Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεχωριστά εκκαθαριστικά για συζύγους από φέτος

120 δόσεις

Γιώργος Παλαιτσάκης

Σε ατομικό επίπεδο θα εκκαθαρίζεται και θα βεβαιώνεται από φέτος ο φόρος εισοδήματος κάθε εγγάμου συζύγου, ακόμη και στις περιπτώσεις υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση του φόρου στον ένα σύζυγο προκύπτει αποτέλεσμα χρεωστικό και από την εκκαθάριση στον άλλο σύζυγο προκύπτει αποτέλεσμα πιστωτικό, δεν θα γίνεται πλέον συμψηφισμός των δύο αποτελεσμάτων, αλλά θα παραμένουν δύο ξεχωριστά αποτελέσματα.

Έτσι, ο ένας σύζυγος με το χρεωστικό υπόλοιπο θα καλείται να πληρώσει κανονικά τον φόρο σε τρεις διμηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ, ενώ ο άλλος σύζυγος θα δικαιούται να εισπράξει επιστροφή φόρου. Ουσιαστικά, σε κάθε περίπτωση κάθε σύζυγος θα λαμβάνει ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα.

Αιτιολογία

Στην απόφαση αυτή κατέληξε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς διαπίστωσε ότι η εφαρμογή του μέτρου που προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής χωριστών δηλώσεων από τους εγγάμους συζύγους θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική υποβολή αιτήσεων για χωριστές δηλώσεις, μόνο και μόνο για να εκδίδονται ξεχωριστά αποτελέσματα εκκαθάρισης, εξέλιξη που θα ανάγκαζε την ΑΑΔΕ να επεξεργαστεί φέτος σημαντικά αυξημένο αριθμό ατομικά υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων.

Η έκδοση ξεχωριστών εκκαθαριστικών ακόμη και στις κοινές δηλώσεις αποκαλύπτεται από το ενημερωτικό φυλλάδιο ερωταπαντήσεων το οποίο ανήρτησε χθες η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της.

Σημεία – κλειδιά

Στο φυλλάδιο αυτό δίδονται απαντήσεις στις παρακάτω 20 ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των χωριστών δηλώσεων των συζύγων:

1 Πώς μπορώ να γνωστοποιήσω την επιλογή μου να υποβάλω χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος; Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses είτε από εσάς είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό.

2 Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, τι θα συμβεί; Στην περίπτωση αυτή οι σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2018.

3 Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης, θα γίνεται συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα του συζύγου; Oχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός των ποσών.

4 Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων στις χωριστές δηλώσεις; Oχι, δεν επηρεάζεται.

5 Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία; Oχι, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων.

6 Πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων; Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα
5 του εντύπου Ε1 στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

7 Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία όταν ένας εκ των δύο συζύγων δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης; Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο». Ο άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει καμία ένδειξη.

8 Πώς αναγράφονται τα τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου στις χωριστές δηλώσεις; Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

9 Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανήλικου τέκνου που προέρχεται από τον κοινό γάμο στις χωριστές δηλώσεις όταν αυτό δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος; Το εισόδημα του ανηλίκου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

10 Ποιος βαρύνεται με τα τεκμήρια στις χωριστές δηλώσεις συζύγων; Στις χωριστές δηλώσεις δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Oσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

11 Στις χωριστές δηλώσεις υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο; Oχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

12 Ποια είναι η προθεσμία γνωστοποίησης της επιλογής για χωριστή δήλωση; Καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

13 Μετά τις 28 Φεβρουαρίου η επιλογή για χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος μπορεί να ανακληθεί; Oχι, δεν ανακαλείται για το έτος το οποίο αφορά.

14 Ποιος από τους δύο συζύγους μπορεί να γνωστοποιήσει την επιλογή για χωριστή δήλωση; Οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή και οι δύο.

15 Πρέπει η γνωστοποίηση για υποβολή χωριστής δήλωσης να γίνεται κάθε έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου; Ναι, θα πρέπει να επικαιροποιείται κάθε έτος.

16 Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Μάρτιο του 2019. Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση για το φορολογικό έτος 2018; Ναι. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

17 Πρόκειται να τελέσω γάμο τον Φεβρουάριο 2019 και θα δηλώσω το γάμο στο μητρώο της ΔΟΥ μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση για το 2018; Ναι.

18 Πόσες φορές μπορώ να αλλάξω την επιλογή δήλωσης χωριστών δηλώσεων στην περίπτωση που τελέσω γάμο μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019; Η δήλωση γίνεται άπαξ ανά έτος.

19 Εισέρχονται στην εφαρμογή των χωριστών δηλώσεων τα μέρη συμφώνου συμβίωσης; Oχι, καθόσον εκ του νόμου τους έχει δοθεί εξαρχής η δυνατότητα για υποβολή κοινών ή χωριστών δηλώσεων.

20 Πρέπει και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν δικό τους κλειδάριθμο προκειμένου να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις; Ναι, η σύζυγος που δεν έχει μέχρι τώρα κλειδάριθμο οφείλει να αποκτήσει προκειμένου και αυτή να μπορέσει να υποβάλει τη δική της δήλωση.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Προτεινόμενα για εσάς

Μπαράζ πληρωμών φόρων από 17 έως 30 Σεπτεμβρίου – Λήγουν οι προθεσμίες για εισοδήματα, ΕΝΦΙΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Από σήμερα μόνο ηλεκτρονικά οι μεταβιβάσεις ακινήτων – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πόσο φόρο γλιτώνετε φέτος από ανακαίνιση κατοικίας ή μαγαζιού

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Στον χαμηλό συντελεστή 6% ο ΦΠΑ για διαδικτυακό θέατρο και συναυλίες

Δημήτρης Ντόγκας

Συγκεντρωτικές καταστάσεις: Το αλαλούμ με την παράταση για τη χρήση του 2014 που οδήγησε σε χιλιάδες πρόστιμα

Δημήτρης Ντόγκας

Σε ποιους στέλνει 62.000 φοροραβασάκια η ΑΑΔΕ – Πώς μπορούν να γλιτώσουν τα «χαράτσια»

Δημήτρης Ντόγκας

Προκαταβολή φόρου: Σε 238.288 ανήλθαν οι επιχειρήσεις δικαιούχοι έως τις 10 Αυγούστου

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΕΝΦΙΑ: Τα λάθη στη συμπλήρωση του Ε9 που φέρνουν άδικες υπερχρεώσεις – Αναλυτικός οδηγός του «Ε.Τ.»

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος: Η διαδικασία και οι δικαιούχοι

Ελεύθερος Τύπος Newsroom