ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
MEDIA

Aλέξης Σκαναβής: Τα αιτήματα των εκδοτών, τα πνευματικά δικαιώματα και η διεύρυνση της ΕΙΗΕΑ

Newsroom eleftherostypos.gr

Για τις μεγάλες και δύσκολες προκλήσεις που έχει μπροστά του ο Τύπος μίλησε ο εκδότης του Ελεύθερου Τύπου και πρόεδρος της ιστορικής  Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, Αλέξης Σκαναβής στο περιοδικό adbusiness.

Για τις επαφές της ΕΙΗΕΑ με την Πολιτεία για τη στήριξη του Τύπου τόνισε: « Έχει µια διάθεση η κυβέρνηση να βοηθήσει τον Τύπο – προς το παρόν κάποια θέµατα όπως το 2% υπέρ του Ε∆ΟΕΑΠ, ενώ έχει µπει σε νόµο, δεν έχει οριστεί πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία στην πράξη. Υπάρχει και το θέµα των µεταφορικών βάσει του παλιού νόµου, που ούτε και αυτό έχει υλοποιηθεί, αν και η αρχική δέσµευση έκανε λόγο για α΄ τρίµηνο. Ο Τύπος µειονεκτεί έναντι άλλων Μέσων όπως π.χ. η Τηλεόραση η οποία γλίτωσε ένα µεγάλο ποσοστό -16 µονάδες- επί των διαφηµίσεων µε τη µείωση του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης και πήρε 2 µονάδες επί του τζίρου της υπέρ Ε∆ΟΕΑΠ. Από την άλλη πλευρά, οι εκδότες δεν γλιτώσαµε τίποτα και πήραµε 2 µονάδες όχι επί των διαφηµίσεων, αλλά επί του συνόλου του τζίρου µας. Εµείς επιβαρυνθήκαµε επιπλέον, µετά την κατάργηση του αγγελιοσήµου, το 2017, χωρίς να µας δώσουν κάτι άλλο».

Σχετικά με τα αιτήματα της ΕΙΗΕΑ επεσήμανε: « α. παγιοποίηση της ενίσχυσης του 2% του Ε∆ΟΕΑΠ, β. παγιοποίηση της ενίσχυσης των µεταφορικών για όλα τα χρόνια, γ. επιδότηση των θέσεων εργασίας (π.χ. έως τον βασικό µισθό ή τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο 40%) και όχι επιδότηση της αναστολής εργασίας και δ. µηδενισµό του ΦΠΑ στις εφηµερίδες.  Ένα δύσκολο θέµα, αλλά ισχύει σε άλλες αγορές. Επί της ουσίας, ο ΦΠΑ είναι τόσο µικρός γιατί πληρώνεται και στο χαρτί και στην εκτύπωση και τελικά επί της τιµής της εφηµερίδας προστίθεται άλλο ένα 6%.  Αν γίνονταν όλα αυτά, οι εφηµερίδες θα είχαν µεγαλύτερη τύχη επιβίωσης και δεν θα εξαρτώντο από τις κρατικές διαφηµίσεις. Πάντα όµως υπήρχε η σχέση ΜΜΕ µε πολιτικούς. Αυτή είναι µια παθογένεια που δεν θα λυθεί εύκολα».

Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα και το μοντέλο που προκρίνει η ΕΙΗΕΑ είπε: «Προσπαθούµε να βρούµε κάποια κοινά σηµεία µε τον ΟΣ∆ΕΛ και έχουµε καταλήξει ήδη σε τρεις άξονες:

* Τι θα θέλαµε να περιληφθεί σε ένα νοµοπαρασκευαστικό έργο για συζήτηση

* Πώς πρέπει να κατηγοριοποιήσουµε τους εκδότες ηλεκτρονικού Τύπου (παραδοσιακοί εκδότες µε sites, Pure Digital Players, καναλάρχες µε sites). Ο ΟΣ∆ΕΛ µας έχει ενηµερώσει ότι τα κριτήρια είναι τα άτοµα που απασχολούνται και η επισκεψιµότητα των sites.  Όταν έχεις µια εφηµερίδα, είναι προφανές ότι όλο το προσωπικό απασχολείται στο site ή τα άρθρα τους είναι προς χρήση στην οµώνυµη ιστοσελίδα, καθώς ο εκδότης της εφηµερίδας έχει δικαίωµα να δηµοσιεύσει στον ιστότοπο οτιδήποτε τυπώνεται και στην εφηµερίδα.

*Αν θα µπει η ΕΙΗΕΑ µε κάποια αυτονοµία αναφορικά µε τις αποφάσεις του ∆.Σ., υπό τη «σκέπη» του ΟΣ∆ΕΛ.  Όµως προσανατολιζόµαστε να κάνουµε έναν δικό µας οργανισµό και πιθανόν στη συνέχεια να αναθέσουµε το εισπρακτικό κοµµάτι στον ΟΣ∆ΕΛ».

Για τη «μάχη»  ανάμεσα στις εφημερίδες και το διαδίκτυο τόνισε ότι: «Εφηµερίδες και διαδίκτυο συνιστούν συµπληρωµατικά ΜΜΕ, ιδίως αν µιλάµε για τα «αδελφά», τα οµώνυµα sites των εφηµερίδων έναντι των ιστότοπων των αµιγώς ψηφιακών παικτών (pure digital players). ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι µια εφηµερίδα, για να βγει στα σηµεία πώλησης, χρειάζονται κάποιες ώρες. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα του διαδικτύου σε επίπεδο ενηµέρωσης είναι η αµεσότητα και η ταχύτητα, αφήνοντας συχνά περιθώρια για δηµοσίευση αδιασταύρωτων ειδήσεων και πληροφοριών, fakenews ή θεωριών συνωµοσίας.  Η εφηµερίδα, πέραν ορισµένων αποκλειστικών ειδήσεων που µπορεί να δηµοσιεύει, είναι προφανές ότι έχει τη δυνατότητα της ανάλυσης, της εµβάθυνσης σε ένα θέµα που µπορεί να διαβάσει κάποιος µε τη λογική της πιο αργής δηµοσιογραφίας (slow journalism), µια τάση πολύ διαδεδοµένη σε πιο ώριµες αγορές».

Όπως εξηγεί, όμως, η επέλαση του διαδικτύου δεν εξηγεί πλήρως την πτώση των εφημερίδων και αναφέρθηκε στο φλέγον θέμα του δικτύου διανομής: «Η επέλαση του διαδικτύου µπορεί να εξηγήσει έως ένα βαθµό τη συρρίκνωση της επίδοσης των εφηµερίδων στο περίπτερο ή στα σηµεία πώλησης. Παράλληλα, χρειαζόµαστε ένα αναβαθµισµένο δίκτυο διανοµής Τύπου και να τεθούν συγκεκριµένοι στόχοι, αναφορικά µε την ακριβή ώρα κατά την οποία οι εφηµερίδες είναι διαθέσιµες στο κοινό. Τι να το κάνει ένας εκδότης ή και ο πολίτης αν σταλεί η εφηµερίδα π.χ. στη Ρόδο και καταφθάσει στα σηµεία πώλησης στις 5 το απόγευµα; Ποιος θα τη διαβάσει; Κανένας. Για το 2021 υπάρχει µια επιδότηση των µεταφορών η οποία καλύπτει τα επιπλέον έξοδα που επέβαλε το πρακτορείο  Άργος. Θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζουµε µε ποιον τρόπο θα επενδυθεί το έξτρα αυτό ποσό στο θέµα της ποιοτικής διανοµής των εφηµερίδων».

Για τα προβλήματα που υπάρχουν με το πρακτορείο διανοµής είπε: «∆εν έχει αποκατασταθεί κάθε στρέβλωση στο όλο σύστηµα της διανοµής. ∆εν έχουν χαρτογραφηθεί τα σηµεία πώλησης, και αυτό είναι ακόµη πιο σηµαντικό στην Περιφέρεια λόγω των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων πώλησης. ∆εν έχουµε βρει τρόπους σχετικά µε τη δυνατότητα παραγγελίας εφηµερίδων σε αποµακρυσµένα σηµεία πώλησης, δεν έχουν αναπτυχθεί τα συστήµατα συνδροµών, ενώ µόνο για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δουλεύουν αυθηµερόν. Το πρόβληµα δεν είναι αν υπάρχει µονοπώλιο ή ολιγοπώλιο, αλλά η ανάγκη εκσυγχρονισµού της αλυσίδας διανοµής του Τύπου.  Ένα πρόβληµα επίσης είναι ότι στη διαδροµή του Τύπου από το δηµοσιογραφικό πεδίο έως το σηµείο πώλησης, µεσολαβούν 10.000 άνθρωποι (δηµοσιογράφοι, εκτυπωτές, οδηγοί φορτηγών, προσωπικό πρακτορείου), οι οποίοι σήµερα µπορούν να πάρουν όποτε θελήσουν ένα φύλλο εφηµερίδας. Το πρακτορείο προσπαθεί να ακούσει, υπάρχει διάθεση, αλλά ακόµη είµαστε πίσω. Κάτι σηµαντικό που συζητάµε επίσης είναι να πιστοποιήσει το πρακτορείο τις πωλήσεις. Να µπει µια διαδικασία ISO, για να ξέρουµε µε ποια διαδικασία κινούνται τα φορτηγά και τι ώρες φθάνουν στον προορισµό τους. Το barcode εφαρµόζεται, δυστυχώς, µόνο στα σούπερ µάρκετ και όχι στο περίπτερο ή στο µίνι µάρκετ».

Από εκεί και πέρα το στοίχημα της ΕΙΗΕΑ είναι διεύρυνση της βάσης της και όπως τονίζει: «Προσωπικά, ήδη από το 2017 είχα ζητήσει την αναβίωση της  Ένωσης και είχα πει ότι η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο θεσµικό όργανο. Στις αρχές Ιουνίου θα µπούµε στη διαδικασία της διεύρυνσης.  Ήδη έχουµε στείλει επιστολές στις µεγάλες εβδοµαδιαίες εφηµερίδες (Βήµα, Πρώτο Θέµα) αλλά και στην Καθηµερινή αποδεχόµενοι πλέον ότι το έβδοµο φύλλο ισοδυναµεί εξ ορισµού µε εβδοµαδιαία έκδοση. Υπάρχει διάθεση να συµµετάσχουν.  Έχει εγκριθεί η αύξηση των µελών του ∆.Σ. Στόχος µας είναι να µπουν οι περισσότερες εβδοµαδιαίες εφηµερίδες, αν όχι όλες. Είναι λογικό να µπουν οι εβδοµαδιαίες εφηµερίδες στην ΕΙΗΕΑ. Παλαιότερα, σας θυµίζω ότι η ΕΙΗΕΑ είχε στόχο να συµπεριλάβει και την  Ένωση Τηλεοπτικών σταθµών, γιατί οι περισσότεροι καναλάρχες ήταν εκδότες».

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις 

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε InstagramFacebook και Twitter

Προτεινόμενα για εσάς

Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Εφημερίδων ο εκδότης του «Ε.Τ.» Αλέξης Σκαναβής

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Τηλεοπτικό σποτ της ΕΙΗΕΑ: «Μένουμε σπίτι, διαβάζουμε εφημερίδες, ενημερωνόμαστε έγκυρα»

Kon