ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μυστικά και παγίδες στις δηλώσεις για τα αναδρομικά

Παράταση για την υποβολή πόθεν έσχες μέχρι τις 30 Απριλίου

Γιώργος Παλαιτσάκης

Tη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά και χωρίς επιβαρύνσεις με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2016 προκειμένου να δηλώσουν αναδρομικά ποσά αποδοχών ή συντάξεων που έλαβαν εντός του 2017 αλλά αφορούν στο έτος 2016 έχουν πλέον εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων πολλοί εξ αυτών θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, λόγω αναδρομικής αύξησης του ύψους των φορολογητέων εισοδημάτων του 2016. Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 είναι πλέον διαθέσιμη στο Τaxisnet.

Oχι για όλους

Mεταξύ άλλων, μέσω της εφαρμογής αυτής, χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις, τα ποσά των παρανόμων κρατήσεων της μηνιαίας εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης τα οποία αφορούν στο έτος 2016 και τα οποία τους επιστράφηκαν (μαζί με ποσά παράνομων κρατήσεων της ίδιας εισφοράς για το διάστημα 2012-2015) ως «αναδρομικά» μαζί με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου του 2017, σύμφωνα με τα όσα όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4501/2017. Η δυνατότητα αυτή ισχύει όμως μόνο για τους συνταξιούχους για τους οποίους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, δηλαδή έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Τaxisnet από τα ασφαλιστικά τους ταμεία βεβαιώσεις συντάξεων στις οποίες τα ποσά των καταβληθέντων αναδρομικών έχουν διαχωριστεί για το έτος 2016.

Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής όφειλαν να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα, ηλεκτρονικά και με επιφύλαξη τη δήλωση εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017. Oφειλαν επίσης να έχουν προσέλθει στις αρμόδιες ΔΟΥ εντός 30 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αρχική δήλωσης των εισοδημάτων του 2017 και να έχουν προσκομίσει σε έντυπη μορφή τη σχετική βεβαίωση συντάξεων από τον ασφαλιστικό τους φορέα, η οποία θα έπρεπε να εμφανίζει τον διαχωρισμό των αναδρομικών στα έτη που αφορούν.

Η εκκαθάριση

Τόσο οι συνταξιούχοι αυτοί όσο και χιλιάδες άλλοι συνταξιούχοι καθώς και μισθωτοί οι οποίοι καλούνται, υπό αντίστοιχες προϋποθέσεις, να δηλώσουν – με ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 – αναδρομικά αποδοχών ή συντάξεων που ανάγονται στο έτος αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1 Τα ποσά αναδρομικών που θα δηλώσουν θα προστεθούν στα φορολογητέα εισοδήματα μισθών ή συντάξεων που ήδη έχουν συμπεριλάβει στις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες θα εκκαθαρίσουν αυτόματα τις νέες δηλώσεις, θα αθροίσουν τα ποσά των εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις που αναγράφονταν στις αρχικές δηλώσεις και τα ποσά των αναδρομικών που θα έχουν δηλωθεί με τις τροποποιητικές δηλώσεις. Από τις προσθέσεις αυτές θα προκύψουν νέα υψηλότερα ποσά φορολογητέων εισοδημάτων έτους 2016.

2 Επί του αθροίσματος αρχικώς δηλωθέντων εισοδημάτων και αναδρομικών, δηλαδή επί των αυξημένων φορολογητέων εισοδημάτων του 2016, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα υπολογίσουν εκ νέου, στη συνέχεια, τον αναλογούντα φόρο. Ο υπολογισμός του αναλογούντος φόρου εισοδήματος θα γίνει με βάση την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις που ίσχυσε για το 2016. Η κλίμακα αυτή είναι ίδια με αυτήν που ίσχυσε φέτος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2017, προβλέπει, δηλαδή, συντελεστές φόρου:

* 20% για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετησίου φορολογητέου εισοδήματος από
μισθούς ή συντάξεις

* 29% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ

* 37% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ

* 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.
Περαιτέρω από τον φόρο που αναλογεί με βάση την παραπάνω κλίμακα αφαιρείται ετήσια έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο. Η έκπτωση αυτή ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ και για τα εισοδήματα του 2016 χορηγείτο αυτόματα άνευ υποχρέωσης των φορολογουμένων να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με πληρωμές μέσω «πλαστικού» ή ηλεκτρονικού χρήματος ή τοις μετρητοίς.

3 Επί του αθροίσματος αρχικώς δηλωθέντων εισοδημάτων και αναδρομικών, δηλαδή επί του νέου υψηλότερου φορολογητέου εισοδήματος του 2016, εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα υπολογίσουν, στη συνέχεια, και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που αναλογεί, βάσει κλίμακας με συντελεστές κυμαινόμενους από 2,2% έως και 10%.

4 Από τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στο άθροισμα των αρχικώς δηλωθέντων εισοδημάτων και των αναδρομικών (βάσει της παραπάνω κλίμακας και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100), οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα αφαιρέσουν στη συνέχεια:

* τους φόρους που είχαν παρακρατηθεί από το σύνολο των αρχικών δηλωθέντων εισοδημάτων του 2016

* τον φόρο 20% που παρακρατήθηκε από τα αναδρομικά που αφορούν στο έτος 2016

5 Από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που αναλογεί στο άθροισμα των αρχικώς δηλωθέντων εισοδημάτων και των αναδρομικών οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αφαιρέσουν στη συνέχεια τυχόν παρακρατηθέντα ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία αναγράφονταν στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων των αρχικώς υποβληθεισών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2016.

6 Αν μετά τις παραπάνω αφαιρέσεις παρακρατηθέντων ποσών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προκύψει υπόλοιπο για καταβολή, ο φορολογούμενος θα κληθεί να το εξοφλήσει έως και σε τρεις ισόποσες δόσεις, η τελευταία από τις οποίες θα λήγει υποχρεωτικά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του 2019. Εάν προκύψει υπόλοιπο για καταβολή μικρότερο των 30 ευρώ, το ποσό αυτό δεν θα βεβαιώνεται στον φορολογούμενο, δηλαδή το εκκαθαριστικό της τροποποιητικής δήλωσης θα είναι μηδενικό.
Στις περιπτώσεις στις οποίες τα συνολικά ποσά ετησίων φορολογητέων εισοδημάτων τα οποία θα προκύψουν με τις τροποποιητικές δηλώσεις, μετά την προσθήκη των αναδρομικών:

* είναι χαμηλότερα του αφορολογήτου ορίου των 8.636-9.545 ευρώ, οι φορολογούμενοι θα λάβουν πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα με τα οποία θα καλούνται να εισπράξουν επιστροφές φόρων ίσες με τα ποσά των παρακρατήσεων που έγιναν με 20% επί των αναδρομικών.
* είναι μεγαλύτερα των αφορολογήτων ορίων των 8.636-9.545 ευρώ αλλά χαμηλότερα των 20.000 ευρώ, οι φορολογούμενοι θα λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν μόνο επιπλέον ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

* είναι μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ, οι φορολογούμενοι θα λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]

Προτεινόμενα για εσάς

Πότε και πόσα αναδρομικά παίρνουν (σίγουρα) 400.000 συνταξιούχοι [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ «σφάζει» την Όπρα: Εκμεταλλεύτηκε τον «αδύναμο Χάρι» για δικό της όφελος

Μαρίνα Μπενέκου

Συντάξεις-Αναδρομικά: Νέα ρύθμιση για πληρωμές έως και 10.296 ευρώ [πίνακας]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Gov.gr: Εκτός λειτουργίας το Taxisnet και ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημοσίου το σαββατοκύριακο – Κανονικά το emvolio.gov.gr

Συντάξεις: Αυξήσεις Ιούνιο – Ιούλιο και αναδρομικά 19 μηνών [πίνακες με τα νέα ποσά]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αναδρομικά: «Κλείδωσαν» επιστροφές έως 10.296 ευρώ σε δικαιούχους Δημοσίου – απόστρατους [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Ερχονται νέα αναδρομικά για 1,5 εκατ. συνταξιούχους – Πώς και πότε θα τα πάρουν οι δικαιούχοι [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αναδρομικά: Απόφαση-πιλότος για 400.000 συνταξιούχους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Συντάξεις: Διαγράφονται οριστικά φόροι και πρόστιμα σε 70.000 συνταξιούχους

Ελεύθερος Τύπος Newsroom