρω από το θέμα αυτό».

Οσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός δεδομένου ότι υπάρχουν περιοχές που λόγω του χειμώνα θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν σύντομα πετρέλαιο θέρμανσης».

Από την έντυπη έκδοση

Προτεινόμενα για εσάς

Συντάξεις: «Κληρώνει» μέχρι το Πάσχα για αναδρομικά 2 δισ. ευρώ

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις-Αναδρομικά: Στο ΣτΕ οι ελπίδες για το νέο «πακέτο» αναδρομικών

Μιχάλης Μάρδας

Έρχεται μπαράζ πληρωμών: Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και παροχές

Ανδρέας Ντίνης

Αναδρομικά: Αύριο η δίκη για επικουρικές και δώρα [αναλυτικοί πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Δείτε πότε θα γίνουν οι πληρωμές σε κάθε ταμείο

Μιχάλης Μάρδας

«Γκάζι» για 290.000 εκκρεμείς συντάξεις – Πώς θα γίνουν οι πληρωμές μέσα στο 2021

Μιχάλης Μάρδας

Μόνο στον Ε.Τ.- Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά και τις αυξήσεις ανάλογα με το μισθό και τα έτη για παλαιούς και νέους συνταξιούχους

Μιχάλης Μάρδας

Τα μυστικά του επανυπολογισμού για 1 εκατ. συντάξεις [αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες]

Μιχάλης Μάρδας

Τσακλόγου στον «Ε.Τ.»: Ξεπάγωμα αυξήσεων στις συντάξεις με ρήτρα ανάπτυξης

Μιχάλης Μάρδας