Ελεύθερος Τύπος
ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μεγάλο Σάββατο: Η ταφή του Κυρίου

Μεγάλο Σάββατο

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στο Πόντιο Πιλάτο, τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Ιησού για τρεις ημέρες διότι, καθώς έλεγαν, «έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές Του, αφού κλέψουν την νύχτα το ενταφιασμένο Του σώμα κηρύξουν έπειτα στο λαό ως αληθινή την ανάσταση την οποία προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμη ζούσε· και τότε θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη της πρώτης».

Αυτά αφού είπαν στον Πόντιο Πιλάτο και αφού πήραν την άδεια του, έφυγαν και σφράγισαν τον τάφο τοποθετώντας εκεί για ασφάλεια του κουστωδία, δηλαδή στρατιωτική φρουρά.

Απολυτίκιον
Ηχος β’.
Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντόν σου Σώμα, σινδόνι καθαρά, ειλήσας και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ κηδεύσας απέθετο.

Έτερον Απολυτίκιον
Ηχος β’.
Ταίς Μυροφόροις Γυναιξί, παρά το μνήμα επιστάς, ο Άγγελος εβόα·Τα μύρα τοις θνητοίς υπάρχει αρμόδια, Χριστός, δε διαφθοράς εδείχθη αλλότριος.

Κοντάκιον
Ηχος β’.
Την άβυσσον ο κλείσας, νεκρός οράται, και σμύρνη και σινδόνι ενειλημμένος, εν μνημείω κατατίθεται, ως θνητός ο αθάνατος. Γυναίκες δε αυτόν ήλθον μυρίσαι, κλαίουσαι πικρώς και εκβοώσαι· Τούτο Σάββατόν εστι το υπερευλογημένον, εν ω, Χριστός αφυπνώσας, αναστήσεται τριήμερος.

Ο Οίκος
Ο συνέχων τα πάντα επί σταυρού ανυψώθη, και θρηνεί πάσα η Κτίσις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενον γυμνόν επί του ξύλου, ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε, και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συν πολλώ τω φόβω συνεκλονείτο, η θάλασσα έφυγε, και αι πέτραι διερρήγνυντο, μνημεία δε πολλά ηνεώχθησαν, και σώματα ηγέρθησαν αγίων Ανδρών. Άδης κάτω στενάζει, και Ιουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσαι Χριστού την Ανάστασιν, τα δε Γύναια κράζουσι· Τούτο Σάββατόν εστι το υπερευλογημένον, εν ω Χριστός αφυπνώσας, αναστήσεται τριήμερος.

Προτεινόμενα για εσάς

Μεγάλο Σάββατο: Η ταφή του Κυρίου

Μιχάλης Μάρδας

Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε 16χρονος στα Τρίκαλα από ανακοπή το Μεγάλο Σάββατο

Δημήτρης Κατσάκος

Έτσι θα κινηθούν τα ΜΜΜ το Μ. Σάββατο – Τα τελευταία δρομολόγια σε μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ

Δημήτρης Κατσάκος

Πασχαλινό ωράριο: Τι ώρες θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά το Μ. Σάββατο

Δημήτρης Κατσάκος

Στις 6:30 το απόγευμα του Μ. Σαββάτου το Άγιο Φως στην Αθήνα

Δημήτρης Κατσάκος

Πρόγνωση καιρού: Με σκόνη μέχρι την Ανάσταση με λιακάδα του σούβλισμα την Κυριακή του Πάσχα

Δημήτρης Κατσάκος