ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε πτυχιούχους

Ανεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν από σήμερα έως και τις 13 Δεκεμβρίου τις αιτήσεις τους σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία επιχείρησης σχετικής με τις σπουδές τους. Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 100%.

Το πρόγραμμα: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» αφορά τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, για μία ατομική επιχείρηση η επιδότηση κυμαίνεται από 5.000 έως 25.000 ευρώ, 40.000 ευρώ είναι το «ταβάνι» για τα συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και 50.000 ευρώ για τις συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Εφόσον κατατεθεί επενδυτικό σχέδιο υψηλότερου προϋπολογισμού από τον προβλεπόμενο (ανά κατηγορία), ο εκάστοτε επενδυτής οφείλει να καλύψει τη διαφορά π.χ. μέσω δανεισμού, ιδίων κεφαλαίων κ.λπ. Στην περίπτωση, ωστόσο, που το έργο διαθέτει επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μικρότερο των 5.000 ευρώ, τότε κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθεί.

Τα σχέδια που θα πάρουν, τελικά, το «πράσινο φως» της ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση 2 ετών, το αργότερο, από τη σχετική απόφαση να έχουν υλοποιηθεί.

Εισοδηματικά κριτήρια

Για όλες τις κατηγορίες ωφελουμένων (άνεργοι, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι) ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 πρέπει να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό. Επιπρόσθετα, για την κατηγορία των ωφελούμενων με την ιδιότητα του υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis

Σημειώνεται πως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Στα επαγγέλματα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: ιατρός, κτηνίατρος, φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και κοινωνικός λειτουργός, δικηγόρος, αρχιτέκτονας, μηχανικός, τοπογράφος, χημικός, γεωπόνος, γεωλόγος, δασολόγος, σχεδιαστής, δημοσιογράφος, συγγραφέας, διερμηνέας, ξεναγός, μεταφραστής, καθηγητής ή δάσκαλος, γλύπτης, ζωγράφος, σκιτσογράφος, ηθοποιός, μουσικός, χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, διακοσμητής, οικονομολόγος, αναλυτής, προγραμματιστής, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής κ.ά.

Για μία ατομική επιχείρηση η επιδότηση κυμαίνεται από 5.000 έως 25.000 ευρώ, για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων 40.000 ευρώ και για τριών ή περισσοτέρων 50.000 ευρώ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η δράση απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ). Επίσης, δεκτοί γίνονται απόφοιτοι σχολών θεάτρου και χορού (αναγνωρισμένων από το υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες) και μουσικών εκπαιδευτηρίων (αναγνωρισμένων από το κράτος). Βασική προϋπόθεση συνιστά το πρώτο πτυχίο να έχει αποκτηθεί μετά την 1η.1.1995. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης:

– Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχικής απασχόλησης), υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για να συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή/και μισθωτούς.

– Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.
Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.

ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ

Επιλέξιμες προς οικονομική ενίσχυση είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων, έως και 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους. Επισημαίνεται ότι όσες πραγματοποιούνται πριν από την απόφαση ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα.
Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή, 8:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ.
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση, 8:00 π.μ. έως 7:00 μ.μ.
Εmail: [email protected]
Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr
Σημεία Πληροφόρησης του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) & εταίρων: www.efepae.gr.

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

[email protected]

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Προτεινόμενα για εσάς

Αλλάζουν όλα στο ΕΣΠΑ: Στις περιφέρειες η διαχείριση άνω του 30% των κονδυλίων – Που θα διοχετευτούν οι πόροι

Δημήτρης Ντόγκας

Πρωταθλητές στην απορρόφηση ευρωκονδυλίων – 4,3 δισ. ευρώ τα αιτήματα πληρωμής το 2020

Δημήτρης Ντόγκας

«Elevate Greece»: Πως μπορούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν κεφάλαιο κίνησης έως 100.000 ευρώ

Δημήτρης Ντόγκας

Εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Λυμάτων – Τα χρονοδιαγράμματα για τους οικισμούς

Δημήτρης Ντόγκας

Sunlight: Επένδυση 105,26 εκατ. για τη δημιουργία νέου κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης στην Αθήνα

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Ανάπτυξης: Νέο ταμείο 80 εκάτ. για δημιουργία e-shop – 100% η επιδότηση για προτάσεις έως 5.000 ευρώ

Δημήτρης Ντόγκας

Επιδότηση έως 5.000 ευρώ για δημιουργία e-shop – Ποιους αφορά

Tinad

5.000 ευρώ στους επιχειρηματίες της εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων

Evanthia Karra

ΕΣΠΑ-Εργαλειοθήκη: Νέα ευκαιρία χρηματοδότησης για μικρομεσαίους – Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

Δημήτρης Ντόγκας