Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Έξι διαγωνισμοί για 286 μόνιμους σε τέσσερα υπουργεία – Οι ειδικότητες σε κάθε προκήρυξη

Newsroom eleftherostypos.gr

Μπαράζ αιτημάτων για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού δέχεται το τελευταίο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή. Μεταξύ αυτών και από τέσσερα υπουργεία για την κάλυψη 286 θέσεων.

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ φτάνουν καθημερινά δεκάδες αιτήματα φορέων μετά το «πράσινο φως» που άναψε ο υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2021.

Οι εν λόγω προκηρύξεις εντάσσονται στο πλαίσιο των 4.015 θέσεων τακτικού προσωπικού που έχουν εγκριθεί για το νέο έτος.

Με πρόσφατες αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίζονται ο αριθμός και οι ειδικότητες σε έξι νέους διαγωνισμούς για τα άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998. Πιο αναλυτικά, μέχρι στιγμής έχουν δρομολογηθεί οι παρακάτω διαγωνισμοί:

Εξήντα επτά (67) θέσεις μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη θα είναι: ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού.

Είκοσι επτά (27) θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Μηχανικοί (Πολιτικοί, Χημικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι), ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (για κατόχους πτυχίου Νομικής).

Δεκατρείς (13) θέσεις στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Σύμφωνα με πληροφορίες οι περισσότερες θέσεις αφορούν σε προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Πενήντα πέντε (55) θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Δε Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής κ.ά.

Ενός (1) Μόνιμου εξ Εφεδρείας Αξιωματικού στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (υπουργείο Εθνικής Αμυνας).

Εκατόν είκοσι τρεις (123) θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες οι θέσεις που θα καλυφθούν θα αφορούν αποκλειστικά στην ειδικότητα ΠΕ Δημοσιονομικών.

Για την κάλυψη των θέσεων θα ζητηθούν ένα από τα παρακάτω πτυχία: Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων πρώην Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Και άλλα 13 αιτήματα για 117 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται εδώ και καιρό 13 αιτήματα για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Η Ανεξάρτητη Αρχή σκοπεύει να συγχωνεύσει τους διαγωνισμούς σε δύο ή τρεις προκηρύξεις για να είναι πιο εύκολη η διαδικασία αιτήσεων από τους υποψηφίους, αλλά και για να επιτευχθεί η επίσπευση των διαδικασιών ώστε να βγουν άμεσα τα αποτελέσματα. Οι παρακάτω διαγωνισμοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Τα αιτήματα που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή η Ανεξάρτητη Αρχή αφορούν:

– 10 θέσεις μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

– 14 θέσεις ΕΕΠ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

– 2 θέσεις ΕΕΠ στον Συνήγορο του Καταναλωτή

– 7 θέσεις ΕΕΠ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

– 33 μόνιμες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

– 6 θέσεις ΕΕΠ στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

– 6 θέσεις ΕΕΠ στην ΕΚΑΠΤΥ

– 4 θέσεις ΕΕΠ στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

– 26 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

– 3 θέσεις (ΠΕ, ΔΕ) στο Επιμελητήριο Μαγνησίας

– 1 θέση (ΠΕ Ιατρός Εργασίας) στον ΔΕΔΔΗΕ

– 2 θέσεις (ΠΕ) στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

– 3 θέσεις (ΠΕ) στη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Δημήτρης Ντόγκας

22 μόνιμοι στο Εθνικό Τυπογραφείο και 6 μηχανικοί σε Εφορεία Αρχαιοτήτων – Οι ειδικότητες και οι κρίσιμες ημερομηνίες

Δημήτρης Ντόγκας

Τι αλλάζει στους διαγωνισμούς του νέου ΑΣΕΠ – Οι διαδικασίες

Tinad

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες οι νέες θέσεις εργασίας σε υπουργεία, δήμους και φορείς

Δημήτρης Ντόγκας

Πρόσκληση σε 600 οδηγούς από τα ΚΤΕΛ Αττικής ,Θηβών, Εύβοιας και Κορινθίας- Αναλυτικά οι διαγωνισμοί

Δημήτρης Ντόγκας

Αγορά Εργασίας: 3+1 νέοι διαγωνισμοί για 1.644 προσλήψεις στο Δημόσιο – Οι ειδικότητες και τα κριτήρια

Tinad

Ο δήμαρχος Σκιάθου ζητεί απομόνωση του νησιού λόγω κορωνοϊού – Επείγουσα επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία

Tinad

Έρχονται προσλήψεις: 36.546 αιτήματα στο υπ. Εσωτερικών από υπουργεία, δήμους, φορείς

Δημήτρης Κατσάκος

Αποκλειστικό «Ε.Τ.»: Ολόκληρο το σχέδιο Θεοδωρικάκου για προσλήψεις στο Δημόσιο μέσα στο 2020

Ανδρέας Ντίνης