Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιώνεται και μεγαλώνει η «Golden Visa» – Οι 8 προσθήκες

Στον… πάγο πάνω από 2.000 «Χρυσές βίζες» Κινέζων

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

Δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλάζουν την εικόνα της «Χρυσής Βίζας». Η πρώτη προέρχεται από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και αφορά σε βελτιωτικές παρεμβάσεις για να… ρολάρει καλύτερα το πρόγραμμα και η δεύτερη από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο εισάγει νέα επενδυτικά προϊόντα.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί το πιθανότερο στις 21/12 από την Ολομέλεια της Βουλής, συμπεριλαμβάνονται κάποιες διατάξεις, στόχος των οποίων είναι -κατά κύριο λόγο- να καταστεί το πρόγραμμα πιο ασφαλές.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ακινήτου με οποιοδήποτε τίμημα, ο πωλητής, πολίτης τρίτης χώρας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με το αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.

Σημειώνεται πως «τα αιτήματα κάποιων επενδυτών, κυρίως Κινέζων, για δυνατότητα αγοράς ακινήτων μέσω POS, δεν εισακούονται, για λόγους ασφάλειας», όπως ξεκαθαρίζουν αρμόδιες πηγές.

Οπότε, το τίμημα θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Αποδεκτός τρόπος πληρωμής θα είναι τόσο το e-banking όσο και κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών, π.χ. viva wallet και tora wallet. Σε γενικές γραμμές, θα γίνεται αποδεκτός κάθε τρόπος συναλλαγής που είναι εντός του τραπεζικού συστήματος και ελέγχεται.

Οι 8 προσθήκες

Από εκεί και πέρα, με διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που επίσης αναμένεται να ψηφιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα, ανοίγει η «βεντάλια» παροχών του «Golden Visa».

Προς το παρόν, μέσω του προγράμματος προσφέρονται άδειες διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον αγοράσουν ακίνητο στην Ελλάδα, αξίας άνω των 250.000 ευρώ. Από τη διεύρυνσή του, αντίστοιχο δικαίωμα θα έχουν και όσοι πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ, σε εταιρία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας με την επιφύλαξη για απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.
  2.  Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ, σε Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
  3.  Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ, σε Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  4.  Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά το χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο θα αποτελεί και το θεματοφύλακα αυτών.
  5.  Προθεσμιακή κατάθεση ύψους κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
  6.  Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον 800.000 ευρώ.
  7. Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.
  8.  Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον (i) το ύψος του ενεργητικού του ΟΕΕ ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 3.000.000 ευρώ και (ii) ο ΟΕΕ και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]

 

Προτεινόμενα για εσάς

Στουρνάρας: «Ναι» στα ευρωομόλογα – Θα συνεχιστεί το success story

Tinad

Reuters: Έτοιμη για δύο ακόμα εκδόσεις ομολόγων η Ελλάδα

Tinad

Η ΕΚΤ θα δέχεται ομόλογα “junk” ως εγγύηση για δάνεια

Kon

Η ΕΚΤ δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο, στο τραπέζι του Eurogroup 500 δισ. ευρώ

Ανδρέας Ντίνης

Περιορισμένη η δράση διακινητών παράνομων μεταναστών τον Μάρτιο

Kon

Μηταράκης: Αυστηρότεροι οι κανόνες περιορισμού κυκλοφορίας στις δομές φιλοξενίας

Kon

Πώς βοηθά την οικονομία η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο QE

Ανδρέας Ντίνης

Κατακόρυφη πτώση των 10ετών ελληνικών ομολόγων μετά την ισχυρή «ένεση» ρευστότητας από την ΕΚΤ

Μιχάλης Μάρδας

Ο Κορωνοϊός «χτύπησε» το Χρηματιστήριο – Χάθηκαν πάνω από 4 δισ. ευρώ – Πάνω από 1% το δεκαετές ομόλογο

Μιχάλης Μάρδας