Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο διαδίκτυο τα «Πόθεν έσχες» 120.000 υπόχρεων: Κοσμήματα, τιμαλφή, καταθέσεις κι ακίνητα

Aναρτημένα στο διαδίκτυο θα βρίσκονται στο εξής τα περιουσιακά στοιχεία χιλιάδων υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες, δηλώσεις των οποίων η υποβολή για φέτος θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου με τους υπόχρεους να υπολογίζονται περίπου στους 120.000.Οι δηλώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά στο www.pothen.gr και η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς του φορολογούμενου στο Taxis.

Ακόμα και τα κοσμήματα αξίας ή τα λεφτά που φυλάνε στο σπίτι τους, θα πρέπει να δηλώνονται στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα Περιουσιολογίου, ενώ μετά τα στοιχεία τους θα αναρτώνται και στο διαδίκτυο όπου θα παραμένουν προσβάσιμα σε όλους για μια τριετία, εκτός της διεύθυνσης κατοικίας τους.

Όσοι παραλείψουν ή υποβάλουν ανακριβή δήλωση, απειλούνται πλέον όχι μόνο με ποινικές διώξεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα και κατασχέσεις, από 150 ευρώ έως και 1 εκατομμύριο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Διοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλεται σε όποιον υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα αρμόδια για την επιβολή όργανα, τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.

2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

3. Ο υπαίτιος της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών και με χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ έως ένα 1.000.000 ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

4. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή.

Οι λεπτομέρειες

Οι τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος συζητήθηκαν χθες στη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς Γιώργου Βασιλειάδη με τους εκπροσώπους των δανειστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των ημερών θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση οποία θα προβλέπει πως θα αποκρύπτεται η ακριβής διεύθυνση και άλλα στοιχεία του υπόχρεου (όχι πάντως το όνομά του) για να μη καταστεί στόχος κακοποιών κλπ.

Επιπλέον αναμένεται και εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για το πώς θα εισπράττονται τα νέα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος για ανακριβή δήλωση ή μη υποβολή δήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Αν ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας (31 Δεκεμβρίου) ή υποβάλλει ανακριβή-ελλιπή δήλωση, προβλέπεται φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

Αν το αδίκημα τελείται με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου, η ποινή φτάνει τα δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 500.000 ευρώ ενώ για απόκρυψη πάνω από 300.000 ευρώ, η ποινή φτάνει έως και το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πάντως, δεν θα αλλάξει η πρόβλεψη για υποχρέωση δήλωσης μετρητών αξίας άνω των τα 15.000 ευρώ και τιμαλφών αξίας άνω των 30.000 ευρώ.

Τα ηλεκτρονικά πόθεν έσχες θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για τα πολιτικά πρόσωπα, αιρετούς άρχοντες, ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς και ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για όλους τους υπόλοιπους (ένστολους, δημοσίους υπαλλήλους, δημοσιογράφους κλπ) θα δημοσιεύονται μόνον στατιστικά στοιχεία.

Τι θα δηλώνουν

Οι υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες θα κληθούν να συμπληρώσουν 14 διαφορετικούς πίνακες καταγράφοντας κάθε είδους εισόδημα του προηγουμένου έτους, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια , παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων, καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, θυρίδες, μετρητά εκτός τραπεζών και τιμαλφή, ακίνητα, οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση και βέβαια όλα τα προσωπικά τους δεδομένα. Πίνακες «φωτιά» μπορούν να θεωρηθούν οι πίνακες 7 ,8 και 9 στους οποίους θα πρέπει να συμπληρωθούν, μετρητά στο στρώμα αλλά και καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, τιμαλφή και περιεχόμενα θυρίδων.

Ο πίνακας 7, αφορά τις θυρίδες σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα. Δηλώνονται δικαιούχος και συνδικαιούχοι, το περιεχόμενο ή η μεταβολή, το ίδρυμα που φιλοξενεί τη θυρίδα, η χώρα και το έτος μίσθωσης της θυρίδας.

Στον πίνακα 8 ακολουθεί η αποτύπωση των μετρητών τα οποία φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων καθώς και τα τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι, ενώ στον πίνακα 9 οι καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Θα αναγράφονται ακόμα το όνομα του ιδιοκτήτη (ο υπόχρεος, σύζυγος ή τέκνα), κατάσταση ή μεταβολή ( την πρώτη φορά τι είναι και στη συνέχεια τι άλλαξε), το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η αξία κτήσης και η αξία πώλησης, το νόμισμα , ο τρόπος κτήσης, οι πηγές προέλευσης των χρημάτων και το ποσό για κάθε πηγή προέλευσης των χρημάτων.

Προτεινόμενα για εσάς

Γερμανία: «Στα μαχαίρια» Πράσινοι και FDP για το υπουργείο Οικονομικών

Μαρίνα Μπενέκου

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση προθεσμίας για υποβολή δικαιολογητικών – Πότε λήγει

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πυρόπληκτοι: Νέος κύκλος πληρωμών – Πάνω από 4,1 εκατ. ευρώ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πυρόπληκτοι: Επέκταση της πλατφόρμας arogi.gov.gr – Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Επίδομα Θέρμανσης: Ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης κατά 20% ο Σταϊκούρας

Λάμπρος Κατσαρός

Αποζημιώσεις πυρόπληκτων: Πιστώθηκαν 1,6 εκατ. ευρώ σε 422 δικαιούχους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Σταϊκούρας: Πρόσθετα μέτρα για άμεση ανακούφιση των πυρόπληκτων

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μέτρα ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πρώτη κατοικία: Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τα ευάλωτα νοικοκυριά – Οι ρυθμίσεις

Ελεύθερος Τύπος Newsroom