ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Οι επτά διαγωνισμοί για 1.273 μόνιμους και εποχικούς μέχρι τέλος του έτους – Οι ειδικότητες και τα δικαιολογητικά

Newsroom eleftherostypos.gr

Μέχρι το τέλος του 2021 αναμένεται να γίνουν άλλες 1.273 προσλήψεις για μόνιμο και εποχικό προσωπικό σε φορείς όπως Ελληνικό Κτηματολόγιο, υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΟΑΕΔ, ΕΚΠΑ, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και Συνοριοφυλακή.

158 μόνιμοι σε Ελληνικό Κτηματολόγιο, υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΟΑΕΔ και ΕΚΠΑ

Με μόνιμο προσωπικό πρόκειται να ενισχυθούν  φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αφορούν στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μέσω διαδικασίας πλήρωσης τεσσάρων χιλιάδων δεκαπέντε θέσεων (4.015) τακτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με την πρώτη απόφαση, θα προσληφθούν στο Ελληνικό Κτηματολόγιο 28 υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ ενώ για άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998 θα διατεθούν 2 ακόμη θέσεις ΠΕ Πληροφορικής.

Σύμφωνα με άλλη απόφαση, θα καλυφθούν 60 θέσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 10 θέσεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 60 θέσεις στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σχετικά με τις κατηγορίες προστατευόμενων προσώπων, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα διατεθούν 4 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα διοριστεί ένας υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας Διοικητικού Οικονομικού.

Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα απασχοληθούν 4 υπάλληλοι ως εξής: 1 TE Πληροφορικής, 2 ΠΕ Πληροφορικής και 1 ΠΕ Μηχανικών. Ολες οι θέσεις αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία στον Νομό Αττικής.

115 υπάλληλοι Στατιστικής και Πληροφορικής στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

H Ελληνική Στατιστική Αρχή ενισχύεται με 115 νέους υπαλλήλους για οκτώ μήνες για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Για τις θέσεις των υπαλλήλων Στατιστικής ζητούνται: α) πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Για τις θέσεις υπαλλήλων Πληροφορικής οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν: α) δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή β) πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) απολυτήριο τίτλο: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας.

200 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Η πρόσληψη 200 νέων υπαλλήλων για την ενίσχυση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας αποφασίστηκε πριν από λίγες μέρες κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης όπου συμμετείχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί, όπως ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αδωνις Γεωργιάδης.

Πρόκειται για μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς, υπαλλήλους Πληροφορικής και άλλες ειδικότητες που θα δώσουν ανάσα ζωής στην πολύπαθη ΕΑΒ. Η διάρκεια των νέων συμβάσεων θα είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οσοι προσληφθούν θα εργάζονται για τις λειτουργικές ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας). Η ειδικότητα που θα ζητηθεί κυρίως είναι: ΠΕ Μεταλλουργός Μηχανικός.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: α) πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: i) Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή ii) Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, γ) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στα πεδία μεταλλογνωσίας ή τεχνολογίας υλικών ή τεχνολογίας συγκολλήσεων, δ) εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ειδικές διεργασίες ή/και υλικά μεταλλουργικής τεχνολογίας, ε) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

800 συνοροφύλακες σε Εβρο, Ροδόπη και Καβάλα

Την πρόσληψη 800 νέων συνοροφυλάκων σε Εβρο, Ροδόπη και Καβάλα προωθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Οι νέοι συνοροφύλακες αναμένεται να προσληφθούν προσθετικά στους 400 νέους συνοροφύλακες που προσλήφθηκαν πρόσφατα.

Οι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν οι Ελληνες/ίδες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

1) Κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας Εβρου ή Καβάλας.

2) Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

3. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.

4. Εχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.

5. Δεν φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, η οποία: α) είναι και με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) εξωτερικά εμφανής και επιπλέον β) οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.

6. Εχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

7. Εχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

8. Εχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

9. Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

10. Δεν έχουν καταδικασθεί.

11. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους.

12. Δεν έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση.

13. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου: Ο διαγωνισμός για 54 προσλήψεις με 12μηνη σύμβαση – Πως θα διεκδικήσετε τίς θέσεις [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Οι 27 διαγωνισμοί που έχουν «κλειδώσει» για το 2021: Σε ποιους φορείς θα γίνουν οι 14.231 μόνιμες προσλήψεις [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Οι ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό κα δημόσιο τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

Yπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου: Ο διαγωνισμός για 54 διοικητικούς – Οι θέσεις ανά ειδικότητα και  περιοχή

Δημήτρης Ντόγκας

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

ΔΕΔΔΗΕ: Οκτάμηνες συμβάσεις για 132 μηχανικούς, τεχνικούς και διοικητικούς – Οι ειδικότητες ανά περιοχή [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Η μοριοδότηση των υποψηφίων για 115 θέσεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. – Έως 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Δημήτρης Ντόγκας

Οι διαγωνισμοί για 3.077 μόνιμες θέσεις σε 22 φορείς που έχουν «κλειδώσει» για το 2021 [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Οι ειδικότητες για τις 370 θέσεις – Πως θα υποβληθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά

Δημήτρης Ντόγκας