Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη: Δώστε τις αποφάσεις επανυπολογισμού 2,1 εκατ. συντάξεων

ΕΦΚΑ e-ΕΦΚΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Ηχηρή παρέμβαση, με την οποία καλεί τον ΕΦΚΑ να δώσει άμεσα τις αποφάσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα του επανυπολογισμού των συντάξεων σε 2,1 εκατ. συνταξιούχους, κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ζητά με πόρισμα-επιστολή του προς τον ΕΦΚΑ να κοινοποιηθούν άμεσα οι αποφάσεις του επανυπολογισμού που έγινε από 1ης/1/2019 με το νόμο Κατρούγκαλου στους συνταξιούχους, και κυρίως ο τρόπος και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ώστε οι παλιές συντάξεις να αντικατασταθούν από την ανταποδοτική σύνταξη, την εθνική σύνταξη και τη λεγόμενη προσωπική διαφορά.

Ο επανυπολογισμός συντάξεων αφορά σε 2,1 εκατ. συνταξιούχους, εκ των οποίων περίπου 1,5 εκατ. έχουν μικρότερη σύνταξη ως και 500 ευρώ από αυτή που ήξεραν ως το 2018, αλλά η περικοπή δεν εφαρμόζεται και για να μη μειωθούν οι συντάξεις καταβάλλεται ισόποσο συμπλήρωμα ως προσωπική διαφορά. Οι υπόλοιποι 600.000 συνταξιούχοι έχουν κερδίσει από τον επανυπολογισμό ως και 150 ευρώ κατά μέσο όρο αλλά η αύξηση δίδεται σε δόσεις από το 2019 και το πλήρες ποσό (π.χ. 150 ευρώ) θα το έχουν εισπράξει σε ορίζοντα 5ετίας.

Κρυφτό…

Το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ, παρότι έχουν ολοκληρώσει τον επανυπολογισμό, κρύβουν τα στοιχεία από τους συνταξιούχους, με αποτέλεσμα τόσο οι 1,5 εκατ. συνταξιούχοι που έχουν τις μειώσεις και παίρνουν προσωπική διαφορά όσο και οι 600.000 που έχουν μικρές αυξήσεις να μην ξέρουν ποια είναι η νέα τους σύνταξη.

Ο λόγος που μένουν κρυφά τα ντοκουμέντα των αποφάσεων έχει να κάνει με το σοκ που κρύβουν γιατί οι νέες επανυπολογισμένες συντάξεις είναι μικρότερες για τους περισσότερους και η προσωπική διαφορά αποκαλύπτει το ακριβές ποσό αυτής της μείωσης. Η κυβέρνηση με διάφορα τερτίπια και κατά παράβαση νόμων και διατάξεων που επιβάλλουν τη διαφάνεια των διοικητικών πράξεων, ιδίως όταν αφορούν σε περιουσιακό στοιχείο όπως αυτό της σύνταξης, κρατά μυστικά τα στοιχεία του επανυπολογισμού, για να μη φανούν οι επιπτώσεις του νόμου Κατρούγκαλου στις κύριες συντάξεις εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων.

Υποχρέωση

Στο πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει ότι αποτελεί υποχρέωση του ΕΦΚΑ να δώσει τις αποφάσεις σε κάθε συνταξιούχο και να αναρτήσει τα ενημερωτικά σημειώματα του επανυπολογισμού που έχουν σταματήσει να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι από 1ης/1/2019.

Πίσω από την τακτική αυτή κρύβεται σκοπιμότητα και μάλιστα προεκλογική, καθώς στις αρχές του 2019 τα νέα ενημερωτικά σημειώματα με τις επανυπολογισμένες συντάξεις είχαν αναρτηθεί για μερικά 24ωρα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, αλλά με εντολή του υπουργείου Εργασίας απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε αυτά γιατί προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμη και από υπηρεσιακά στελέχη για τον τρόπο που επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις και βγήκαν οι προσωπικές διαφορές. Η κυβέρνηση δηλαδή έχει τα στοιχεία εδώ και μήνες αλλά τα κρύβει από τους συνταξιούχους.

Μερικά από αυτά τα ενημερωτικά με τις επανυπολογισμένες συντάξεις στα λίγα 24ωρα που εμφανίστηκαν στις υπηρεσίες κατάφερε και εξασφάλισε ο «Ε.Τ». Τα σχετικά ντοκουμέντα που είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα μας σε προηγούμενα ρεπορτάζ καθώς και αυτά που αποκαλύπτει σήμερα μαζί με πίνακες επανυπολογσμένων συντάξεων από πραγματικές αποφάσεις αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας όπως και ο ΕΦΚΑ κρατούν σε πολύμηνη ομηρία τους συνταξιούχους κρύβοντας σκόπιμα τον επανυπολογισμό των συντάξεων γιατί μέσα από αυτόν θα δουν πόσα τους έκοψε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Παράπονα

Αφορμή για την παρέμβαση του ΣτΠ στάθηκαν οι διαμαρτυρίες μεγάλου αριθμού συνταξιούχων επειδή ο ΕΦΚΑ αρνείται να τους χορηγήσει απόφαση επανυπολογισµού της σύνταξής τους που διενεργήθηκε, σύµφωνα µε το ν. 4387/2016.

«Κάθε συνταξιούχος έχει δικαίωµα να γνωρίζει ποια στοιχεία ελήφθησαν υπ’ όψιν και µε ποιον ακριβώς τρόπο έγινε ο επανυπολογισµός της δικής του σύνταξης», λέει όμως ο ΣτΠ, τονίζοντας ότι «μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις τηρείται η αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και διασφαλίζεται η υποχρέωση ενηµέρωσης των ασφαλισµένων».

Τονίζεται, δε, ότι παρά τη µη ρητή αναφορά της σχετικής νοµοθεσίας σε έκδοση ατοµικών διοικητικών πράξεων, εντούτοις η διαδικασία αναπροσαρµογής σύνταξης προϋποθέτει και απαιτεί έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης (απόφαση επανυπολογισμού). Η έκδοση των αποφάσεων προτείνεται να γίνει µε τη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος του ΕΦΚΑ και να είναι διαθέσιµες σε όλους τους συνταξιούχους, στην αντίστοιχη ηλεκτρονική τους µερίδα.

Θέμα νομιμότητας

Συμπληρώνει, δε, ότι η µη έκδοση διοικητικών πράξεων επανυπολογισµού των συντάξεων στερεί και τη διερεύνηση της ορθότητας και της νοµιµότητας του υπολογισµού, που είναι αναγκαία από τους συνταξιούχους γιατί η εν λόγω διαδικασία πολλές φορές µπορεί να ενέχει τον κίνδυνο ανθρωπίνων λαθών ή και αυθαιρέτων κρίσεων στο πλαίσιο της αναζήτησης της προσφορότερης πηγής σε περιπτώσεις µη ύπαρξης αναλυτικών διαθέσιµων στοιχείων για τον επανυπολογισμό.

Στην ουσία, αυτό που λέει ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ότι οι συνταξιούχοι στερούνται ακόνη και τη δυνατότητα ελέγχου του επανυπολογισμού της σύνταξής τους σε περιπτώσεις ενδεχόμενων λαθών σε στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν όπως για το χρόνο ασφάλισης, ή τις αποδοχές που ελήφθησαν υπόψη για να γίνει εκ νέου υπολογισμός των συντάξεων.

Τα ενημερωτικά και οι μειώσεις που κρύβουν

Ο Ελεύθερος Τύπος δημοσιεύει σήμερα και ντοκουμέντα από τα ενημερωτικά συντάξεων του 2019 που κρύβει το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ.

Στο πρώτο ενημερωτικό είναι η σύνταξη του 2018 για συνταξιούχο Δημοσίου Π.Ε. κατηγορίας με 35 έτη (το έτος φαίνεται στην αριστερή πρώτη στήλη με τους μήνες).

Στο δεύτερο ενημερωτικό είναι η επανυπολογισμένη σύνταξη του 2019 για τον ίδιο συνταξιούχο (το έτος καταβολής και ο μήνας φαίνονται στην αριστερή πρώτη στήλη).
Οπως φαίνεται στα δύο ενημερωτικά:

α) Τον Δεκέμβριο 2018, η σύνταξη είναι 1.579,35 ευρώ μικτά με επίδομα παιδιού 33 ευρώ και 969,91 ευρώ καθαρό πληρωτέο ποσό.

β) Τον Ιανουάριο 2019, η σύνταξη με επανυπολογισμό βγαίνει στα 1.309,83 ευρώ μικτά, εκ των οποίων η ανταποδοτική 692,74 ευρώ, η εθνική 384 ευρώ και η προσωπική διαφορά 233,09 ευρώ. Το επίδομα τέκνου εξαφανίστηκε. Το τελικό πληρωτέο είναι ίδιο στα 969,91 ευρώ λόγω προσωπικής διαφοράς.

Προσωπικές διαφορές ως 313€ στο Δημόσιο και ως 487€ στο ΙΚΑ

Στοιχεία των νέων επανυπολογισμένων συντάξεων Δημοσίου και ΙΚΑ με τις προσωπικές διαφορές αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος με πίνακες και με ενημερωτικά του 2019.

Στον πίνακα 1 έχουμε επανυπολογισμό συντάξεων του Δημοσίου. Για παράδειγμα:

1. Συνταξιούχος Δημοσίου στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με 36 έτη, είχε ως τον Δεκέμβριο 2018 σύνταξη μαζί με επιδόματα συζύγου και εξομάλυνσης στο ποσό των 1.197 ευρώ πριν το φόρο. Με τον επανυπολογισμό, παίρνει 697 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη, 384 ευρώ εθνική, δηλαδή 1.081 ευρώ μικτά και 1.016 ευρώ, μετά την κράτηση 6% για ασθένεια και προ φόρου, και κανένα επίδομα. Η μείωση από τα 1.197 ευρώ του Δεκεμβρίου στα 1.016 ευρώ του 2019 είναι 181 ευρώ που τα κρατάει ως προσωπική διαφορά.

2. Συνταξιούχος Δημοσίου στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) με 34,6 έτη, έπαιρνε ως τον Δεκέμβριο 2018 σύνταξη μαζί με επιδόματα συζύγου και εξομάλυνσης στο ποσό των 1.207 ευρώ πριν το φόρο. Με τον επανυπολογισμό από 1/1/2019 παίρνει 567 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη, και 384 ευρώ εθνική, δηλαδή 894 ευρώ πριν το φόρο χωρίς επιδόματα. Η μείωση είναι 313 ευρώ και, τα κρατάει προσωρινά ως προσωπική διαφορά.

Στον πίνακα 2 δημοσιεύουμε πραγματικά στοιχεία επανυπολογισμένων συντάξεων ΙΚΑ όπου οι προσωπικές διαφορές φτάνουν και στα 487 ευρώ. Για παράδειγμα:

1. Συνταξιούχος με 30 έτη και συντάξιμο μισθό 2.374 ευρώ είχε ως το 2018 σύνταξη προ φόρου 1.497 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη βγαίνει στα 1.010 ευρώ και έχει προσωπική διαφορά 487 ευρώ, δηλαδή η κανονική μείωση είναι 32,5%, αλλά μηδενίζεται μέσω της προσωπικής διαφοράς που έχει προσωρινό και όχι μόνιμο χαρακτήρα γιατί είναι ποσό εκτός σύνταξης.

2. Συνταξιούχος με 19 έτη και μισθό 830 ευρώ είχε ως το 2018 σύνταξη προ φόρου 480 ευρώ με καθεστώς μειωμένης σύνταξης. Με τον επανυπολογισμό η νέα μειωμένη σύνταξη βγαίνει στα 336 ευρώ. Ο επανυπολογισμός κατέβασε τη σύνταξη κατά 145 ευρώ, που είναι και το ποσό που παίρνει ως προσωπική διαφορά.

Από την έντυπη έκδοση

Προτεινόμενα για εσάς

Τα SOS των ειδικών για σύνταξη πριν από τα 67 σε όλα τα Ταμεία [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όρια ηλικίας: Έξοδος με μειωμένη για μητέρες από 56,9 έως 61,6 ετών και με αυξήσεις συντάξεων [αναλυτικοί πίνακες για ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Χατζηδάκης: Λύση στις εκκρεμείς συντάξεις από το πρώτο 6μηνο του 2022

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Αποκάλυψη Ε.Τ. – Συντάξεις: Οι πίνακες με τα ποσά από τον επανυπολογισμό για 195.000 συνταξιούχους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Αυξήσεις πέντε ταχυτήτων στους απόστρατους – Ποιοι και πότε θα τις πάρουν [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Δεύτερο πακέτο αναδρομικών για 50.000 συνταξιούχους και 14.600 κληρονόμους [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Προτροπή Τσακλόγλου σε Βρούτση: Καλύτερες οι συντάξεις με έξοδο μετά την 35ετία

Λάμπρος Κατσαρός

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αύξηση στην τσέπη από το 2023 με τον νέο επανυπολογισμό [πίνακες για όλα τα ταμεία]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μόνιμες αυξήσεις για 520.000 συνταξιούχους που δεν πήραν αναδρομικά [πίνακες & παραδείγματα για δημόσιο και απόστρατους]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom