Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα «βόμβα«» ΕΦΚΑ: Ύπουλες μειώσεις στην εθνική σύνταξη

Νέα «βόμβα«» ΕΦΚΑ: Ύπουλες μειώσεις στην εθνική σύνταξη

Βόμβα μειώσεων στην εθνική σύνταξη των 384 ευρώ κρύβει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που συνδέει το τελικό ποσό όχι μόνον με τα έτη διαμονής αλλά και με τα έτη ασφάλισης στην Ελλάδα!

Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι οι αποφάσεις που βγήκαν από 13/5/2016 και μετά, και έχουν επιφύλαξη ως προς το ποσό της εθνικής σύνταξης, θα πρέπει να επανεξεταστούν και είτε να αρθεί η επιφύλαξη των υπηρεσιών είτε να διορθωθούν, δηλαδή να μειωθούν αναλόγως οι συντάξεις!

Το κριτήριο που έθεσε ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) για τη χορήγηση του πλήρους ποσού της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ είναι οι ασφαλισμένοι να συμπληρώνουν 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής από το 15ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης και να έχουν από 20 έτη ασφάλισης και άνω. Για 15 ως 19 έτη ασφάλισης παίρνουν από 345,6 ευρώ μέχρι 376 ευρώ, εφόσον έχουν και τα 40 έτη διαμονής.

Αλλαγή…

Ομως, με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε χθες η διοίκηση του ΕΦΚΑ σε εφαρμογή τροποποιητικής διάταξης του ν. 44488/2017, αναφέρει δύο καινούργια στοιχεία ερμηνεύοντας ακόμη πιο περιοριστικά το νόμο. Αφενός μεν λέει ότι «ο χρόνος ασφάλισης δεν αποτελεί αμάχητο τεκμήριο μόνιμης διαμονής στη χώρα μας» και αφετέρου ότι «σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός περιόδων μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα προϋποθέτει την ύπαρξη ασφάλισης στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους σε αυτόν φορείς, δηλαδή (προϋποθέτει η μόνιμη διαμονή) χρόνο ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας».

Για το λόγο αυτό ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να ζητά πλέον από τους ασφαλισμένους στοιχεία για τα έτη που υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις στην Ελλάδα, καθώς και πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας, όπως οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, που θα πρέπει να είναι στο όνομα των ασφαλισμένων, ώστε να αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή τους.

Η… ερμηνεία

Το γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ θεωρεί -χωρίς να αναφέρεται πουθενά στο νόμο 4387/2016- ότι ο χρόνος ασφάλισης δεν είναι και τεκμήριο διαμονής καθώς επίσης και το ότι συνδέει ευθέως τη μόνιμη διαμονή με ασφάλιση σημαίνει ότι η εθνική σύνταξη θα μειώνεται ακόμη και για όσους έχουν 40 έτη διαμονής από το 15ο έτος και μετά αλλά δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά διαμονής. Το πιστοποιητικό της ασφάλισής τους είναι μεν απαραίτητο, αλλά δεν θα αρκεί ως αποδεικτικό στοιχείο για τη μόνιμη διαμονή τους.

Από την άλλη, ο ΕΦΚΑ λέει ότι η ασφάλιση δεν είναι και αμάχητο τεκμήριο για τη διαμονή. Με άλλα λόγια, μπορεί κάποιος να εμφανίζεται 40 χρόνια ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ή στον ΟΑΕΕ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διαμένει και 40 χρόνια στην Ελλάδα! Αν έχει δηλαδή 40 χρόνια ένσημα, αλλά η διαμονή του είναι 35, τότε θα πάρει 336 ευρώ αντί για 384 ευρώ εθνική σύνταξη.

Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ που λόγω ιδιότητας πληρώνει εισφορές στον ΕΦΚΑ, αλλά λόγω επαγγέλματος ασκεί δραστηριότητα σε άλλη χώρα για 10 χρόνια, θα έχει μείωση στο ποσό της εθνικής σύνταξης, ακόμη και αν πληρώνει για 40 χρόνια τις εισφορές του στην Ελλάδα. Η μείωση θα είναι κατά 10/40, δηλαδή θα πάρει τα 30/40 των 384 ευρώ, γιατί μπορεί να πληρώνει εισφορές στην Ελλάδα, αλλά λείπει για 10 χρόνια, οπότε αντί για 384 ευρώ θα πάρει 288 ευρώ!

Και στις δύο περιπτώσεις, λοιπόν, για να δίδεται το ποσό της εθνικής σύνταξης στο ακέραιο (384 ευρώ) θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα έτη ασφάλισης είναι και έτη διαμονής!

Με την εγκύκλιο και κυρίως με την «ερμηνεία» που δίδεται στο νόμο και λέει ότι «ο χρόνος ασφάλισης δεν αποτελεί αμάχητο τεκμήριο διαμονής», συνάγεται ότι ένας ασφαλισμένος με 30 έτη θα πρέπει να αποδείξει ότι και τα 30 έτη διαμένει στη χώρα. Αν για οποιονδήποτε λόγο έλειψε για δύο ή τρία ή πέντε χρόνια, παραμένοντας όμως ασφαλισμένος, τότε δεν θα πληροί το κριτήριο της διαμονής των 30 ετών αλλά των 25 ή 28 ετών και η εθνική σύνταξη θα μειώνεται αναλόγως.

10 έντυπα για τη χώρα διαμονής

Για τη διάρκεια της μόνιμης διαμονής στη χώρα μας θα ζητούνται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1 Τυχόν χρόνος ασφάλισης ή κατοικίας σε άλλο κράτος.
2 Βεβαίωση δημοτικής αρχής για τη μόνιμη κατοικία.
3. Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων.
4 Αδειες παραμονής όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών (υποχρεωτικά).
5 Πιστοποιητικό μετοικεσίας.
6 Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
7 Μισθωτήριο συμβόλαιο, με μισθωτή τον/τη δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ ή, σε περίπτωση φιλοξενίας από συγγενείς α’ ή β’ βαθμού, αντίγραφο της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φιλοξενούντος που να το αποδεικνύει.
8 Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την κατάθεση δικαιολογητικών καταβολής εφάπαξ επιδόματος ομογενών ή επιδόματος ανεργίας.
9 Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, σταθερής τηλεφωνίας, ύδρευσης κ.λπ.).
10 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η μόνιμη διαμονή και εγκατάσταση στην Ελλάδα (π.χ. απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου, Στρατού, τίτλοι σπουδών, διαβατήρια κ.ά.).

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
[email protected]
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]

Προτεινόμενα για εσάς

ΕΦΚΑ – Χατζηδάκης: Στο πειθαρχικό υπάλληλοι που ταλαιπωρούν τον κόσμο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Δεν χρειάζονται παρακάλια, αξιολόγηση χρειάζεται

Kon

Συντάξεις: Γιατί κάποιοι συνταξιούχοι δεν δικαιούνται αναδρομικά και αυξήσεις – Διευκρινίσεις από τον e-ΕΦΚΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Πληρωμές αναδρομικών: Τα ποσά και οι δικαιούχοι – Ποιοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις

Λάμπρος Κατσαρός

Πληρωμές: Επιτάχυνση στα επιδόματα μητρότητας και ασθένειας

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αναδρομικά συνταξιούχων: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Πότε πληρώνονται

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Οι ημερομηνίες για τις πληρωμές έως 10 Σεπτεμβρίου από ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Χατζηδάκη στον ΕΦΚΑ Κέρκυρας: Κοιτάξτε με καλά είμαι ο υπουργός

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ψηφιοποίηση στα… χαρτιά και γραφειοκρατικός παραλογισμός

Kon