Ελεύθερος Τύπος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμίσετε χρέη προς το Δημόσιο

Ρύθμιση χρεών στα Tαμεία και στην εφορία σε πολύ λιγότερες από 120 δόσεις θα υποχρεωθούν να αποδεχτούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι, εφόσον το 1/3 του εισοδήματός τους ξεπερνά το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό που θα πλήρωναν με 120 δόσεις.

Με τη νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας, αν το 1/3 του εισοδήματος «βγάζει» λιγότερες από 120 δόσεις, τότε θα υποχρεώνονται να αποδεχτούν ρύθμιση με λιγότερες δόσεις και μεγαλύτερα ποσά μηνιαίας καταβολής.
Το ελάχιστο ποσό της δόσης δεν μπορεί δηλαδή να είναι μικρότερο από το 0,33 του ετήσιου εισοδήματος αναγoμένου σε 12μηνη βάση.

Στην πράξη…

* Για παράδειγμα, οφειλή 12.000 ευρώ με εισόδημα 9.500 ευρώ, δεν θα εξοφληθεί σε 120 δόσεις, αλλά σε 50 δόσεις με 265 ευρώ τον μήνα. Η ρυθμιζόμενη οφειλή μαζί με τους τόκους θα είναι 13.236 ευρώ (σ.σ.: ως επιτόκιο εξόφλησης ελήφθη το 4,7% που ισχύει αυτή τη στιγμή για τις ρυθμίσεις χρεών).

Με τις 120 δόσεις το ποσό βγαίνει στα 125 ευρώ το μήνα, αλλά επειδή το 0,33 του εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από τα 125 ευρώ, αυτόματα οι δόσεις μειώνονται και η μηνιαία πληρωμή ανεβαίνει στα 265 ευρώ για 50 μήνες.

* Αν το εισόδημα είναι στις 34.500 ευρώ, τότε για το ίδιο ποσό αρχικής οφειλής (12.000 ευρώ) οι δόσεις δεν θα είναι 120, ούτε καν 20, αλλά μόλις 13 και η μηνιαία δόση σε συνάρτηση με το 0,33 του εισοδήματος βγαίνει στα 949 ευρώ.

* Αν τώρα έχουμε οφειλή 30.000 ευρώ και εισόδημα 7.000 ευρώ, τότε η ρύθμιση θα είναι σε 120 δόσεις, με ποσό 314 ευρώ κάθε μήνα. Στην περίπτωση αυτή, επιλέγονται οι 120 δόσεις γιατί το 0,33 του εισοδήματος (193 ευρώ) είναι μικρότερο από το ποσό των 314 ευρώ, οπότε επιλέγεται το μεγαλύτερο ποσό που αντιστοιχεί σε 120 δόσεις. Για την ίδια οφειλή όμως (30.000 ευρώ), αν έχουμε εισόδημα 24.500 ευρώ, η ρύθμιση θα προβλέπει 49 δόσεις με 674 ευρώ τον μήνα, γιατί εδώ το 0,33 του εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 120 δόσεων και έτσι επιλέγεται το αυξημένο ποσό δόσης.

Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο της ρύθμισης των 120 δόσεων, ότι δηλαδή ο καθένας θα πληρώνει ανάλογα με το εισόδημά του, και όχι με τις δόσεις που επιλέγει.

Τα μυστικά

Παγίδες κρύβουν όμως και τα κριτήρια ένταξης. Η απόφαση που υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος προβλέπει ότι για χρέη από 20.000 ευρώ και άνω θα γίνεται ρύθμιση εφόσον η οφειλή δεν ξεπερνά το 8πλάσιο του ετήσιου εισοδήματος.
Η ένταξη στη ρύθμιση προϋποθέτει ότι ο οφειλέτης χρωστά το 85% του συνόλου των οφειλών σε έναν φορέα, είτε δηλαδή στα Ταμεία, είτε στην εφορία.

Αν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας χρωστά 40.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 15.000 στον ΟΑΕΕ και τα άλλα 25.000 στην εφορία, δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση, γιατί δεν πιάνει το 85% της οφειλής. Θα πρέπει επομένως να κάνει αίτηση για να μπει στον εξωδικαστικό μηχανισμό και να ακολουθήσει από εκεί μια παρόμοια ρύθμιση, πιο χρονοβόρα και με εξίσου αυστηρά κριτήρια.

Και το 2016

Τα χρέη που ρυθμίζονται με τη νέα απόφαση του υπουργείου είναι όσα έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31/12/2016.
Δεν περιλαμβάνονται χρέη του 2017, γιατί ο ΕΦΚΑ δεν έχει βεβαιώσει καμία οφειλή του 2017, πλην επιχειρήσεων για εργοδοτικές εισφορές.

Τα χρέη του 2017 θα ζητηθούν από τον ΕΦΚΑ μέχρι τον Απρίλιο του 2018, αφού πρώτα ολοκληρωθούν και οι συμψηφισμοί με τον επανυπολογισμό των εισφορών. Από τη στιγμή όμως που βεβαιωθούν, δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, αλλά μόνον στις 12 δόσεις.

Από την άλλη πλευρά, όμως, όσοι πάρουν τώρα αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει να ξέρουν ότι αν βάσει εισοδήματος βγαίνει να πληρώσουν σε 8 δόσεις, δεν θα έχουν το δικαίωμα να πάνε στις 12 δόσεις, παρά μόνο αν επιλέξουν να χάσουν τη ρύθμιση.

Ποιους αφορά

Η ρύθμιση αφορά:

* Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους ΦΚΑ υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

* Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους ΦΚΑ δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το ΚΕΑΟ.

Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

Προϋποθέσεις

Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:

* Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

* Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.

Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

Δίδεται η δυνατότητα πληρωμής έως και 3 δόσεων σε μια πληρωμή, χωρίς να χάνεται η ρύθμιση, αφού καταβληθεί η πρώτη δόση με την ένταξη στη ρύθμιση.

Χαρτούρα…

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι

* πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης

* αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και των πέντε (5) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί

* πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

* αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη

Για χρέη άνω των 20.000 ευρώ απαιτούνται επιπρόσθετα:

* χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων πέντε (5) περιόδων

* πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων και ανάλυση κινητής περιουσίας (καταθέσεις, χρεόγραφα κ.λπ.)

* υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

[email protected]

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Προτεινόμενα για εσάς

ΕΝΦΙΑ: Πληρωμή μέχρι και σε 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις δίνουν οι τράπεζες

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ με δόσεις και μείωση ΕΝΦΙΑ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

MasterChef: Πανικός με τις αιτήσεις συμμετοχής – Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Διορθώστε το Ε9, μειώστε τον ΕΝΦΙΑ – Τα 7 σημεία-SOS που… κοστίζουν

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για διορθώσεις στο Ε9 – Βήμα-βήμα η διαδικασία

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

FreedomPass Data: Σε 14.000 ανέρχονται οι αιτήσεις από την πρώτη ημέρα

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

Freedom Pass data: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα 50 δωρεάν GB για τους 15-17

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Προτροπή Τσακλόγλου σε Βρούτση: Καλύτερες οι συντάξεις με έξοδο μετά την 35ετία

Λάμπρος Κατσαρός

ΕΝΦΙΑ: Η ακτινογραφία του φετινού λογαριασμού [πίνακες]

Ελεύθερος Τύπος Newsroom