ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Κορωνοϊός: Ψηφίστηκαν προσλήψεις- εξπρές σε ΜΕΘ, δήμους και περιφέρειες

Newsroom eleftherostypos.gr

Στη θέσπιση ρυθμίσεων που στόχο έχουν να τροφοδοτηθούν δήμοι και περιφέρειες με τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου να συνεχιστούν οι προσπάθειας περιορισμού των επιπτώσεων της πανδημίας, προχωρά η κυβέρνηση μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων.

Συγκεκριμένα και ως τις 28/2/2021 δίνεται η δυνατότητα προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη άμεσων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για τις δε περιφέρειες προβλέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού. Σε ό,τι αφορά στις υπερωρίες προβλέπεται η δυνατότητα προσαύξησης έως 30% της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου τήρησης των μέτρων προστασίας από τον Covid.

300 μόνιμοι γιατροί

Με την τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, και ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή, προσλαμβάνονται άμεσα 300 μόνιμοι ιατροί που θα στελεχώσουν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων όλης της χώρας.

Πιο αναλυτικά, εκτός από τις 200 θέσεις που προέβλεπε η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, προσλαμβάνονται σε μόνιμες θέσεις και 100 από τους επιλαχόντες του ίδιου διαγωνισμού. Πρόκειται για γιατρούς που θα κληθούν να στελεχώσουν κλειστές -λόγω έλλειψης προσωπικού- κλίνες ΜΕΘ, αλλά και τις νέες που έχουν δημιουργηθεί στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με δωρεά της Ελληνικής Βουλής.

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι οι ειδικευόμενοι που το επιθυμούν θα μπορούν να παρατείνουν την υπηρεσία τους στο ΕΣΥ. Επίσης μπορεί να παρατεθεί η θητεία ιατρών που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης στις 31/12.

39 εργάτες στη ΔΕΗ Κοζάνη

Η ΔΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 39 έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Κλάδων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να αποστείλουν την ειδική έντυπη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – Πτολεμαΐδα, υπόψη της αρμόδιας υπαλλήλου κ. Τσοκτουρίδου Παρθένας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052308-437). Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και 13.11.2020, ημέρα Παρασκευή.

34 μουσικοί στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού-Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου, του Παραρτήµατος αυτού και των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2020-2021, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα τεσσάρων (34) ατόµων, διάρκειας οκτώ (08) µηνών και εννέα µηνών (09) για τις αναγνωρισµένες σχολές.

Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά και µόνο µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email της ΚΕΠΑΠ [email protected], είτε αυτοπροσώπως µέσω ραντεβού έως τη λήξη της προθεσµίας µαζί µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 09.11.2020 έως και 18.11.2020 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη (διεύθυνση Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ. 2313 301099 & 2313 301013), τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 09.00-14.00.

Η ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αποκλειστικά µε τη µορφή PDF αρχείου, και δεν γίνονται δεκτά συµπληρωµατικά e-mails.

58 οδηγοί και εργάτες στον Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα οκτώ (58) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βόλου που εδρεύει στον Βόλο Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα τους εξής: 14 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή Ομάδας Α’ ειδικότητας 1ης), 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εργων (Φορτωτή Ομάδας Β’ ειδικότητας 1ης), 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εργων (Γκρέιντερ Ομάδας Ζ’, τάξης Γ’ ή Ομάδας Α’ ειδικότητας 3ης) και 40 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρου).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση έως τις 16/11: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Αργυρούλας Ιατροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2421353118, 2421353121, 2421353124).

10 καθηγητές στον Δήμο Ορεστιάδας

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ορεστιάδας (ΔΗΚΕΠΑΟ) προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2020-2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης), με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗΚΕΠΑΟ) στη Δ/νση: Κων/πόλεως 59, καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00, ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΠΑΟ: www.dikepao.gr. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Κορωνοϊός – Γαλλία: Οι νέοι σπεύδουν για εμβολιασμό με στόχο τις καλοκαιρινές διακοπές!

Tinad

Κορωνοϊός – NOTAM: Νέες οδηγίες για τους επιβάτες διεθνών πτήσεων – Οι προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα

Tinad

Βρετανία: «Συναγερμός» για την ινδική μετάλλαξη – Επισπεύδει τη δεύτερη δόση των εμβολίων ο Τζόνσον

Tinad

Κορωνοϊός: Για τέταρτο κύμα το φθινόπωρο προειδοποιεί Γερμανός λοιμωξιολόγος

Tinad

Κορωνοϊός – Εμβόλιο Pfizer: H αύξηση του διαστήματος μεταξύ των δόσεων ενισχύει τα αντισώματα σε ηλικιωμένους

Tinad

Κορωνοϊός – Παπαευαγγέλου: «Άλλο η άρση περιοριστικών μέτρων και άλλο η χαλάρωση»

Tinad

Μητσοτάκης: Το μήνυμα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας για τον εμβολιασμό που αξίζει να ακούσουμε

Tinad

Κορωνοϊός: Μεγάλη αύξηση του ιικού φορτίου σε 10 περιοχές – Έκκληση Χαρδαλιά για προσοχή

Ανδρέας Ντίνης

Κορωνοϊός: Πρώτη και πάλι η Αττική με 1.077 νέα κρούσματα, 215 στη Θεσσαλονίκη, 132 στην Αιτωλοακαρνανία – Αναλυτικά ο χάρτης διασποράς

Ανδρέας Ντίνης