Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοκ για 300.000 δημόσιους υπαλλήλους: Ξεπάγωσαν οι ωριμάνσεις αλλά όχι οι μισθοί

Περισσότερες μέρες άδεια για τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς δημοσίους υπαλλήλους

Εισοδηματικές απώλειες σημαντικού ύψους υφίστανται ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2018 ή θα υποστούν εντός της περιόδου 2018-2020 πάνω από 300.000 πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου.

Οι απώλειες οφείλονται στο συμψηφισμό των μηνιαίων αυξήσεων από 43 έως 60 ευρώ που προκύπτουν για τους βασικούς μισθούς τους από την 1η-1-2018 και μετά, λόγω ξεπαγώματος της μισθολογικής τους εξέλιξης και επαναφοράς των μισθολογικών ωριμάνσεων, με τις «προσωπικές διαφορές» που ήδη έχουν λάβει από την 1η-1-2016 για να καλυφθούν οι μισθολογικές μειώσεις οι οποίες προέκυψαν από την ημερομηνία εκείνη με το ν. 4354/2015 για το νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο. Οι απώλειες οφείλονται επίσης και στο μη συνυπολογισμό της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική εξέλιξη, η οποία «ξεπάγωσε» από την 1η-1-2018.

Ξεπάγωμα

Οπως προκύπτει από εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, από την 1η-1-2018 έπαψε να ισχύει η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, την οποία προέβλεπε ο συγκεκριμένος νόμος για το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2016 έως την 31η-12-2017. Ξεπάγωσαν δηλαδή οι μισθολογικές ωριμάνσεις τους. Ωστόσο, οι συνολικές αποδοχές 300.000 περίπου πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων δεν αυξήθηκαν με το ξεπάγωμα των ωριμάνσεων, αλλά αντιθέτως υφίστανται απώλειες από 43 έως και 60 ευρώ το μήνα! Αυτό συμβαίνει επειδή οι αυξήσεις των βασικών μισθών τους, οι οποίες έχουν προκύψει από την 1η-1-2018 ή θα προκύψουν εντός της περιόδου 2018-2020, λόγω λήξης του διετούς παγώματος της μισθολογικής τους εξέλιξης και επαναφοράς της δυνατότητας μετάβασής τους σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο, έχουν συμψηφιστεί ή θα συμψηφιστούν με τα ποσά των μειώσεων των βασικών μισθών τους, τα οποία προέκυψαν από την 1η-1-2016, με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015, και τα οποία εξακολουθούν να λαμβάνουν μέχρι σήμερα ως «προσωπικές διαφορές».

Διπλό τρικ

Οι απώλειες θα είναι διπλάσιες και θα φθάσουν τελικά να κυμαίνονται από 86 έως 120 ευρώ/μήνα, καθώς με την επανενεργοποίηση των μισθολογικών ωριμάνσεων, η οποία έγινε από την 1η-1-2018, δεν ελήφθη υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε τη διετία 2016-2017!
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς πίνακες των βασικών μισθών που προβλέπει ο ν. 4354/2015, οι συνολικές αποδοχές περίπου 300.000 δημοσίων υπαλλήλων υφίστανται τις εξής απώλειες:
* 43 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία Υ.Ε.
* 60 ευρώ το μήνα, για όσους υπάγονται στην κατηγορία Δ.Ε.
* 55 ευρώ το μήνα, για όσους υπάγονται στην κατηγορία Τ.Ε,
* 59 ευρώ το μήνα, για όσους υπάγονται στην κατηγορία Π.Ε.
Τα παραπάνω ποσά είναι οι αυξήσεις των βασικών μισθών που έχουν ήδη προκύψει από την 1η-1-2018 ή θα προκύψουν κάποια στιγμή εντός της περιόδου 2018-2020 λόγω της μετάβασης των υπαλλήλων σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, δεδομένου ότι από την 1η-1-2018 έχουν ξεπαγώσει οι μισθολογικές ωριμάνσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Το… εβλεπαν

Οπως προκύπτει όμως από τα όσα έχουν καταγγείλει εδώ και αρκετούς μήνες, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων:

* Οι αυξήσεις βασικών μισθών κατά 43 έως 60 ευρώ το μήνα που προκύπτουν από τις μισθολογικές αυτές ωριμάνσεις (από τη μετάβαση των υπαλλήλων σε υψηλότερα μ.κ. με τη συμπλήρωση 2ετούς ή 3ετούς υπηρεσίας στο υφιστάμενο μ.κ.) οι οποίες λαμβάνουν χώρα από δω και πέρα δεν έχουν ως συνέπεια την αύξηση των συνολικών αποδοχών των υπαλλήλων, διότι απλώς συμψηφίζονται με τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς», τα οποία θεσπίστηκαν από την 1η-1-2016 με το ν. 4354/2016, προκειμένου να μην σημειωθούν μειώσεις αποδοχών με την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου. Ουσιαστικά, οι αυξήσεις λόγω ωριμάνσεων απλώς μειώνουν τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς» και δεν επηρεάζουν ανοδικά τις συνολικές αποδοχές των υπαλλήλων.

* Με την εκ νέου ενεργοποίηση του μηχανισμού των μισθολογικών ωριμάνσεων, η οποία έγινε την 1η-1-2018, δεν λαμβάνεται υπόψη το διετές χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 4354/2015, δηλαδή από την 1η-1-2016 μέχρι τις 31-12-2017. Δηλαδή, την 1η-1-2018 δεν έλαβαν χώρα αμέσως ωριμάνσεις λόγω παρόδου της διετίας 2016-2017! Ουσιαστικά, με τον μη συνυπολογισμό της διετίας 2016-2017 στις μισθολογικές ωριμάνσεις που ξεπάγωσαν από την 1η-1-2018, οι δημόσιοι υπάλληλοι χάνουν επιπλέον αυξήσεις 43-60 ευρώ το μήνα, οπότε μαζί με τις ωριμάνσεις που έχουν χαθεί ήδη ή θα χαθούν από τους συμψηφισμούς με τις «προσωπικές διαφορές», οι συνολικές εισοδηματικές θα κυμανθούν από 86 έως 120 ευρώ το μήνα!

Οι μόνοι υπάλληλοι οι οποίοι ευνοούνται κάπως από το ξεπάγωμα των μισθολογικών ωριμάνσεων είναι όσοι δεν λαμβάνουν «προσωπική διαφορά» επειδή οι συνολικές τακτικές μηνιαίες αποδοχές τους όπως διαμορφώθηκαν την 1η-1-2016 με το ν. 4354/2015 έγιναν υψηλότερες αυτών που δικαιούνταν μέχρι 31-12-2015 και ήδη λαμβάνουν σε 4 ετήσιες δόσεις τις όποιες αυξήσεις έχουν προκύψει. Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων αυτών, οι ωριμάνσεις που λαμβάνουν χώρα στο εξής (μη συνυπολογιζόμενου όμως του χρόνου υπηρεσίας που παρήλθε την περίοδο 2016-2017) γίνονται αντιληπτές με τη μορφή αυξήσεων στις συνολικές αποδοχές τους.

Η εγκύκλιος

Με εγκύκλιο που εξέδωσε, στις 8 Φεβρουαρίου, η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επιβεβαιώνονται τα «φαινόμενα» των συμψηφισμών των αυξήσεων που προκύπτουν από τις μισθολογικές ωριμάνσεις με τις «προσωπικές διαφορές» και του μη συνυπολογισμού της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, τα οποία γίνονται αιτίες σημαντικών εισοδηματικών απωλειών για περισσότερους από 300.000 δημοσίους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2/1868/ΔΕΠ/2018, που φέρει τον τίτλο «Αρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4354/2015», διευκρινίζονται τα εξής:

1 Από 1-1-2018 αίρεται η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν.4354/2015 και ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ιδίου νόμου 4354/2015, συνυπολογιζομένου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2017.

2 Η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 αφορά όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, τόσο αυτούς που υπηρετούσαν στις 31.12.2015 όσο και αυτούς που διορίστηκαν από την 1η-1-2016 και μετά. Δηλαδή η μισθολογική εξέλιξη μέχρι 31-12-2017 ανεστάλη τόσο για τους υπηρετούντες κατά την 31η-12-2015 όσο και γι’ αυτούς που διορίστηκαν μετά την 1η-1-2016 και κατατάχθηκαν στα μισθολογικά κλιμάκια (μ.κ.) ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα, την τυχόν προϋπηρεσία καθώς και τον κατέχοντα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους αποφοιτήσαντες μετά την 1.1.2016 από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

[email protected]

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]

Προτεινόμενα για εσάς

Νέο πακέτο αναδρομικών για 400.000 συντάξεις του Δημοσίου [αναλυτικοί πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Εμβολιασμός – Δημόσιο: Σαρωτικοί έλεγχοι σε υπαλλήλους για τα πιστοποιητικά – Τα στοιχεία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Μόνιμες αυξήσεις για 520.000 συνταξιούχους που δεν πήραν αναδρομικά [πίνακες & παραδείγματα για δημόσιο και απόστρατους]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Στο Διοικητικό Εφετείο η οικογένεια του 11χρονου Μάριου για την αποζημίωση

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΕΑΔ: Οι ανεμβολίαστοι δημόσιοι υπάλληλοι φαίνεται πως πειθαρχούν στο μέτρο των rapid test

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Εμβολιασμός: Στο τραπέζι η επέκταση υποχρεωτικότητας στο Δημόσιο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Βορίδης: 300 ευρώ πρόστιμο εβδομαδιαίως σε κάθε δημόσιο υπάλληλο που αρνείται εμβολιασμό και τεστ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ο χάρτης με τους νέους μισθούς από 1ης-1-2022 [αναλυτικοί πίνακες με τα νέα ποσά στον ιδιωτικό τομεά]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Eurostat: Μειώθηκε το κόστος εργασίας στην Ευρωζώνη – Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Ελεύθερος Τύπος Newsroom