Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5,5 δισ. κατασχέσεις λογαριασμών και 15.884 πλειστηριασμούς από την εφορία το 2018

Άνοιξε η πλατφόρμα για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ταμεία

Newsroom eleftherostypos.gr

Περισσότερες από 816.000 κατασχέσεις σε καταθέσεις και εισοδήματα, περίπου 16.000 πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και 8.350 δεσμεύσεις ακινήτων επέβαλαν σε οφειλέτες του Δημοσίου οι φοροεισπρακτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια του 2018.

Οι αριθμοί των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών ήταν μειωμένοι σε σύγκριση με το 2017, αλλά τα μέτρα αυτά ελήφθησαν με πιο στοχευμένο τρόπο και ο αριθμός των δεσμεύσεων (υποθηκών για τη διασφάλιση οφειλών) ήταν σχεδόν διπλάσιος. Το αποτέλεσμα ήταν να εισπραχθούν συνολικά περίπου 5,5 δισ. ευρώ από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, 7,9% περισσότερα από όσα εισπράχθηκαν το 2017. Ωστόσο το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές εκτινάχθηκε πάνω από τα επίπεδα των 104 δισ. ευρώ την 1η-1-2019, ενώ ο αριθμός των οφειλετών παρέμεινε πάνω από τα 4.000.000.

Πάντως, από τα 104 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές, μόλις 8,4 δισ. ευρώ, το 8% του συνόλου, είναι τα άμεσα εισπράξιμα. Επιπλέον, από τα 104 δισ. των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές, τα 78 δισ. ευρώ οφείλονται μόλις από το 0,15% του συνόλου των οφειλετών, δηλαδή από περίπου 6.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα! Τα υπόλοιπα 26 δισ. ευρώ τα χρωστούν 4,058 εκατομμύρια οφειλέτες, εκ των οποίων 2,2 εκατομμύρια (που αντιστοιχούν στο 55% του συνόλου) χρωστούν συνολικά μόλις 307 εκατ. ευρώ, αφού ο καθένας από αυτούς δεν χρωστά παραπάνω από 500 ευρώ!

Τα αποκαλυπτικά αυτά συμπεράσματα προκύπτουν από τα στοιχεία για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο τα οποία περιλαμβάνονται στον απολογισμό δράσης του έτους 2018 των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα στοιχεία που παρατίθενται στον απολογισμό δράσης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για το 2018:

1) Το 2018, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης):

* Επέβαλαν 816.721 κατασχέσεις σε απαιτήσεις οφειλετών εις χείρας τρίτων (σε καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενοίκια, επιδοτήσεις κ.λπ.). Ο αριθμός των κατασχέσεων αυτών ήταν μειωμένος κατά 52,5% σε σχέση με το 2017 (1.719.733 κατασχέσεις). Οπως εξηγεί η ΑΑΔΕ, «η μείωση του πλήθους των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων το 2018 σε σχέση με το 2017, οφείλεται στην αξιοποίηση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών με το οποίο πραγματοποιείται πλέον αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση των ανωτέρω μέτρων αναγκαστικής είσπραξης».

* Προχώρησαν σε 15.884 προγράμματα πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων οφειλετών (-13,6% σε σχέση με τα 18.792 προγράμματα το 2017).

* Διενήργησαν 22.298 παραγγελίες κατάσχεσης (-5,6% έναντι 23.620 το 2017).

* Επέβαλαν 8.350 υποθήκες (διασφαλίσεις οφειλών με υποθήκες επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου). Οι υποθήκες ήταν αυξημένες κατά 97,8%, δηλαδή σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση με αυτές που επιβλήθηκαν το 2017 (4.222).

2) Οι συνολικές εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του 2018 ανήλθαν σε 5,517 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,9% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του προηγούμενου έτους 2017 (5,112 δισ. ευρώ).

3) Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση διαμορφώθηκε την 1η/1/2019 σε 104,365 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό:

– έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις μόλις 3,7 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,5%.

– 18,109 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,35%, θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

– 8,484 δισ. ευρώ αποτελούν το συνολικό «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το πλέον εισπράξιμο μέρος των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών (των 104,365 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, ως «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ορίζεται το πλέον εισπράξιμο μέρος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου το οποίο δεν περιλαμβάνει:

* οφειλές εκτός προϋπολογισμού (0,028 δισ. ευρώ),

* περιπτώσεις οφειλών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ (9,589 δισ. ευρώ),

* οφειλές που βεβαιώθηκαν πριν από την 1η/1/2015 (47,841 δισ. ευρώ),

* χρέη σε αναστολή είσπραξης και οφειλές χαρακτηρισμένες ως ανεπίδεκτες είσπραξης (0,112 δισ. ευρώ),

* οφειλές από λοιπές εισφορές, εμμέσους φόρους υπέρ τρίτων, μισθώματα, υπηρεσίες, πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια, λοιπά πρόστιμα μη φορολογικά, παράβολα,
καταλογισμούς και λοιπά μη φορολογικά (7,099 δισ. ευρώ),

* τις εξής κατηγορίες οφειλετών: πτωχούς, ΔΕKO, οφειλέτες με μηδενικά – προσωρινά ΑΦΜ και εταιρίες υπό εκκαθάριση (31,212 δισ. ευρώ).

4) Από το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως είχε διαμορφωθεί την 1η-1-2019, δηλαδή από το ποσό των 104,365 δισ. ευρώ:

* 49,817 δισ. ευρώ ή ποσοστό 47,7% είναι οφειλές από μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.),

* 28,749 δισ. ευρώ ή ποσοστό 27,5% είναι οφειλές από έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.),

* 22,911 δισ. ευρώ ή ποσοστό 22% είναι χρέη από άμεσους φόρους (φόρους εισοδήματος, φόρους περιουσίας κ.λπ.),

* 2,88 δισ. ευρώ ή ποσοστό 2,8% είναι οφειλές από λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

5) Ο συνολικός αριθμός οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ανήλθε σε 4.064.750 το 2018 (31/12), έναντι 4.068.857 το 2017 (31/12). Ο συνολικός αριθμός οφειλετών για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα ανήλθε το 2018 σε 1.821.736 (έναντι 1.744.115 το 2017). Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%.

6) 2.219.151 οφειλέτες ή 54,6% του συνόλου χρωστούν ποσά βασικής οφειλής μέχρι 500 ευρώ. Το συνολικό ποσό των χρεών τους ανέρχεται σε 306,8 ευρώ και αντιστοιχεί μόλις στο 0,3% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Από τους οφειλέτες αυτούς, 536.330 ή 13,2% του συνόλου χρωστούν ποσά μέχρι 10 ευρώ ο καθένας (!) κι άλλοι 338.072 ή 8,3% του συνόλου οφείλουν ποσά από 10,01 έως 50 ευρώ έκαστος!

Στον αντίποδα, μόλις 6.043 οφειλέτες που αντιστοιχούν στο 0,1% του συνόλου των οφειλετών χρωστούν συνολικά 81,567 δισ. ευρώ ή το 78,1% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση!

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Προτεινόμενα για εσάς

Οι 5 κινήσεις που θα σας απαλλάξουν από τα φορολογικά βάρη – Πώς θα γλιτώσετε επιπλέον φόρους, τεκμήρια και ανατιμήσεις στα καύσιμα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΕΝΦΙΑ: Αναρτώνται σήμερα τα εκκαθαριστικά – Οι δόσεις και οι προθεσμίες

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

myAADE: Η εφορία στο κινητό σας με ένα κλικ – Δείτε τι μπορείτε να κάνετε από το σπίτι σας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ξαναγράφεται ο φορολογικός χάρτης – Τι αλλαγές έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Οι παγίδες για τεκμήρια και ενοίκια – Τι χαρτιά ψάχνει η εφορία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ποιοι δικαιούνται ρύθμιση έως 72 δόσεις στην εφορία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ρύθμιση οφειλών στην εφορία: Ετσι θα πληρωθούν τα κορονοχρέη σε έως 72 δόσεις

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Μείωση ΕΝΦΙΑ 8% το 2022 – Τα τρία σενάρια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Όλες οι ρυθμίσεις για παλαιά και νέα χρέη στην εφορία – Κριτήρια, μυστικά, παγίδες

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom