Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Από 5 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για ΑΕΠΠ – Tα στάδια επιλογής των 11 νομικών

Κορωνοϊός: Οι επικεφαλής των Ανωτάτων Δικαστηρίων δωρίζουν το 50% του μισθού τους

Newsroom eleftherostypos.gr

Eκδόθηκε η 3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 44/21-10-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη.

[fwduvp preset_id=”test” playlist_id=”Test”]

Θα προσληφθούν 11 νομικοί με πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας: Διδακτορικό δίπλωμα στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων.

Στα ειδικά απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνονται: Διδακτορικό δίπλωμα στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, μεταπτυχιακός τίτλος στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 5 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή ή πενταμελή Επιτροπή ή Επιτροπές Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του προέδρου του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Επιλογής ελέγχει τη συνδρομή στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από την πρόσκληση και αποκλείει τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης.

Ακολούθως, αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των λοιπών υποψηφίων και ειδικότερα τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών και το επίπεδο αυτής, την εμπειρία και το είδος αυτής, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε σειρά προτεραιότητας και καθορίζει από το σύνολο των υποψηφίων εκείνους που επιλέγει να καλέσει σε συνέντευξη, σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι προς τούτο.

Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων ατομικώς και συγκριτικώς μεταξύ τους και, συνεκτιμώντας το αποτέλεσμα της συνέντευξης, καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της τους διοριστέους και επαρκή αριθμό αναπληρωματικών, για την περίπτωση που απαιτηθεί τυχόν αναπλήρωση διοριστέου.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

 

Προτεινόμενα για εσάς

2.424 προσλήψεις μονίμων – Οι 5 διαγωνισμοί που θα τρέξουν το Φθινόπωρο

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Ελεύθερος Τύπος NewsRoom

ΑΣΕΠ: Μέσα στο καλοκαίρι οι αιτήσεις για 259 μόνιμους σε υπ. Οικονομικών και ΚΕΠ

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Επίσημο: Τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός για προσλήψεις 4.000 νοσηλευτών στο ΕΣΥ – Οι ανακοινώσεις Κικίλια

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

Ενισχύεται το ΕΣΥ με 4.000 προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών – Εντός του 2021 η προκήρυξη

Ελεύθερος Τύπος Newsroom

ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι προκηρύξεις που «τρέχουν» – Εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Η Αγορά Εργασίας στον Ε.Τ.: Όλες όσα πρέπει να ξέρετε για να βρείτε δουλειά

Δημήτρης Ντόγκας

ΑΣΕΠ: Τα δικαιολογητικά για τις 38 μόνιμες προσλήψεις διοικητικών  

Δημήτρης Ντόγκας

Εφορείες αρχαιοτήτων: Θα προσληφθούν 680 εποχικοί 18 έως 65 ετών – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Δημήτρης Ντόγκας