ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

«Κλείδωσαν 200 προσλήψεις στην ΕΑΒ – 36 εποχικοί σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων [πίνακες]

Newsroom eleftherostypos.gr

H πρόσληψη 200 νέων υπαλλήλων για την ενίσχυση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας αποφασίστηκε πριν από λίγες μέρες κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης όπου συμμετείχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί, όπως ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αδωνις Γεωργιάδης.

Πρόκειται για μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς, υπαλλήλους Πληροφορικής και άλλες ειδικότητες που θα δώσουν ανάσα ζωής στην πολύπαθη ΕΑΒ. Η διάρκεια των νέων συμβάσεων θα είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οσοι προσληφθούν θα εργάζονται για τις λειτουργικές ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων του εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Η ειδικότητα που θα ζητηθεί κυρίως είναι: ΠΕ Μεταλλουργός Μηχανικός.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: i) Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή ii) Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

γ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στα πεδία μεταλλογνωσίας ή τεχνολογίας υλικών ή τεχνολογίας συγκολλήσεων.

δ) Εξειδικευμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ειδικές διεργασίες ή/και υλικά μεταλλουργικής τεχνολογίας.

ε) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

52 καθαριστές στον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά πενήντα δύο (52) καθαριστών για την καθαριότητα σχολικών μονάδων (με ανώτατο όριο τις 18 αίθουσες διδασκαλίας ανά ημέρα) στον Δήμο Αθηναίων, χρονικής διάρκειας από υπογραφής της σύμβασης και έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση με Αριθμό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης 252376/13-11-2020 και να την υποβάλουν, μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

Αρχαιολόγοι και φύλακες

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 36 εποχικούς υπαλλήλους.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται:

Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Αριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (έως σήμερα – τηλ. 28410 22462)

ΠΕ Αρχαιολόγου                                                                                      1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (έως σήμερα  – τηλ.2810 279241)

ΠΕ Αρχαιολόγου                                                                                      1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (έως 18/11 – τηλ.26610 48120 )

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                                 1

ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων                                                                1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (έως 19/11 – τηλ.26650 29177 )

ΠΕ Μηχανικού                                                                                        1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (έως 19/11-τηλ. 210 3240563 )

ΠΕ Αρχαιολόγου                                                                                     1

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες                                                                 3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (έως 20/11-τηλ. 2310 801402)

ΥΕ Εξειδικευμένου Εργάτη                                                                   1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας (έως 20/11-τηλ. 22210 22402)

ΠΕ Αρχαιολόγου                                                                                      2

ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού                                                             1

ΥΕ Εξειδικευμένος/η Εργάτης/τρια                                                    1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (έως 20/11-τηλ.28410 22462)

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες                                                                  4

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (έως 23/11-τηλ.210 9235105)

ΠΕ Καταδυόμενου Αρχαιολόγου                                                          1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρτας (έως 23/11-τηλ.26810 24636)

ΠΕ Αρχαιολόγος                                                                                      1

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες                                                                  2

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού  (τηλ. 231 330 6400)

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης                                                             12

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας                                         2

8 στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως εξής: 3 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 1 ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και 2 ΥΕ Καθαριστών-τριών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα (τηλ. επικοινωνίας: 2132063628).

2 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος και 1 ΔΕ Υπάλληλος Κυλικείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196, Τ.Κ.19005 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (τηλ. επικοινωνίας 2294069800, εσ. 2 & 2294069810).

3 στη ΔΕΗ Λάδωνα

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον ΥΗΣ Λάδωνα ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός και 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών-Υποσταθμών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ για πρόσληψη σε ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του ΥΗΣ Λάδωνα Διονυσία Δεσινιώτη [email protected] και κατά εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ, Τ.Κ. 22008, ΤΡΟΠΑΙΑ  Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, τηλ.: 27970-22902, 22203.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

ΕΕΤΑΑ Α.Ε.: Ανοίγουν 50 θέσεις με 24μηνες συμβάσεις – Η λίστα με τις ειδικότητες, έως 7 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Δημήτρης Ντόγκας

Οι πίνακες για 145 προσλήψεις σε ΤΑΠ μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Δημήτρης Ντόγκας