Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μυστικά για να… ζεστάνετε την τσέπη σας με κοινωνικά επιδόματα

Μυστικά για να… ζεστάνετε την τσέπη σας με κοινωνικά επιδόματα

Γιώργος Παλαιτσάκης

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια χορήγησης και τον τρόπο υπολογισμού τεσσάρων σημαντικών κοινωνικών επιδομάτων παρουσιάζει σήμερα ο «Ε.Τ.».

Οι πληροφορίες που παρατίθενται αφορούν στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα τέκνων και τα επιδόματα στέγασης (ενοικίου ή επιδότησης στεγαστικού δανείου). Για κάθε μία από τις κοινωνικές αυτές παροχές ισχύουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ας δούμε όμως, αναλυτικά, τι ισχύει για κάθε επίδομα:

1) Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Για τη χορήγησή του θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

α) Το συνολικό ύψος του ετησίου πραγματικού εισοδήματος ή/και των καταθέσεων ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνουν έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης:

* τα 1.200 ευρώ για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό,

* τα 1.800 ευρώ για κάθε νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο συγκατοικούντα ενήλικα
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος,

* τις 2.100 ευρώ για κάθε νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη,

* τις 2.400 ευρώ για κάθε νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη,

* τις 2.700 ευρώ για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη,

* τις 3.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη.
β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

γ) Το συνολικό ποσό των τεκμηρίων διαβίωσης της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά Ι.Χ., δίκυκλα κ.λπ.) να μην υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ.

Υψος επιδόματος: Το ποσό του ΚΕΑ ανέρχεται σε 200 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού καταβάλλονται άλλα 100 ευρώ ανά μήνα, ενώ για κάθε ανήλικο μέλος, το ποσό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα.

Αιτήσεις-προθεσμίες: Από 1ης.11.2018 οι αιτήσεις για την είσπραξη του ΚΕΑ υποβάλλονται μία φορά ανά εξάμηνο. Για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες μέχρι αυτήν την ημερομηνία, η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής τους. Με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση keaprogram.gr.

2) Επίδομα θέρμανσης: Δικαιούχοι για την περίοδο από 15-10-2018 έως 30-4-2019 είναι:

α) Αγαμοι οι οποίοι κατά το φορολογικό έτος 2017 είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 1η-1-2018 αστική ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 ευρώ.

β) Εγγαμοι οι οποίοι το φορολογικό έτος 2017 είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η-1-2018 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες που κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η-1-2018 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Κόφτες: Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι κατέχουν αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, σκάφη άνω των 5 μέτρων και αεροσκάφη. Επίσης, αποκλείονται από το επίδομα όσοι δηλώνουν «φιλοξενούμενοι» και όσοι διαθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο.

Υψος επιδόματος: Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 0,16 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, που αγοράζεται την περίοδο από 15-10-2018 έως 30-4-2019.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]

Προτεινόμενα για εσάς

Δείτε πότε θα καταβληθούν συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα

Αποκλειστικό: Πήραν αναδρομικά, χάνουν κοινωνικά επιδόματα

Δημήτρης Κατσάκος

Τα χαμηλά εισοδήματα στη φάκα των τεκμηρίων

Evanthia Karra