ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΔΥ – Κορωνοϊος: Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για την επιλογή 20 διοικητικών υπαλλήλων

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας καλεί τους ενδιαφερομένους να συνάψουν συμβάσεις έργου στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορονοϊού.

Ζητούνται 20 διοικητικοί υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν κατ’ αρχάς στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ.

Ωστόσο, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, ο ΕΟΔΥ δύναται, κατά την ελεύθερη αυτού κρίση και αξιολογώντας τις επιμέρους συνθήκες, να τους αποστείλει οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο εντός της ελληνικής επικράτειας ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

Η κατάταξη διενεργείται μόνο εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης.

Οι προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, αναφερόμενων και υποβαλλόμενων προσόντων από τους υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, λαμβανομένου δε ιδιαιτέρως υπόψη ότι ο εκάστοτε υποψήφιος μαζί με την υποβολή της αίτησής του, υπογράφει για την ορθότητα των υποβληθέντων και επικαλουμένων υπ’ αυτόν στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΕΟΔΥ, Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123.

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει το υπόδειγμα εξωτερικής σήμανσης, όπως αποτυπώνεται παρακάτω.

Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 14:30 για την παραλαβή των αιτήσεων. Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κ.λπ. παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού του ΕΟΔΥ στο τηλέφωνο 210 5212000, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία δεν γίνονται δεκτές.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 της προκήρυξης για τη μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κ.λπ. του/της υποψηφίου/ίας.

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης.

Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαιτούνται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Ολα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ για την απόδειξη της γνώσης χρήσης Η/Υ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο «Ειδικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, http://www.asep.gr/

5. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Αδειας Εργασίας στην Ελλάδα.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Κορωνοϊός: «Δεν είμαστε από πέτρα» – Ο Παύλος Αλεξιάδης, γιατρός στο «Ιπποκράτειο» μιλά στον «Ε.Τ.» για τη μάχη στην πρώτη γραμμή

Tinad

Σύψας για «διπλό σύστημα για την καταγραφή κρουσμάτων»: Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με τα στοιχεία

Μιχάλης Μάρδας

Κορωνοϊός – Εξελίξεις με το εμβόλιο της Moderna: Άνω του 94% η αποτελεσματικότητά του – Αίτημα για κατεπείγουσα έγκριση

Tinad

Κι όμως υπάρχουν τρόποι να μην παχύνετε στη δεύτερη καραντίνα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο οίκος μόδας Balenciaga κυκλοφορεί βιντεοπαιχνίδι για την παρουσίαση της νέας του κολεξιόν

Μαρίνα Μπενέκου

Αυστηρή εντολή Μητσοτάκη στους υπουργούς του για την άρση του lockdown: Μην μιλάτε για ημερομηνίες αλλά με δεδομένα

Tinad

Κορωνοϊός: «Είμαι σε καλά χέρια» – Το μήνυμα του Γιάννη Πλακιωτάκη μέσα από το νοσοκομείο

Evanthia Karra

Κορωνοϊός: Γεγονός το πρώτο ελληνικό rapid test

Evanthia Karra

Βρετανία: Το επιχειρησιακό σχέδιο για εμβολιασμό με το Pfizer αρχές Δεκεμβρίου – Γιατί αναθεωρήθηκαν οι αρχικές σκέψεις

Δημήτρης Ντόγκας